Bijbelteksten vanuit het evangelie van Jezus Christus

Welkom

Klik eerst even bij :     Het 1000-jarige Vrederijk... om bij de andere 49 hoofdstukken uit te kunnen komen.

Klick first on         :                   ,,               ,,           ... in order to show the other 49 chapters of this site .

 

                 verzameld en bewerkt door :

 

Foto 2012

 

 

1996 Zuid-Nieuw Zeeland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ This is a Bible-link of the whole Willibrord-Translation 1995

in the English language :

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt&id32=1&pos=0&set=3&lang=en

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&l=es

This is a Bible-link in the Spanish  language

 

 

 

http://www.christiananswers.net/hope/home.html

 

 http://www.conceptwizard.com/conen/conflict_2.htm

 

These two above are a nice English spoken- and a silent video-link for

 

Foreign Visitors,

 

who want to know more about Jesus Christ.

And who also want to know more about the History of Wars against Isral.

 

 

N.B. A message only for the Chinese Skypefriends !!!:

 

These are two Chinese religious links :

 http://christiananswers.cn/q-aig/aig-c014c.html

 

http://www.ibs.org/bibles/chinese/index.php

This is a Chinese language Bible-link.

 

 

 

N.B. a message only for my Arabic Skypefriends !!!

 

http://christiananswers.net/arabic/

This an Arabic link to know enough about Jesus Christ

to get Heavenly Eternal Life.

 

http://www.ibs.org/bibles/arabic/index.php

This is an Arabic Bible-link

www.arabicprograms.org/hymns.php

This is an Arabic Christian-songs-link

 

Foreign Visitors please click also at the folowing video-link :

 

http://thehopevideo.com/thehope-full-length.html 

 

This is a nice English spoken video-link for Foreign Visitors,

who want to know more about Jesus Christ. )

 

 

 

 

I am also the owner of the Skypename : Skiypegratis,

 2007 The Webmaster

 

 

feel free to call me about the meaning of this website about Jesus from me.

May God bless you all !!

 

 

 

 

De Webmaster in zijn huis met zijn beide kleinkinderen

 

 

 

 

De Webmaster in zijn rol als blitse opa van de kleinkinderen

 

 

Ik heet alle bezoekers c.q. bezoeksters van mijn website heel hartelijk welkom.

 
U zult hier het n en ander aantreffen,wat met name te maken heeft met de gedachten,die er ook bij U zouden kunnen leven over gelukkig zijn,over spiritueel leven,of over de bedoeling van ons bestaan.
 
Ik ben er heel erg van overtuigd,dat U Uw tijd heel goed besteedt,als U zich verdiept in de informatie,welke wordt aangeboden.
 
Het echt kennen van God is inderdaad het mooiste,wat er bestaat.

Als we onze eigen gedachten loslaten en we onszelf als een kind overgeven en toewijden aan God,gaat er een Wereld voor ons open,die met geen mogelijkheid te beschrijven is.

Het is een Wereld zonder Einde,vol Schoonheid,Kracht,Liefde,Vreugde en een rijkdom aan Creativiteit,Wijsheid,Heerlijkheid,waar je geen idee van hebt.

Het verschaft ons een Leven op het hoogste niveau met geweldige perspectieven voor alle tijden,waarbij de mens met het Aloude Geloof niet alleen voor Eeuwig goed terecht komt,maar waarbij ook 

het avonturieren met het gebed,

een wezenlijk onderdeel zal uitmaken van een leven,op aarde nog,dat ook daardoor weer voor 100 % zin zal krijgen.

 
Dit soort geloof heeft KRACHT en doet inderdaad WONDEREN.
 
Laat U inspireren door de HEILIGE GEEST,de RUACH HAKODESJ,zoals ze dat in het Hebreeuws zeggen,Die vast en zeker ook via mijn website in staat zal zijn,om diep tot U door te dringen. 

http://www.youtube.com/watch?v=YZzHB-raLhk&feature=related

 

Moge het zo zijn,dat de snaren van Uw ziel op een weldadige manier mee zullen gaan trillen,zodat U in het orkest van God op een relaxte manier Uw partij mee zult kunnen spelen.

 

 

 

 

http://www.sdnl.nl/grondvst.htm

[ Zie voor uitleg bij Het 1000-jarige Vrederijk,als de Webmaster het heeft over aardewaarde. ]
 

 

 

  2006 The Webmaster too.

 

 

 

                         http://www.youtube.com/watch?v=clU_ETYP8OI&NR=1

Dit is een muzikale link over De Dag van de Opname,welke spoedig komt.

 

 

Een herder kan zelf zijn kudde niet vergroten. Schapen brengen schapen voort.

 

Ik [ = Jezus ] heb nog meer schapen,die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen,dat die er ook bijkomen.

IkZelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten - spreekt God, de HEER.

 

 

 

Hieronder  een bijzondere  koppelingsmanipulatie van drie gekleurde afbeeldingen :

 

1 Het basislogo van de website

2 De echtgenote van de Webmaster

3 De Webmaster zelf bij een grote vergroeide eikenboom

4. Een nieuw logo van de ontwerper van de animaties,de heer Johannes Luders, vraag de voorwaarden op bij :

 

www.johannesdeloper.nl

 

 

voor gerichte aankopen ten behoeve van Uw eigen Website

of voor andere [ b.v. reclame- ]doeleinden.

 

 

 

Jezus had vanaf Zijn Begin op aarde het stempel van een Nederige afkomst met een krib als slaapplaats en armoedige levensomstandigheden.

Vissers waren Zijn uitgekozen discipelen [ = leerlingen] ; armoede was Zijn voortdurende aardse bestemming.

De gewone mensen waren Zijn aanhangers en bewonderaars ; dieven en misdadigers hingen aan beide kanten van Zijn Kruis.

 Zijn Volgelingen bestonden aanvankelijk uit de armen ,andere misdeelden en verder de mensen,die laag op de maatschappelijke ladder stonden.

Dat was inderdaad Vernedering in de hoogste graad,gezien het feit,dat Hij in De Hemel ,ook al voor Zijn Opstanding ,het Hoogst in Aanzien stond bij alle Engelen.

 

 

 

 

 Hallo,Visitors from Foreign Countries,supposeYou do not understand Dutch enough,have a look at :

 

http://www.heavenisopen.com

This is quite a website,to know Jesus very good !!

 

 

 

p.feddema@online.nl

 

 

 

 

test 123