Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 De pianist bleef kalm.

Het zijn DE TONEN van God,die de echte MUZIEK maken !

 

 

 

 

 

''DE PIANO-MAN DEED HET PIANO  'AN'' .

 

Er was eens een moeder,die haar zoontje van 10 jaar extra bij zijn pianolessen wilde stimuleren door hem mee te nemen naar een pianoconcert van de beroemde Paderewski.

Nadat ze hun plaatsen in de concertzaal hadden ingenomen,ontdekte de moeder een goede bekende aan de overzijde van het looppad en ging er heen,om deze persoon gedag te zeggen en tevens om een praatje te maken.

De jongen maakte van die gelegenheid gebruik,om nog even rond te lopen,teneinde het mooie concerthuis goed in zich op te kunnen nemen.

Hij kwam tenslotte uit bij een deur,waar boven in grote letters stond : GEEN TOEGANG.

Toen het pianoconcert bijna van start zou gaan,ging de moeder haar zitplaats weer opzoeken. Ze kwam daar tot de conclusie,dat haar zoontje er vandoor moest zijn gegaan.

Plotseling werden de lichten gedoofd,de gordijnen opengetrokken,waarna een grote schijnwerper de indrukwekkende STEINWAY-vleugel in het volle licht zette.

 

Tot haar grote schrik zag ze,dat haar zoontje achter die vleugel had plaats genomen,waarbij hij meteen in alle onschuld een muziekstukje uit zijn lesboek uit het hoofd begon te spelen.

 

Op datzelfde moment kwam de GROOTMEESTER het podium op en liep snel op de piano toe. Hij fluisterde de jongen in het oor,dat hij gewoon moest blijven doorgaan met spelen.

 

Vervolgens ging hij naast de pianokruk staan,boog voorover en speelde een baspartij mee op de linkertoetsen.

Met zijn andere arm reikte de muziekmeester om de jongen heen naar de rechtertoetsen en speelde de hoge boventonen met het muziekje van de kleine jongen mee.

 

 In feite maakte de grootmeester Paderewski,door de jongen te laten doorspelen,van

 

een noodsituatie een prachtig klinkende muzikale creatie.

 

 

Het publiek in de concertzaal was zeer onder de indruk van dit schouwspel. Enige tijd later stierven de pianoklanken met een mooi slotakkoord uit. De meester bedankte zijn jonge compagnon voor zijn voortreffelijke spel en het eigenlijke concert kon in alle harmonie een aanvang nemen.

 

 

 

Zou je niet met recht kunnen zeggen,dat God,onze Vader in de Hemel,gewend is,om op de zelfde manier met Zijn Kinderen hier op aarde om te gaan ?

 

Wat wij doen en op geestelijk gebied presteren is immers ver beneden de maat en soms zelfs nauwelijks de moeite waard ?

 

 

  [ Wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden,wordt het tijd,dat wij hem herinneren aan zijn  vreselijke toekomst. ]

 

Wij doen misschien ons uiterste best,maar de muziek,die wij maken in het z.g.n. 'concert des levens zonder program' is niet erg indrukwekkend te noemen.

  Foto van de Webmaster uit 1999

 

 

Maar blijkbaar kan er met de beide Handen van De HEMELSE MEESTER

 

toch nog iets Moois en Groots tot stand komen.

 

 

 

Het is net,of je steeds Zijn Stem in je oren hoort fluisteren,die tegen je zegt : '' NIET STOPPEN,maar drspelen''.

 

 

Hij slaat Zijn Eeuwige armen om je heen en Zijn vaardige en machtige Handen zetten onze zwakheid en onvolmaaktheid om in kracht en volkomenheid.

 

N.B. :Als ook jij opgaat in de symfonie van de Liefde van Jezus,Die Hij onder tranen en voor de prijs van Zijn Bloed componeerde,worden de diepste lagen van je ziel geraakt,waardoor ook jij in Zijn Majesteit en Bewogenheid volkomen bevrediging kunt vinden,wat leidt tot een welhaast volmaakte vervulling van je leven.

Dit is het verbazingwekkende verhaal van Gods Genade :

 

1 God redt ons door Zijn Genade.

2 God verandert ons meer en meer naar het Beeld van Zijn Zoon door Zijn Genade.

3 In al onze beproevingen en tegenspoed ondersteunt Hij ons door Zijn Genade.

4 Hij verleent ons Zijn Kracht door Zijn Genade.

5 Hij roept ons op,om onze eigen unieke functie in het Lichaam van Christus te vervullen door Zijn Genade.

6 Hij geeft elk van ons de benodigde geestelijke Gaven,

om die roeping goed uit te kunnen voeren door Zijn Genade.

7 Elke bediening van ons wordt tevens aanvaardbaar voor God gemaakt door Zijn Genade.

8 Vervolgens beloont God ons honderdvoudig door deze achtvoudige Royale Genade.

 

 

 

[ Kan God een VRIEND zijn ?.....Ja,dus wel,vindt de dichteres van het hier volgende gedicht  !

 

 

 

Ik heb een Vriend

 Een hele lieve Vriend

 

Hij is steeds dichtbij mij

Hij wijkt nooit van mijn zij

 

 Hij geeft mij steeds weer nieuwe moed

 Als ik niet weet,hoe k verder moet

 

 Hij is mijn Licht bij duisternis

 Ook als het aardedonker in mij is

 

 Hij wist mijn tranen vanwege verdriet

 Hij wil,dat ik van t leven ook op aarde geniet

 

 Ook al ben ik even zwak en uitgeblust

 Hij geeft mij opnieuw kracht en rust

 

 Zo n Vriend is Hij,op Hem kan k bouwen

 Een Vriend,Die ik altijd kan vertrouwen

 

 Hoe moeilijk het leven soms ook zij

 Met Jezus word ik tenslotte toch weer blij

 

 Zo n Vriend,hoe vind je dat ?

 Die,als je t moeilijk hebt,je bij de beide handen vat

 

 Hij leert me,om steeds op Hem te zien

 En op dat,wat Hij mij nog meer heeft te bie''n

 

 Hj is pas zachtmoedig,ja vol liefde

 Het doet Hem wel pijn,als k Hem weer eens griefde

 

 

 Hij is ook Mijn Meester en mijn Heer

 Ik keer tot Hem terug,telkens weer

 

 Een Vriend,Die zegt : Ik haal je er wel door

 Een Vriend,Die ook zegt : We gaan er voor

 

 Zo n Vriend,Die zegt : Kom maar bij mij

 Ik houd je vast,dan word je vrij en ook blij

 

 Zou U dat ook wel willen,zon Vriend in je ''huis'' ?

 Geef U dan over aan Jezus,zie daarbij op naar het Kruis !

 

 Hij heeft daar alle zonden voor U gedragen

 Hij gaf dus echt wel antwoord op Uw levensvragen.

 

 

 Grietje Van Der Naalt  ]

 

 

Bedenkt dus altijd :

 

''God roept ons niet,om iets ingewikkelds voor Hem te doen,omdat we zo begaafd daarvoor zouden zijn,maar het is net andersom :  Hij maakt ons eerst Zelf geschikt er voor en uiteindelijk deskundig genoeg,om het in onze ogen toch wel moeilijke werk voor God te doen,dat Hij van ons vraagt.

 

p.feddema@online.nl

 

Foto van de Webmaster in 1999