Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                                    I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met  de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

God Almachtig!

 

 

 

[ Zie ook : God is DRIEWERF GROOT ! ]

 

en

 

[ Zie : De vele eindtijdsignalen. ]

   

IsraŽls` God straft nooit direct en zeker niet in blinde woede.

 

 

 

 

 

Begrijpelijke preek gehouden in de recreatietent aan de OOSTERDUINEN,bij de ZANDVLAKTE te NORG op 09 - 08 - 1998 door een student in de theologie,die uit Gelderland kwam. 

 

Het volgende voorval speelde zich af in Duitsland,in de jaren Dertig. Voor het eten zeiden de leiders : 'Jongens en meisjes,zeggen jullie nu eens allemaal : Heer,geef ons heden ons dagelijks brood'. De kinderen deden het. Er kwam geen brood op tafel. Toen zeiden de leiders : 'En zeggen jullie nu eens : Hitler,geef ons heden ons dagelijks brood.' De kinderen gehoorzaamden. En er kwam brood op tafel,met dik beleg.

 

Zo werden de kinderen opgevoed met het idee,dat God niet bestond. Want kijk maar,God zorgde niet voor brood : Als ze tot God baden,bleef de tafel leeg.

 

God Almachtig ?

Lariekoek !

 

In de Bijbel staat een verhaal,waarin vermeld wordt,dat heel lang geleden het volk IsraŽl door God op een ongelooflijk spectaculaire manier gered werd van de Egyptenaren. Voor veel mensen is het echter erg ongeloofwaardig.

 

 

Hier staan we aan het begin van het ``Spectakel.``

 

[ Als u,Website bezoek[st]er,een lied over dit ``Spectakel``wilt horen zingen door schoolkinderen,die bij de Webmaster in de klas hebben gezeten,35 jaar geleden,klik dan op `` Christelijke Versjes`` en daarna op Hier van nr. 34. ]

 

 

 

Er zijn zelfs dominees,godsdienstleraren en kinderbijbelschrijvers,die het daarom niet zo letterlijk nemen,en..het 'wonder' als volgt vertellen :

''Het was toevallig eb,toen de IsraŽlieten door de Rode Zee trokken,en..het werd weer vloed,toen de Egyptenaren er doorheen gingen.

 

GOD ALMACHTIG ?  Onzin !

 

Want een breed pad door de zee met muren van water,dat kan toch helemaal niet ? Water kan toch niet rechtop blijven staan ?

 

 

[ Je kunt beter zwijgen,dan zwetsen.

 

Dit is een vrije vertaling van

 

Spreuken 13 vers 3 :

 

Wie zijn mond in toom houdt,behoedt zichzelf,maar,wie zijn lippen niet beheerst,wacht onheil. ]

 

 

 

Maar wat deze ogenschijnlijk beste lieden _ bewust of onbewust _ aan het doen zijn,dat is het KRACHTELOOS maken van zo'n verhaal ! Drie voorbeelden,om dat duidelijk te maken.

 

* Wat maakt de film 'De Titanic' zo INDRUKWEKKEND ? Is dat niet om het feit,dat dat enorme schip daadwerkelijk gezonken is in de nacht van 14- op 15 april 1912 ?

 

* Waarom ''vallen we'' nog steeds ieder jaar op 4 mei 2 minuten ''STIL'' van de Tweede Wereldoorlog ?

 

Is dat niet,vanwege het feit,dat er echt  miljoenen slachtoffers gevallen zijn,waaronder 6Ĺ miljoen JODEN ?

 

[ JEREMIA 30 VERS 5

 

''Wij'' horen schreeuwen van angst,er heerst schrik en onrust.

 

( = behalve de SJOA in Duitsland ook de zelfmoordaanslagen in IsraŽl ? )

 

 

 

Het graf van IsraŽls' Moeder Rachel bij Bethlehem,die weent om haar kinderen. ]

 

 

* Waarom voelen we zoveel AFSCHUW bij de naam Marc Dutroux ?

 

Is dat niet,omdat hij werkelijk meisjes ontvoerd,verkracht en vermoord heeft ?

 

In de rechtszaak van maart tot eind mei 2004,na 8 jaar gevangen te hebben gezeten,werden de specifieke details ons via de media in ''Dutroux-stad''op een presenteerblaadje voor het eerst of weer opnieuw aangeboden !

Zijn vrouw werd in september 2012,hoewel ze haar man toentertijd volledig zijn gang liet gaan,in een klooster gehuisvest.!!!

 

De kracht van deze gebeurtenissen,die ons STIL maken en een ONVERGETELIJKE indruk op ons maken,ligt in het feit,dat ze WAAR gebeurd zijn. En..evenzo ligt de KRACHT van de doortocht door de Rode Zee in het feit,dat het realiteit is. Geen sprookje,geen fabeltje,maar GESCHIEDENIS. Echt gebeurd.

 

 

Hier zie je ter weerzijden van het pad de hoge watermuren.

 

Wat was de reactie van het volk IsraŽl,toen ze veilig en wel aan de overkant van de zee stonden en beseften,dat ze VRIJ waren van de slavernij ? Ze waren diep onder de indruk van het ontzagwekkende wonder van God : Ze zeiden :

 

ALLEMACHTIG,WAT EEN GOD hebben we toch !

 

 

 

Nou,een mooi eind van een preek,of toch niet ? Nee,er ligt nog een drempel. Er zit nog iets dwars : DE EGYPTENAREN !

 

Moesten die nu echt allemaal dood ? Had God ze niet op een andere manier tegen kunnen houden ? Of vond HIJ het leuk,om dat hele leger te zien verdrinken ?

 

Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vragen,moeten we even 4000 jaar terugflitsen,naar de tijd,dat deze historie zich afspeelde. Waarom is dat zo belangrijk ?

 

 

Een babyvoedingsbedrijf maakte eens een bepaalde reclame voor haar product. Een poster met daarop drie plaatjes. Op de eerste een HUILENDE baby,op de tweede het pak babyvoeding en op de derde een LACHENDE baby.

 

Een duidelijke boodschap,met als resultaat een aanmerkelijke verhoging van de omzet. Toen ging het bedrijf met dezelfde reclame adverteren in Marokko.

 

Daar liep de verkoop evenwel helemaal niet. Hoe kwam dat ? Op het eerste gezicht is het onbegrijpelijk,dat de babyvoeding in Nederland wel goed verkocht werd en in Marokko niet. Maar verplaatsen we ons in de Marokkaanse cultuur,dan komen we er achter,dat

 

zij van rechts naar links lezen..

 

en dan begrijpen we,dat de reclame daar helemaal verkeerd overkomt.

 

Nu weer terug naar ons Bijbel-gedeelte. De vernietiging van de Egyptenaren is voor ONS onbegrijpelijk. Om dat iets toegankelijker te maken,moeten we ONS dus van hier vandaan even verplaatsen naar het Midden-Oosten,maar dan wel in de tijd van Mozes.

 

De volken rondom IsraŽl hadden allemaal hun eigen ( = uiteraard zelfbedachte ) goden..en daarmee ook hun eigen godenverhalen. Als we deze goden gaan vergelijken met de God van IsraŽl,dan zien we echter een opmerkelijk verschil. De goden van de andere volken straffen in BLINDE woede,terwijl God,zoals dat in de ''tale Kanašns'' heet,kastijdt in HEILIGE woede.

 

De goden zijn eigenlijk UITVERGROTE mensen. Nu zijn mensen vaak snel geÔrriteerd. Als de trein 5 minuten vertraging heeft,als alle verkeerslichten op rood staan,als de rij voor de kassa in de supermarkt uit meer dan twee personen bestaat,enzovoort.

 

Ongeduld !! Irritatie !!

 

Nu zijn we wel niet,zoals die man,die nog niet zo lang geleden,een nog jonge fietsenmaker in Amsterdam in BLINDE woede doodstak,omdat hij niet direct geholpen werd,maar zijn we daarom beter ? Zijn onze gedachten over andere mensen wel altijd zo netjes ?

 

Wat we in het KLEIN bij mensen zien,dat doen die zelfbedachte goden in het GROOT. Een mens kan een heel huis onder water zetten,maar de 

 

Babylonische god ENLIL laat maar liefst de hele aarde onder water stromen,

 

vanwege het lawaai,dat de mensen steeds maar weer maken. Woedend is hij,omdat hij onvoldoende kan slapen. 

 

 

En van de god TELEPINO wordt verteld,dat hij zo verschrikkelijk boos is,wanneer hij door een bij gestoken wordt,dat hij RAZEND van woede droogte en hongersnood over de wereld brengt.

De God van IsraŽl is TOTAAL anders.

 

Zeker,Hij straft ook,maar niet in BLINDE woede en beslist niet om een ONBENULLIGE reden.

 

De aartsvader Noach

[   De kennis van die Enige Ware God is evenwel ook nog eeuwen na het leven van de aartsvader Noach in de hele wereld bij veel volken,weliswaar op kleine schaal,bewaard gebleven.

Onder andere bij de Chinezen,ondanks de Boeddhistische tempels ( Pagoden ),alom in dit land aanwezig.

 

Zie als bewijs van deze stelling het volgende ware verhaal :

 

``De prachtige tekst,die elke keizer van China 1 x per jaar tijdens het Groot Offer Ritueel oplas,is bewaard gebleven. Meer dan 4000 jaar,te tellen vanaf de Babylonische Spraakverwarring,welk feit precies 101 jaar na de zo genoemde Zondvloed plaats vond,hielden de elkaar opvolgende keizers het brengen van dit offer in stand,tot aan de oprichting van de Chinese Republiek in 1912.!!!!

De tocht van de toentertijd kersverse Chinezen van  Mesopotami-e naar China is ongeveer 8000 km lang.

Voor hen duurde deze reis slechts 40 jaar.

 

 

[ Het Chinese volk De Miao kent een authentieke- en unieke mondelinge geschiedschrijving van de

 

Babylonische Spraakverwarring,

 

waarin het volgende wordt vermeld :

 

Hun spraak was allemaal met dezelfde woorden en taal.

Daarna zeiden zij : Laten wij een zeer grote stad bouwen.

Laten wij tot de Hemel een toren doen verrijzen.

Dit was verkeerd,maar zij namen deze beslissing...

God sloeg hen,veranderde hun taal en accent. Hij daalde neer in Woede.

Hij verwarde tonen en stemmen.

Wat iemand sprak,had voor de hoorder geen betekenis;hij sprak in woorden,maar zij konden het niet begrijpen.

Dus de stad,die zij bouwden,werd nooit afgemaakt.

De toren,die zij gemaakt hadden,moest onafgemaakt blijven staan.

In wanhoop scheidden zij zich...

zij verlieten elkaar,om de wereldbol te doorkruisen. ]

 

 

 

In aanwezigheid van alle hoogwaardigheidsbekleders beleed de keizer :

 

`` O,geheimzinnig werkende Maker,naar U kijk ik op.

Met deze plechtige ceremonie aanbid ik U.

Uw dienstknecht is maar een riet,bewogen door de windÖ

En toch hebt Gij mij het rijksbestuur toevertrouwd.

Ik besef mijn onwetendheid en blindheid en ik vrees,dat ik Uw Genade onwaardig zal blijken.

Hoe onbetekenend ik ook ben,ik wil al Uw Inzettingen in acht nemen.

Ik kijk eerbiedig naar U op,a.u.b. kom in Uw Machtige Wagen naar dit altaar.

Ik buig mijn hoofd ter aarde voor Uw Grootheid,omdat ik hoop op Uw Overvloedige Genade.

Al mijn dienaren aanbidden U tezamen met vreugde.

U bent onze ``Hemelse Keizer``,de ``Shang Dai`` , (Hebreeuws :El Shaddai ! ),de Ene Ware God.

Och dat Gij dit offer van ons zoudt willen aannemen,terwijl wij U aanbidden,U,Die onuitputtelijk Goed zijtÖ

Want Gij hebt de Hemelen voortgebracht en de aarde vast gezet.

Uw Heerschappij is zonder EindeÖ.

Alle einden der aarde zien tegen U op.

Alle mensenkinderen verheugen zich in Uw Grote Naam.

 

AMEN`` ]

God strafte de Egyptenaren,omdat zij het volk IsraŽl jarenlang in slavernij gehouden_, misbruikt _ en mishandeld hadden.

En ook,omdat de Farao het volk IsraŽl langzaam wilde laten uitsterven,door het bevel te geven,dat alle jongens,die geboren werden,in de rivier de Nijl geworpen moesten worden.

 

 

Mozes bij de brandende,maar niet verbrandende braamstruik In woestijn SinaÔ.

 

 [ In diezelfde braamstruik heeft God een tijdlang met Mozes gepraat.

Over de bevrijding van het volk IsraŽl uit Egypte.

Klik op hier en bij nr.28 weer op hier voor download van dit merkwaardige gesprek in beeld en geluid. ]

 

Zie ook De Bijbelse illustratie :

 

Deuronomium 33 vers 2 NBV

 

De HEER verscheen vanaf de Sinai,Zijn Licht bescheen hen [ = Het Volk Isra-el ]

van de Se-ir,met Luister kwam Hij van de bergen van Paran. Talloze Engelen vergezelden Hem,bliksem flitste uit Zijn Rechterhand.

Dan grijpt God pas na 400 of 430 ( ADT =  Anno Domus Testamenti ) jaar in.

De Exodus vond echter plaats van 1467 tot 1428 voor Christus.

Omdat het een gebruikelijk standpunt is,dat men de Anno Mundi ( = AM )-jaartelling laat gelden,blijkt,dat het verblijf in Egypte gelukkig slechts 239 jaar heeft geduurd.]

Stap voor stap. Eerst met een vriendelijk verzoek aan de farao door Mozes : "laat mijn volk gaan". Dan met een wonder,om de farao te overtuigen. Maar de farao luistert niet. Dan komt de eerste plaag. En de tweede. En de derde. Pas bij de tiende plaag bezwijkt de farao. Het volk IsraŽl mag eindelijk gaan. Maar niet voor lang,zoals we hebben gelezen. En het is op dit punt, - het TOPPUNT van farao's eigenwijsheid,die zich maar niet gewonnen wil geven - dat God voor de laatste keer zeer krachtig ingrijpt met een afschrikwekkend wonder,dat afdoende bleek te werken.

NIET in blinde woede,maar pas,nadat de farao zich keer op keer tegen God verzet had. 

In Exodus,hoofdstuk 15 vers 11 wordt de ALMACHT van God door Mozes en het volk bezongen : "Wie is,zoals U bent,onder de goden,Heer ?" 

Wie is als onze God.

GODS ALMACHT is geen nonsens,maar REALITEIT in ons dagelijks leven,in ons dagelijks brood !

 

Rood-koperrijke berg in centraal Negev [IsraŽl ]

 

[ ONZE GOD IS ECHT WEL ONTZAGWEKKEND TE NOEMEN !!

 

 

Men heeft de volgende berekeningen uitgevoerd :

Mozes en zijn volk waren nog maar net bevrijd uit Egypte,of ze kwamen meteen in de woestijn terecht.

Maar als er tussen de 2 _ en 3 miljoen mensen gevoed moeten worden in een dorre leefomgeving,dan vraagt dat ca 1500 ton

[ = 1 1/2 miljoen kilo ] leeftocht  per dag.

Dat is dan wel te vergelijken met 2 goederentreinen,die elk 2200 meter lang zijn.

Daarnaast hadden de IsraŽlieten samen 4000 ton [ = 4 miljoen kilo ] hout,ook per dag nodig,om hun eten te koken. Dat is weer 2 goederentreinen,maar nu vol hout,die toch wel elk 1500 meter lang moesten zijn. Dat gebeurde dus elke dag weer en gedurende de,best wel,lange periode van 40 jaar.

Zij hadden natuurlijk ook water nodig. Bij een zuinig gebruik van deze ''Essential'',heeft dit volk toch wel gemiddeld 49 liter per  persoon per dag daarvan gebruikt.

Treinen met tankwagons van in totaal 2700 km lengte zouden daarvoor dagelijks moeten worden ingezet.

Woestijnlegerplaats van het Volk IsraŽl.

 

Zoals U wellicht weet,staken de Joden in ťťn nacht de Rode Zee

over,zonder daarbij zelfs natte voeten te krijgen. 

 

[ wellicht waarschijnlijker de Golf van Akaba of Golf van Eilat,omdat locaties

bij de Schelfzee altijd liggen in de buurt van bovengenoemde Golf,als de Bijbel er over spreekt.

Zie ook De Bijbelse illustratie :

 

Deuronomium 33 vers 2 NBV

 

De HEER verscheen vanaf de Sinai,Zijn Licht bescheen hen [ = Het Volk Isra-el ]

van de Se-ir,met Luister kwam Hij van de bergen van Paran. Talloze Engelen vergezelden Hem,bliksem flitste uit Zijn Rechterhand. ]

Bij het dorpje  NUWEIBA zou de oversteek hebben plaatsgevonden.

 

 De naam van de doortochtplaats heet in het

Arabisch Nuwayba al Muzayyinah,hetgeen ``Wateren van Mozes,die zich openen``betekent.

 

Zie voor deze visie het volgende :

``Wanneer Faraoís ruiters achter de IsraŽlieten aankomen en ze inmiddels bij de Golf van Eilat zijn,kunnen ze geen kant meer uit.
 

Ex.14:21-22 geeft een beschrijving dat een oostenwind de gehele nacht waaide,waardoor het water terugweek en er twee muren van water ontstonden.

 De enige natuurlijke verklaring die op dit moment mogelijk te geven is,is een Ďwind setdowní,een verschijnsel dat ook in onze tijd ook nog wel op kleine schaal voorkomt :

Een harde wind blaast het water van de kust weg,waardoor het soms honderden meters teruggedrongen wordt. Dit kan alleen maar bij grote wateroppervlakten en de meren in Egypte zijn hiervoor te klein. Wanneer er een ondergrondse verhoging is,een zandheuvel of landrug,kan die bloot komen te liggen. Aan weerszijden hoopt het water zich dan op.

 Wanneer de wind wegvalt,stroomt het water in enkele minuten weer terug. Naspeuring levert op,dat in de top van de Golf van Eilat zich inderdaad zoín landrug bevindt.

Alleen is de diepte daar nu enkele honderden meters. In de tijd van Mozes,aan het eind van de beroeringen van de aarde even na de zondvloed,was de bodem waarschijnlijk veel ondieper en waren de wanden minder steil. Men heeft bovendien daar wagenwielen van het verdronken Egyptische leger uit de Achttiende Dynastie gevonden met vier spaken,die met koraal bedekt waren.

 Aan het eind van de landrug bevindt men zich opnieuw in het land van Etam. Een oostenwind geeft alleen in de Golf van Eilat dit effect,niet in de Golf van Suez,want daar zou de wind uit een andere richting moeten waaien.

Het wonder blijft bij deze visie voor 100 % bestaan,omdat het hier een precies getimede Reddingsactie van God betreft,Die daarbij dit toch wel spectaculaire natuurverschijnsel voor Zijn volk effectief inschakelt.``

 

Bekijk ook de zeer verhelderende en

uitgebreide website met Exodus- kaart :

 

www.tiny.cc/mozesinegypte

Stel U eens voor,dat ze 2 aan 2,via een smal pad,''de grote OVERSTEEK waren begonnen'',dan zou er een rij van 1200 km hebben gestaan,wat dan wel zou betekenen,dat de overtocht 35 etmalen geduurd zou hebben. Dat zou veel te lang geweest zijn voor een reddingsoperatie van zo grote omvang.

Daarom lijkt het me in dit verband best wel aannemelijk,dat het pad door de zee ongeveer 4 1/2 km breed geweest is.

Dat gaf het volk de mogelijkheid,om met 5000 mensen tegelijk naast elkaar tussen de watermuren ter weerszijden van de,door God gemaakte HEIRWEG,hun voettocht te beginnen,zodat de bevrijdingsactie in 1 nacht zijn beslag zou kunnen krijgen,zoals de Bijbel ons immers ook vermeldt,dat het zo lang heeft geduurd.

 

De toenmalige Farao Amenhotep II met zijn leger van Egyptenaren denkt ook over de tijdelijke HEIRWEG van God te kunnen gaan,maar komt,jammer voor hem,bedrogen uit.

 

 

Zijn tweede zoon volgde hem op in het jaar 1400 v.Chr.

( We kunnen er gerust van uitgaan,dat,als Jezus ons weldra ophaalt,dit ook slechts 1 nacht in beslag zal nemen,want alle logistieke problemen bij een dergelijke reddingsoperatie,zijn,blijkens dit verhaal,voor God slechts een peulenschil.  )

Wist U,dat de verschillende pleisterplaatsen,die men gebruikte tijdens hun 40-jarige verblijf in de SinaÔ _ en de Negev-woestijn,een ruimte voor alle tenten,inclusief de Tabernakel,innam ter grootte van onze Nederlandse provincie Utrecht ?

 

In de nacht verlichtte de Vuurkolom de Legerplaats.

 

 

Mozes houdt de Thora (= Gods Wetten ),gebeiteld in steen

met beide handen omhoog.

 

IK denk,dat Mozes deze berekeningen niet van te voren heeft behoeven te maken.

Mozes echter vertrouwde voor 100 % op Zijn God,Die Zelf immers direct,de (logistieke)VERZORGING van Zijn Volk KRACHTDADIG ter hand nam ?

( Het dagelijkse Hemelse MANNA,''PATRIJZEN'' en talrijke WATERBRONNEN )

 

 

 

 

Mozes'bron-Negev

 

Deze foto is in 1998 in IsraŽl door de Webmaster ''himself'' genomen !

 

In het zwarte gat,waar de toeristen in- kijken,bevindt zich de grootste ĎíMozesbroníí,die ontstond,toen deze profeet en grote eerste leider van het Oude Bondsvolk,van God de opdracht kreeg,om met zijn stem voor de smachtende IsraŽlieten water aan de rotswand te Ďíontfutseleníí. Ook na duizenden jaren geschiedenis zijn alle grote _  en kleine bronnen nog actief !

Vraag : "Denkt U op dit moment,dat U al deze getallen hebt gelezen,er net zo over als Mozes toentertijd,als het gaat over de Goddelijke Voorziening in Uw levensbehoeften en andere dingen ?

Als dat het geval bij U mag zijn,dan zegt U toch ook : ''Het is ontzagwekkend,wat de God van IsraŽl,ook in mijn leven voor mij al heeft gedaan en nog zal doen.

Iemand dichtte eens :

'' Onze dagen zijn soms moeilijk op z'n best,maar als we bidden in geloof,dan doet God de rest''.

Uit : Peters' Bijbelteksten   ]

Met name als we met een zuiver hart Hem  biddend om hulp vragen voor onszelf of voor een ander.

[ Twijfel in het donker nooit aan datgene,wat God je in het Licht liet zien.]

 

Ik moet tot slot denken aan dat jongetje op het strand,dat met een plastic emmertje water uit de zee schepte,naar z'n moeder liep en trots uitriep : 

 

 

 

"Kijk 'ns mama,ik heb de zee gevangen !"

 

 

Net zoals de zee niet te vangen is,net zo min is Gods Almacht te vangen,of te doorgronden. Daar is GOD GOD voor en daar zijn wij mens voor. Beperkt in onze kennis. Beperkt in ons begrijpen.

 

Bovendien moet ook nog eerst het

 

Duizendjarige Godsrijk

 

op aarde aanbreken,wat,gelukkig voor de ''gelovigen'' en vreselijk voor de mensen,die God niet echt willen leren kennen,nooit zo lang meer kan duren.

 

Geen 100den,maar hooguit enkele tientallen jaren,zijn er wellicht voor ons nog te gaan.

 

[ Zie daarvoor de vele eindtijdsignalen ]

 

We mogen en moeten zelfs ons verstand gebruiken,maar soms kunnen we alleen maar verwonderd uitroepen :

 

ALLEMACHTIG,WAT EEN GOD!

 

 

 

 

 

 

 

Inlichtingen bij : p.feddema@online.nl