Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 

[ Zie in dit verband ook :  Het positieve gedicht van Mandela. ]

 

 

1]Klik op hier voor het beluisteren van een mooie kleine introductie- mp3,

inhoudende een gezongen psalmtekst,bewerkt door de Webmaster. 

De titel is Gelukkig,diegene,die de Hoop op de echte God heeft gevestigd.

 

2]Klik op hier voor het afspelen van de mp3,

die aangekondigd werd bovenaan de pagina bij het onderwerp

 

 ''Tobben is contra-productief''.

 

3 ]Als U klikt op hier,dan zult U een 

 prachtige Powerpointdemonstratie

 zien en horen over opmerkelijke feiten uit het Hoofdstuk

de Bovennatuurlijke Bijbel.

 

4 ] Klick op hier voor het downloaden/beluisteren

van een mp3 over de Dag van de Opname

van de gelovigen naar de Heer.

 

5 ] Klick op hier voor het downloaden van de negro-spiritual

''To my Fathers' House'' uit de jaren '70,

die een ondersteuning vormt van de link onderaan op de pagina van

 

''Een droomvisioen tussen Hemel en aarde''

 

6a ] Klik op hier,

om een prachtige opname van een lied

over het ''vissen van mensen'' voor Christus te downloaden.

 

6b ] Klik ook op foto,als U een plaatje onderaan het onderwerp

''Is Jezus God'' over een visvangst wilt zien.

 

7  ] Klik op hier voor het beluisteren/downloaden van de

mp3 over het begrip ''aardewaarde'',

dat  midden in het onderwerp VREDERIJK wordt aangetroffen.

 

8  ] Klik op hier,

als ook U het door de Webmaster op video opgenomen

 gezongen lied over het spoedig Weerkomen van Jezus Messias

 in de Hof van Gethsémané wilt beluisteren en bekijken.

 

U kunt nu het beste daarvoor op de volgende YouTube-link klikken :

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jk-CT1loNZs&feature=player_detailpage

 

 

 

Een momentopname van de Webmaster tijdens zijn optreden op Eerste Kerstdag 2003.

 

Onderaan bij het onderwerp

 ''Welke voortekens zijn er zoal''

 

treft U een grote foto van dit landgoed

op de Olijfberg aan,als U de daar aanwezige hyperlink benut.

 

 9 ] Klik op hier,als U wilt luisteren naar een prachtige opname

 van zang van de Webmaster over eventuele donkere tijden in Uw leven.

 Deze opname geeft ook eigen orgelspel door de Webmaster met echo weer.

 

10 ] Klik op hier,als U een dankbare Webmaster

 ''Dankt,dankt nu allen God''

 in een moderne versie wilt horen zingen,

 onder begeleiding van een mondorgel.

 

11 ] Klik op hier,

als U een gezongen profetie met  de stem van de Webmaster

over de Komende Tijd zonder woestijnen op aarde wilt horen.

 

De titel is : ''De dorre woestijnvlakte zal spoedig voorgoed bloeien''.

 

12 ] Klik op hier,om de voordracht van de Webmaster te kunnen beluisteren,

die gaat over het heldere Licht,dat je van God krijgt,

als je een ander echt kunt vergeven.

 

 

13 ] Klik op hier,als U een geluidsimpressie wilt horen/downloaden,

iets van de beklemmende sfeer weergevend van de laatste oorlog,

 

[ The Final Frontier ],

 

die er op aarde nog gestreden zal worden om de stad Jeruzalem.

 

14 ] Klik op hier,als U ook de opname  ( 30-05-04 )

 van de zingende Webmaster over Pinksteren wilt beluisteren.

 

15 ] Klik op hier voor zang van de Webmaster op video van nr. 16 maar dan wel vers 1

16 ] Klik op hier voor de video,mpg,vers 2 van een pinksterlied,gezongen door de Webmaster.

 

17 ] Klik op hier voor het sprankelende geluid van een kinderkoor uit Vlaardingen

 over de z.g.n. OPNAME,die wellicht weldra op aarde zal plaatsvinden.

 

18 ] Klik op hier voor het beluisteren van een muzikaal kindergetuigenis

 van de kleinzoon van de Webmaster over zijn grote Liefde voor Jezus.

Hij was toen 4 jaar.

 

19 ] Klik op hier,om een schitterende microsoft powerpoint- demonstratie,

 te bekijken en te beluisteren met 10 diepgaande Woorden,

Die God zal uitspreken op DIE Dag,waarop Hij terug zal komen.

 

[ N.B below : ALSO IN English,THIS ONE IS NOT AUTOMATIC.]

 

20 ] Push on here,to visit a beautifull microsoft powerpoint slide -show,

with 10 no asking- and 10 yes asking Questions from God in it,on THAT Day,

when He will lift up all His Children to His Exciting- and Gordious Heaven.

 

21 ] Druk op HIER om een zang-opname te beluisteren,

waarbij de Webmaster Het Pure Bloed van Jezus Christus

als Het meest Geneeskrachtige Medicijn aanprijst.

 

 22 ] Klik op hier voor een filmfragment over een nog jonge David,

op de citer spelend en citerend de tekst van zijn,

door hemzelf gedichte,psalm 23 en een geesteszieke-,er naar luisterende,koning Saul.

 

23 ]Klik op HIER,als U een nieuw gezang wilt horen klinken,

dat de Webmaster zong in zijn kerk op 13-08-2006 met de titel :

 

`` Heer,wees mijn Gids``.

 

24 ] Klik op hier voor download van een filmpje

 over de laatste Woorden van de Bijbel uit het Boek Openbaring van Johannes,

dat tevens een idee verschaft over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

 

25 ] Klik op hier voor download van filmpje over Davids`tweekamp met de reus Goliat,

waarvan U de achtergrondinformatie aantreft,

min of meer,aan het eind van het hoofdstuk

 

``Welke voortekens zijn er zoal ? ``

 

26 ] Klik op hier voor download van mp3 van recente zang

van de Webmaster in zijn kerk met de titel : ``Mijn Jezus,ik houd van U.``

 

27 ] Klik op hier voor download van mp3 van professionele muziek,

die Jeruzalem bejubelt,alsof Jezus Christus daar al is teruggekeerd.

 

28 ] Wilt U graag eens het Geluid van de Stem van de God van Israël horen,

vergezeld van beelden van o.a. een brandende,maar niet verterende braamstruik.

 

Klik dan op HIER.

 

29 ] Wilt U een tamelijk recente opname ( =  december 2005 ) downloaden/beluisteren van de Webmaster,

waar hij onder orgelbegeleiding van de dominee een prachtig lied

over de Overwinning op de ``DOOD`` ten gehore brengt ?   JA ?   Klik dan op HIER.

 

30 ] Als U wilt kunt U een video bekijken over audio-bewerkte huisorgelfragmenten

 van de Webmaster tijdens het begin van de herfst-periode van 2010.

 

Klik dan niet meer op HIER ! U kunt nu ook de You-Tube-link benutten :

 

http://www.youtube.com/watch?v=5-RUkFBJfvc&feature=plcp

 

 

31 ] Als U wilt kunt U nog een Powerpoint-Demonstratie bekijken

over de enorme ravage bij de aanslag op 11-09-2001.

 

 Klik op HIER.

 

32 ] En nog één over de belangrijkste betekenis van het Kruis van Christus. Klik op HIER.

 

33 ] For the English speaking visitors the webmaster has available

 an impressive Powerpoint- Demonstration concerning a questionable chip

in our forehead or/and the backside of our right hand in the very near future.

 

Push on the word HERE,when you are interested in this topical subject.

 

34 ] Als U klikt op HIER,

dan kunt U een kinderlied downloaden over Isra-els`Verlossing

uit de Egyptische Slavernij via  De Rode Zee,

wellicht te localiseren vlak bij het hedendaagse Eilat een kleine 4000 jaar geleden.

 

35 ] Als U klikt op HIER,dan kunt U door deze indrukwekkende Powerpoint- Slideshow

 te weten komen,

wat de echte wereldwonderen zijn.

 

36 ]Als U klikt op HIER,dan klinkt :

Dank Sei Dir Herr, gezongen door het bijna professionele

 

 CRM (Christelijk Residentie Mannenkoor) uit de Residentiestad Den Haag.

 

37 Zodra U klikt op HIER,

dan wordt U in de gelegenheid gesteld,om

een Powerpoint- Demonstratie over de Bijbel te downloaden/openen,

die U leert,hoe dit Kostelijke Boek gelezen dient te worden.

 

38  Klik op HIER,

 als U een Powerpoint- Slideshow wilt zien over de Davids-Psalm  nr.23,

waarvan de Webmaster ook al een video in zijn bestand heeft,

te downloaden bij nr.22 van deze  zelfde pagina.

 

39  Als U klikt op HIER,

dan zult U een mooie PpS. kunnen zien en horen over het onderwerp Het Gebed.

 

40 Klik gerust op HIER,dan zult U de PpS zien,

die nog eens verduidelijkt,wat er midden in het hoofdstuk :

``ALS JE IN VERBAND MET DE EINDTIJD``

over de te lakse houding van de Christengemeenten vermeld wordt.

 

41 Klik op HIER,

dan zult U het gebed door de Webmaster horen voorlezen,

dat als tekst ook reeds in de site vermeld staat.

 

42. Klik op HIER,

dan hoort U het verhaal van de spectaculaire ruggenezing

van de Webmaster,

dat bij het Hoofdstuk:`` Het Gebed,dat veel vermag``

al in geschreven vorm vermeld wordt,door hemzelf voorlezen.

 

43.KLik op hier,als U als website-bezoeker een filmpje van een minuut

wilt zien,hoe Janny Visser 1 couplet zingt in het Fries in het huis van de Webmaster op 21-09-2012.

 

44. KLik op HIER,dan ziet U een video over het lied `` How Great Thou Art``

gezongen door de webmaster in zijn kerk

 

45.Klik op HIER,dan ziet u een prachtige PP-D over het wonder van de

geboorte van de vlinder.

 

46. Klik op Hier,dan ziet U een video van de Webmaster,die iets in de kerk

voorleest over het Pure en daardoor Dure Bloed van Jezus.

 

47. Klik niet meer op Hier,dan ziet en hoort U de Webmaster zingen in de kerk

over de Vaste Grond onder de voeten van elke Christen.

Met de YouTube-link behaalt u altijd een goed resultaat :

 

http://www.youtube.com/watch?v=8SA3knmCZhw

 

 

 

48. Klik op HIER,

dan ziet en hoort  U de Webmaster op zijn eigen Johannes-orgel spelen

en daarbij zingen over de daadwerkelijke

 Nabijheid van onze Heer Jezus

Christus in zeer moeilijke  en verdrietige situaties en tijden !!!

 

49. Klik niet meer op HIER, maar op een YouTube-link,dan ziet en hoort U  het lied :

``Ga niet alleen door het leven``  audio-bewerkt zingen 

en op het kerkorgel spelen door de Webmaster.

 

http://www.youtube.com/watch?v=kdHh9FILPfY

 

 

50. Klik op HIER,dan ziet en hoort U het lied :

``Wat de toekomst voor jou in petto heeft``zingen door Janny Visser,

terwijl de Webmaster thuis op zijn Johannesorgel deze solo-zang begeleidt.

 

51. De Webmaster begeleidt Janny Visser opnieuw op het orgel in de kerk met het zelfde lied

als dat bij 50.

 

Klik op HIER voor het beluisteren,bekijken en/of downloaden.

 

52. ``There is Wonderworking Power in the Precious Blood of the Lam.``

 Deze link is gemaakt via 

de TV-uitzending ``Nederland zingt``.

 

Klik op Hier en U zult deze video-link kunnen afspelen.

 

53. Compilatie `` Songs of Praise uit een Brits TV-programma.

Klik op HIER,om te kunnen weergeven.

 

 

54. Een prachtig zuiver geluid van kinderzang over Gods Heilige Geest,

gegeven aan alle Gelovigen.

Klik op Hier en deze mp3 is beschik baar voor de bezoekers van deze website.

 

55. Jezus leeft voor Eeuwig,de mp3 Jesus is Alive is nu beschikbaar voor download en afluisteren.

 

Klik op HIER daarvoor.

 

 

 

56. De Webmaster bezocht in september 2010 het Harmonium-Museum.

 

Klik op hier om de Webmaster te zien en te horen spelen.

 

57. De broer van de Webmaster Theun overleed plotseling op 15-01-2011.

Klik op hier,om als herinnering een van de vele voordrachten van hem te beluisteren.

 

Klik ook op Hier,om de Toespraak van de Webmaster op de Crematiedienst

van Theun te kunnen beluisteren.

 

58.Via deze PPS krijgt de sitebezoek[st]er o.a.  schrijnende beelden te zien

van de maatschappelijke ongelijkheid hier op aarde en meer.

Klik  daar voor op HIER.

 

 

59. U hoort en ziet niet meer op HIER een video- selectie van de orgelbegeleiding

van de Webmaster van de Gemeentezang,gemaakt op 21-05-2011.

 

KLik liever op :

http://www.youtube.com/watch?v=Z6YYgk9GI00

 

 

60. U hoort via Hier, het`` Alles,Wat er staat Geschreven``-lied

van de basisschoolklas van de Webmaster uit vroegere tijden.

 

61. U hoort via HIER,het lied`` Het waren 10 Geboden,die God schreef in de Steen``.

 

62. In het jaar 2009 filmde de overleden broer Teun van de Webmaster hem,

toen hij op het Solina-orgel het lied over De Sterkste Burcht speelde en daarbij zong.

 

Klik op HIER voor  het afspelen van deze muziek.

 

63. In de komende link kunt U,als wesite-bezoeker een video zien op 23-09-2012,

waarbij de Webmaster een  Friese zangeres op het orgel begeleidt.

 

Klik niet meer op  HIER,om dit te zien en te horen. U kunt nu de onderstaande link benutten.

 

64. Hieronder is te zien en te horen een bijzonder optreden van de Azerbeidjaanse Zula uit Amersfoort,

die gebruikmaakt van mijn Johannus-orgel,november 2012.

 

Klik op de volgende link op hier .

 

65. De Webmaster heeft zichzelf begeleidt op het kerkorgel op 04-11-2012,

terwijl hij zong : Mijn Verlosser Jezus Christus is mijn Alles,mijn Vriend en mijn Hoop.

 

Klik hiervoor op HIER,of op de Youtube-link

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i-NJZxkHMPE&feature=plcp

 

No 66. In verband met de Adventstijdsperiode van  december 2012,

treedt de Webmaster thuis op met behulp van zijn Johannus-orgel.

 

Klik gerust op HIER

 

Dit zijn de kleinkinderen van de Webmaster

 

No 67. De Webmaster zong solo en speelde daarbij op het kerkorgel d.d. 03-02-013

Een lied over de Opname en over De zachte Dood.

 

KLik op de link voor het weergeven.

 

http://www.youtube.com/watch?v=YHNNFiDoy8w

 

 

 

 

CHRISTELIJKE VERSJES VOOR KINDEREN

 

Als je ied're nieuwe dag,
opstaat met een blijde lach.
Als je met een blij gezicht,
aan je werk denkt en je plicht.
 

Als je 't goede doet en 't kwade vreest,
 

is je dag weer goed geweest.

 

 

Als kinderen iets beloven,
doen ze het niet altijd.

 

Maar de Heer daar Boven
houdt trouwe in Eeuwigheid
.

 

Bewandel geen wegen,
al schijnen ze recht,
alvorens te weten,
wat God er van zegt!

Bewandel tevreden
Uw weg hier beneden
Het zij vreugde of genot
Wat de aard ook mag geven
 

Het Werkelijke Leven
begint pas echt bij God.

 

 

 

Bij alles wat je doet of laat,
bedenk dat God je gadeslaat.
En wandel met een blij gemoed,
het pad,dat Hij je wand'len doet.

 

Dank Hem voor elke nieuwe morgen
Dank Hem voor elke nieuwe dag
Dank Hem,dat je met al je zorgen
bij Hem komen mag.

Een mens kan je helpen
En dat is veel waard
Maar veel meer dan mensen
Helpt God hier op aard'
Ik hoop,dat je daarom
Dit nimmer vergeet
En Hem dan zult bidden
In lief en in leed.

 

Een uur zo snel voorbij
is toch niet zonder waarde
Gewis,het behoort aan God,
zoals alles hier op aarde.
Gebruik je tijd dus goed ,
want snel vervliegt het leven.
En rekenschap daarvan ,
moet je toch aan God eens geven.

 

palmenloof.JPG (80164 bytes)

 

Een versje neer te schrijven
gaat zo gemakkelijk niet
Vooral niet in een album,
waar iedereen het ziet
'k Wil toch niet achterblijven
een wens ligt in mijn hart
 

Dat God je mag behoeden
en dat Hij je bewaart voor alle smart

 

Een zonnig blij leven
Zij steeds je gegeven
Een goede gezondheid
Een dragelijk lot
En ben je met reden
Verheugd en tevreden
 

Aanvaard het dan dankbaar
Als een Gave van God

 

 

 Even een kort gedicht van ons aller Toon Hermans.
Het komt zo maar even bij mij boven. Het is de kortste en meest eigentijdse
preek (op rijm) die ik ken. Hier komt het :


 

De aarde is een bromtol
Ze tolt ons brommend rond
Wie zich niet aan de Hemel vasthoudt
Die mietert op zijn kont.

 

 

Nederland

O land,hoe ben je zo geworden ?

Zo afgedwaald van 't smalle pad

Wat zijn je steden toch verworden

Wat wordt Gods Naam al lang beklad

 

O,land,hoe groot zijn al je zonden

O,zie Het Licht,ja land keer weer

Tot God,want als je Hem weer vindt,

Verlang je ook geen onreinheid meer.

 

Keer vandaag nog terug tot Israëls God

Maak U klein,kom met berouw

Hij zal dan de rampen weren

Geloof in Zijn wonderen,gauw !

 

 

Citaat van de dichter Antoine-Marie-Roger-de Saint Exupéry

( 1900-1944 )

 

''Als de mensen GODLOOS worden,worden de overheden radeloos,

de leugens grenzeloos,de schulden talloos,de besprekingen vruchteloos,

de politici karakterloos,de christenen gebedsloos,de kerken machteloos,

de volken vredeloos en de misdaden mateloos.''

 

p.feddema@online.nl