Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De Hemel is een verrukkelijke Plaats.

 

 

[ Kijk ook eens bij : Een Hemels droomvisioen. ]

 

 

 

Stel jezelf eens voor,dat je uit een diepe,verkwikkende slaap wakker wordt.

Het voelt aan alsof je weer een kind bent,dat wakker wordt op een prachtige voorjaarsmorgen.

 

[ In Jesaja 50 vers 4 gedeeltelijk lezen we,dat God  de VaderJezus in de tijd van Zijn Leven op aarde elke morgen Eigenhandig wakker maakte,om Hem les te geven :

 

Met een Woord wekt Hij Mij in de ochtend.. en Ik heb mij niet verweerd..]

 

Je bent vol van jeugdige energie en enthousiasme. Iets,wat je al een hele tijd niet meer is overkomen.

Je geeuwt,je rekt je nog eens een keertje uit en voelt een zacht windje door je haar heen golven.

De dauw voel je bij het opstaan onder je blote voeten weg spetteren. Het wordt je duidelijk,dat je buiten bent,maar je kan het je niet herinneren,hoe je hier ooit verzeild geraakt bent.

 

Waar ben je eigenlijk ?

 

 

Niet ver van jou vandaan is een stenen muur. Die muur staat er als een bescherming voor jou en is aan alle kanten rondom je heen gebouwd.

Het lijkt wel of je in een mooie cirkelvormige tuin bent beland. Je ziet bloemen om je heen,zo mooi als je ze nog nooit hebt gezien. De frisse kleuren spatten er als het ware van af.

 

 

Dat bloemenveld strekt zich uit tot de top van een heuvel midden in de tuin. En daar midden op de top van die heuvel staat een majestueuze boom.

Vanaf het moment,dat je de boom ziet,kun je je ogen er niet meer vanaf houden. Er is vast niet nog zo'n exemplaar op aarde te vinden. De grote,ja zelfs kolossale stam moet wel duizenden jaren oud zijn. De wortels zijn heel diep,tot in het hart van de aarde doorgedrongen. En de takken [ ze lijken op ranken ] hebben zich tot ver in de wolken geboord en alle ranken samen lijken niet te tellen. En dan zie je ineens het fruit,dat,op de boom wordt aangetroffen.

 

Wat voor soort vrucht is het ?  Het is geen appel,het is ook geen perzik of een peer. Ook is het geen citrusvrucht. Het is fruit,dat je nog nooit eerder op de wereld hebt gezien.

 

[ [ God houdt niet van ons,omdat we als mensen door onze toegevoegde waarde waardevol zouden zijn,maar we zijn juist zo waardevol geworden,omdat God zonder die toevoeging al van ons houdt. ]

 

Maar op de één of andere manier word je je er langzaam van bewust,dat die geweldig lekkere vruchten speciaal voor jou uit die boom zijn gegroeid.

Ze hebben er al die tijd al voor jou gehangen,sinds de dag,dat jij geboren bent.

Er is geen twijfel mogelijk :

Het doel van God voor jouw leven was,om uiteindelijk op deze Verrukkelijke Plaats uit te komen en voortdurend deze heerlijke vruchten te consumeren.

Je sluit je ogen,je proeft nog eens heel intens en plotseling gaan je ogen wijd open voor deze Totaal Nieuwe Wereld.

 

Illustratietekst Openbaring 2 vers 7,waarbij Jezus aan de Gemeente in Efeze [ Stad in het huidige Turkije ] deze stellige belofte geeft :

 

''....Wie overwint,zal Ik te eten geven van de Levensboom,die in de Tuin van God staat.''

 

Ook Adam en Eva,de eerste mensen op aarde,zijn eerst door God in zo'n perfect uitziende tuin gebracht,waar zij voortdurend

in direct contact met God stonden. Ze hebben helaas van slechts één boom,die beslist niet goed was,om van te eten,toch de vrucht geproefd.

 

[ Klik ook op het verhaal van : De ''goed en kwaad''_boom ]

 

Ze verloren daarmee automatisch hun Eerste Liefde,hun Eerste Huis,hun Onafgebroken intieme omgang met God.

Hun onsterfelijkheid waren ze ook kwijt.

God wilde voorkomen,dat Adam en Eva van de Levensboom zouden blijven eten. Ze zouden daarmee een negatieve vorm van onsterfelijkheid in stand houden,die op den duur niet goed voor hen zou uitpakken,omdat ze dan nooit meer bij de Lichtende Aanwezigheid van God in de buurt zouden kunnen komen,zelfs niet via het communicatiemiddel bij uitstek,het Gebed.

Dat was de reden,dat zij door God die volmaakte Tuin werden uitgestuurd.

Als ook wij voluit in Christus geloven,

 

''als het ware over de muren van onze zonden heen springen of er door heen gaan'',

 

dan is onze Beloning,dat we mogen uitrusten in de schaduw van de goede zijde van de ronde muur van de Eeuwigheid.

Het woord Paradijs is van Perzische oorsprong en betekent : Een Tuin,die omringd is door een muur.

Door de Heer Jezus,Die tegelijk Veroveraar en Overwinnaar is,

krijgen we in bovenstaande Bijbeltekst de ultieme bevestiging van de Eerste Liefde,

waarmee Hij ons uiteindelijk terugbrengt naar die Tuin,

 

waar het allemaal eens zo perfect voor ons begon.

 

 

 

 

 

 

 

De Tuilerieën van de Fransen,Windsor

Castle van de Engelsen,

de Alhambra

van de Spanjaarden,

de Schonbrunn

van de Oostenrijkers,

 

 

het Witte Huis

van de Amerikanen _

 

Dat zijn allemaal kerkers in vergelijking

met het Hemelse

Residentiële Paleis van de God van Isra-el.

 

Zo zijn er misschien wel prachtige

 Appartementen voor allerlei categorieën

 gelovigen :

 

Zie Johannes 14,de verzen 2 en 3.

 

In het Huis van Mijn Vader kunnen

velen hun verblijf houden.

Zou Ik anders gezegd hebben,

dat Ik wegga,

om voor jullie een plaats

gereed te maken ?

Ja,Ik moet weggaan en voor

jullie een Plaats gereedmaken,

maar Ik kom terug,

en dan neem Ik jullie bij Me op,

zodat daar,waar Ik ben,

ook jullie zullen zijn.

 

-Een speciale roodkleurige woning

voor de martelaars,

die bovendien bloedrode gewaden mogen dragen,

 

-Een schitterend wit huis voor al de

 door Christus van de zonde op aarde al bevrijde mensen,

 

-Een prachtig ingerichte

 

vurenhouten priesterwoning 

 

zelfs voor mij,

die misschien wel als een stuk

brandend hout,

nog net op tijd voor de

volledige verbranding,door Jezus

uit het open haardvuur werd weggerukt.

 

Kijk _ we beklimmen daar in een

speciale droom over

de Hemel_ de gouden

trap,we wandelen op

de straten van goud.

 

Wie kijken daar uit het raam  ?

 

Sommigen van hen kenden en

 kennen we hier op aarde al

 en we hadden en hebben een band met hen.

 

Mijn vader en mijn moeder,

blij en jong,zoals ze er ook

op hun trouwdag uitzagen.

Onze zoon en onze dochter,

net zo vertederend als ze waren,

toen we ze al knuffelend

in onze armen in slaap wiegden.

 

Mijn broers en enige zus,

die oneindig veel meer vreugde

in het Leven van de Hemel

zullen hebben dan,

toen ze met mij in hun jeugd

in de velden stoeiden,

wilde bloemen plukten

en naar de nachtegaal luisterden.

 

Dezelfde vogel,

die ons met zijn eenzaam lied

op de oude boerderij in het

dorpje Geesbrug in de provincie Drenthe,

waar we geboren en getogen zijn,

meerdere malen in slaap zong.

 

Geen hoestbui wordt er gehoord,

geen kanker,geen T.B.C. ,geen reuma,

geen invaliditeit,geen astma,

geen gehuil,geen benauwd zuchten

en geen slapeloze nachten komen hier voor.

 

Weet U,welke dingen er

absoluut áfwezig zullen zijn ?

 

Een opsomming :

 

Geldzucht,onkunde,misverstanden,

geroddel,leugens,afgunst,

chagrijnigheid,ontrouw,twijfel,

ongelovigheid,bijgeloof,

rivaliteit,ketterijen,kerkscheuringen,

vechtpartijen,moord _ en rechtszaken.

 

Ik denk,dat sommigen hier er wel

eens lange tijd voor nodig zouden

kunnen hebben,om aan de Hemel

gewend te raken. Er is zo’n

verschrikkelijk groot verschil

met de aarde.

 

Er zijn daar weilanden zonder één

distel of wat voor onkruid dan ook.

 

Orkestmuziek zonder één wanklank.

Violen met altijd ongebroken snaren.

Harpen,die allemaal goed gestemd zijn.

 

De Paradijsrivier,waarvan geen enkel

stukje oever is ingescheurd of

verbrokkeld en die nooit of te nimmer

buiten de oevers zal treden.

 

In plaats van de gebruikelijke cyclus

van dag en nacht,heerst daar

de eeuwige dag,waarbij zonsopgang

en  _ ondergang voor altijd

tot het verleden behoren.

 

JEZUS IS ZELF HET LICHT.

 

In de Hemel zal er niets meer te

vinden zijn van alles,wat ons hier

op aarde soms zo immens kan kwellen :

 

Geen zonde,geen verdriet,

geen armoede,geen ziekte in het algemeen,

geen honger,geen hoofdpijn

of andere pijnen,geen hartzeer,

geen oorlog en geen dood meer :

 

Daar zullen we nooit meer

beelden zien van een

begrafenisondernemer,

die het deksel van de doodskist

boven onze gestorven

dierbaren dichtschroeft.

 

Wanneer ik ooit in de Hemel

aankom,moet je niet gelijk denken,

dat ik meteen de kennismaking

wil vernieuwen met oude vertrouwde figuren uit de Bijbel,zoals

 

Abraham,Izaäk,Jacob,Mozes,

Jozef,David,Daniël,Petrus of Paulus.

 

Nee,ik zal ze allemaal even links

laten liggen en alleen op zoek gaan

naar mijn Heer Jezus.

Ik zal het,als het echt moet,

voor iedereen uitschreeuwen,dat

ik Jezus eerst wil spreken,

omdat Hij  in 1981

op een stralende zonovergoten middag

in Norg mijn ziel heeft gered,

op het moment,dat ik Geestelijk

door Hem Herboren werd.

 

Wanneer we de Hemel werkelijk naar

waarde zouden kunnen schatten,

dan zouden we er allemaal zo’n

heimwee naar hebben,

 

dat de duivel niet één vriend

op aarde  meer  over  zou houden.

   

 

Tot slot laat ik een Bijbelse beschrijving

van de Hemel volgen :

 

De lengte,de breedte en de hoogte

ervan zijn gelijk. Hij is gemaakt van

zuiver goud,dat volkomen doorzichtig is.

Er zijn twaalf Poorten te zien en elke 

 

Poort is gemaakt van één hele

grote parel. De fundamenten van

de Hemel bestaan uit mozaïeken

van kostbare stenen.

Denk je eens in,

dat er complete kilometers lange

rijen edelstenen te zien zullen zijn,

zoals 

 

diamant,robijn,saffier,smaragd,

topaas,amethist,jade en granaat.                                                                           

 

[  Hierbij dienen we te bedenken,

dat deze bewoordingen vooral

slaan op Het Nieuwe Jeruzalem,

dat uit de Hemel op aarde zal

neerdalen na het verstrijken van

de 1000 jaar,dat het Rijk van

De Echte Vrede immers telt.

 

Echter tijdens dat Messiaanse Vrederijk

zal het Hemelse Jeruzalem als een

soort van Parijse ``Lichtstad`` niet al te hoog

boven de aarde zweven,om zo haar licht op onze planeet

te kunnen laten schijnen.

 

De door Jezus  eertijds``opgenomen``kerkgemeenteleden,

mogen dan samen met hun Redder

vanuit die prachtige Hemelse Stad

over de dan weer opgebloeide aarde en

 haar bewoners heersen.

Ze krijgen,zogezegd,de Rechterlijk Macht op aarde

in handen.]

 

Misschien zegt iemand :

‘’Dit is te mooi,om waar te zijn,

of Ik zou willen,dat het waar was.’’

 

Ongeloof : ongelofelijk jammer !! 

 

Het is waar !!

 

 

[  N.B. Het geeft niet,

als we over de Hemel

andere plastische beelden

b.v. van deze tijd,die

meer aanspreken,

zouden gaan gebruiken.]

 

Want de Bijbel is het

enige BOEK tussen

andere boeken,dat

liever

 

de schoonheid

van de hemel

 

te weinig

''ophemelt'',dan te veel !

 

 

Leest U zelf maar mee met 

enkele verzen uit HET BOEK

en laat U door 

 

De Heilige Geest,

De ``Ruach Hakodesj``,

zoals de Joden zeggen,

overtuigen,dat

bovenstaande stelling klopt :

 

 

Prachtig lied over de Heilige geest

 

 

EEUWIG LEVEN I

 

Johannes 11 vers 25 en 26

 

’’Ik geef de doden

het leven terug’’,

zei Jezus tegen haar.

 

’’Ik ben Zelf het leven.

Wie in Mij gelooft,

zal leven,zelfs als

hij gestorven is.

 

Wie leeft en in Mij

gelooft,zal nooit sterven.

Geloof je dat ?’’

 

EEUWIG LEVEN II

 

Romeinen 8 vers 18

 

Maar wat voor lijden

wij hier ook doormaken,

het valt in het niet bij

 

de schitterende heerlijkheid,

 

die God ons straks

zal laten zien.

 

 

EEUWIG LEVEN III

 

2 Corinthiërs 5 vers 1,2,4 en 5

 

Wij weten,dat,

als ons lichaam sterft,

wij

 

 een nieuw huis in

de hemel krijgen,

 

waar wij altijd mogen wonen.

Dat is een huis door

God gemaakt en niet door mensen.

Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden,

maar kijken met verlangen

uit naar de dag,

dat wij een hemels lichaam

krijgen en dat zullen

aantrekken,als een stel

nieuwe kleren..  

 

[ Dat gebeurt bij de Opname ]

 

In ons aardse lichaam

hebben wij het vaak moeilijk,

maar wij zouden het

vreselijk vinden,

om géén lichaam meer

te hebben.

 

Wij willen van uit

ons oude lichaam

in ons nieuwe lichaam overgaan,

 

[ dus het liefst zonder eerst

te sterven,zoals bij de,

nu toch wel

 

spoedig op

HANDEN ZIJNDE,OPNAME of

 

wegvoering van Gods

Kerk naar de hemel,

effectief zal gebeuren

en zoals Paulus blijkbaar

in zijn tijd voor zich zelf

Al verwachtte ]

 

zodat het sterfelijke

door het leven wordt

 

opgeheven.

 

 Daarvoor heeft God ons

juist gemaakt en als

 onderpand heeft Hij ons

 

 de Heilige Geest gegeven.

 

 

 

 

Deze foto is door de Webmaster zelf genomen in 1999.

 

 Vooral tijdens de Passie _ en PAASTIJD tref je veel bezoekers aan in de Hof van Jozef Van ArimatHea

,in het centrum van het oude stadsdeel van Jeruzalem, de plaats,waar Jezus Christus als Eerste OPSTOND oftewel VERREES uit de DOOD.

 

 

 

Inlichtingen

 

 

p.feddema@online.nl