Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De finale Samenkomst

 

 

 

 

[ Klik voor meer info op :

Haat tegen Israel 

 

en ook op : Het wereldwijde

Volkerentribunaal,vanwege de oorlogsmisdaden tegen de Joden.   ]

 

 

KLeding van de hogepriester met op de borst 12 edelstenen genaaid. 

 

DE SHOFAR ZAL WELDRA KLINKEN VOOR

DE STATIE-SAMENKOMST OP SION

 

Bijna iedereen weet,waar wij

de TEMPELBERG [ = de BERG MORIA ] moeten zoeken.

Nou ja,zoeken. Bijna elke voorbijganger in

de winkelstraatjes van de binnenstad van JERUZALEM

wťťt het :

De Tempelberg is de Heilige Berg,waarop eens

de glorieuze Tempel van Salomo stond.

Midden in de Heilige stad Jeruzalem.

Als je nķ de berg b.v. als toerist bezoekt,

is er van Salomo's Tempel niets meer te bespeuren.

Zelfs de exacte locatie weten wij niet meer.

Dat is de reden,waarom Orthodoxe Joden elkaar

een gebod opleggen,om de Tempelberg

niet te betreden. Je zou zonder het te willen

op Heilige grond kunnen gaan staan.

 

http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=437743&r=1&tbl_archief=&

 

 

Er is daar ook nog zo iets als de 'geestenkoepel' ( = een klein koepeltje

op het bij moslims in bezit zijnde Tempelplein,

wat,naar men vermoedt,ooit de plek van het Heilige der Heiligen geweest is).

 

Maar de dag is niet heel erg ver meer,dat

de MESSIAANSE KONING JEZUS,op deze Berg een

internationale Milennium-Top zal samenroepen.

 

 

DŠn houdt IsraŽls Koning immers

Zijn Koninklijke Millenniumrede.

 

Say : The Messianic [ = De Messiaanse ]

State of the Universe Union.

Op dťze Samenkomst doelde de Apostel

Paulus ruim 2000 jaar geleden al,toen hij aan de HebreeŽn

 schreef in :

 

HebreeŽn 12,de verzen 22 tot 25,

geciteerd uit HET BOEK,

 

[ Nee,U staat voor DE BERG SION en

 voor de stad van de levende God ;

 HET HEMELSE JERUZALEM,

 waar tienduizenden engelen wonen.

 U bent gekomen naar een

 feestelijke samenkomst

 van Gods oudste Kinderen,

 Die in het bevolkingsregister

 van de Hemel staan.

 ( =  Het volk IsraŽl )

 

U staat voor God,

Die de Rechter van alle mensen is

en voor de geesten van alle mensen,

die volmaakt geworden zijn.

U bent naar JEZUS gekomen,

Die ervoor gezorgd heeft,

dat er een nieuw verbond tussen God en

de mensen kwam.

 Hij heeft daarvoor Zijn Bloed gegeven ;

 en Zijn Bloed roept om Vergeving in plaats van

 om wraak,zoals dat van Abel.  

 

                                                              ]

 

N.B. Het Joodse volk is bij uitstek het geboortebewijs van het Koninkrijk van God.

 

De Babylonische Talmud schrijft: 'De wereld is als een menselijke oogbal.

Het wit van het oog zijn de oceanen, de iris is dit continent,de pupil is Jeruzalem,

en het beeld midden in de pupil is de Heilige Tempel.

 

De Tempelberg wordt ook wel de berg Sion genoemd.

En met Sion wordt dikwijls ook heel Jeruzalem bedoeld.

Bovendien staan er nu op de oude Sionsberg Islamitische

heiligdommen. Een reden te meer voor veel Joden,

om de Berg niet te bezoeken.

Deze heiligdommen heten : De bladgouden

koepel van de ROTS en de moskee Alaqsa

 

Zie links onder :                           

 

 

 

 

 

De Heilige Stad is eigenlijk best wel

een plek,die gewild is door

de verschillende religieuze

denominaties in de wereld. 

 

[ We weten uit de Bijbel,

dat dit de navel van de aarde is,

om het bezit,

waarvan de boze machten met de Goede Engelen

een verbeten strijd voeren.

 

De duivel probeert uit alle macht te verhinderen,

dat Koning Jezus in menselijke gedaante Zijn volk IsraŽl

op de Olijfberg opnieuw

zal kunnen bezoeken,uitbundig begroeten en

krachtig bijstaan. ]

 

 

 

 

 

[ Wist U,dat de 14de augustus best wel

 een tragische datum voor de Joden is,

tot ver terug in de Algemene Geschiedenis ?

 

Leest U maar eens :

 

14-08-2005-- Alle Joden moeten Gaza verlaten.

14-08-1492-- Alle Joden moeten Spanje verlaten.

14-08-1306-- De Joden worden Frankrijk uitgezet.

14-08-1290-- De Joden worden Engeland uitgezet. ]

 

 

Dat was ook al zo,voordat

Jezus in Zijn eerste menselijke

Verschijning in IsraŽl rondtrok

en ook toen de HebreeŽnbrief

tot stand kwam.

 

( Denk hierbij b.v. aan de kindermoord

van koning Herodes in Bethlehem vlak bij het graf van Rachel,

de moeder van Jozef en Benjamin,

de lievelingszonen van de aartsvader Jacob [ =  IsraŽl ] )

Het Beloofde Land was in die dagen

bezet gebied van de Keizer uit Rome.

Jeruzalem is een aardse Stad,

ook al voelen veel mensen zich

daar extra met de Hemel verbonden.

IsraŽl is er sinds 1967 de baas,

wat volgens veel Bijbelse profetieŽn

uiteindelijk toch weer eens

moest gebeuren.  

 

En voortaan voorgoed !!

Want in Zacharia 12 vers 6

in de vertaling van

John Knox

 

lees ik namelijk :

  ''ALS ALLES VOORBIJ IS,ZAL JERUZALEM STAAN,WAAR JERUZALEM STOND;

 

[ De Joden zullen de stad heus nooit meer prijs behoeven te geven,ook

al wordt de druk van de Moslim- en de andere wereld tot het uiterste opgevoerd.]

 

 

[ God heeft IsraŽl in haar hele bestaansgeschiedenis op aarde

 behoed voor totale uitroeiing.

 

Deze openingstekst is in feite gekoppeld aan de profetie van DaniŽl,die vijf verschillende wereldrijken aankondigt.

 

1. God zal hen niet versmaden - dit zou zijn in de tijd van de BabyloniŽrs.
 

2. God zal geen afkeer van hen hebben - dit zou zijn in de tijd van de Perzen.
 

3. God zal hen niet vernietigen - dit zou zijn in de tijd van de Grieken.
 

4. God zal Zijn verbond met hen niet verbreken - dit zou zijn in de tijd van de Romeinen.
 

5. God blijft hun God - dit moet verwijzen naar de eindtijd,

waarin wij zowel de periode van de Tweede Wereldoorlog zien als de komende periode van Gog en van Magog.  

 

 

Arafat was sinds de oprichting van IsraŽl in 1948 tot en met 2004 de aartsvijand van dit land.

 

AARDBEVING

 

Aan het eind van de z.g.n. Grote Verdrukking,

ook wel de Absolute Eindtijd genoemd,

zal er een immens sterke aardbeving zijn,

die met name de TEMPELBERG hoog op zal stuwen

naar een veel hoger en groter plateau.

Zodra meteen daarna het z.g.n. Duizendjarige Vrederijk

een aanvang neemt,zal de verlichting door

de z.g.n. SCHECHINA,

de vroegere vurige wolkkolom,

Die de Stad zal bestralen,

op honderden kilometers afstand duidelijk te zien zijn.  ]

Het Jeruzalem van Openbaring 21 vers 9 en verder is 29x zo groot

 als het land Polen,en omvat het gehele Middenoosten ( zie onder )

in de vorm van een reusachtige kubus

of pyramide,welke

3000km lang, 3000km breed, 3000 km hoog zou kunnen zijn.

 

Andere berekeningen over de grondoppervlakte van

Het Nieuwe Jeruzalem op grond van Op.21 vers 15 tot 21 geven

 iets anders aan,nl : 

2220x2220  = 4.828.400 vierkante kolometers oftewel 128x Nederland.

 

In die verzen staat,dat het grondoppervlak van de

stad 12000 bij 12000 stadi-en groot is.

 Vanuit de oudheid zijn er namelijk bronnen bekend,

die vermelden,dat een stadie 185 meter lang is.

 

En als ik de bijbel goed lees,dan staat het  Duizendjarige Jeruzalem

 ook nog boven op een grote,HOGE BERG!!! of is er tegenaan gebouwd.

Zie : Ezechiel 40 vers 2 en Openbaring 21 vers 10.

Dus de stad van b.v. 3000 km lang en 3000 km breed en 3000 km hoog

is ook nog eens zeer  hoog verheven boven de vrijwel

 vlak geworden aarde na de grote wereldwijde aardbeving

 aan het einde van de Grote Onderdrukking,de Absolute Eindtijd.

 

Weten wij  wel,hoe hoog die berg precies is???

Nee,de hoogte van de dan wellicht enige berg ter wereld is helaas nog onbekend.

 

In ieder geval moet deze zeker 3000 km breed en lang zijn. Stel je dat  toch eens voor.!!!!

 

Ik begrijp dan ook bepaalde teksten uit o.a. de psalmen uit de Bijbel beter,

welke zeggen : Dan ga ik OP NAAR G'Ds altaren.

En wie mag de Berg des Heren beklimmen. Zie psalm 24 vers 3.

Opgaan dus naar het nieuwe Jeruzalem,maar eerst de Berg  des Heren beklimmen .

Dat mogen alleen degenen doen,die rein van handen en zuiver van hart zijn!!

 

Met de hoogte erbij gerekend zal Jeruzalem een 53 x zo grote oppervlakte hebben als de gehele Aarde.

Gewaden zullen moeten worden gewassen in het bloed van het Lam.

 Zij zullen het recht hebben,om de poorten door te mogen gaan en door te lopen

 tot ver in de stad !!!

En wie Heilig is, worde nog Heiliger en wie vuil is ( degene,die buiten dat gebied woont ) 

 worde nog vuiler !!!!

 

Zie ook : ~~Het volgende Verhaal~~

 

 Ik wil  het even hebben over de kwestie van  Daniel 12  vers 11 en 12.

 Over de aantallen van 1290 en 1335 dagen ( = verschil 45 dagen)

.Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet zeker.

Wel is duidelijk,dat het hier echt gaat over het allerlaatste stuk van de eindtijd.

Zelfs over de  z.g.n. Dag des Heren.

Als ik  hier even mijn eigen gedachten over laat gaan,

dan zou het betrekking kunnen hebben op de  gelijkenis van De Heer Jezus

 over de 10 ongehuwde meisjes,die de komst van Bruidegom verwachtten.

En wel zo:

Als de roep klinkt :

 

 ``De Bruidegom komt``,!!!

 

dan blijkt,dat er nog tijd is voor de domme meisjes,

om naar de stad te gaan,om olie bij te kopen.

 

Ik ben het licht (olielampje zoals de vijf wijzen en de vijf dwazen ze gehad zouden hebben)

 

 De verstandige meisjes konden immers in de stoet mee blijven gaan

 op weg naar de Bruiloftszaal,omdat ze nog genoeg olie bij zich hadden ?!

We weten niet,hoe veel tijd die stoet in totaal onderweg was.

 Wellicht waren er in andere dorpen of wegen ook nog mensen,

die zich  moesten aansluiten bij de langs komende optocht.

Dat vertelt het verhaal echter niet.

Maar wel is duidelijk,dat de domme meisjes nog een mogelijkheid dachten te hebben,

om nieuwe olie te kopen en dan daarna opnieuw  op weg te gaan naar de Bruiloftszaal.

Helaas zegt de  Bruidegom : ``Ga weg,

Ik ken u niet``. Dat wil dus alleen zeggen:

Hij kende hen niet in de hoedanigheid van bruid of bruiloftsgast.

 

Er staat niet,dat ze ongelovig waren,al waren ze wel dom bezig geweest..

Wellicht komen zij  daarom toch nog wel in aanmerking

voor een verblijf in het 1000- jarige Millennium.

Zij  zouden dus de volkeren zijn,die overblijven na de Onderdrukkingsverschrikkingen,

 

waaronder zich wellicht ook de voorheen verdwenen tien stammen van Isra-el bevinden

 

en die zich in het Licht van de Stad ( = Bruid en Bruidegom ) mogen verheugen.

 

Dus tussen de tijd van de roep  :`` De Bruidegom komt ``

en het nog kunnen kopen van olie in de stad en weer terug naar de Deur van de Bruiloftszaal,

zit een tijdsmarge. Misschien die 45 dagen ?

 

Daniel 12 vers 11 en 12 :

 

``Vanaf het ogenblik,dat het dagelijkse offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht,

zullen er 1290 dagen verlopen..Gelukkig zijn degenen,die volharden en 1335 dagen bereiken.``

 

Dus  anderhalve maand na de start van Het 1000 - jarige Vrederijk

worden deze mensen pas toegelaten in de invloedssfeer van Het Nieuwe Jeruzalem.

 

De tijd is dus weldra aangebroken,

dat er een Hemelse SHALOM over

Jeruzalem zal neerdalen.

 

 [ Een prachtig klinkende mp3 houdt de Webmaster voor U beschikbaar

,om te beluisteren/c.q. te downloaden,waarbij het lijkt of Het Nieuwe Jeruzalem nu al is neergedaald.

Klik op hier linkend naar Christelijke Versjes,nr. 27 en daar ook weer op hier. ]

 

Maar dan daalt tegelijk

Het Hemelse Jeruzalem

uit de hemelse wereldruimte,

uit het geestelijke universum [ = geestelijk heelal ]

op de navel van onze aarde neer !!

 

N.B. Evenwel zal ditzelfde Hemelse Jeruzalem daarvoor al

1000 jaar als een stralende Pyramidestad,

door God als een satelliet ge-installeerd,

boven het aardse Jeruzalem hebben gezweefd.

 

 

 

Illustratieve Bijbeltekst van het Hemelse Jeruzalem

 

Ik zag een nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. De tegenwoordige Hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer ; en ook de zee was verdwenen. Ik zag de Heilige Stad,een Nieuw Jeruzalem,van God uit de Hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit,als een bruid,die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de Troon zeggen : 'Gods Huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij.'

(Openbaring 21: 1-4 HTB)

 

 

 

Nu is daar helaas nog niets van

die Shalom daar te merken.

 

[ Vanaf 29 november 1947 tot en met 4 april 2005 zijn er 20.196 soldaten gesneuveld in IsraŽlís oorlogen en conflicten.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Haifa heeft 22% van IsraŽls bevolking

 een familielid of een vriend of bekende verloren door ĎPalestijnseí terreur.

 Sinds september 2000 is 12% van de IsraŽliís getuige geweest van een terreuraanslag of erbij betrokken geweest,gewond geraakt of gedood. ]

 

Integendeel :

Er heerst sedert begin jaar 2011 opnieuw

grote spanning en

onrust/zelfmoordaanslagen

vanwege de strijd tussen de Arabieren

en de Joden [ in IsraŽl ],

wat betreft de zeggenschap

over deze Tempelberg en

het bezit over Oost-Jeruzalem.

 

 

De mensen,die achter IsraŽl staan,

omdat de Bijbel dat ook zegt,

dat ze dat zouden moeten doen,

spreken geregeld onderstaande regel

van het volgende psalmgebed uit :

 

Psalm 25 vers 22

"O GOD,WILT U ISRAňL BEVRIJDEN UIT ALLE MOEILIJKHEDEN ?"

Maar dat hoeft binnenkort niet meer

gebeden te worden.

Hoe zo niet ?

Er komt,zoals ik hiervůůr al uit HET BOEK

citeerde,

een invasie van Hemelse Strijdkrachten !

 

Zodra de Messias opnieuw,maar

dan direct als een volwassene

en niet eerst als een baby,in het vlees verschijnt,

 

volgen Hem de tienduizenden

Engelen,als Hemelse heirlegers

van een Hemelse KONING,

Die Zijn uitverkoren volk IsraŽl

voorgoed zal redden.

 

Dŗn is op dat moment het Koninkrijk van God

in zijn definitieve vorm uit

de Hemelse Gewesten bij ons

op aarde neergedaald.

 

Dŗn treedt de God van de Genade

ook op als de Rechter van onze aarde.

Deze Rechter over alle volken is Jezus.

LEZER [ ES ] VAN DIT VERHAAL :

 

Zou U niet overwegen,om,

nu het nog kan,U door het BLOED

van de verzoening en de schuldvereffening,dat door

Jezus genadig voor onze zonden en tekorten

werd gestort,te laten REDDEN,

in plaats van,

dat U zich uiteindelijk door Hem zou

moeten laten BERECHTEN

in het dal van Josafat ?

 

De kerk van De Zaligsprekingen bij het meer van Galilea.

p.feddema@online.nl