Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

  De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde

Wie ''sterft'',wanneer hij niet sterft,sterft ''niet'',wanneer hij werkelijk sterft ! 

 

 

 

  

Voor allen,die dit lezen.

 

Als je niet eet,dan ga je dood

Als je nooit beweegt,word je stijf als een plank

Als je nooit kijkt,word je blind

Als je nooit luistert,word je doof

Als je nooit voelt,heb je geen gevoel meer

Als je nooit nadenkt,heb je geen verstand

Als je nooit iets onthoudt,heb je geen geheugen meer

Als je nooit iets hoort over ''goede'' mensen,dan denk je,dat iedereen ''slecht'' is

Als je nooit iets hoort over verdriet,denk je,dat alles plezierig is

Als je nooit iets gelooft,dan denk je,dat je nooit je ziel kunt verliezen

Maar is dat laatste niet het ergste,wat je kan overkomen ?

 

Want :

 

Je ogen moeten gevoed worden met kleuren

Je oren moeten gevoed worden met klanken

Je neus moet gevoed worden met geuren

Je hersens met raadsels en moeilijke vragen

En je ziel moet gevoed worden met Geloof in de Bijbel en Gebed tot

de echte God,onze Heer Jezus Christus.

 

Uit : Kijk eens in je eigen geschiedenis.        

 

 

 

De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde,maar is dat in de Hemel nooit geweest.

 

 

 

De dood is een wrede vijand.

 

Hij berooft de moeder van haar baby,de vrouw van haar man,de ouders van hun kinderen,de verloofde van zijn aanstaande vrouw.

Hij neemt het volk zijn koning[in] of president af.

 

De dood is ook een ruwe vijand.

 

Hij stuurt onze beste plannen in de war zonder één verontschuldiging daarvoor aan te voeren.

Hij komt onuitgenodigd de chicste kringen binnen.

 

De dood is tevens een internationale vijand.

 

Er is geen natie,die hij niet visiteert : De eilandengroepen in alle wereldzeeën,waar b.v. de zwarte moeders haar baby op het geluid van de oceaan in slaap wiegen,de rusteloze zee zelf met al de zeeschepen en andere zeewaardige vaartuigen,de majestueuze bergen in het binnenland,ja,hij is overal op aarde van de partij.

 

De dood is een eveneens onvermoeibare vijand.

 

Met dit afgrijselijke werk gaat hij altijd maar door,lente,zomer,herfst en winter.

Hij krijgt er nooit genoeg van,om eindeloos zijn ronde te doen en zo de buit van mensenzielen te verzamelen en als het ware steeds verder op te stapelen.

 

 

Maar de dood is wel een overwonnen vijand.

 

DIT,DANK ZIJ DE HEER,DIE EEUWIG LEEFT EN weldra komt in HEERLIJKHEID.

 

[ Een lied over de overwonnen ``doodsvijand`` heeft De Webmaster Himself in de maand december 2005 in zijn kerk gezongen. Klik voor download op HIER en op nr.29 opnieuw op HIER. ]  

 

 [ Hoop is....,dat er een LICHT op deze wereld schijnt,een heilzame GEEST,Die sterker is dan welke duistere kracht dan ook.

 

Moeder Teresa ]

 

Jezus stond,gelukkig voor ons,al binnen drie dagen weer op uit de ketenen van de dood.

Hij heeft daarmee de dood en de duivel een zware doodsklap verkocht !!!

 

[ Het loopt met de duivel,die ''arme drommel'',

 

( ``Drommel`` betekent ook hetzelfde als duivel,die helaas toch nog te veel macht heeft op aarde )

 

 gelukkig steeds eerder op zijn eind.

Hij droomde van de Troon van de Hemel,maar komt tenslotte terecht in een armetierig tempeltje,gelegen in het eerder zo genoemde Pergamum in Turkije. Dit plaatsje heet nu Bergama.

Hier stond ooit het grootste altaar van de hele wereld,

dat in vroegere tijden werd gebouwd en dat gewijd was aan de Griekse bloeddorstige afgod Zeus.

Op dit altaar,door de Verheerlijkte Jezus Zelf de troon van satan [ Openbaring 2 vers 13 ] genoemd,werden zelfs mensenoffers gebracht.

 

Openbaring 15 vers 2b

 Ik zag....en hen [ = de christenen ],die over het beest ( = de antizoon) en zijn beeld

( een gruwel-project van verwoesting) en het getal van zijn naam ( = 666 ) hadden gezegevierd...... ]

 

Echter we kunnen ook nu nog steeds worden opgeroepen op deze aarde,

om  te sterven,

ook na meer dan 2000 jaar na de Verrijzenis van Christus.

Maar het duurt niet zo lang meer,

dan behoeft een bepaalde groep van de mensen op aarde tijdelijk niet meer te overlijden.

Dat zal het geval zijn,als Jezus dode _  in Christus geloofd hebbende mensen,en meteen daarna ook de op dat tijdstip op aarde positief levende christenen,komt halen bij Zijn eerstvolgende Wederkomst in de wolken.

We hebben het dan over De Grote Opname,waarbij Jezus zich echter helaas niet laat zien aan de mensen,die blijken te zijn achtergelaten.

 

Maar tot dan geldt :

 

Voor de christen stoot de dood de Hemeldeur open,waardoor hij die Hemel binnen kan en mag gaan.

 

 

‘’Ben je niet bang ?’’ vroeg zijn vrouw aan een op zijn sterfbed liggende machinebankwerker.

‘’Bang,liefje ? Waarom zou ik dat zijn ? Ik ken Jezus en Jezus kent mij !'' 

Ze zag hem alsmaar naar buiten kijken,alsof hij Iemand verwachtte,Die elk ogenblik naar binnen kon komen !

Ze was net even niet bij hem,toen hij stierf,maar later,toen ze weer bij hem kwam,bleek de kamer gevuld te zijn met een vuurgloed,die aan de ''brandende braamstruik'' deed denken.

 

 

Dit hartverwarmende verschijnsel bleef een uur in de kamer intact. Het was geen illusie,want ook haar broer bleef dat uur met open mond door de deur naar binnen kijken,als aan de grond genageld.

( Dit is,hoe het leven van een gelovige hier ophoudt te bestaan :

Jezus Christus komt en hand in Hand lopen we samen naar ons Eeuwige THUIS. )

 

 

Lees de Bijbel niet als een notaris,maar als een Erfgenaam. (Ds A. van de Veer) ]

 

 

[ Klik ook op : Lichamelijke aftakeling bij het ouder worden. ]

 

Het huis,waarin wij leven,’’ons lichaam’’ dreigt geleidelijk aan uit het lood te gaan staan.

 

[ Je loopt niet meer helemaal rechtop. ]

 

 De ramen gaan rinkelen.

 

[ Je lichaam wordt ''krakkemikkiger''. ]

 

Het glas wordt dof

 

[ Je zicht wordt gaandeweg slechter. ]

 

en de dakpannen vallen naar beneden.

 

 [ Je wordt kalend. ]

 

 Dat komt allemaal,omdat wij geleidelijk slijten bij het verstrijken van de tijd.

 

ER IS HOOP

 

 

Laten we evenwel God danken voor de regenboog van de Christelijke Hoop op de ongelofelijke Genade van Christus,die zich boven de graven van onze dierbaren en ook nu al boven ons leven welft.

 

 

 

Wij staan aan deze kant van de groeve en hebben uiteraard veel verdriet,wanneer er weer eens een begrafenis van een geliefd persoon is geweest. Zij echter staan aan de andere oever en begroeten ons blij,als ook wij eenmaal de doodsravijn zullen zijn overgestoken.

 

 

DAAR : [ = In de Verrukkelijke Hemel ]

 

 

.......hebben wij onze onhebbelijkheden verloren.

.......plaagt ons geen ziekte meer.

.......drukt ons verdriet niet meer terneer.

.......zijn er geen zorgen meer over allerlei dingen,die ons nu

 nog intensief bezig houden.

 

........is ook geen ongelijkheid meer,zoals in het aardse leven helaas wel het geval is.

 

........zijn we niet meer jaloers.

........is niemand onvriendelijk.

 

Je kunt geen negatief ding bedenken,dat er nog zal zijn,''als onze Hoop verwezenlijkt is''.

Stelt u zich eens voor,dat de dingen,die U nu terneerdrukken,

waar U nu over huilt,

waar u nu ongelofelijke zorgen over hebt,

dan als sneeuw voor de zon verdwenen zullen zijn.

Stelt u zich eens voor,dat de ziekte,die U hebt en waar U nu mee moet leren leven,U straks niet meer zal plagen.

Stelt u zich eens voor,dat de handicap,die U nu hebt,U straks niet meer zal beperken,want die is er dan immers niet meer ?!

U zult geen last meer hebben van al Uw vijanden,die U op aarde belaagden.

Ze zullen U nooit meer op een gemene manier uitschelden of over U roddelen.

Ze zullen Uw goede daden niet langer in een verkeerd daglicht kunnen stellen.

Gebroken harten zullen Verbonden en wonden Geheeld worden. 

U zult nooit meer vermoeid zijn.

 

Tob maar niet over Uw sterven in de [ nabije ? ] toekomst,

want U bent,als U zich het eigendom van Christus weet,op weg naar een groots Kroningsfeest.

 

 

 

DE DOOD heeft NIET het laatste woord.

 

 

De dood heeft niet het laatste woord

Ik zie dit aan de nieuwe twijgen,

De bomen,die weer knoppen krijgen

Aan vogels,die ik heb gehoord

DE DOOD HEEFT NIET HET LAATSTE WOORD

 

De dood heeft niet het laatste woord

Al zijn er heel veel martelaren,

zijn wij in allerlei gevaren

wordt veel protest in bloed gesmoord

DE DOOD HEEFT NIET HET LAATSTE WOORD

 

De dood heeft niet het laatste woord

Want CHRISTUS zal haar overwinnen,

De volken gaan Zijn Rijk dan binnen

en blij wordt overal gehoord

DE DOOD HEEFT NIET HET LAATSTE WOORD

 

Martie Vollenhoven _ Meijer.

 

Aangeleverd door de dochter van de Webmaster Ingrid

 

( Serieus,we lachen te weinig )

 

Op een Heerlijke dag zult ook U eens

De oever van de Rivier bereiken.

Dan zal op diezelfde Heerlijke Dag

Uw reeds bijna afgebroken levenshuis,Uw lijf,helemaal bezwijken.

 

Dan wacht U een Heerlijk Koninkrijk

in het Land boven de lucht.

Waar al Gods kinderen mogen binnenkomen,om

zo te zeggen : In glijvlucht.

 


 

Ziel en lichaam ontmoeten elkaar weer.

Geen verdriet,geen gehuil,geen pijn meer !

 

p.feddema@online.nl