Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.

[ Zie ook bij : De Bijbel nog onveranderd. ]

 

 

 


Waarom de Bijbel een BOVENNATUURLIJK boek is
!

 

Het is een Boek,dat vol zit met sublieme beelden,adembenemende gedachten,

met duidelijk opvallende prachtige taal.

 

De Heilige Schrift is Uniek,vol Kracht,Onfeilbaar,Zuiver, Ge-inspireerd en Gezaghebbend !!!

 

De Kracht,het Leven,de Passie,de Vreugde,de Wijsheid en de Hoop,die er in dit Unieke Boek besloten liggen,zijn gigantisch.

 

Het is kwalitatief gezien een Boek,dat al eeuwenlang zeer beproefd is gebleken,

om te gebruiken als Het Beste Boek,als de Enige Gids voor de Hemelse Snelweg.

 

Miljoenen levens werden reeds tot nu toe in gunstige zin totaal ondersteboven gekeerd door de Bijbel.

 

De Bijbel beschrijft met snijdende precisie het menselijke hart,de angst en de grootspraak van de mens zonder God.

 

Maar de Bijbel is ook het meest om- en bestreden,misbruikte,onbegrepen,bekritiseerde

en bespotte Boek ter wereld.

 

De Bijbel is desondanks een boek,dat zelfs Zijn vijanden,door dik en dun de baas kan.

De Bijbel verdedigt Zichzelf moeiteloos.

 

De Bijbel is beslist geen sprookje,maar vertelt waargebeurde verhalen over mensen,

die echt hebben bestaan.

 

Citaat van onbekende : De Bijbel is net zo sterk als een Leeuw,laat hem maar gewoon los

uit Zijn kooi.

 

De Bijbel maalt niet om vage spiritualiteit,menselijke mythologie,

maar biedt Kracht voor een werkelijk en overvloedig Leven.

 

Het wonderlijke aan de Bijbel is,

dat zij te allen tijde modern en actueel is.

 

Het is Het Enige Boek,

dat de wereldgeschiedenis omspant vanaf het prille begin tot het grandioze einde !

 

De Bijbel is het geschiedenisboek bij uitstek en wordt daarom wel de Magister Historia genoemd.

{ De leraar van de geschiedenis }

 

Het is namelijk het enige boek op aarde,dat van God afkomstig is

en de inhoud ervan vervult volledig het doel,dat het nastreeft.

 

Citaat uit de z.g.n. Chicago verklaringen :

 

Wij  ( = Bijbelgetrouwe wetenschappers,zoals, Schaeffer en Packer )

bevestigen,dat de Schrift in haar geheel onfeilbaar is,vrij van dwaling en bedrog.

 

 Wij ontkennen,

dat de Bijbelse onfeilbaarheid beperkt is tot alleen de geestelijke- en godsdienstige onderwerpen.

 

 Zij is onfeilbaar,

zowel op het gebied van bijvoorbeeld de Verlossing,

als op het gebied van geschiedenis en wetenschap.

 

Jezus is het belangrijkste onderwerp van het geloof.

 Hij is in de Bijbel te vinden,zodra je besluit er in te gaan lezen.

 

KLik op het vierkantje en je ziet een Bijbel opengeslagen met een

foto van Jezus er in.

 

Daarom is het WOORD van GOD ZIJN LIEFDESBRIEF aan alle mensen.  

 

Die Liefde van God is het sterkste argument van het Christendom.

 

Zij heeft de meeste slagkracht ,

de meeste overtuigingskracht en is derhalve het spirituele Wapen bij uitstek,

dat bij geen enkele andere godsdienst of ideologie aangetroffen wordt.

 

DE BIJBEL IS EEN GODSWONDER en geen verzinsel van mensen,

hetgeen moge blijken uit een aantal merkwaardige kenmerken :.

 

Is het soms niet een verbazingwekkend gegeven,ook voor ons in onze tijd,dat men al vroeg tot de uitkomst is gekomen :

dat de Openbaring van Johannes,die tevens tegelijk bij uitstek de Openbaring van de Heer Jezus is [ ! ],in de Griekse grondtekst 888 woorden telt ?

Overigens wordt in het hele Nieuwe Testament dezelfde Heer Jezus in al Zijn verschillende benamingen ook 888 maal genoemd.

Onze Heer Jezus _ de volkomen Nieuwe Mens [ ! ] en tegelijk Zoon van God _  draagt het bijbelse getal 8,dat is het ''heilige getal 7 plus 1. Dit laatste getal staat voor de Nieuwe Schepping,Die Hij gedurende heel Zijn Optreden hier op aarde was.

Die Hemelse Achtste is de grote Zoon van David,die zelf de achtste zoon uit het gezin van Kis was,1 Samuël 16 : 10-13.

Sinds Zijn Opstanding [ op Pasen ] mogen al Zijn volgelingen ook als een

Nieuwe Schepping opereren.

 

Trouwens de hele Bijbel bestaat uit het respectabele aantal van 850 duizend woorden,dus 100- duizend meer dan een driekwart miljoen.

 

Het woord Engel of Geest komt in de Bijbel 258 maal voor,waarvan in het N.T. dit woord alleen al 195 maal wordt gebruikt,hetgeen 75 % van het totaal is.

In het O.T. zien we,als we dit deel van de Bijbel lezen,dit woord 63 keer voor onze ogen opdoemen.

In het Bijbelboek Openbaring treffen we dit woord voor een enkel boek echt wel veel aan,nl.52 keer.

Dat is 20 % van het totaal : Een compleet Engelen-Rijk wordt hier ten tonele gevoerd,mag je wel zeggen.

 

Het kortste hoofdstuk van een Bijbelboek is Psalm 117 : Het BOERENPSALMPJE

 

( ,dat gelovige boeren plegen te lezen,als ze na het haastig verorberen van het middageten weer aan de slag moeten met het oogsten van de vruchten van het land. )

 

Psalm 117 staat ook precies in het midden van de Bijbel

 

Het langste hoofdstuk van de Bijbel is : Psalm 119.

 

Dit hoofdstuk staat ongeveer in het midden van de Bijbel.

 

Voorafgaand aan Psalm 117 staan er 594 hoofdstukken in de Bijbel en na deze psalm het zelfde aantal.

 

Samen staan er dus voor en na psalm 117 het getal van 1188 HOOFDSTUKKEN in de Bijbel.

 

Psalm  118 vers 8 is de Bijbeltekst,die exact in het midden van de Bijbel staat.

 

De tekst hiervan luidt :

 

‘’Beter is het te schuilen bij de Heer,dan op mensen te vertrouwen.’’

 

Laat je het woord ''vers'' weg en schuif je de bovenstaande cijfers tegen elkaar,

dan verschijnt weer het getal 1188,dat immers het totale even aantal hoofdstukken van de Bijbel is.

 

 [ Klik eens ter illustratie van bovenstaande opmerkelijkheden

in de Bijbel op :

(Christelijke) Versjes op nr.  3  en daarna op hier.  ]

 

De bekende,maar tevens gelovige ''oude'' dichter Jacobs Cats schreef het volgende vierregelige versje over de heilzame werking van de inhoud van De Bijbel :

 

Hoe meer gij in MIJ zoekt

Hoe meer gij in MIJ vindt

Hoe meer gij in MIJ leest

Hoe meer gij MIJ bemint

 

 

 

 

Wilt U weten,of God U troosten kan in Uw verdriet of gemis ?

 

 

Lees dan Psalm 56 vers 9,waar er ook voor U  geschreven staat :

 

U,die de maat van mijn klagen kent,vang in Uw kruik

[ met een capaciteit van 50 liter ]

mijn tranen op en stel dat alles te boek.

 

 

 

Amen = Het zal waar en zeker zijn,(wat er in de bijbel staat ).

 

Het woord AMEN komen we 49 maal in het Nieuwe Testament,vooral in de Evangeliën,van de Bijbel tegen.

 

Maar in het Evangelie van de discipel Johannes,

is er alleen al het getal van 25 voor dit woord te vermelden.

Dit komt,

omdat er in dit Bijbelboek sprake is van het aanbreken van een nieuwe periode in de Heilsgeschiedenis.

 

[ ''Jezus ging onder ons wonen'' ]

 

 

1 ] Gods Woord is een LICHT voor ons VERSTAND,

.zodat we de goede weg blijven inslaan bij de vele T-kruisingen op onze levensweg.

 

Zie :

 

Psalm 119 vers 105

 

'..Uw woord is de lamp bij mijn voet,het licht op mijn pad'.

 

[ De lamp op ons levenspad verlicht blijkbaar alleen onze eerstvolgende stap.]

 

2 ] Gods Woord is een VUUR,

 

om ons grondig van binnen  te kunnen REINIGEN en te VERWARMEN.

 

Zie :

Jeremia 23 vers 29.

 

 Zie ook : HAMER

 

'Mijn woorden zijn als vuur,als een hamer,die rotsen aan stukken slaat'.

  

 

 

Jezus LEEFT.

 

 

 

Symbool van De Heilige Geest.

 

3 ] Gods Woord is een SPIEGEL,die een vergroting van onze ZELFKENNIS teweegbrengt,

zodat we onszelf gaan zien door de Ogen van Jezus.

 

Zie :  

 

Jacobus 1 vers 23

 

'die zijn gezicht in de spiegel bekijkt en het niet onthoudt'

 

 

4 ]Gods Woord is een ZWAARD bij onze STRIJD tegen de slechte kanten van onze persoonlijkheid

 en het NEGATIEVE,dat van buitenaf bij ons binnenkomt.

 

Zie :

 

Efeziërs 6 vers 17

 

'......en pak het zwaard van de Geest,dat wil zeggen het Woord van God'.

 

 

5 ] Gods Woord is als een HAMER vanwege onze HARDLEERSHEID in bepaalde omstandigheden van het leven.

 

Zie : 

 

Jeremia 23 vers 29

 

 

[ N.B. Als U met de linkermuis knop klikt op bovenstaand fotootje

en ook op het logo,dat dan verschijnt,dat kunt U de foto paginavullend maken. ]

 

 Zie : VUUR

 

'Mijn woorden zijn als vuur,als een hamer,die rotsen aan stukken slaat'.

   

 

 

6 ] Gods Woord is BROOD,om ons en anderen een hart onder de riem te steken.

 

Zie :  

 

Johannes 6 vers 35

 

'Ik ben het Brood,dat Leven geeft',antwoordde Jezus.

 

 

7 ] Gods Woord is uitgestrooid ZAAD,zodra we het EVANGELIE hebben gebracht of hebben ontvangen.

 

Zie :  

 

Lukas 8 vers 11

 

 

'Het zaad is het woord van God'

 

 

8 ] Gods Woord is HONING,om ons te kunnen VERKWIKKEN in de woestijnige gebieden van ons leven.

 

Zie :

 

 Psalm 19 vers 11

 

'De uitspraken van de Heer....ze zijn zoeter dan honing,dan honing uit de raat.'

 

[ Tijdens het Loofhuttenfeest in oktober van elk jaar,waarbij we nu even uitgaan van onze kalender,kunnen de Joden niet alleen in de loofhut samen hun appeltje in de dadelpalmhoning dippen in verband met de uitspreiding van Gods Genade over Zijn volk over het nieuwe jaar,

maar wordt ook de ''Sidoer'' ( het gebedenboek ) met dadelhoning bestreken.

 

De ''kleintjes mogen dan de honing ervan aflikken,

zodat ze op een praktische manier leren,dat Gods Woord inderdaad zoet als dadelhoning is. ]

 

 

9 ] Gods Woord is MELK,dat ‘moet’ voor onze GROEI.

 

Zie : 

 

1 Petrus 2 vers 2   

 

'Verlang als pasgeboren kinderen naar pure Geestelijke melk.

U zult er door groeien en worden gered,.....'

 

 

 

10 ] Gods Woord is GOUD,dat onszelf en anderen geestelijk VERRIJKT.

 

Zie :

 

Psalm 119 vers 72

 

'De woorden uit uw mond,zij zijn mij meer waard dan duizenden stukken goud en zilver'.

 

 

11 ]  Gods Woord is Water,Dat reinigt.

 

Efeziers 5 vers 26

 

``om haar Heilig en Rein te maken,door het Waterbad en het Woord,``

 

 

12 ] Gods Woord is het Woord,Dat blijft.

 

1 Petrus 1 vers 23

 

``als mensen,die opnieuw geboren zijn,niet uit vergankelijk zaad,maar door het

onvergankelijke Woord van de Levende en Eeuwige God.

 

 

 

   Johannes 17 vers 17,

 

uit het afscheidsgebed van Jezus : 

 

"Maak hen [ = de leerlingen ] toegewijd aan U in de Waarheid,

[ = de Werkelijkheid van God ]

UW Woord IS WAARHEID"

 

 

[ De Waarheid maakt ons Vrij,maar soms eerst misselijk. ]

 

p.feddema@online.nl