Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Vol van DE HEILIGE GEEST

 

 

 

 [ Zie ook bij : Tobben,beter meteen mee ophouden ! ]

 

 [ N.B. Hieronder treft U ook nog

 een ander verhaal over

 

 PINKSTEREN aan.]

 

 

 

 

DE HEILIGE GEEST KENNEN I

 

 

2 Corinthiërs 1 vers 22

 

Hij  [ = JEZUS ] heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven.

Daardoor zijn wij verzekerd,dat wij bij Hem horen.

 

 

 

DE HEILIGE GEEST KENNEN II

 

 

Romeinen 8,de verzen 9 tot 11

 

Met U is het anders. U doet niet meer Uw eigen zin,maar laat U leiden door de Geest ; tenminste als de Geest van God in U woont.  

Als U de GEEST VAN CHRISTUS niet hebt,hoort U niet bij Hem.

Door de zonde is Uw lichaam onderworpen aan de dood.

 

Maar als Christus in U woont,is Uw geest levend,omdat God U rechtvaardig beschouwt.

 

Als de Geest van God in U woont,heeft dat ook gevolgen voor Uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt.

 

Wel,doordat Zijn Geest in U woont,zal Hij ook Uw sterfelijke lichaam levend maken.

 

[Als we eventueel ook zelf de OPNAME op de aarde zullen  meemaken,hoeven we op dat moment niet eerst meer te sterven. ]

 

 

DE HEILIGE GEEST KENNEN III

 

 

Johannes 14,de verzen 15 tot 17 en 26

 

Wie [ voor 100 % ] van Mij houdt,zal altijd volgens mijn geboden  leven.

 

[ Het is niet de kracht,dat we nooit vallen,maar,dat we telkens weer op mogen staan. ] 

 

Ik [ = JEZUS ] zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen,Die altijd bij U zal blijven. Dat is de Heilige Geest,Die de wereld niet kan ontvangen,omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent.

 

U kent Hem wel,omdat Hij bij U blijft en in U zal wonen...

 

Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest,Die U in Mijn Naam alles zal leren en U steeds weer zal herinneren aan,wat Ik U gezegd heb.

 

Een soort bloeiende staf van Aäron

 

 Het zinnebeeld van de Heilige Geest : Eigen foto van de Webmaster

 uit de bovenzaal bij de z.g.n. Sionstoren in het oude gedeelte van de Stad 

Jeruzalem,waar volgens de overlevering het laatste ''Avondmaal'' 

van Jezus met Zijn leerlingen plaatsvond.

 

[ Video met zang van de Webmaster en kinderkoor over de Heilige Geest kunt U downloaden bij Christelijke Versjes,nr.15 ,16 en 55. ]

 

De Heilige Geest kan op twee manieren en via twee mogelijkheden in het centrum van ons gedachteleven wonen :

 

1  Hij strijkt als het ware alleen aan de buitenkant van onze persoonlijkheid langs en bevochtigt deze kant alleen. Ook al zijn we opnieuw geboren,

 

er zijn nog te veel verstopte capillairen en _ geestelijke poriën in onze ziel,zodat God niet krachtig genoeg door ons heen Zijn Weg kan banen,

 

waardoor tot dusver in ons hart het nog te droog en te stoffig is gebleven.

 

Het Heilige Water van Jezus kan ons van binnen niet voldoende verfrissen.

Ons geloofsgetuigenis kan daardoor ook te geforceerd bij de buitenwacht overkomen.

We leven dan bij tijden ver boven of ver beneden onze geestelijke stand.

Uiteindelijk kunnen wij wel door God geschikt gemaakt worden voor de Hemel,maar op aarde kan het Licht van God niet ten volle naar buiten stralen,waardoor de duivel ons nog te vaak te ''grazen'' kan nemen en zelfs op het verkeerde been kan zetten.

    Het is net zo moeilijk,om te horen zonder oren,adem te halen zonder longen als,om christelijk te zijn zonder de Geest van God in je hart.

 

2 Echter,zodra we eenmaal door de Heilige Geest zodanig zijn volgepompt,dat de geestelijke perslucht d.w.z.  de RUACH HAKODESJ,Gods Levensadem UIT ONZE PERSOONLIJKHEID WEL NAAR BUITEN MòET STROMEN,

 

omdat we anders dreigen te barsten,

 

vanwege de Liefde van God in ons,dan is de droge- en stoffige periode voorgoed voorbij.

 

Vroeger kreeg men na het ''gymnastieken met het geloof''  [ = Bijbelstudie ],soms geestelijke spierpijn,maar nu zijn de geestelijke spieren zo soepel geworden,dat er niets meer van pijn of irritatie ervaren wordt.

Het WATER van de Geest spoelt er van alle kanten van af. Zelfs als we senior zijn,maken we hopelijk toch nog een frisse indruk op de mensen,waar we mee over ons geloof praten.

 

 

Ons hart van steen,blijkt zo waar nu echt een soepel hart van mals vlees te zijn geworden.

 

We ervaren het houden van de Goddelijke Spelregels niet meer als een onmogelijke- en zelfs deprimerende aangelegenheid,maar zien deze van nu af aan als een uitdaging,die we Jezus in ons laten aangaan,om door Zijn Geest, niet alleen in ons hart het één en ander als geheugensteun te ''etsen'',maar er ook voor te zorgen,

 

dat we spontaan die weldadige instructies opvolgen.

Er is niet meer een dwang van buitenaf,maar met name een drang van binnenuit,om Gods Wil te doen. 

In ons hart woont nu Gods Liefdesvuur,

 

 

[ Kenmerken van de normale Christen ten aanzien van de Goede Werken :

 

 

1. Niet een kwestie van uitsloven,maar Geloven

 

     2. Niet proberen,maar Reflecteren

 

     3. Niet inspannen,maar Ontspannen

 

     4. Niet streven,maar Sterven

 

     5. Het gaat niet om uiterlijke dwang,maar om Innerlijke Drang ]

 

schilderij2.jpg (16286 bytes)

 

Dit is een schilderij over De Heilige Geest van de hand van de Joods-Christelijke kunstschilder Marc De Klein.

 

Marc de Klijn

 

 

 

 

 

 

Zie daarvoor ook :

 

Johannes 14 vers 15

 

 uit het kopje De Heilige Geest kennen III.

 

 

 

Door elke morgen na te denken over een paar Bijbelteksten,wordt er meteen weer ''vers water uit Gods Emmer'' op de akker van ons hart uitgestort,net zo als dat gebeurt na een bezoek aan de saunacabine,op de dampende blote body voor de broodnodige afkoeling.

    [ Zodra De Heilige Geest ons bestaan in glijdt,vult Hij ons met stromend water en omhult ons met een stomend bad ]

 

Een ander beeld zijn de banden van een fiets,die telkens na een periode van niet gebruiken,hard moet worden opgepompt.

 

Nog een ander beeld is een luchtbed,dat zichzelf opblaast met behulp van het bijgeleverde luchtbedpompje.

 

En wat te denken van een spons,die pas na enige tijd in een schaal water vol met die vloeistof wordt gezogen en van bikkelhard zacht wordt,zodat men er later weer relatief veel vocht aan kan onttrekken,door er in te knijpen.

 

En wat van de Roos Van Jericho,een woestijnplant,dat een bruin verdord bolletje op de verwarming wordt en in een emmer water een groen gekleurde grote ronde varen.

 

Telkens als je nu Bijbelteksten overdenkt zit je hart heel snel extra vol met ''Gods Leven'',dat Hij door ons aan de omringende wereld in het vervolg als door een vergrootglas kan laten zien.

Dit werkt zo aanstekelijk,dat God,ook via ons,daardoor nog vele zonen en dochters tot Heerlijkheid kan leiden,

totdat bij de Opname_en als wij dan nog leven_ook ons lichaam zonder eerst te sterven,Jezus tegemoet gaat in de lucht op weg naar het residentiële Hemelpaleis met de vele appartementen voor Gods Familie.

 

 

 

Zie daarover : Heilige Geest kennen II

 

Wat zal me dat een gaaf feest geven !  Het Ultieme Feest,zowel voor junioren,als voor senioren !

 

Als U gaat voor mogelijkheid 2,dus voor de vervulling met de Heilige Geest van Jezus,dan kan God veel meer kanten met je uit en Hij kan je zelfs fulltime inschakelen in de strijd tegen het ultieme kwaad,dat ons overal op aarde aangrijnst,ook al heb je daar niet eens voor geleerd.

Dit door het praktiseren van een krachtige voorbede,zoals Jezus in Zijn

Voorbeeldgebed,Het Onze Vader,ons leerde bidden : Uw Wil Geschiede,.... op de aarde,ook al is de duivel voorlopig helaas nog wel degelijk de overste van deze wereld.

Johannes 14 vers 30 

.....,want de vorst van de wereld is in aantocht.

 

Lucas 4 vers 6b

 

....,want zij [ = alle koninkrijken van de wereld ] zijn mij [ = de duivel ] in handen gegeven....

 

In de Schrift staan meerdere beschrijvingen van Satan,die ons kunnen helpen,om

een realistisch beeld te krijgen van zijn karakter en persoonlijkheid.

We weten,dat Satan oorspronkelijk Lucifer werd genoemd.

En ook,dat hij deel uitmaakte van het elitekorps van Gods Engelen,die hetzelfde

voorrecht hadden gekregen als wij mensen :

 

Ze konden er in vrijheid voor kiezen,om aan God te gehoorzamen of niet.

 

Om redenen,die we misschien nooit zullen kunnen bevatten,

werd Lucifer zo trots op zijn eigen persoonlijkheid,luister en verheven positie,dat hij

tenslotte vond,dat hij het verdiende op Gods Troon te zitten als enige heerser van het heelal.

 

[ Lees daarvoor als illustratie de tekstverzen uit Jesaja 14 vers 12 tot15 en Ezechi-el 28 vers 12 tot 19 ]

 

Het was de eerste en gelukkig maar,de enige serieuze poging tot een staatsgreep in Gods

Verrukkelijke Hemel.

Deze mislukte. Lucifer werd uit Gods  Hemel geworpen en een derde deel van Gods

Engelenleger

 

(dat mee had gedaan met de opstand)

 

werd met hem verbannen.

 Waar gingen ze heen ?

 

Kijk maar om u heen !

 

Satan is nu ``de overste van deze wereld``.

 

Onze planeet staat nu helaas onder zijn heerschappij.

Deze functioneert nu overeenkomstig zijn spelregels.

Deze aarde is heel wezenlijk Satans eigen persoonlijke koninkrijk geworden.

Zijn plan is,dat ieder mens hem zal gehoorzamen,koste,wat het kost en aanbidden in plaats van  God.

Zijn script is namelijk niet veranderd. Alleen de rolbezetting en de locatie zijn dat.

 

Oorspronkelijk was Adam de koning van de aarde,want God vertrouwde dit stukje heelal

aan de zorg van de eerste mens toe.

 Helaas gaven de mensen sinds de z.g.n. zondeval deze aan Satan.

Jaar na jaar en eeuw na eeuw hebben we in totaliteit de leugens van de duivel geloofd.

We hebben hem zelfs toegestaan,om steeds meer gevangenen te maken en

steeds meer grondgebied in bezit te nemen.

Soms hebben we zelfs het werk van zijn onreine handen aan God toegeschreven,

aangezien,we op een verwrongen manier dachten,dat Gods Soevereine_ en tegelijk

Onnaspeurlijke Wegen in de monsterlijke daden van Satan tot uitdrukking gebracht werden.

De planeet,die God met alle Liefde had geschapen,om daar Zijn bij uitstek

Vredebrengende Koninkrijk te vestigen,werd helaas door Zijn vijand onder de voet

gelopen en deze duivel laat ons daarvoor allemaal de prijs betalen. Christenen in het bijzonder.

Want hij beschouwt deze m.i. toch nog wel dominant aanwezige Verzetsgroep als een

zootje ongeregeld,dat zo spoedig,als maar mogelijk opgeruimd moet worden.

Vanuit het gezichtspunt van de duivel zijn zij namelijk de dode vliegen,die zijn

``hoogmoedige zalf`` doen stinken.

Maar hij weet ook,dat tweederde deel van de Engelen nog steeds aan Gods Kant staat.

Dat wil zeggen aan de kant van de Christenen,de groep,waaronder ook de

Webmaster zich met hart en ziel rekent.

 

 

Dit nuchtere feit zal de satan nooit vergeten en ieder,die dit leest moet dat ook niet doen.

  

 

[ Opmerkelijke Citaten van : Dr. H.Kakes,emeritus Geref. Predikant

 te Roden.

 

1 Het hele menselijke leven op aarde wordt a.h.w. overspannen door demonen.

2 Op de hele aarde is er het MERKTEKEN van de TWEESLACHTIGHEID,zowel in de cultuur als in de geschiedenis.

3 Het is hier op aarde niet licht,maar ook niet volslagen duisternis.

4 Het leven is er,maar er wordt aan geknaagd.

5 Daar is veel geluk op onze aarde,maar de schaduw van het ongeluk valt er overheen.

6 De mens is koning op aarde,maar wel een vorst in ballingschap.

7 Was het nog even erger,heeft men wel gezegd,dan zou het niet meer te dragen zijn. ]

 

Het leven na Pinksteren

 

 

Galaten 5:16-26/6:7-9

 

Als je aan de mensen op straat zou vragen,waar Pinksteren over gaat,dan zullen velen het antwoord schuldig blijven.

Pinksteren heeft in onze samenleving vooral een recreatieve functie als vakantietijd of als een extra vrije dag. Daar genieten wij als christenen natuurlijk ook van,maar het wezen van Pinksteren is toch iets van een hogere orde :

 

Gods Geest werd uitgestort,d.w.z. werd ten volle gegeven,zonder terughoudendheid.

 

Wat dat teweegbracht,kun je lezen in :

Hand. 2

 

Daar waren in Jeruzalem,in het begin van onze jaartelling,1000-den mensen bijeen,om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Een feest,dat de dankbaarheid voor de oogst op het land tot uitdrukking wilde brengen.

Juist dat moment gebruikte God,om de verkondiging van het evangelie een enorme versnelling in de goede richting te geven.

Want door een wonder werden deze naar Israël toegestroomde Joden,die reeds jaren lang in het buitenland hadden vertoefd,toegesproken in hun eigen moedertaal. De discipelen,die deze talen niet hadden geleerd,konden op dat moment,door dat Godswonder,deze vreemde talen toch spreken.

En de mensen werden diep in hun hart getroffen en ontdekten,dat er hier een ingrijpen van God bezig was zich te voltrekken. Wel 3000 Mensen gaven gehoor aan de oproep,om zich te bekeren. De belofte van de Komst van de Heilige Geest werd hier ``voor``vervuld en vanaf toen mocht de nieuw ontstane Gemeente zich verheugen in Zijn

 

permanente Werking,Nabijheid en Hulp.

 

De Aanwezigheid van Gods Geest bewerkt een hele andere manier van leven :

 

De Geest van Jezus bindt samen,de Geest geeft andere prioriteiten,de Geest helpt je in de Dienst van God en de Geest staat je bij in het begrijpen van de Bijbel.

 

Gods Geest laat een mens zijn werkelijke toestand zien en die is niet rooskleurig. Daarom vragen de toehoorders,nadat Petrus een indringende toespraak had gehouden :

 

‘Wat moeten wij doen,broeders ?’

 

Zie : Hand. 2 vers 37

 

Maar niet alleen bekéért een mens zich door de Werking van de Heilige Geest. Ook lééft een gelovige voluit met- en door diezelfde Werking van de Heilige Geest. En zoals het is bij het aanbod van het Evangelie,waarbij een mens zelf de keus heeft,om er daadwerkelijk op in te gaan,zo is het ook met de Werking van de Geest van Jezus in een christenleven :

 

Je moet zelf de ruimte gunnen aan Gods Geest,om in je leven te kunnen Werken.

Je wordt niet overmeesterd door de Geest, je komt ook niet in trance door diezelfde Geest zodat je geen controle meer hebt over je eigen geestelijke vermogens. Je bent en blijft er voor 100 % zelf bij.

Daarom roept Paulus de Galaten op,en door hen ook ons,om te ‘wandelen met of door de Geest.’

 

Gal. 5:16

 

...Leef volgens de Geest,dan zult U niet toegeven aan Uw zondige begeerte.

 

Hier is niet sprake van twee op zichzelf staande activiteiten of opdrachten, maar het één is blijkbaar het gevolg,het resultaat van het andere.

Bij zijn intrede is er op deze plaats door de predikant gesproken over het dienen van elkaar naar aanleiding van

 

 Gal. 5:13.

 

.....Alleen,misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven,maar dien elkaar door de Liefde.

 

Toen kwam ook de ''zondige natuur ter sprake,waarop Paulus in

 

vs. 16

 

[ Want de zondige natuur begeert tegen de Geest in en de Geest tegen de zondige natuur in,want ze zijn elkaars' tegenstanders,zodat U juist niet doet,wat U (wel) zou willen doen.]

 

verder voortborduurt. Er werd toen gezegd en ik herhaal het nu maar weer eens,dat een oudere vertaling het woord ‘vlees’ hiervoor geeft,een term,waarmee Paulus dus de eigen zondige natuur bedoelt,waar niets goeds uit voort kan komen :

 

Het ''vlees'' plaatst zichzelf op de voorgrond. Het ''vlees'' maakt zichzelf tot middelpunt. Het begeren van het ''vlees'',d.w.z. het vurige verlangen van onze zondige natuur is dus,om jezelf naar voren te dringen,de aandacht op jezelf te richten,maar zelfs ook je eigen ''rechtvaardiging'' tegenover God zien te bewerkstelligen.

 

We hoeven elkaar echt niet voor de gek te houden,we weten allemaal wel,hoe het begeren van het ''vlees'' zich bij ons manifesteert :

 Als je op het Juliana-plein in de stad Groningen aankomt en je moet voor de stoplichten stoppen,dan zegt je'' vlees'' a.h.w. tegen jou,om op de linkerrijbaan ''illegaal'' voor te gaan sorteren,dus zonder dat het eigenlijk nog kan,want dan kun je d.m.v. snel optrekken gemakkelijker vóór je voorligger op de rechterrijbaan komen,als de lichten op groen springen.

 Als je in een meningsverschil met iemand na een afkoelingsperiode ontdekt,dat er ook wel iets zit in het standpunt van die ander,dan werkt je ''vlees'' je tegen,om dat ook ruiterlijk aan die ander toe te kunnen geven.

Als je bij de kassa staat en je betaalt met € 50,-- maar de caissière betaalt per ongeluk terug tot € 100,-- ,dan fluistert je ''vlees'' je in,om er niets van te zeggen,want je kunt er toch maar mooi beter van worden.

Daar tegenover staat het ‘begeren van de Geest’, d.w.z. het vurige verlangen van de Geest,om Jezus op de voorgrond te plaatsen en de aandacht op Hem te richten,door te uit te``wijken`` voor het kwaad.

En omdat Jezus altijd aandacht voor de medemens had,heeft het begeren van Zijn Geest ook betrekking op het hebben van extra aandacht voor elkaar.

 

In vs. 13

 

noemt Paulus dat ‘elkaar dienen’.

 

Hier valt ook het begrip verdraagzaamheid onder.

 B.v. ,als je moeite hebt met iemands karakter,dat je dan toch het positieve in de ander wilt blijven zien. Het heeft te doen met de wil,om niet in ``je eigen hokje`` te blijven denken,maar met een je in de ander willen verplaatsen.

Het begeren van de Geest heeft heel praktisch b.v. te maken met het naderen van het Juliana-plein en je geduld te bewaren door netjes op de rechter weghelft je beurt af te wachten,als het stoplicht op groen springt.

God wil juist graag,dat wij voldoen aan het begeren van de Geest.

 

Wat moet je dan daarvoor doen of hoe doe je dat ? Vs. 16 :

‘Leef volgens  de Geest’ of vs. 18 :

‘Laat je leiden door de Geest’ of vs. 25 :

‘Gedraag je volgens de Geest’.

 

Nou,zult U misschien zeggen,nu hebben we net een beetje duidelijk gemaakt,wat ‘het begeren van het ''vlees'' en het begeren van de Geest’ is en nu komen er alweer zulke merkwaardige uitdrukkingen aan. Wat moet ik daar nu onder verstaan ?

Paulus vergelijkt het één en ander met zaaien.

Ieder mens zaait en brengt daarmee bepaalde prestaties tot stand,of heeft ideeën,die hij/zij wil overdragen.

Ieder mens heeft allerlei kiempjes of kleine plantjes bij zich in zijn/haar zaaidoos. Daar wil hij iets mee doen, nl. zaaien of planten.

Stel,je zaait uit het zaaibakje met het onderwerp :

 

‘onderlinge relaties’.

 

Als je dat zaait op de akker van je ''vlees'', dus in de context van :

 

‘Hoe stel ik mezelf het meest effectief op de voorgrond’,

 

dan zullen er allerlei lelijke en stekelige planten op gaan groeien.

 

Één van die planten heet

 

‘twist’ (5:20).

 

Je vindt altijd wel iets,om je over op te winden of tegen af te zetten. Het is ( bij een ander ) iets zoeken,wat je negatief kunt beoordelen,om je er zelf tegen ''af te zetten'' en vervolgens daarmee ''meer in aanzien'' te komen.

 

 Familie van de twist is

 

 ‘afgunst’. (5:20).

 

Het niet kunnen verdragen,dat de ander meer lof krijgt,of een mooier huis heeft,of een betere maatschappelijke positie heeft,enz.

Op de akker van je ''vlees'' kan ook een hele taaie plant groeien. Dat is de

 

 ‘vete’. (5:20).

 

Een ``rotplant``,die jarenlang het aanzicht van je tuin negatief kan beïnvloeden. De plant kan heel oud worden en heel sterk.

Maar je moet hem dan wel goed _ gebruikt in de kwade zin van het woord _ blijven verzorgen.

Juist,doordat je hem persoonlijk op die negatieve manier zo overvloedig voorziet van voedsel en water,kan de vete blijven voortbestaan.

Van díe vleselijke akker weten we nu genoeg. Ik wil nu eens met U gaan kijken naar het moois,dat er op de akker van de Geest groeit,als ik daar iets uit mijn zaaibakje van de ‘onderlinge relaties’ over uitzaai.

Daar begint dan een plant te groeien,die

 

‘lankmoedigheid’

 

blijkt te heten. (5:22).

 

Een hele mooie plant,die in de volksmond ook wel

 

‘geduld’

 

genoemd wordt.

 

Het heeft de betekenis van het wachten op de ander,om hem of haar ruimschoots te tijd te gunnen en daardoor de mogelijkheid te geven,om iets goeds te doen. Dus niet direct afkeuren,als het meteen niet goed gaat.

Op die akker van de Geest kun je ook de planten

 

‘trouw’ of ‘vriendelijkheid’

 

vinden.

Wat minder gangbare planten in de ''Eindtijd'',waarin wij nu leven.

Waar vind je ze nog ?

Je kunt in hun schaduw zo heerlijk uitrusten en daarna weer moed vatten,

om op De Goede Weg door te blijven gaan.

 

Er zijn ook nog andere zaaibakjes. Er is b.v. ook één,die

 

‘genieten of plezier’

 

heet.

 

Als er uit deze zaaibak gezaaid wordt op de akker van het ''vlees''

,zie ik weldra allerlei gevaarlijke planten opkomen :

 

‘Hoererij’,of ‘onreinheid’,of ‘losbandigheid’.

 

Het zijn een soort vleesetende planten. Ze lijken van buiten heel mooi,maar als je,

zoals dat kan gaan bij een mug in een web,erin verstrikt raakt,kom je er bijna niet meer uit.

 Nee, laat me dan maar liever zaadjes uit mijn zaadbakje

 

‘genieten en plezier maken’

 

op de akker van de Geest van Jezus uitzaaien.

 

Daar groeien na enige tijd prachtige planten,zoals

 

‘innerlijke blijdschap’

 en

''zelfbeheersing''

 

in op. (5:22).

 

En met het zaaibakje onder het hoofdstuk

 

‘godsdienstige gevoelens’

 

''kun'' je op de akker van het'' vlees'' allerlei ''duistere'' planten,zoals

 

‘afgoderij’ of ‘toverij’

 

 (5:20) te voorschijn laten komen.

 

Het lijken een soort kruiden,die je in hogere sferen kunnen brengen

maar uiteindelijk vind je niet,waarnaar je eigenlijk op zoek bent.

 

Neen,je ''godsdienstige gevoelens'' moet je ook uitzaaien op de akker van de Geest.

Daar groeien de prachtigste planten uit,zoals

 

‘Hergeboorte’ en ‘Vredelievendheid’.

 

Het gaat er in deze voorbeelden dus niet om,

om wat je zaait,maar waar je het zaait !

Wat is de voedingsbodem ?  Hoe benader ik bepaalde zaken ? 

Vanuit mijn ''vlees'' of vanuit de Geest van Jezus.

 

Je moet je vooraf voortdurend afvragen :

Wat wil ik oogsten ?

Wil ik eigenlijk nog wel op de akker van ''mijn vlees'' werken,

waarme ik uiteindelijk de eeuwige  VERLORENHEID zal oogsten,

of wil ik voortaan het Eeuwige LEVEN in mijn levensschuur binnenhalen

door toch maar mijn akker van de Geest te gaan bewerken. 

 Eigenlijk is de keus niet zo moeilijk. 

 

Je zou daarom de akker van je ''vlees'' wel helemaal willen omheinen,

de toegangspoort vergrendelen en het braak willen laten liggen,

om voortaan alleen de akker van de Geest te kunnen omspitten en te verzorgen.

 

Maar dat lukt je helaas  in deze wereld niet helemaal.

 

Paulus spoort ons daartoe wel aan :

 

‘Wandel(oudere vertaling) door de Geest’(5:16),‘Laat je leiden door de Geest’ (5:18),

‘Leef door de Geest en gedraag je volgens de Geest’ (5:25).

 

Wandel met de Geest van God,die je is gegeven.

Leef in het besef,dat de Heer bij je is en dien Hem alleen.

Geef geen ruimte aan de voeding,die van de akker van je ''vlees'' komt.

Dat brengt alleen maar de werken van het ''vlees'' voort,

die afzonderlijk met 15 negatieve bewoordingen benoemd worden in

 

GALATEN 5:19,20 en21a.

 

De uitingen van een zondig leven zijn bekend,zoals :

 

Ontucht,onreinheid,losbandigheid,afgodendienst,

toverij,vijandschap,twist,afgunst,woede,intriges,ruzies,

partijdigheid,jaloersheden,drinkgelagen,orgiën en dergelijke dingen meer.

 

 En die zondige uitingen draaien uiteindelijk op de eeuwige DOOD,dat is de HEL uit,want met die praktijken,genoemd in de tekstverwijzing,kun je helaas het Koninkrijk van God niet erven.

 

Maar jìj [ U ] hebt de Heilige Geest gekregen

om Hem ruimte te kunnen geven.

Dan brengt men een goede,grote vrucht voort,

die men toch immers graag in het hart wil laten groeien,

n.l. de vrucht van de Geest van Jezus Christus ?

 

Met de werken van het ''vlees'' dien je jezelf,

 

met de v

Vrucht van die Geest dien je God.

 

Let op,wat er staat !

 Het zijn de ‘werken’ (m.v.) van het vlees en de ‘Vrucht’ (e.v.) van de Geest.

 De werken van het vlees zijn afzonderlijke voortbrengsels :

Het éne heb je wel,terwijl je het andere nooit hebt gehad.

Je kunt afgunstig van aard zijn,terwijl je in je hele leven nog nooit dronken bent geweest.

Maar de Vrucht van de Geest is eenvormig.

 Het zijn geen afzonderlijke vruchten,

maar alles is verbonden met elkaar.

 Je kunt de onderdelen van buitenaf niet uitzoeken,zo in de trant van :

 

Dat lijkt me wel wat,of dat kan ik beslist niet.

Nee,het komt van binnenuit en het geheel hoort bij elkaar.

 

Het is een Vrucht met 9 pitten :

 

``Maar de Vrucht van de Geest is :

 

Liefde,Vreugde,Vrede,Geduld,Vriendelijkheid,Goedheid,

Vertrouwen,Zachtmoedigheid,Zelfbeheersing. ``,

 

staat er in de Willibrord-Bijbelvertalingstekst

Galaten 5,de verzen 22 en 23

 

En dus beslist geen karbonkel,met 9 steenpuisten er in,

op je lichaam,zoals iemand eens dwaas opmerkte.

 

Het is niet zo,als met de gaven van de Geest,

waarbij je de éne gave wel hebt en andere gaven niet.

 De vrucht van de Geest is één geheel en ieder serieuze Christen

 zal dus alle aspecten,die hier worden genoemd, kunnen laten zien.

 

Tot slot :

Wandelen door de Geest,je laten leiden door de Geest,leven door de Geest.

 

 

Deze woorden stralen :

een ontspannenheid uit,rust,kalmte,een ''maak je niet dik''-filosofie.

‘Wandelen’ doe je op je gemak,in alle rust.

 Je mag in je eigen tempo lopen en Jezus loopt met je mee,

want immers Zijn Geest loopt met je mee.

 

Geen looppas dus,

je jaagt je er niet bij in het zweet.

Ook is er geen verplichte kledij nodig,

zoals b.v. behorend bij een bepaalde streekgewoonte,

dat je 's zondags alleen een zwart pak of dito japon aan mag hebben.

 

Begrijp je iets uit de Bijbel niet,terwijl het voor een ander gesneden koek lijkt ?

 

''Maak je niet dik,dun is de mode''.

 

[ Doe maar gewoon,dan doet God door de Heilige Geest,

waar Hij bij uitstek goed in is :

Ons verrassen met Zijn ``Bovennatuurlijke Kracht in onze zwakheid.``

 

Citaat van Gary Best ]

 

In het wandelen loopt Gods Geest immers persoonlijk met jou mee en dat gelukkig in je eigen tempo.

Het is dus nooit zo,

dat Gods Geest eerst met iemand anders oploopt en jou ertoe wil brengen,

om ook in dát tempo te gaan lopen.

 

Bij het wandelen ontspint zich ook vaak een gesprek.

 Dat wordt niet afgedwongen,maar dat komt vanzelf.

 

In de wandeling met de Geest komt  a.h.w. automatisch een gesprek met God op gang.

 

Niet altijd in woorden,maar met name ook in de vorm van dankbare gedachten

 en warme gevoelens richting Jezus Christus en tegen elkaar

 

Bij het wandelen moet je je geen zorgen maken over het volgen van de goede levensrichting,

want de Geest geeft je voortdurend Leiding.

Als er in de verte een tweesprong opdoemt,

dan zou je,al wandelende,

je toch zorgen kunnen maken bij je afwegingen van het naar links of rechts moeten gaan.

 

Je ontspannenheid gaat dan echter weg,je hebt wellicht dan ook geen genoeg aandacht meer voor elkaar.

Je loopt nog wel met elkaar op,

maar je echte betrokkenheid is weg,

want je maakt je zorgen over,welke weg je straks moet nemen.

 Dan kan de Geest je niet meer Leiden,

 

maar ben je zelf,gezien vanuit het gezichtspunt van het ''vlees'',

bezig een bepaalde oplossing te zoeken.

 

Laat je toch maar liever altijd leiden door de Geest.

Op het moment,dat je op de T-kruising bent gearriveerd,

staat er immers wel een wegwijzer,die de juiste richting aangeeft.

 

Zie daarvoor :

 

Psalm 119 vers 105

 

'..Uw Woord is de lamp bij mijn voet,het Licht op mijn pad'.

 

[ De lamp op ons levenspad verlicht blijkbaar alleen onze volgende stap.]

 

Want de Geest werkt met name door de wegwijzer,

die de Bijbel voor ons wil zijn,

die daardoor de juiste richting geeft aan ons leven,of soms ook ''rol'' je vanzelf ergens in,wat op den duur een'' project van _  of voor God'' blijkt te zijn.

Leiding van de Geest is dan ook niet,

dat je vooraf weet,wat je moet doen of welke weg je moet inslaan :

 

Het is achteraf ontdekken,

dat je met de Geest van Jezus van begin tot eind

 een goede wandeling door het leven hebt gemaakt

 en dat je door Hem tot nu toe inderdaad bent geleid.

 

Wandelen door de Geest is ook,

dat je,wat je in de wereld ook tegenkomt,

dat gelukkig kunt beoordelen vanuit het perspectief van God zelf :

 

Dat is pas echt zaaien,maaien en oogsten op de akker van de Geest.

 

Het ‘niet voldoen aan het begeren van het vlees’ is blijkbaar geen opdracht,

geen strijd,die je moet leveren,maar meer een belofte :

 

‘Wandel door de Geest en dan zul je beslist niet voldoen aan het begeren van het ''vlees''.

 

Geef de Geest voldoende de ruimte,

geef aan God royaal de gelegenheid,

om in je verdere leven Zijn weldadige Invloed te laten gelden

 en deze belofte zal ruimschoots je deel worden.

 

Uit : PETERS` BIJBEL-TEKSTEN

 

 

p.feddema@online.nl