Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!

 

 

[ Zie ook bij : De aardbewoners als ''werelddorpelingen''. ]

 

 en

 

 [ Klik ook ter vergelijking op

 het verhaal over onzekerheid,

 met daarin een verhandeling over

 mensen met burn_ out-klachten

 

en de link met dezelfde info van beneden,

te vinden in het hoofdstuk Christelijke Versjes

bij n.o. 61.

 

 

Waarom zou je nog langer pruttelen, pruilen,

mopperen,zeuren en zo gauw kwaad worden ?!

 

[ Met iets onder het midden het in en intrieste lied

over het Zuid-Amerikaanse straatjongetje Miguel. ]

 

Als je in de regel voldoende eten in de koelkast hebt,

kleren aan je lijf,een dak boven je hoofd en een bed,om in te slapen,

 

Dan ben je immers rijker dan 75 % van de wereldbevolking ?

 

...Als je in een goed huis woont,

genoeg te eten hebt en kunt lezen,

ben je lid van een zeer select gezelschap.

 

En als je een goed huis hebt,

voldoende voedsel,

kunt lezen en een computer hebt,

behoor je tot de werkelijke elite. 

 

Als je een [ klein ] saldo op je bankrekening

hebt staan en ook nog wat munten

of papiergeld in je portefeuille

of beurs en ook nog een zakcentje

in je chipper of chipknip,

 

 

 

Dan behoor je toch maar even wl bij

de schandalig kleine 8 % van de

wereldbevolking,die samen de rijke

top van de welvaartspiramide vormen

van de aarde van nu.

 

 

 

 

 

 

 

Als je iemands hand mag vasthouden,

iemand omhelzen of alleen maar even

op de schouder tikken en je voelt je niet

te lang alleen,dan verkeer je

toch maar weer in buitengewoon

door God gezegende omstandigheden,

 

want je hebt een genezende

aanraking te bieden.

 

Zelfs een eenvoudige aanraking,

laat staan die andere

bovengenoemde activiteiten en omstandigheden,

overkomt je

als

 

een helende balsem van

 

de Liefdevolle Hand van God,

 

zowel voor jezelf als voor de ander.

 

Veel eenzame mensen op

deze planeet schijnen

zelfs dit te missen !

 

[ Veel geluk wordt over het hoofd gezien,

omdat het niets kost. ]

 

Als je in het bezit bent gekomen

van

 

een Bijbel,het rijke Woord

van God

 

,ben je wel ``buitengemeen``-

en bijzonder geweldig bevoorrecht

en het omgekeerde is hier bovendien

van toepassing !

 

Een percentage van 35 % van de

wereldbevolking heeft helaas nu

nog zelfs geen enkele toegang

tot

 

dit Kostelijke Goddelijke Woord.

 

Als je deze morgen bent opgestaan

met meer gezondheid dan ziekte

en meer leven dan dood in je body.

 

Dan ben je immers veel beter uit

dan de aardbewoners,

met het toch wel grote aantal

van 1 miljoen,die deze week

 

beslist niet zullen overleven ?!

 

 

 

Als je nooit in de frontlinie van

een oorlog bent geweest,

 

als je nooit de eenzaamheid

van een gevangeniscel hebt ervaren,

als je de folterende gevoelens van

een marteling bij een politiek

 

verhoor nooit hebt meegemaakt

en als je de onbeschrijfelijke pijn

 

van de honger nooit in je maag

hebt voelen knagen,lig je voor

op 500 miljoen mensen op de wereld.

 

Er zijn dus op dit moment toch

 

nog wl zo'n half miljard mensen

op de wereld,die dit woordje nooit

 

bij bovenstaande beschrijvingen

in alle deelzinnen weg moeten laten.

 

Als je een kerkdienst kunt bijwonen,

 

zonder de angst voor een overval,

zonder gearresteerd en weggevoerd

 

te worden en als je thuis geen razzia

meemaakt,waarbij ook marteling en

dood onder ogen moet worden gezien,

 

 

In de oranjebruin-gekleurde landen

van bovenstaande foto

wonen de onderstaande 3 miljard.

 

Dan gaat het toch wel 100 % beter

 

met jou dan met de bijna 3 miljard

mensen op aarde,die dat scenario

 

dagelijks wl aan den lijve ondervinden.

 

[ De Internationale Evangelische

Alliantie vermeldde onlangs in

een rapport aan de

mensenrechten-commissie van

de V.N.,dat er wereldwijd ten

minste

 

200 miljoen christenen

in zestig   ( = 60 ) landen om

 

hun Geloofsovertuiging worden vervolgd. ]

 

 

Johannes 10,de verzen 27a en 29b

 

 

Mijn schapen luisteren naar Mijn Stem en Ik ken ze.

Zij volgen Mij en Ik geef hun Eeuwig Leven.

Zij zullen nooit verloren gaan

 

Niemand kan hen uit De Hand van Mijn Vader wegroven.

De Vader en Ik zijn N.

 

GEDICHT OVER DE VERVOLGDE KERK. 

 

Niemand zal ze uit Gods Hand weg kunnen nemen.

 

 

We zijn vanmorgen uit onze huizen gegaan,

De meeste aanwezigen komen hier niet ver vandaan.

Geen politie stond verdekt bij de ingang,

Niemand van ons was daarom bang,

Wij hoeven nog steeds niet bezorgd te wezen,

Als we uit de Bijbel voorlezen.

Alles wordt zo gemakkelijk vr in de kerk gezegd,

Geen strobreed wordt ons immers in de weg gelegd.

We zijn zo aan de weelde van de vrijheid gewend,

Dat sleur en lauwheid ons geloof vaak remt.

 

We wennen aan zoveel nood,

Slaat dat ons christelijk Mee-leven misschien dood ?

 

Krijgt de overheid in vele landen de Kerk straks klein ?

 

Waarom mogen vele vrouwen niet gewoon moeder zijn ?

Waarom mogen vele mannen niet gewoon vader zijn ?

Waarom mogen man en vrouw niet samen zijn ?

Hebt U,Gemeente,Uw onderdrukte broeders lief ?

Blijf dan in woord en daad actief.

Als de satan de Kerk hier en daar klein wil zien te krijgen,

 

Mogen wij toch niet langer zwijgen ?

 

Maar allen,die lijden,waar wij niet van weten,

Worden echter geen seconde door God vergeten.

Iedere dag wil Diezelfde God Zijn Kinderen weer beloven :

Het is beslist waar,niemand zal ze uit Mijn Hand kunnen roven.

 

Dichter onbekend

 

www.opendoors.nl

 

 

Als je ouders nog leven en ze zijn

nog steeds getrouwd en bij elkaar

in het midden van de familie,

 

Dan begin je nu al haast bij

 

de grote uitzonderingen in Nederland

 

en zelfs in de Verenigde Staten,

te behoren,maar je ouders hebben,

gelukkig voor jou,dan wel een

Goede Koers in het leven gevaren !

 

Als je wat langer dan een poosje

met opgeheven hoofd en met

een glimlach op je gezicht door

het leven kunt stappen,

als je dan ook nog daarbij een

golf van dankbaarheid in je hart voelt,

 

Dan ben je een spiritueel rijk mens,

 

want de meeste soortgenoten

onder ons,

 

zouden dat ook

kunnen doen,maar ze blijken

helaas deze blijmoedige houding

effectief niet lang te kunnen continueren !

 

Als je gisteren nog  het besluit

had genomen,om voor concrete

dingen tot God te bidden en het

vandaag al meerdere malen

hebt gepraktiseerd,

 

Dan behoor je tot een kleine,

maar sterke,minderheid

 

van

mensen,die geloven,dat God

 

hen niet tegen ''een koperen hemel''

 

laat aanschreeuwen,maar gaarne,

als het even kan,hun wensen vervult,

met name die verlangens,

die een positieve invloed hebben

op hun leefwereld en kennissenkring

en die moreel van goede kwaliteit zijn.

 

GODS NAAM ZIJ DAARVOOR IN HOGE MATE GEPREZEN !

 

Zie ook eens bij het onderwerp : GEBED.

 

Eigen foto van De Maria-Boodschapkerk

in Nazareth,genomen in de maand oktober 1999

met vakantie in Israel.

 

 

 

Als je gelooft in het intelligente _ 

en edelmoedige Reddingsscenario [ =  het Goddelijke Reparatieplan ]

van onze Heer Jezus,die tevens

[ de Zoon van ] God is.

 

Dan maak je maar deel uit

van een heel kleine minderheid

in deze grote wereld,waarin

men dat Goddelijke plan niet

[ meer ] wenst op te merken

 

en er tot hun grote schade

 

zeker geen rekening meer mee houdt.

 

Als je deze informatie kunt lezen,

heb je zojuist een dubbele Zegen

ontvangen,omdat iemand aan je dacht.

 

Dus vertoef je in heel

wat meer Gezegende

Omstandigheden,dan die

 

bijna 2 miljard mensen,

 

die nog steeds niet hbben

leren lezen !

 

[ Gesprek tussen mij en God

 

''God,ik ben voor bepaalde dingen te dom.''

God zegt :'' Prachtig,dat wist ik wel,want Ik ben Wijs'.

 

''Ik heb een koud hart,alles laat me koud.''

God zegt :'' Ik gloei van Barmhartigheid'.

 

''Ik ben zo onverschillig''

God zegt :'' Ik ben Hartstochtelijk Betrokken"

 

'' God,ik ben te jong.''

God zegt :'' Ik ben Oeroud''

 

''God,ik ben te oud.''

God zegt :''Ik ben Eeuwig Jong''.]

 

 

 

   

 

 Samen gevat :

 

1 ] 75 %  van de wereldbevolking

eet te weinig gevarieerd.

 

2 ] Slechts 8 % van de mensen

op de wereld  is min of

meer welvarend.                                                                                                                              

                      

3 ] 35 % van alle mensen

krijgt nooit een Bijbel in handen .

                      

4 ]  1 miljoen mensen gaan

 er elke week dood.

                      

5 ] Er worden een 1/2 miljard

mensen gevangen gehouden

en daarbij ook gefolterd.                

            

 

 

6 ]  3 miljard mensen hebben

te lijden van Geloofsvervolging, enz.

 

[ 200 mijoen christenen in

 60 landen heel  heftig ]

                      

7  ]  2 miljard aardbewoners kunnen

niet lezen en schrijven. 

 

 

[ Klik ook ter vergelijking op

het verhaal over onzekerheid,

met daarin mensen met burn_ out-klachten.]

 

 

ONTSTELLENDE BERICHTGEVING

 

Feiten over kinderen

over de hele wereld :

 

1 ] Dagelijks sterven 35.000 kinderen

 beneden de 5 jaar.

 

2 ] Slechts 15 % van alle

Wereldzending/ _ Evangelisatie

richt zich op kinderen.

 

3 ] 50 % van de wereldbevolking

is jonger dan 15 jaar.

 

4 ] 80 % hoort nooit het evangelie,

terwijl....

 

5 ] 90 % daarvan woont in de

Derde Wereld.

 

6 ] 2,5 miljard kinderen leven

in armoede.

 

7 ] 300 miljoen kinderen

doen slavenarbeid.

 

 8 ] 100 miljoen kinderen

 zwerven op straat,

 

[ net als Miguel ]

 

9 ] 10 miljoen kinderen worden

gedwongen tot prostitutie.

 

Rapport: bijna helft kinderen Azi ontbeert basisbehoeften
Uitgegeven op 22 augustus 2005 om 07:58 uur, bijgewerkt om 13:17
 
(Novum/AP) - Bijna de helft van de 1,27 miljard kinderen in Azi leeft in armoede. Zij krijgen niet voldoende te eten of beschikken niet over veilig drinkwater,gezondheidszorg of onderdak. Dat zegt Plan, een organisatie die zich sterk maakt voor kinderen in nood.

Zeshonderd miljoen kinderen onder de 18 ontberen een van de genoemde basisbehoeften en driehonderdvijftig miljoen twee of meer,zegt Plan in zijn rapport Opgroeien in Azi. De helft van de families in Azi deelt niet mee in de voordelen van de economische groei en globalisering,zegt Plan.

Een snelle bevolkingsgroei tegenover schaarse middelen en gebrekkige toegankelijkheid van onderwijs,gezondheidszorg,schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn daar volgens de organisatie de oorzaken van.

"Azi heeft meer dan tweemaal zoveel zwaar misdeelde kinderen dan Afrika bezuiden de Sahara",zei Michael Diamond, directeur Azi van Plan. "Deze omvangrijke armoede onder kinderen zal de toekomst van Azi zwaar belasten,tenzij er nu iets aan gedaan wordt."

Om de armoede te bestrijden moet de internationale gemeenschap volgens Plan een eind maken aan de subsidiring van boeren in de Verenigde Staten,Europa en Japan en miljarden aan schulden kwijtschelden. De rijke landen kunnen ook helpen door meer te betalen voor de goederen,die zij van de ontwikkelingslanden kopen.

Plan heeft toegezegd,om de komende tien jaar 1 miljard dollar te investeren in bestrijding van de armoede in twaalf Aziatische landen.


[Copyright 2005, Novum]

 

 

 

Gedicht over n van de

vele ''STRAATKINDEREN" in de wereld

 

''Lang leve Miguel''

 

Wie wil er ruilen met Miguel ?

Hij hoeft zijn huiswerk niet

te leren

Hij woont in Rio de Janeiro

Slaapt in een steeg

naast het hotel

 

Wie wil er ruilen met Miguel ?

Hij hoeft zijn bed niet

op te maken

Hij heeft geen dekens

en geen laken

Alleen een doos

 

_ dat moet-ie wel

 

Wie wil er ruilen

met Miguel ?

Hij hoeft zijn voeten

niet te vegen

Want schoenen heeft-ie

nooit gekregen

Alleen wat vodden

om zijn vel

 

Wie wil er ruilen

met Miguel ?

Hij hoeft geen boodschappen

te halen

Hij pikt iets mee

zonder te betalen

En dan verdwijnt-ie

bliksemsnel

 

Wie wil er ruilen

met Miguel ?

Hij hoeft zijn bord

niet leeg te eten

Hij vindt bij,

wat is weggesmeten

Zijn dagelijkse

broodkorst wel

 

Vaak als ik 's avonds

slapen ga,

Voel ik me bang en boos

Waarom zijn

zoveel kinderen

 

Nog steeds

zo hulpeloos

 

Waarom zijn

zoveel mensen

Toch zo

 

koud en harteloos

 

Dan denk ik aan Miguel,

Miguel slaapt in een doos

 

 

Uit Nieuwsbrief Nr.113 van :

Stichting Zending Amazones,

gecomponeerd door het nog

steeds bekende zangduo Elly en Rikkert

 

 

FEITEN OVER WERELDWIJDE BLINDHEID

 

De Christelijke stichting met

de Engelse naam Dark And Light Care,

gevestigd in Veenendaal,

die zich inzet voor blinde-

en slechtziende mensen in ontwikkelingslanden,

verstrekt de volgende

ontstellende informatie

over vermijdbare blindheid :

 

1 ] Elke 5 seconden wordt er

 iemand blind op de wereld.

 

2 ] Elke minuut wordt

er 1 kind blind.

 

3 ] Er zijn vandaag de dag

wereldwijd 45 miljoen

mensen blind.   

 

4 ] Daar overheen zijn

er 135 miljoen mensen

ernstig slechtziend.

 

Zonder snelle actie zijn

deze aantallen over

twintig jaar verdubbeld.

 

5] In ontwikkelingslanden wonen

er 9 van elke10 blinden.

Met name daar is er

een schrijnend tekort aan

getraind oogheelkundig personeel,

medicijnen,instrumentarium,

faciliteiten en verwijssystemen

voor de patinten.

 

 

Gezien het feit,dat we er als volk

van Nederland als geheel tot dusver

zeer best aan toe zijn,

 

is er derhalve

alle reden,om met name als Christen

[ Christin ],maar ook als

niet _ gelovige te breken met

 

 

die slechte gewoonte van

ontevredenheid spuien,

waarmee we deze overpeinzing kopten !!

 

 

 

[ Soms zou ik God willen vragen,

waarom Hij al die armoede,honger

en onrecht toestaat,

als Hij er wat aan kan doen,

 

maar ik ben bang,

dat God mij dezelfde vraag zou stellen. ]

  

 

Dit is De barmhartige Samaritaan.

 

[ Het hart klopt het best,

wanneer het klopt voor anderen. ]

 

Johannes 15 vers 13

 

De grootste L[l]iefde,die iemand zijn vrienden kan betonen,

bestaat hierin,dat H[h]ij zijn L[l]even voor hem geeft.

 

Gedicht

 

Luister lieve mensen

Wat hebben wij nog te wensen ?

We hebben brood en honing

Ja,ieder heeft z'n woning

Keer op keer is het passen,

Dat boodschappen komen in de tassen

Diepvries en koelkast staan bol

Onze magen zitten meestal vol

Wij hebben genoeg schoenen

en jassen,om ons aan elk weer

aan te kunnen passen

 

Maar---- er zijn ook mensen

Die dit alles ook graag

zouden wensen

Mensen,zoals U en ik

Met een heel verdrietige blik

Omdat ze het ook

niet meer weten,

Want ze hebben

nauwelijks te eten.

Vaak met heel de familie

in n vertrek

Aan kleding en verwarming

dikwijls gebrek

Laten wij toch wat

vaker met z'n allen

Wat van onze ''lieve centjes''

laten vallen

Dit geven aan die mensen

 

En zo een bepaalde vervulling

brengen aan hun wensen

 

G.A.v.d. Naalt

 

God helpt ons definitief af

van ons moppergedrag,

 

[ alleen als we dat zelf willen ]

 

en dus van onze ondankbaarheid

bij het ''genieten'' van de z.g.n.

''gewone'' dingen,zodra wij bewust

de tekst gaan lezen

 

uit de brief van

Paulus aan de Griekse stad Filippi,

geciteerd uit Het Boek :

Filippenzen 4,de verzen 5b,6 en 7

 

''De Heer is dicht bij U.

 

Maak U nergens zorgen over.

 

Vertel aan God al Uw problemen

en verlangens en vergeet vooral

niet Hem te danken voor alles,

wat Hij [ voor U/jou ] doet.

 

Dan zult U [ ook ] de Vrede van

God ervaren,een Vrede,

 

Die het menselijke besef te boven

gaat

 

en die de wacht houdt

over Uw hart en [ Uw ] gedachten,

omdat U in Christus Jezus bent."

 

 

Nog een paar teksten :

 

Psalm 37 vers 1

 

Wees niet jaloers op de zondaars,

op de mensen,

die slechte dingen doen.

 

Johannes 14 vers 27

 

Vrede laat Ik [ = Jezus ] bij jullie

achter...Maak je niet ongerust

en wees niet bang.

 

[ Groot Nieuws Bijbel ]

 

Jesaja 26 vers 3

 

Degenen,die op Hem vertrouwen,

 

die vaak hun gedachten aan

de HEER wijden,

zal Hij in volkomen

Vrede laten leven.

 

Jesaja 26 vers 12

 

''HERE,geef ons Uw Vrede,

want alles,

wat wij bezitten

en zijn,is van U afkomstig.''

 

                                       -------

 

Het kon wel eens zijn,

dat we te veel haast hebben

in het leven,dat maakt ons

soms zo prikkelbaar,

knorrig en zeurderig.

 

 

 

Wil je van die gejaagdheid af

en sneller door je werk heenkomen,

 

ga naar een kerkhof

 

en citeer dan de laatste

tekst uit dit artikel :

 

Psalm 90 vers 4 en 5

 

''Duizend jaar betekenen niets

voor U [ =  God ],zij zijn als een

ademtocht voor ons mensen,

voor U [ = God ] een oogwenk.

 

Jaren gaan aan U [ =  God ]

voorbij als een kort moment

van insluimeren bij het

ontwaken  

 

Laten we ons voortaan oefenen

in de vredelievendheid op de

langere termijn

 

met de hulp

van onze Machtige God,

dan zal het ook met onze

gezondheid waarachtig wel

wat langer los lopen dan we ooit hadden gedacht en

zullen onze priv-omstandigheden zich tenslotte wat

voorspoediger kunnen ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

p.feddema@online.nl