Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Gemoedsrust versus depressies !

 

 

www.eleos.nl

Voor preventieve cursus onder de jeugd :

``Geef je frons de bons``

 

 

[ Zie ook : Tobben,meteen mee ophouden

en ook het website-hoofdstuk over burn out-klachten ! ]

 

 

 Bijbelse anti-depressiva

 

 

[ Zie : Hierna het verhaal over de aanstekelijke lach van Izašk. ]  

 


 

 

Volgende teksten kunnen dienen als een helende balsem bij het verkrijgen van GEMOEDSRUST.

 

DEPRESSIE I

 

Psalm 40 vers 2 en 3

 

Met verlangen keek ik uit naar de HEER ; toen boog Hij Zich tot mij over en hoorde mijn roepen om hulp.

Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld.

Hij zette mij stevig op mijn voeten,op een Rots. Dank zij Hem kan ik weer goed lopen !

 

Opname - afbeelding

 

 

[ = ''ballonvaren'' ]

 

 

 

DEPRESSIE II

 

Psalm 34 vers 17 en 19

 

Maar de HEER keert zich tegen hen,die zondigen ; van hen wil Hij niets meer weten...

 

In de tijd van de Bijbel werd er een juk gelegd op twee ossen ,om vervolgens het land te bewerken.

 Een juk was voor de oudere os, die wist hoe hij het rechte spoor moest houden.

 Naast die oudere os werd een jongere os geplaatst.

Samen konden ze het juk dragen.

 De jonge os wist niet, wat hij moest doen om het rechte pad te bewaren.

"De oudere os nam de jongere os mee," vertelt de predikant Oscar Lohuis.

 

 "Hij nam de leiding en droeg het juk. Daarom zegt Jezus ook: 'mijn last is licht, mijn juk is zacht'.

De oudere os leerde de jongere os hoe de weg te bewandelen.

 Dat is het geheim van ons leven als christen. Jezus wil ons leren als de oudere os, hoe we de weg moeten behandelen. Jezus geeft het lef om het goede te doen, het kwade te overwinnen en om standvastig de wil van God te doen."

 

 

[ Wie beslist geen zin heeft in de vruchten van de zonde,moet dan wel zo slim zijn,om de boomgaard van de duivel te mijden.

 

De Webmaster heeft op 13-08-2006 een lied hierover in zijn kerk gezongen.

Als U interesse heeft om dit te beluisteren,klik dan op ``Christelijke Versjes``,vervolgens bij nr. 23 op het woordje hier. ]

 

De HEER is heel dicht bij mensen met groot verdriet ;  Hij helpt hen,die terneergeslagen zijn.

 

 

 

 

 DEPRESSIE III

 

Jesaja 41 vers 13

 

Ik houd U bij de rechterhand _ Ik,de HEER,Uw God _ en zeg tegen U /jou : Wees niet bang,Ik ben hier,om U/jou te helpen.

 

 

oktober 1999

 

 

De bovenstaande foto mag best wel een symbool van ĎíGods Waterbeekíí genoemd worden ,

[ = De Heilige Geest van Jezus ]

 

http://nl.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4&eurl=http://weeswaakzaam.punt.nl/

Opwekkingslied : DE RIVIER

 

die immers ook tot dusver niet is opgedroogd.

Dit,omdat het water van de afwassing van de zonden,

zowel uit de Mozes-bron via het Negev-ravijn,

als uit de Bron van het Bloed van Christus vloeit.

 

[ Waar het Bloed door U

 

[ = Jezus ]

 

gestort,voor mij de Bron van het Eeuwige Leven wordt,

zegt een oud Christelijk lied. ]

 

Illustratietekst hiervan uit :

 

De eerste brief van Johannes,Hoofdstuk 5 vers 6

 

Hij is gekomen met Water en Bloed,Jezus Christus.

 

 Toen Jezus stierf aan het gruwelijke Kruis werd immers Zijn Zijde geopend door de speer van de Romeinse soldaat en vervolgens kwam er toen Bloed en Water uit. 

Zie Johannes 17 vers 39.

Zoals in de voortijd De Almachtige God Adam in een diepe narcose bracht,te vergelijken met de drie dagen durende DOOD van Jezus, en uit zijn zijde een rib uit zijn lijf trok,waarbij deze door God in een mum van tijd werd omgeschapen tot de eerste vrouw Eva,die eigenhandig door God aan Adam als bruid kon worden overhandigd.

Zo is het dan ook te verklaren,dat de Bijbel alle Gelovigen van alle eeuwen samen als de Bruid van Christus kenschetst. De Bruiloft  tussen Jezus en de Christelijke Gemeente zal  evenwel eerst worden gevierd in de Hemelse Bruiloftszaal,zodra de Opname zal hebben plaatsgevonden.

 Zie ook het hoofdstuk : Beloning en Straf.

 

 

[ Jezus is zowel door Johannes de Doper in de Jordaan volgens de overlevering bij YARDENIT gedoopt,

 

 

"God bouwde de perfecte partner voor Jezus"

 
In hun boek 'De schaduw van Jezus' omschrijven Hans, Jeroen en Martin Koornstra veertig Bijbelverhalen uit het Oude Testament die iets van Jezus laten zien. Zo verwijst Adam in vele opzichten naar Jezus.

Martin Koornstra in zijn hoofdstuk over Adam en Eva: "De mooiste verbinding tussen Adam en Jezus is de schepping van Eva. God wil een maatje voor Adam maken, want het is niet goed dat hij alleen is. De mens is gemaakt als gezelschapswezen. Iedereen wil eigenlijk een maatje, vriend of vriendin. Steeds maar alleen zijn is niks aan en zonder Eva waren wij er zelfs nooit geweest. Gelukkig maakt God de vrouw. Een partner waar Adam samen mee kan heersen over en zorg dragen voor de aarde. Adam wordt in een diepe slaap gebracht en dan gaat God aan het werk. In die slaap neemt hij een rib van de mens. Een vrouw is werkelijk een rib uit je lijf! Het grondwoord, dat daar wordt gebruikt betekent letterlijk: 'iets uit het midden'. God bouwt daaruit Eva. Zodra Adam zijn vrouw ziet, is hij helemaal vol liefde voor haar, omdat ze 'gelijk is aan hem'. Meteen zijn ze maatjes en Adam hecht zich aan zijn vrouw."

"God wil ook een partner scheppen voor Jezus, de laatste Adam," schrijft Martin. "Hij wil zijn Zoon een vrouw geven met ,wie Hij samen kan regeren over de nieuwe aarde, het Koninkrijk van God. Om dat tot stand te brengen komt Jezus in een diepe slaap terecht,

de 'doodsslaap' aan het kruis.

 Een soldaat steekt een speer in zijn zij en, wat er dan gebeurt lijkt op een bevalling. Uit het midden van Jezus stromen water en bloed. Er vindt een geboorte plaats. Uit de doodsslaap van Jezus kun je opnieuw geboren worden, want aan het kruis betaalt Jezus voor onze wedergeboorte en onze zonden. En met alle mensen ,die opnieuw geboren worden, vormen dezen samen Zijn metgezel, Zijn Eva.

Zo bouwt God de perfecte partner voor Jezus, uit Jezus.

En als Jezus ons ziet, is Hij vol liefde voor ons, omdat we gelijk zijn aan Hem. Omdat we uit Hem geboren zijn, hebben we een nieuwe natuur en zijn wij de 'laatste Eva'."

 

als door de Romeinen met de bloedige Kruisdood op GOLGOTHA

voor ons- en dus mede voor depressieve zondaren geŽxecuteerd. ]

Het ontbreekt ieder mens aan kracht vanuit ons zelf. Deze als maar vitaliserende LEVENSKRACHT

moet uit De Levenskrachtcentrale van onze Schepper komen,want Hij heeft LEVEN IN ZICH

ZELF.

 

Zie : 1 Timotheus 6 vers 16

HIJ ALLEEN BEZIT ONSTERFELIJKHEID ...

[ God schenkt ook ons door Zijn Geest voortdurend Licht en Kracht ]

De depressieve mens lijdt hier extra onder en dient terstond hiervan bevrijd te worden door

het LEVENSBLOED van Jezus,de Zoon van onze Schepper.

 

Van nature is ieder mens van deze Levensbron afgesneden,want wij dragen de gevolgen van een geestelijke scheiding van God. De eerste mens heeft door zijn ongehoorzaamheid deze eigenschap doorgegeven aan de hele mensheid als een,geestelijk te duiden,erfelijke belasting.

[ = ERFZONDE ].

  Ook voor hem/haar komt dan de LEVENSGEEST beschikbaar,die hem/haar de vitale LEVENSKRACHT van De Grote Zielzorger ZAL LATEN ervaren.

 

'Honderden kinderen niet naar school in Kinderboekenweek'
Uitgegeven op 09 september 2005 om 07:55 uur, bijgewerkt om 08:49
 
(Novum) - Honderden ouders houden hun kinderen mogelijk weg van school tijdens de Kinderboekenweek in oktober. Zij zijn niet gelukkig met het thema van de week. Dat is dit jaar 'De Toveracademie'.

Anne Nijburg van de vereniging Bijbel en Onderwijs legde vrijdag de bezwaren tegen dit thema uit voor het Radio 1 Journaal. "Het gaat over toveren,iets dat God in de bijbel verboden heeft. Van de wereld van de tovenarij moeten we afblijven."

 Nijburg spreekt van 'duivelse praktijken waarmee je kinderen angsten ingeeft en in de problemen brengt.'

Nijburg heeft honderden mailtjes binnengekregen van verontruste ouders, die er hetzelfde over denken. Het gaat volgens hem niet alleen om mensen met een protestants-christelijke achtergrond. Ook ouders met kinderen op katholieke en openbare scholen verkeren volgens hem in een dilemma. Ze willen de leerplichtwet niet overtreden door hun kinderen thuis te houden, maar willen hun kinderen ook niet 'volstoppen met de Toveracademie'. Daarom zouden velen overwegen hun kinderen thuis te houden tijdens de Kinderboekenweek.

Volgens Nijburg is het probleem vooral,dat scholen,ondanks een oproep van Bijbel en Onderwijs,niet met ouders in overleg willen over,hoe het thema vorm gegeven moet worden. "Kinderen mogen best boeken lezen, maar moeten dan wel op een goede manier begeleid worden." Veel scholen hebben zich niets van dit standpunt aangetrokken,zegt Nijburg. "Er zijn zelfs scholen,die hebben gezegd: 'Dan rotten die ouders maar op.'"


 

 

 

DEPRESSIE IV

 

Psalm 110 vers 7

 

Hij/zij drinkt uit een beek aan De Juiste Weg en

trots heft hij/zij het hoofd omhoog.

 

DEPRESSIE V

 

Psalm 65 vers 10

 

...zorgt voor zijn graan met Uw Waterstromen

 

[ = van God ],

 

Water uit de Hemel,daar is het toch voor ?

 

[ God is een stromende Bron,Die niemand leeg kan scheppen en Die dus ``onuitputtelijk`` is. ]

 

De Heilige Geest leidt ons het liefst langs de Paden van Gods Woord

naar de Bronnen van Het Heil. Langs die Paden leren we het best hoe we

 

``met Vreugde Water kunnen scheppen uit de Bronnen van Het Heil``

 

[ Jesaja 12 vers 3 ]

 

Een van de meest vreugdevolle onderdelen van het Loofhuttenfeest in de Periode

van de Tweede Tempel,was

Simchat Bet Ha Shova [ = de vreugde van de plaats van water scheppen ]

op elke dag van Chol Ha-Moed d.w.z. de kleinere feestdagen tussen de eerste- en de laatste dagen van het Loofhuttenfeest.

Deze ceremonie van het waterscheppen markeerde het begin van het regenseizoen in het land Isra-el.:

Als die dag aanbrak,verliet een processie de Tempel,op weg naar de Vijver van Siloam.

 

 

Een gouden kruik werd daar met water gevuld en weer mee teruggebracht naar de Tempel,

waar het water over het altaar werd uitgestort,samen met een plengoffer van wijn.

Met een speciaal gebed werd daarbij om regen gebeden.

 

 Dit is gebaseerd op het bovenstaande Bijbeltekst -gedeelte uit Jesaja.

De Torah  [= de Wet ] wordt ook vaak vergeleken met reinigend water.

Zie daarvoor o.a.  de eerste helft van :

 

Numeri 24 vers 7

 

``Water vloeie uit Zijn Emmers en Zijn Zaad hebbe overvloedig Water...``.

 

[ As je de kust niet uit het oog durft te verliezen,zul je ook nooit nieuwe oceanen ontdekken.

 

Zie : MatteŁs 14,de verzen28 en 29

 

Jezus is behalve Voluit Mens ook Waarachtig GOD.

 

Petrus gaf Hem [ = Jezus ] ten antwoord :

``Heer,als U het bent,laat me dan over het water naar U toekomen.``

Hij zei :``Kom``.

En Petrus stapte overboord,liep over het water en kwam naar Jezus toe. ]

 

Zodra we serieus rekening houden met God en Zijn Principes en en met onze ``benenwagen`` wagenwijd uitwijken voor het kwaad,is dat tegelijk goed voor onze geestelijke- en voor onze lichamelijke gezondheid.

Ons hele wezen wordt als door een goed werkend medicijn

gevitaliseerd,wanneer we op onze weg voortdurend achter Jezus aangaan.

 

Illustratietekst :

 

Spreuken 4 vers 22 Nieuwe Bijbel Vertaling

 

Ze zijn het Leven,voor wie ze [ = de uitspraken van de Spreukendichter ]

aanvaarden,sterken heel het lichaam als een medicijn.

 

 
Liefdesbrief van de Vader
Je kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij Mij bekend
Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
MattheŁs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voortgekomen
Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al
Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit
EfeziŽrs 1:4

Je bent geen vergissing
Psalm 139:15


Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26

J
e bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd
Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde
Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen MattheŁs 7:11

Want Ik ben de perfecte vader
MattheŁs 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt
MattheŁs 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je
Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit
Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen
Jeremia 32 :41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien
Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven
Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen
Ef.3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
2 Thessalonicenzen 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet
2 CorinthiŽrs 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19


Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jes.40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen
Openbaringen.21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Joh.17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij
HebreeŽn 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta
Rom.8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
2 CorinthiŽrs 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen
2 CorinthiŽrs 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou
1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook
1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven EfeziŽrs 3:14-15

Mijn vraag is:" Wil je Mijn kind zijn? "
Johannes 1:12-13

Ik wacht op je -Lucas
15:11-32

Liefs
je Vader

Almachtig God

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Be2AakAXMLs&NR=1

Vaders Liefdesbrief

 

[ De mens is immers een drie-eenheid,nl. geest ziel en lichaam.

Vooral de geest,de diepste kern van ons bestaan,geeft ons de mogelijkheid,om met God goed te communiceren,omdat God bij uitstek GEEST is.

Verloopt die communicatie inderdaad goed,dan zal dat een onmiskenbaar heilzame invloed uitoefenen op onze ziel en heel onze body.

Er bestaat nl. geen enkele cel in ons lijf,die niet onder de invloed van onze geest staat.

Het kwaad,dat we op enig moment doen,blesseert de mens,het pakt onze innerlijke Vrede van ons af en het pijnigt ons geweten. Onze gedachten worden erdoor ontwricht,ons verstand wordt zelfs verduisterd en onze wil verzwakt ook.

 Dit eist echt wel zijn tol van ziel en lichaam.

Het omgekeerde is gelukkig ook het geval :

Zo knaagt jaloezie onvermijdelijk aan je botten,terwijl een tevreden inborst bijna  altijd een goede gezondheid garandeert.

Het hele gestel van een mens ondergaat een bruisend gevoel van vernieuwende energie,als wij op tijd onze zonden aan God en soms ook aan mensen gaan opbiechten en wijs leren leven in overeenstemming met Gods Woorden.

Helaas kunnen we toch allemaal wel eens ziek worden,als we een zwak lichaam bezitten en zeker als we ongezond leven en eten.

Mag het zo zijn,dat we allen door Gods Genade een rijke ziel in ons lichaam zullen kunnen laten huizen. ]

 

 

YOUíRE THE ONLY JESUS

 

 

 

If not in you, I wonder where will they ever see the One who really cares?

 

If not from you, how will they find thereís One who heals the broken heart and gives sight to the blind?

 

Youíre the only Jesus that some will ever see

 

And youíre the only words of life some will ever read

 

So let them see in you the One in Whom is all theyíll ever need

 

ĎCause youíre the only Jesus some will ever see

 

                                                                                                                               
 

 

Daarom valt er voor mij wat te lachen.

 

Dit is Abraham uit een Bijbelfilm.

 

Echt geloof wordt altijd door God uitgetest.

 

Abraham,de z.g.n. vader van alle gelovigen,heeft 4000 jaar geleden ook zo'n examen meegemaakt,toen hij van God de opdracht kreeg,om de enige zoon van zijn eerste vrouw Sara ten offer te brengen.

De Heer was niet echt ýit op het leven van Izašk,maar Hij wilde alleen weten,of Hij voor 100 % in het hart van Abraham mocht wonen.

 

 

Daarom ging het offer niet door,omdat Abraham metterdaad de daad bij ''Gods Woord'' wilde voegen en glansrijk slaagde voor deze Test van God.

Het ging daarna heel goed met zijn familie,omdat God hem overal mee hielp.

Jitschak of  Izašk

 

[ =  vernederlandste naam ]

 

betekent jongen met de aanstekelijke lach.

Reken er maar op,dat zijn ouders,om die reden alleen al,

veel vreugde aan hem beleefden.

 

Dit verhaal over Izašk heeft merkwaardige parallellen met het levensverhaal van De Heer Jezus.

 

I  Allebei waren ze babies,waarvan de geboorte door God in de Bijbel van te voren werd aangekondigd.

 

 

[ =  Bij Jezus door de Engel GabriŽl en bij Izašk door een Goddelijk Visioen aan Abraham ]

 

 

II   Ze zijn allebei op een bovennatuurlijke wijze,als door een Goddelijk Wonder,in onze zichtbare wereld terecht gekomen.

[  Bij Jezus door de ''overschaduwing'' van De Heilige Geest via het lichaam van het 20-jarige Joodse meisje

 

Mirjam of Maria

 

(  = vernederlandste naam )

 

 

en bij Izašk via de '' bovennatuurlijke verjonging'' van een veel te oud geworden baarmoeder in de buik van Sara,de belangrijkste vrouw van aartsvader Abraham. ]

 

III  Ze waren allebei een toonbeeld van gehoorzaamheid :

Ze waren immers bereid,om te sterven op gezag van ''het woord van hun vader'',ook al hadden ze dit niet verdiend.

 

IV  Allebei droegen ze het ''hout'',

 

[ =  brandofferhout en Kruishout ]

 

vanwege hun ''executie'',op hun rug naar de plaats van de terechtstelling.

 

[ =  De Tempelberg (de vroegere berg Moria) en de heuvel Golgotha ]

 

 

 

V  Allebei kregen ze een ''bruid''

 

[ = Rebekka en de ''Bruids''gemeente van nu of het volk IsraŽl van toen en nu  ]

 

als beloning na hun daad van gehoorzaamheid.

 

Er zijn ook enkele verschillen :

 

 

1 a  Izašk vroeg aan zijn vader Abraham,

''Waar is het offerlam ?''

1 b  De Heer Jezus is Zelf Het Lam van God,dat alle zonden van de wereld heeft weggedragen.

 

2 a  Izašk werd van het altaar afgehaald.

 

 

Het hart van zijn vader werd grotere ellende bespaard en beiden zagen zij een ram,onder Abraham's mes,''plaatsvervangend'' sterven met de resten van struikgewas nog om zijn hoorns.

2b  Jezus werd echter niet van het Kruis gehaald. Het Hart van Zijn Liefdevolle Vader

 

[ = God ]

 

werd beslist nžet gespaard.

Voor Hem was er geen plaatsvervanger en op Zijn hoofd droeg Hij zelfs een krans van doornen.

 

Illustratieteksten :

 

2 CorinthiŽrs 5 vers 21

 

Hem,Die geen zonde heeft gekend,heeft God voor ons tot zonde gemaakt,opdat wij door Hem Gods Gerechtigheid zouden worden.

 

Gal.4 vers 27a,28 en 29a

 

''Verheug u,onvruchtbare,die niet baart

 

(  Sara kreeg pas op hoge leeftijd [ = 90 jaar ] een baby )

 

jubel en juich,die geen weeŽn kent...

 

Welnu,broeders en zusters,U bent evenals Izašk,de kinderen van de Belofte. Maar,zoals indertijd het kind van de natuur

 

 [ = IsmaŽl ]

 

het kind van de Geest

 

[ = Izašk ]

 

vervolgde,zo is het ook nu.''

 

 [ Sommige afstammelingen van IsmaŽl hebben in onze z.g.n. bijna- eindtijd een nog ergere hekel aan de kinderen van ''het Boek'' dan voorheen. Ze haten zowel de Joden als de Bijbelgetrouwe Christenen. ]

 

Het zou fijn zijn,als er ook van ons hetzelfde gezegd zou kunnen  worden,als van Paulus in het volgende tekstgedeelte :

 

 

Kolossenzen 1 vers 21

 

Daarvoor span ik mij in,zwoeg ik met Zijn Kracht,Die Machtig in mij werkt.

Tips en adviezen

Dat is het Leven van Jezus,dat blijkbaar ook in ons lichaam volop aan het werk kan zijn. Hopelijk gaat dat ook gebeuren,bij een ieder,die dit verhaal heeft gelezen.

Vol te zijn van Zijn Leven brengt,ook bij ons,zonneschijn,een vrolijk spelende muziekdoos in het hart en zelfs een brede grijns op het gezicht.

 

Uit : Peters Bijbel-Teksten

                  

 

 

p.feddema@online.nl