Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

.En droomvisioen tussen hemel...

 

 

[ Ons Geluk vinden we,als we op Weg gaan.

 

Niet aan het het einde van de weg,

want dan kan het wel eens te laat zijn. ]

 

[ Zie ook nog : De ''verrukkelijke'' Hemel. ] 

 

 

  STERVEN is de ''ogen sluiten'' voor,wat voorbij gaat,om ze vervolgens te openen voor,wat EEUWIG blijft !

 

[  Het laatste couplet van het lied ``Jezus,ik houd van U`` brengt het bovenstaande treffend onder woorden.

De Webmaster zingt het volledige lied met mondharmonica-begeleiding,hetgeen U kunt beluisteren/downloaden,als U klikt op hier en vervolgens bij nr.26 weer op hier.   ]

 

 

Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken,het valt in het niet bij

 

de schitterende heerlijkheid,

 

die God ons Straks zal laten zien.

 

 

 Romeinen 8 vers 18,

 

geciteerd uit HET BOEK.

 

De hemel van de Egyptenaren

 

Toen mijn kinderen nog jong waren,speelde en stoeide ik eens met ze. Ik werd er later wat moe van en toen de kinderen ergens anders gingen spelen,bleef ik languit in het gras liggen,om even uit te rusten.

Toen ik zo half sliep en half wakker was,droomde ik,dat ik op reis was naar een ver gelegen land.Het was Perzië niet,al was er wel de oosterse pracht en praal van dat land te vinden.

Het was India ook niet,al waren er wel de koraalstranden van de Indische Oceaan.

Het was Sri Lanka niet,al waren er de schoonheid en de aromatische geuren van dat beroemde eilandparadijs.

 

Het was evenmin Italië,al hing de merkwaardige nevel van de blauwe Italiaanse lucht boven mij.

Het was Californië niet en ook niet Florida,al waren er de zachte met bloemengeuren beladen briesjes,komend van zowel de Stille _  als van de Atlantische Oceaan.

 

 

Mijn ogen zochten overal rondom naar onkruid,doornstruiken,stekels en distels,maar ik vond niets van dit alles op de plaats van mijn droom.

Ik zag de ``zon`` op haar hoogst.

Ik vroeg aan de mensen :

’Wanneer zal de zon ondergaan en zal het donker worden ?’

Ze zeiden :

‘O,in dit land wordt het nooit donker.

 

 Er is geen nacht hier.

 

Jezus is het licht’.

 

 

 

Ik zag niemand daar in werkkleding. Bij een ieder lag er een glimlach op het gezicht en elkeen droeg een erekrans om het hoofd. Ik vroeg :

’’ Wanneer komen de arbeiders

voorbij met hun gegroefde en afgematte gezichten en met hun vereelte _  en misschien wel vieze handen ?’’

Ze zeiden :

 

’’O wij zwoegen hier niet,ook zaaien en oogsten wij niet in dit land ‘’.

 

Maar wij vervelen ons nooit en zijn altijd zeer zinvol bezig,om dingen voor God en voor elkaar te doen.

 

 

 

Ik slenterde naar de buitenwijken van de naburige stad en naar de heuvels,die voor de gestorvenen tot een geschikte finale RUSTPLAATS uitnodigden. Ik ging op zoek naar monumenten,mausoleums,marmeren gedenkstenen,grafstenen en graftomben. Maar ik vond niets. Weliswaar zag ik torens en torenspitsen. Ik vroeg :

’’Waar begraven jullie de doden van deze grote stad ?’’ Waar zijn hier de doodgravers ? Wanneer kom ik de begrafenisauto’s tegen hier met een lange stoet van rouwende mensen er achter aan ?

Ze zeiden :

 

"O,IN DiT LAND STERVEN WE NOOIT".

 

 

 

Ik vroeg :

’’Waar bevinden zich de ziekenhuizen,

waar U de ernstig zieken naar toe brengt ?’’

Waar zijn de verpleegsters,

verplegers en artsen met hun vaardige handen en gerichte medicijnen,om de pijn te verlichten ?’’

Ze zeiden :

 

’’O,wij zijn hier nooit ziek.

 

Er hoeft hier ook nooit iemand geopereerd te worden in dit land.’’

 

 

 

Ik vroeg :

’’Waar wonen hier de mensen,die van een minimum _ inkomen moeten rondkomen,of erger ? Waar zijn bij jullie de achterbuurten van de heel arme mensen ?

Ze zeiden :

’’ O,in dit land zijn geen kansarmen en

 

er wordt nergens honger geledeN.

 

Hier heeft niemand ooit een greintje angst voor gebrek.’’

Ik begreep er niets van.

 

 

Ik keek nog eens rond en zag een rivier. De golven ervan sloegen tegen

 

goudkleurige oevers,

 

die met parels dicht bezaaid waren.

 

Ik zag schepen voorbij varen met zeilen van zuivere zijde,boegen bedekt met goud,roeiriemen met zilveren stippen.

 

Ik keek nog eens goed en zag een grote menigte van ongelooflijk blije mensen,waarvan het getal beslist niet te schatten was. Ze kwamen naar buiten uit buitenhuizen met grote borders,begroeid met rozen en kleurige viooltjes,die naar

DE  eeuwige LENTE

roken en die trilden vanwege het allermooiste vogelgezang,dat ik ooit had gehoord.

 

  

                   

  Ik besefte,dat de tijd stil stond en DE EEUWIGHEID was aangebroken.

 

Ik riep :’’Zijn ze allemaal hier ?’’

Hun echo klonk helder :’’Ja,we zijn allemaal hier’’.

En de torens met hun torenspitsen echoden mij welkom thuis.

 

 

En weldra gaan we allemaal huppelend,zingend en zelfs juichend

DE HEER JEZUS tegemoet.En geven nu en voor Eeuwig

 

God de Vader,God de Zoon en God de Heilige Geest

 

onze grootste lofprijs en onze hoogste eer.

 

 

Thuis,eindelijk voorgoed THUIS.

 

 

Gezang 30,de coupletten 1-5 en 12 uit de 102 gezangen

 

THUIS

 

 

Ik zou zo graag naar HUIS toe gaan,

de ''troost van de wereld'' laten staan.

 

Met Thuis bedoel ik het Hemelrijk,

waar ik Eeuwig naar Mijn Vader kijk.

 

[ N.B. U kunt dit fotootje groter maken,dan verschijnt de tekst ook in grotere letters. ]

 

Ik zie,als ik naar Huis toe kom :

De witte Engelen rondom.

 

 

De wereld immers is te klein

voor,wie alleen maar Thuis wil zijn.

 

Want Thuis is Leven zonder dood

en Vreugde zonder pijn en nood.

 

Vaarwel ''wereld'',God sta U bij,

mijn Huis is aan de overzij.

 

 

Heinrich von Laufenberg ( 1390 _ 1458 )

 

[   Op de pagina  ''Christelijke Versjes'' bij nr. 5 treft U de mp3 van de negro-spiritual

To my Fathers' House aan for Free-Download. Veel luisterplezier !!  ]

 

 

p.feddema@online.nl