Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Gedicht van MANDELA

 [ Zie ook bij : Christelijke Kinderversjes. ] 

 

Gedicht van Nelson MANDELA.

Stralen als de zon.

Onze diepste angst

is niet,dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist

onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis,maar het licht in ons

is,wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af :

'Wie ben ik wel,om mezelf briljant,schitterend,

begaafd,geweldig te achten?'

Maar waarom zou je dat niet zijn ?  

Je bent immers een kind van God !

Je dient de wereld er niet mee,

door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid,als de mensen om je heen

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn echter bestemd,om te stralen,

zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods,

die in ons is gekomen door de hergeboorte

te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen,

maar in ieder Kind van God aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen,

schept dat voor de ander

de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst

bevrijd zijn,

zal alleen al onze nabijheid

anderen op een of andere wijze bevrijden.

Nelson Mandela.

EXTRA  I :

Mag ik met je mee ?

Het is niet waar,dat U ons hebt verlaten,

U bent niet ver van ons vandaan gegaan.

En zelfs voor ons,die U zo vaak vergaten,

Blijft elke dag Uw hart wijd open staan. 

Gods_Hand.jpg

Het is niet waar,dat wij Uw Hand niet voelen,

En dat wij tastend door het donker gaan ;

U weet nog vůůr ons spreken ons bedoelen,

Als wij alleen zijn,komt U naast ons staan.

Ons leven is tÚch veilig in Uw Handen !

Het is tÚch waar,dat U nog wonderen doet !!

Ook in ons hart wilt U Uw Vlam doen branden,  

Luid roept in ons Uw Stem,Heer,van Uw Bloed.

Door onze handen zegent U nog  mensen,

Door onze mond,spreekt ý een troostend woord,

Door onze daad doorbreekt U soms muren,grenzen,

Door ons gebed trekt U zegevierend voort !

 

Nel Benschop

EXTRA II :

Hart van Gods Liefde

 

Christus,U bent Het Hart van ons bestaan :

Een Hart,dat klopt vol Liefde en Erbarmen ;

We voelen ons omhelsd door Vaders Armen,

Die Hij beschermend om ons heen wou slaan.

Nu durven wij het donkíre leven aan,

Omdat in Bethlehem Het Licht ging schijnen,

Dat zelfs door Golgotha niet kon verdwijnen :

De Zon van Pasen maakte zich Ruim Baan.

De hele wereld werd inít Licht gezet ;

Wij schermden ít af met onze donkíre handen.

Maar ondanks onze ontreddering en schande,

Liet U Het Licht der lichten voor ons branden ;

- zo heeft een zwarte wolk soms gouden randen Ė

door Uw Intensive Care zijn wij gered. 

Nel Benschop

 

Gebed voor mensen met een kleurloos geworden Geloof !!

uitgesproken door :

R.D. Wiedenmann

 

Lieve Vader in de Hemel,

U kent mij. Ik heb U de toegang tot veel terreinen van mijn leven geweigerd.

Ik wil echter vandaag mijn hele levenshuis opnieuw voor U openstellen.

Kom met Uw Heilige Geest bij mij binnen.

Wat U hindert en stoort,Heer,neem dat alstublieft weg.

Ja, help me,om het los te laten. Steek opnieuw Uw Vuur in mij aan,Heer,

het is zo koud in mij,maakt U het warm. Maak mijn hart weer wakker voor U.

Spreek opnieuw tot mij. Laat een frisse Wind door mijn Geloof waaien en

breng me opnieuw in beweging. Ik verlang er naar,dat U het in mijn leven

voor het zeggen krijgt,ik wil U ervaren en over U wil ik spreken.

Ik wil Uw werktuig worden en U voortaan dienen.

Dat alles vraag ik U in Jezus Naam

Amen

 

Lied 481

Komt,laat ons voortgaan,kind`ren,

Want d`Avond is nabij ;

Het stilstaan kan licht hind`ren

In deze woestenij.

Komt,sterkt opnieuw de moed !

De Wandelstaf geheven,

Om Hemelwaarts te streven !

Zo wordt het Einde goed.

Zij zal ons niet berouwen,

De keus van`t Smalle Pad ;

Wij kennen de Getrouwe,

Die ons heeft liefgehad.

Richt al Uw Hoop op Hem !

Dat ieder `t  aangezichte

Ginds naar de Godsstad richte !

Daar ligt Jeruzalem.

Niet lang zal `t lijden duren ;

Draagt nog een poos Uw kruis !

Wellicht slechts wein`ge uren,

Dan zijn wij Eeuwig Thuis.

Verlost van zond` en pijn !

Zo zullen alle vromen

In`t Godshuis samen komen,

En Eeuwig bij Hem zijn.

J.J.L Ten Kate

p.feddema@online.nl