Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 

Welke voortekens zijn er zo al

 

 

[ Zie in dit verband ook bij : De gekloonde Demon als prototype

van de ANTIZOON.

 

en

 

[ Klik ter verduidelijking op ONGEDULD bij zware tijden voor IsraŽl. ]

 

 


                     

 

Welke voortekens zijn er zo al,dat Jezus Christus er gauw aan komt ?

 

 

1 Het feit,dat het Romeinse Rijk van 2000 jaar geleden,weer tot leven is gekomen,

kan als eerste voorteken vermeld worden.

De naam is weliswaar veranderd in de moderne naam Europese Unie,met sinds 2002 als geldeenheid de euro.

Maar het woord

 

hersteld Romeins rijk

 

werd enige jaren geleden in dit verband nog gebezigd door de toenmalige voorzitter PRODI van bovengenoemde Statenbond. Sindsdien is de West Europese Unie met een groot aantal Europese landen uitgebreid en lijkt het spoedig te verwachten ``sluitstuk``(?) het inlijven van Klein-AziŽ [ = Turkije ] te zijn.

Deze Oude Macht Turkije,die nu nog versluierd opereert onder de zwarte mantels van de Islam,zal in de Tweesprong van onze tijd toch maar wel Jeruzalems` Tempel van haar Heilige Bestemming beroven.

In de Bijbel wordt dit land niet voor niks als De Loerende profetische Luipaard in Hinderlaag op de Volkerenkaart van de Eindtijd neergezet.

 

2 Gods schepping,de aarde met alles erop,erin en eraan,had altijd al last van barensweeŽn,maar de verontrustende milieuproblematiek,het grote aantal aardbevingen van de laatste tijd,de grote neerslaghoeveelheden en de droogte ergens anders enz. maken duidelijk,dat er sprake is van een

 

ontregeling van het klimaat op toch wel grote schaal,alleen vanwege het feit,

dat de Absolute Eindtijd met rasse schreden naderbij komt..

 

N.B.

We moeten,helaas voor Al Gore en consorten,toch wel vaststellen,

dat er op onze planeet beslist nooit sprake is geweest van een z.g.n. Global Warming,

die met name door de industri-ele activiteiten van de mens zou zijn veroorzaakt.

 

De tegenwoordige CO2-hysterie is bovendien overdreven en een van de vele politieke uitglijders,die men wellicht kan scharen onder de noemer van pure geestdrijverij.

 

 

Wist U als illustratie van de Eindtijdverandering van het weer,

dat de Tasman _ gletsjer,de langste- van Nieuw-Zeeland,

toch wel het meest milieubewuste land ter wereld,

sinds 1971 van zijn lengte [ =  29 KM ] 3 km is kwijtgeraakt en gemiddeld van 1971 Ė 1982 met 200 m is versmald ? 

 

N.B. 

Echter de Franz Josef-gletsjer is de laatste jaren juist groter geworden.

 Evenals die op de de Perito Moreno-berg in de Andes en op de Mount Logan,de hoogste berg in Canada. 

Dit is de observatie van de Mexicaanse wetenschapper Victor Manuel Velasco HERRERA,onderzoeker aan het Instituut voor Geofysica aan de National Autonomous University.

 

Sinds 1991 verloopt de gletsjer _ afbraak in versneld tempo.

 Dit is overal op de wereld in het algemeen zo op plaatsen,

waar Ďíeeuwige sneeuw en ijsíí te vinden is. 

 

 

Gletsjers in het Oostenrijkse Tirol zijn de afgelopen jaren met 3 procent per jaar afgenomen,

wat betekent dat de gemiddeld

dertig meter dikke ijsmassa's met ongeveer een meter per jaar slinken.

In 2050 zullen alleen nog enkele gletsjers boven een hoogte van vier kilometer resteren,

zei Roland Psenner van het Ecologisch Instituut van de universiteit van Innsbruck.

[ 22-01-07 ]

 

Met grote problemen,zoals 

 

watergebrek

 

en te weinig afkoeling van de aarde,

zullen we helaas zeer binnenkort worden geconfronteerd.

[ Reeds in de zomer van 2003,2004,2006 ,2007,2008 ,2009 en 2010 en 2011 en  zomer 2012 talrijke bosbranden in Zuid-Europa [ Spanje,Portugal en Griekenland ] en CaliforniŽ door grote droogte op bijna het hele Noordelijke halfrond van de aarde inclusief Nederland in het voorjaar 2012 ]

 

Eerste kwartaal 21-ste eeuw :

 

 I Absolute waterschaarste wordt verwacht voor 1000 miljoen mensen,die wonen in droge gebieden,waar onvoldoende regen valt en waar geringe waterreserves zijn.

II Ernstige economische waterschaarste wordt verwacht voor 348 miljoen mensen,

die leven in de z.g.n. semi-aride gebieden met grotere watervoorraden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalyptische zeebeving op 26-12-04. en zeer recent

op 11 maart 2011 in N.O- Japan ook met een Tsunami ,die de aanwezige kerncentrales

bijna fataal heeft beschadigd.[ 27000 doden ]

 

Deze eerste afschuwelijke ramp,die gepaard ging met meters hoge vloedgolven,die vooral de laaggelegen dichtbevolkte kusten met een allesvernietigende kracht hebben overspoeld.

De getroffen gebieden zijn te vinden in een grote cirkel rond Atjeh [= Noord- Sumatra ].

 Daar was ook het epicentrum van deze vreselijke verwoestende zeebodemtrilling.

De tsunami`s [ = vloedgolven,heen en terug ] hebben in tien landen aan 58.000 mensen het leven gekost,dacht men eerst.

Het feitelijke getal is geleidelijk daarna uiteindelijk uitgekomen op het vreselijk grote getal van ongeveer 230.000 [ =  25-01-05  ].

Hiervan zijn er zelfs 43.000 mensen zonder een spoor achter te laten verdwenen.

 

 

In 2010 hadden we te stellen met talrijke overstromingen,

waarvan die in Pakistan het grootst in omvang was en die nog steeds niet over blijkt te zijn met in 2011 opnieuw veel regen in het zuiden.

Verder hebben we in het eerste jaar te maken gehad met de grootste olieramp ter wereld,

welke in de Golf van Mexico plaats vond en waar nog steeds grote hoeveelheden olie in het zeewater bezig is,om het milieu daar verder te verpesten.

 

 

 
 

Na de ramp Katrina in de Golf van Mexico met meer dan 1000 doden :

Opnieuw tropische depressie op Atlantische Oceaan  met de naam Irene in eind agustus 2011. De eerste in de serie van orkaanseizoen 2011.
 
Boven het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan heeft zich vrijdag de eerste tropische depressie van dit orkaanseizoen gevormd. Volgens weersvoorspellers van het Amerikaanse National Hurricane_ Center in Miami kan de depressie zich zaterdag al ontwikkelen tot een tropische storm.

De orkaandepressie vormde zich vrijdagmiddag niet ver van de Kaapverdische Eilanden en kende al gauw lwindsnelheden van 63 kilometer per uur.

 Er is zelfs tot in New York en zelfs Boston grote schade aangericht en er zijn op 30 -08-011 reeds 44 doden te betreuren door omvallende bomen en overstromingen.

 President Obama stelde,dat de stad New York door het ( orkaan ) -oog van de naald is gekropen. Toch zitten er nog steeds 5 miljoen mensen zonder stroom en wordt deze natuurramp nu al de grootste in 80 jaar genoemd. 

 Het drukste seizoen viel in 1933 met 21 stormen. Elk orkaanseizoen eindigt op 30 november. In 1851 begon men met het registreren.


 

Wist U al,.....

 

...dat in de afgelopen 50 jaar het aantal natuurrampen verdrievoudigd is,

terwijl het schadebedrag zelfs verzesvoudigd is ?

 

..... dat 17 van de 20 ergste natuurrampen van de afgelopen 50 jaar in het jongste decennium plaats hebben gevonden ? [ = 2002 t/m 2012 ]

 

 

 

 

 

 

De curve van de aardbevingen,waarbij meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren zijn,

[ =  de zogenoemde ``killer-quakes `` ] loopt steil omhoog.

 

http://nl.youtube.com/watch?v=Zf9IVUlPir0

 

 

 

Dit zijn de tempelgetrouwen,die op de TEMPELBERG willen kijken en vlaggen bij zich dragen. Het kan nog niet doorgaan !!!

 

3 De verbijsterende ontwikkelingen rond de heilige stad Jeruzalem,

waarbij steeds duidelijker wordt,dat IsraŽl gedwongen wordt,

om wellicht niet al te lang na nu een vernederend vredesverdrag te slikken,

om niet helemaal te stikken in de atmosfeer van de steeds maar toenemende haat van de meeste van haar omringende volkeren.

 

Het echte '' wurgverdrag'',dat,vrijwel meteen na de Opname van Gods Kerk,

 

Zie : Volgend Schema

 

 

 

door het helaas achtergelaten IsraŽl met de antichrist,zal worden gesloten,

mondt evenwel uit in :

 

ííeen afspraak met de dood en een verdrag met het dodenrijk,om gedekt te zijn tegen de stormvloed,

die over hen komt.íí

 

Dit ''eindtijdvredesverdrag'' wordt,na 3 1/2 jaar min of meer functioneren,door de antichrist verraderlijk

 

íí te niet gedaan,waardoor IsraŽl in de grond gestampt wordt,als de vijand hun land binnenstormt.íí

 

 

De DRAAK en de vrouw [ = Isra-el ]

 

 

[ N.B. :  Midden,[ no. 13 ] in het hoofdstuk : ''Christelijke Versjes'' treft U een wma aan over de finale bevrijdingsoorlog om Jeruzalem. ]

 

 [ De vijand,die Jeruzalem bedreigt is een coalitie uit de volken,

die vrijwel aan het einde van de laatste 3 1/2 jaar van de

 

''Benauwdheid Van Jacob'',of de ''Grote Onderdrukking'',

 

een groot leger zal uitsturen tegen de antichrist en tegen Jeruzalem als hoofdstad van zijn rijk.

Hier bij wordt de bovengenoemde stad gedeeltelijk verwoest. De antichrist zal een grote nederlaag lijden,waarna hij zich vervolgens naar Egypte terugtrekt en dus Jeruzalem verlaat.

 

Zie : Het Bijbelboek DaniŽl in hoofdstuk 11

 

[ Sommige Bijbeluitleggers denken,dat het hier over Hitler gaat.

Zie : [ De Moord op de Joden van 66 jaar geleden [ 1945 ].

 

Klik daarvoor op : Haat tegen IsraŽl is enz... en scroll 5 cm naar beneden. ]

 

 

Op dat moment wordt meteen de cultus

rond het gruwelbeeld op het tempelplein gestopt.

De legers uit de volken zullen de legers van de antichrist achtervolgen en daarom Jeruzalem

eerst even links laten liggen.

Na de volledige overwinning behaald te hebben,

zal het leger uit de volken opnieuw naar Jeruzalem

optrekken,teneinde

 

het gelovige overblijfsel van IsraŽl,de z.g.n. nalezing in de stad,

 

ook van de aardbodem te kunnen ''wegvagen''.

 

 

De steeds groter wordende vijandschap van de ''heiden''volken tegen Juda en/of Jeruzalem blijkt

als een hardnekkige drug te werken,

zodat ze,op dit punt gekomen,

collectief hun gezonde verstand zullen verliezen.

 

Zacharia 12 vers 3

 

Te dien dage zal het geschieden,

dat Jeruzalem een onwrikbare rotsteen zal zijn voor alle volken.

En elk volk,dat haar aangrijpen zal,om haar te verwonden,

zal zelf dodelijk worden verwond ;

 

te dien dage als alle volken tegen haar verzameld zijn.

 

Op dat moment keert Jezus Christus weer met Zijn 7 Engelenlegers,

als de Messias,op de Olijfberg en neemt Persoonlijk de leiding over al Zijn strijders in de finale oorlog tegen de volken. ]

 

 

U kunt dit eindtijdscenario en deze profetischeíí toekomstgeschiedenis-tekstíí nalezen in het bijbelboek over de profetie van Zacharia en in

 

Jesaja 28 de verzen 14 en 17,

dat hierboven geciteerd werd uit HET BOEK.

 

 [ Klik ter verduidelijking op ONGEDULD bij zware tijden voor IsraŽl ]

 

4 Er is na de Tweede Wereldoorlog van de vorige eeuw een gigantische versnelling in gang gekomen,

wat betreft de ontwikkelingen van,

 

het digitale tijdperk

 

waarin we ons al enige tijd bevinden,met daaraan gekoppeld een verregaande automatisering,

een hoge vlucht van wetenschap en techniek,toerisme en ruimtevaart.

 

Dit alles mag men ook beschouwen als een

geboortewee van de eindtijd.

 

[ Het lijkt erop,dat de wereld hard op weg is naar de kraamkamer van het 7-jarige Godsgericht over menselijk zwoegen.

 

Tim LaHaye ]

 

Men schat,dat,vanaf de tijd van

de z.g.n. zondvloed tot het jaar 1800,

 

 _  toch wel een ''tijdspanne'' van meer dan 4000 jaar _

 

de TOTALE KENNIS slechts dubbel zo groot werd.

In 1900 echter was de kennis van de mens na slechts 1 eeuw al weer verdubbeld.

Wetenschapsmensen hebben vastgesteld,

dat vanaf bovengenoemd peiljaar,

na elke 10 tot 15 jaar de kennis van de mens telkens verdubbelde.

Ze gaan er van uit,dat die perioden

steeds korter zullen gaan duren.

 

We kunnen hier gerust spreken van een plotselinge kennisexplosie van zeer grote omvang.

 

Zeer geavanceerde computers kunnen tegenwoordig in ongelooflijk korte

tijd informatie opslaan,

ordenen en sorteren.

Je hoeft maar op een knopje te drukken,

om in 30 minuten het werk door

zo'n ''computerkanjer'' te laten doen,

waar een ingenieur van voor het jaar 1955

zijn HELE LEVEN voor nodig had.

 

Als illustratie volgt hier het volgende

 

 

EINDTIJD _ GEDICHT :

 

O,wat een tijd

 

Nu,jaren later,is de maatschappij veranderd :

 

De kachel brandt niet meer op kolen,maar op gas.

We doen aan Ruimtevaart,we hebben

ook al op de maan ''gewandeld''.

We rookten vroeger zware SHAG,

maar onze kinderen prefereren meer en

meer het genotmiddel HASJ

 

We moesten werken,want naar school gaan was niet nodig.

Nu leert men door,want ''de turffabriek'' is op de fles.

We doen steeds meer testen met ''DE ROBOT"

Mensen zijn helaas straks ''overbodig'' :

Ik kreeg nog rekenen op school,

maar krijgt mijn kind alleen nog maar COMPUTERLES ?

 

O,wat een tijd _ o,wat een tijd

Het wordt tijd,dat we echt van die tijd worden bevrijd.

O,wat een tijd _ o,wat een tijd

 

Ik zie gebeuren,dat een COMPUTER

en een ROBOT mij straks leidt.

 

 

 

Het goudkleurige beeld,dat staat voor de hedendaagse computertechnologie.

 

 

Wat is de bedoeling van deze website

 

 

[ Ik laat mij  hopelijk ook dan liever leiden door de Geest van Jezus. U,jij ook ?

 

De toename van kennis kan een mens gemakkelijk zelfgenoegzaam en onafhankelijk van God maken.

De te grote kennis van de moderne mens kan deze zelfs te trots maken,

om zijn knieŽn te buigen voor Jezus Christus,wat echter wel nodig is,

om na dit leven aan de goede kant van de EEUWIGHEID uit te kunnen komen.

 

Bovendien wordt ons dagelijkse leven steeds meer beheerst door anonieme technocraten,

die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

De wetenschap is de``god van de eenentwintigste eeuw geworden.``  ]

 

 

Een topman van IBM maakte onlangs de opmerking : De computer moet worden zoals God,d.w.z.

 

alomtegenwoordig en onzichtbaar.

 

 

Als de kilometerheffing wordt ingevoerd,zal elke auto ''gechipt'' worden en 

 

overal traceerbaar zijn.

 

De elektrische lussen onder de snelweg,welke worden gebruikt,

om files te registreren,maken het mogelijk,om iedereen te volgen,

zonder dat 

 

die persoon het in de gaten heeft.

 

Zo hebben we dat nu al met het GSM-verkeer,

want middels het gebruik van het ''mobieltje'',is ook de bezitter en zeker de gebruiker,

de beller via dit communicatiemiddel, 

 

op te sporen,te lokaliseren zogezegd

 

een methode,die zelfs al door Justitie gebruikt wordt.

Dit,omdat deze mobiele telefoons inmiddels voorzien zijn van een GPS-ontvanger.

 

De profeet DaniŽl voorspelde deze dingen al in bepaalde zin.

 

 

Illustratietekst : 

 

DaniŽl 12 vers 4

 

''...Velen zullen het

 

( =  het deel van het ''boek DaniŽl'',dat over de eindtijd handelt )

 

 onderzoeken en de kennis zal toenemen.''

 

 [ G.N.B. ]

 

 

5 We zien om ons heen een grootscheepse

VERLOEDERING 

van de maatschappij optreden,

waarbij dit fenomeen als een woekerplant probeert alle normen en waarden te overgroeien. Een golf van [ zinloos ] geweld en anarchie gaat als gevolg hiervan als een olievlek over de gehele wereld.

Weerzinwekkende,niet al te recente voorbeelden meer,hiervan in Nederland :

 

 1 ]   Pim Fortuin,Lijsttrekker van de verkiezingslijst voor de gehouden landelijke verkiezingen op 15-05-2002 met dezelfde naam,wordt door een

Nederlandse ''milieu-fanaat'' met een revolver middels meerdere kogels

 

doodgeschoten

 

in Hilversum op 6 mei 2002,omstreeks de tijd van 18 uur.

 

Sindsdien worden sommige politici,ook van andere partijen,bedreigd en hebben

een lijfwacht nodig en een pantserauto met kogelvrij glas.

 

2 ]   Theo Van Gogh,een bekende filmmaker wordt op 02-11-2004,

 om 9 u in Amsterdam op brute wijze ``afgeslacht``door een Nederlandstalige terrorist,lid van een groep radicale jongeren,de gevaarlijke Hofstadgroep.

 

Deze verloedering zal,

na relatief korte tijd vanaf nu,

zulke ontstellende vormen aannemen,

dat God op een bepaald moment Zijn handen helaas van de planeet aarde zal moeten aftrekken.

Dat betreft dus alleen de periode tussen het begin en het einde van de Grote Onderdrukking,

de Absolute Eindtijd,

die in totaal 7 jaar duurt.

 

 Daarna is God weer voor 100 % op de aarde betrokken.

De Almachtige God heeft in bovengenoemde periode uiteindelijk,

jammer genoeg,in Zijn Ogen duidelijk kunnen vaststellen,dat de maat van zonde en overtreding vol is.

 

Dit zal met recht een keerpunt in de geschiedenis betekenen.

 

Hiermee is de z.g.n. Volheidsvervulling van de heidenen een feit geworden.

 

[ =  het tijdperk van de heidenen,dat zich nl. uitstrekt van de verwerping van Jezus door de leiders van de Joden en de Terugkomst van Jezus voor

 ( =  het gelovig overblijfsel van ) geheel IsraŽl  ]

 

Jeruzalem bleef onder heidense bezetting gedurende 1897 jaar tot 7 juni 1967, toen IsraŽl tijdens de Zesdaagse Oorlog de stad weer in handen kreeg. De Joodse herbezetting van de stad Jeruzalem is duidelijk het bewijs,dat we leven in de periode van de Wederkomst van de Heer. Uiteraard zijn de,in mijn ogen, heidense heiligdommen,nl. de Alaksa-moskee en de Bladgouden Koepel van de Rots op de Tempelberg wel onttrokken aan deze herbezetting tot dusver.

Jezus zei,dat dit het einde zou markeren van het tijdperk van de heidenen.

 Deze mening wijkt nogal af van mijn voorgaande opvatting over de lengte

van het tijdperk van de heidenen,maar Jezus heeft altijd gelijk.

 

Zie : Lukas 21 vers 24b

....; en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden,totdat de tijd van de heidenen voorbij is.

 


De speelruimte van de antigod,de satan zal vervolgens sterk vergroot worden,

zodat een kleine wrede elite,onder aanvoering van de antichrist,....

 

[ Wellicht voortkomend uit de stam DAN,een nakomeling van de vroegere,

ook al niet zo correct levende,maar zeer charismatische richter Simson !

 

Illustratie I :

 

Genesis 49 vers 16 en 17

 

DAN is rechter over zijn volk,als ťťn van IsraŽls' stammen.

Een slang op de weg moet DAN zijn,een adder op het pad ;

hij bijt het paard in de hiel en de wagenmenner slaat achterover.

 

Illustratie II

 

Jeremia 8,de verzen 16 en 17 [ = een paar zinnen hiervan ]

 

Vanuit Dan wordt het snuiven van de paarden gehoord....

Giftige slangen stuur Ik op U af,die U niet kunt bezweren,

hun beet is dodelijk - Godsspraak van de HEER. ]

 

 

 

....de achtergebleven rest van de wereldbevolking op schaamteloze wijze zal kunnen uitbuiten en onderdrukken.

Zodra de gemeente van God zal zijn opgenomen,

zal de anti-heilige geest,ook wel de leugengeest of de valse profeet genoemd,

er voor zorgen,

dat machtsmisbruik en willekeur in de toekomstige wereld alom hoogtij zullen kunnen vieren,

7 jaar lang.

Bovendien zal in deze antichristelijke tijd iedere z.g.n. verstoring - b.v .door het getuigenis van gelovigen -van het vrije spel van de zonde,

zoals het botvieren van de wellust en de ongebreidelde genotzucht,

een enorme vijandschap en wrevel opwekken bij zijn volgelingen.

 Als de grootst denkbare Godslastering,neemt deze schijn-messias,

deze pseudo-zoon,de plaats in van de echte Zoon van God,

waardoor hij als antichrist de superbedrieger wordt,de zondaar bij uitstek,

die zich zelfs als de ``ware`` god zal laten aanbidden.

 

Het beest uit de zee...Openbaring 13

 

Hij zal uiteraard de boodschap van eeuwig heil voor zondaren niet alleen als een narcoticum,maar ook als een strip-verhaal over ``de oude God`` af gaan doen ,

waarmee volgens hem de mens alleen maar angstig voor zijn dood wordt gemaakt.

 De mens dient in zijn ogen eigenlijk te geloven,dat hij zelf god is.

 Zo zal de rebellie van de Hof van Eden uit de vroegste tijden van ons bestaan op onze aarde in deze verschrikkelijke eindtijd haar hoogtepunt beleven,

maar deze zal in werkelijkheid het allergrootste dieptepunt blijken te zijn.

 

Illustratietekst :

 

Zacharia 11 vers 5b

 

Zie,ik zal alles en iedereen overgeven aan de willekeur van zijn naaste en van zijn koning.

Dan zal het land zwaar worden verdrukt,

 

maar Ik zal de bewoners NIET uit hun hand redden.

 

Hoewel deze profetische boodschap in eerste instantie op de inwoners van IsraŽl ziet,

blijkt uit het z.g.n. ''breken van de Staf GENEGENHEID'',

dat uiteindelijk heel de wereld erbij betrokken wordt,

waarbij alle Goddelijke invloed ten goede wegvalt.

Dit noemt de Bijbel ook wel het overleveren aan satan.

 

Illustratieteksten :

 

Zacharia 11 vers 10

 

Daarop nam Ik mijn staf Genegenheid en brak die,om daarmee Mijn verbond te herroepen,dat Ik

 

 [ met als teken de regenboog na de z.g.n. Zondvloed ]

 

met alle volken sloot.

 

 

Zacharia 11 vers 6a

 

Daarom zal Ik de bewoners van dit land NIET langer genadig zijn,

zo spreekt de Heer....

 

Zie ook : Bij nummer 8.

 

 

 

 

6 We zien de laatste tien jaar in de grote oude kerken en onlangs ook al in de Evangelische hoek tal van

 

''antichristelijke'' theologen

 

opstaan,die menen te moeten leren,

dat het vroegere onbetwiste geloof,

in het onfeilbare gezag van de Bijbel niet meer in en voor deze tijd geldt.

 

[ o.a. Karl Barth,Jurgen Moltmann en Hans Kung ]

Volgens deze predikers kunnen mensen ook wel in bepaalde zin ''tot bekering'' komen,zonder de verlossing door Jezus Christus. In wezen behoeft er bij de mensen niet echt iets in hun leven te veranderen,zeggen ze,want het is in hun ogen zo klaar als een klontje,dat alles altijd'' goed zit''. Zie : Hour of Power elke zondagmorgen op de TV.

In hun visie blijf je zondaar tot je laatste snik,want Jezus verlost je niet,maar de dood doet dat wel voor de mens. Je wordt door de dood niet alleen uit je aardse lijden verlost,maar je wordt ook van je zondeprobleem afgeholpen. Een zondaar wordt door de dood plotseling veranderd in een heilige,vertellen ze er ook nog bij.

Je kunt dus gewoon met je boezemzonden door blijven gaan tot aan je dood,want daarna kom je immers altijd als een Heilige in de Hemel.

Ze beschouwen Jezus meer als een bongenoot van de zonde in plaats van Hem te eren als de Heer door,zo ver als maar mogelijk is,weg te lopen van het doen van zonden gedurende hun hele verdere leven. 

Hij koopt ons niet vrij van de zonde,maar bedekt die alleen met Zijn Bloed. Van reiniging van de zonde is dus,volgens hen,beslist geen sprake.

 

Voor de moderne mens is dit een aantrekkelijk evangelie,maar dit is helaas wel nep en  het is levensgevaarlijk,om daarin te geloven.

 

De Waarheid van de Bijbel is echter,

dat we tijdens ons leven al dienen te sterven aan onszelf en dat we daarna pas deel krijgen aan het Wezen van God,

doordat de opgestane Jezus via De Heilige Geest in ons als een katalysator gaat werken,

om ons blijvend in ons voordeel te veranderen.

 

N.B. :Jezus verlost ons van alle zonden

 

'Op het moment van ons sterven moet er een stuk [ je ] levensvernieuwing zijn opgetreden,

 [ = levensheiliging ]

anders kan God ons niet in de Hemel naar binnen trekken en toelaten.

 

STERVENSGENADE

 

Je dient God lief te hebben met je hele hart,ook al heb je vanwege de korte tijd,

dat dit eventueel nog maar duurde,maar een heel klein ''nieuw hartje''.

 

 [ = ook al zou die periode van 100 % voor Jezus gaan slechts heel kort hebben geduurd,

zoals dat het geval was bij die ene moordenaar aan het kruis ]

 

Zo verscheen in april 2002 bij Ekklesia te Gorinchem,213 pagina's,14,90 euro's,het in het Nederlands vertaalde boek :

 

Ontketende liefde van Clark H.Pinnock en Robert C. Brow,

 

dat een ieder helaas zeer ''diakritisch''  dient te lezen.

 

Veel schrijvers uit de vorige eeuw waren

 

( en zijn,omdat de meeste- van hen nog in leven zijn )

 

van oordeel,dat Jezus Christus een gewoon mens is zonder een greintje Goddelijkheid,

Die onze zonden niet kan en niet behoeft te verzoenen.

Hun ''theologie'' wordt door de schrijvers van het bovengenoemde boek,

dat met name bestemd is voor de lezers uit de Pinkstergemeenten,

het

 

''TheÔsme van creatieve liefde''

 

 [ Zie : het ''drogreden''citaat op pag. 9,''We leren zeggen,dat God liefde is ; we kunnen niet op dezelfde wijze stellen,dat Hij vergelding is'' ]

 

genoemd.

 

Op pagina 113 lees ik in dit boek,met de te ''hoopvolle''

 ondertitel :

 

Een evangelische theologie voor de 21ste eeuw,

zelfs, :

 

God heeft geen verzoening nodig.

 

[ In het oude IsraŽl werd ook eens het

 

''altaar der verzoening,''

 

d.i. het koperen altaar in de tempel van Salomo,

door de goddeloze koning Achaz verplaatst,d.i. uit de tempel gehaald

 

''om tot onderzoek te dienen''. ]

 

Zo wordt ook in onze tijd door meer en meer lieden

een oproep tot

 

''herbezinning op de leerstellingen van de Bijbel''

 

steeds vaker en luider gehoord.

Sommige theologen gaan soms zelfs zo ver,dat ze leren,dat God een langzame dood aan het sterven is,zo HIJ nu niet al dood is Ö! 

 

[ o.a.  A.T. Robinson,de vader van de ''God is dood''-theologie  ]

 

De Bijbel wordt meer en meer ontkracht en

door theologen van naam feitelijk buiten werking gesteld.

 

Voorbeelden :

 

De Amerikaanse hoogleraar Bijbelse geschiedenis John Dominic Crossan schetst de mens Jezus als een socratische filosoof,die stem gaf aan misdeelden en het Koninkrijk van God predikte onder de grootste verschoppelingen van de toenmalige maatschappij. Crossan gelooft wel,dat Jezus als Joodse rebel aan het kruis is gespijkerd,maar niet,

dat Hij uit de dood is opgestaan.

Hij houdt het voor aannemelijk,dat zijn lichaam voor de honden is geworpen. Crossan behoort in Amerika tot de Jezus Seminar,een groep van tientallen wetenschappers,die al jaren bezig zijn het Evangelie aan

 historisch onderzoek te onderwerpen.

 

[ Dr.J.Janssen,de al vrij  lang geleden benoemde [ Sept. '02 ] hoogleraar in de cultuur en godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,definÔeert o.a. het BIDDEN als

''praten met jezelf,

in de veronderstelde aanwezigheid van een stem,

die zich soms vanuit de diepere lagen van de menselijke persoonlijkheid onwillekeurig aandient,maar die dus niet uit de Hemel afkomstig zou zijn.''

Het bovenstaande citaat getuigt van een totaal niet meer Bijbelgetrouwe opvatting over de bedoeling van Het Gebed.

Hier klink te sterk zijn twijfel door,aangaande de krachtige Werking van De Heilige Geest van Jezus,als mensen tot God bidden en de ontzagwekkende verhoringen soms als gevolg daarvan.

 

( bestaat Die H. G. in zijn gedachtegang  so wie so nog wel ? ) ]

 

Een groot aantal heren op de kansel zijn in toenemende mate hun geestelijke onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Met name de Heer Jezus moet het ontgelden. Historici en heel wat theologen houden al jaren staande,dat Jezus niet uit een maagd geboren is.

 Puttend uit onduidelijke bronnen verwijzen zij de engelen,de ster van Bethlehem en de kindermoord van Herodus naar het rijk der fabelen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers.

 

Aan de andere kant is er sprake van meer Schriftkennis dan voorheen,bij de Bijbelgetrouw gebleven voorgangers,

 

[ o.a. Gert A. Van de Weerd, Francis Schaeffer en Peter Beyerhaus ]

 

met name,waar het gaat,om helderheid te verkrijgen over de Terugkomst van onze Heer Jezus. [ Zie : Reeds geciteerde Illustratie tekst 

 

DaniŽl 12 vers 4 ]

 

Als de dood god is,is God dood,maar als God God is,is de dood dood !!  

 

[ Klik ook op mijn artikel met de onderstaande naam op mijn website :

De Bijbel en God zijn in onze tijd niet veranderd. ]

 

 

 

7 Het voorlaatste voorteken van de eindtijd is het geestelijke virus van 

 

de afdwaling,de secularisatie,

 

dat als een laser in de harten van veel voormalige kerkmensen in Amerika en Europa het laatste restje aloude geloofsbeleving probeert weg te branden,

voordat Christus op anonieme wijze kan weerkeren in de dampkring van de aarde.

( =  De Opname )

 

Zie ook bij : Het palmboomgeloof

 

8 We zien ook om ons heen,dat de tijden van vlak voor de zondvloed en ook die van even voor de verwoesting van Sodom en Gomorra,

waardoor tenslotte de huidige Dode Zee ontstond,zich in deze tijd in onze wereld  

 

in verhevigde mate  

 

herhalen.

 

 Zie ook : Nummer 5

 

 

 

DE ZEE MET DE VELE NAMEN op de heetste plek op aaarde.

 

Dit is de DODE ZEE,de ZOUTZEE [ =  Jam ha - MELACH  in het Hebreeuws ],

de OOSTZEE of Oostelijke ZEE,de Asfalt ZEE,de ZEE van de Vlakte [ jam-Arawa in het Hebreeuws  ],de Zee van Satan,

de ZEE van Lot,het Meer van Sodom met een lengte van 160 km,het vroegere paradijselijke Lisam-Meer,

gezien vanaf de kant van IsraŽl.

Deze zee bevindt zich op het zoutste- en laagste punt op aarde.

 

[ Dode Zee,hoogte wateroppervlak,-400m,

diepste deel zeebodem -730m,nog330m dieper ] 

 

Door het hoge zoutgehalte van 32  % [ = 33 gram per liter water ],

10 keer zo hoog als in de oceanen,

bleef de Webmaster in oktober 1999 gemakkelijk drijven,

zelfs met de armen en benen omhoog gehouden.

Vissen en planten kunnen daar niet leven.

 

 

De Bijbelschrijver Judas,

een broer van onze Heer Jezus,omschrijft,terwijl hij fulmineert tegen  

 

een vorm van gnostisch libertinisme,

 

in zijn korte brief in profetische zin onze dagen met de volgende kenmerken :

 

≠-ontucht in het algemeen en sexuele uitspattingen

 

 

-lasteren van Hemelse machten [ vers 8 ]

 

-gezagsloosheid( HB),smalen op de heerschappij ( = een bepaalde klasse van Engelen ),

ze hadden hun  

 

''PNEUMATISCHE KENNIS"

 

opgedaan via veelvuldige droomfantasieŽn [ vers 9 ] over het leven in de Hemelse gewesten ; hier is het tegenovergestelde aan de orde van het fenomeen 

 

Engelenverering

 

wat in  

Kolossenzen 2 vers 18

 

[ Trek U niets aan van een veroordeling door iemand,die voldoening vindt in zelfkastijding,in

 

Engelenverering

 

 en het doorvorsen van zijn visioenen en zonder reden prat gaat op zijn aardse manier van denken. ]

 

ook duidelijk aan de kaak wordt gesteld. ( WBV1995 )

 

-geweldenarij d.w.z. het opgaan van de weg van KaÔn [ vers 11 ]

 

-geldzuchtigheid en bedrog,de weg van de Irakese profeet Bileam [ vers 11 ]

 

-grove zelfzucht[ vers 12 ]

 

-''lege hulzen'' _ mentaliteit [ vers 12 ]

 

-opstandigheid[ vers 12 ]

 

- opzweperij [ vers 13 ]

 

Al deze kenmerken,die in deze brief van Judas aan de orde zijn gekomen,

zien we helaas in onze moderne samenleving zelfs met

 

VELE MALEN VERMENIGVULDIGD  

 

terugkeren.

 

Ook Henoch,een profeet uit de oertijd,de 7-de vanaf Adam,

zoals Judas in zijn brief in het Nieuwe Testament opmerkt,

heeft toen al over dit soort mensen een vernietigend oordeel uitgesproken.

Heel merkwaardig is  :

 Voordat de straf van de Zondvloed aan de toenmalige wereld werd voltrokken,werd hij,zonder eerst te sterven,plotseling naar de Hemel opgeheven.

 

 

Dit,terwijl Noach met zijn vrouw en drie getrouwde zonen met hun vrouwen,

achtergelaten op de ondergelopen aarde,

in de reddingsark,er het leven slechts op het nippertje niet bij inschoten.

De aartsvader Noach

 

[ naar het schilderij van de christen-schilder Mc Gary ]

 

 

 

De ``reus`` Goliat door David geveld.

 

[ Klik op hier en vervolgens bij nr. 25 van deze pagina opnieuw op hier,om via een beeld-en geluidsimpressie te kunnen volgen,hoe David de eer van IsraŽls God verdedigt in zijn strijd tegen de afgodendienaar bij uitstek,Goliat,met een lengte van ver over de 2 meter. ]

 

 

Zoals reeds vermeld,waren Noach en zijn gezin nog de enigen als vereerders van Jahwe op de toenmalige aarde,

die overgebleven waren uit het geslacht van Adam en Eva.

 

Uit dit geslacht zou immers toch de Verlosser geboren worden ? !!

Daarom kon Noach alleen nog door God gered worden in de Ark.

De wereld van de ontaarde en onbekeerlijke geweldenaars verging in de vloed.

 Maar Noach vormde een gelukkige uitzondering daarop,omdat hij God met zijn hele hart diende.

 

Genesis 6 vers 8

 

Alleen Noach vond genade in de ogen van de HEER.

 

DaarvÚÚr dus werd Henoch op zijn 365-ste verjaardag van de aarde opgeheven.

Op zijn 65ste jaar werd zijn zoon Metuselach geboren en 300 jaar later was het zover.

 

 

Het was voor hem toen de afkondiging van het jaar,

dat de Heer welgevallig is,een

 

Genadejaar.  

 

Het is merkwaardig,dat ook een gewoon zonnejaar het getal 365 kent.

Maar dan hebben we weliswaar te maken met het aantal dagen van een dergelijk jaar.

 

Want,nadat Henoch was verdwenen,kwam de

 

dag van wraak, [ = toen de Zondvloed en nu de grote Onderdrukking,die in onze dagen zijn schaduwen reeds ver vooruit werpt ]

 

van onze God. Zie daarvoor :

Jesaja 61 vers 2, geciteerd uit de Willibrord _vertaling van 1995.

 

Noach kon zijn schoondochters nog wel meekrijgen,maar Lot 1000 jaar later zijn schoonzoons uit Sodom,voorafgaand aan de verwoesting door God,helaas niet meer.

Ze dachten,dat hij een grapje maakte.

 

 

[  Sodom is nu een zoutgebied zonder plantengroei. Boven op de 19 kilometer lange Sodom-berg met kuuroorden en hotels,

 heb je een prachtig uitzicht op de zoutpilaren van de Dode Zee,

nu nog het diepste continentale [ = op het vasteland gelegen ] punt op onze planeet.

In dit lage gebied doen zich uitbarstingen voor van zwavel en teer via zwakke punten van de aarde.

Daarom gebruiken schrijvers in de oudheid soms ook de naam ``Zee van Asfalt``.

( = 418 m onder de zeespiegel in 2005)

 

 

Zoutpilaren in het zuiden van de Dode Zee .

 

Dit zal veranderen,zodra Jezus terugkomt op aarde.

 Nu zakt het waterpeil van deze zoutplas van bijna 1000 kilometers in het vierkant nog elk jaar met meer dan 0,5 meter :

 

De Dode Zee is de laatste 50 jaar 27 meter gezakt.

Een derde deel is al opgedroogd. en rondom het meer zijn duizend holtes ontstaan,soms metersdiep.

 

Dit snelle tempo wordt veroorzaakt door de warmte,

de droogte en het aftappen van zoet Jordaan-water.

Er zou,zelfs op korte termijn,wel eens een pekelachtige brij als rest over kunnen blijven.

Er ligt wel al een gezamenlijk plan van de omringende landen klaar,

om eventueel op korte termijn een kanaal te graven tussen de Dode- en de Rode Zee,

wat minstens het kostenplaatje van 3,5 miljoen dollar met zich mee zal brengen.

Hiermee zou men de uitdroging kunnen stoppen en wekt men tevens elektra op ( = witte steenkool).]

 

 

''Dan zal de DODE ZEE niet

langer het diepst gelegen

meer op aarde blijven. Klik voor details op :

 

Het Vrederijk van Jezus Messias.

 

( De bodem zal meer dan 400 meter

 worden opgeheven !! )''  

 

En als Jezus terugkomt,zal de aarde de grootste aardbeving in zijn

geschiedenis meemaken,waardoor elke berg naar beneden komt en elk dal

omhoog en elk eiland aan het vasteland

 wordt vastgesjord.

 

Openbaring 16,de versdelen 18c  en 20

 

vers 18c...zo ontzettend was die aardbeving. [ Zie : Eindtijdsignalen ]

vers 20.... alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te vinden. ]


 

 

Hoeveel mensen zouden nu ook denken,dat ik een grapje maak,

als ik op ernstige toon zou beweren,dat Jezus Christus 

 

elk ogenblik   [ binnen 20 jaar ? ]

 

naar de aarde terug kan komen ?

   

 

Het tijdstip van de Grote Opname van de geestelijk opnieuw geboren gelovigen is evenwel inderdaad,voor mijn gevoel dus,dichtbij !!

 

In elk geval NOG Voor 2048 ? [ =  100 jaar na de oprichting van de staat israŽl ]

 

[    N.B. We moeten echter dit nooit precies willen uitrekenen,

maar liever des te meer letten op de tekenen !!   ]

 

 

[ Klik op het onderwerp ''Christelijke Versjes'' bij nr. 8,als U,als bezoeker/ster

een videoclip wilt beluisteren met de titel ''Jezus komt in Heerlijkheid'' .In 2005 heeft de Webmaster dit lied over de spoedige Wederkeer van Jezus met overtuiging in de kerk bezongen,waarbij tevens deze opname werd gemaakt. ] 

 

 

 

 

Dan komt Jezus terug vanwege het appŤl,dat Hij in de lucht zal houden ten behoeve van de nalezing van Christenen tijdens het Ontsnappingsgebeuren vanwege  de anti-christ via De Opname.

 

Hij ''landt'' zeven jaar daarna op glorieuze wijze wel op de aardbodem,

wellicht op de locatie van het landgoed met de oudste olijfbomen ter wereld,

de Hof Van Gethsťmanť,dat op de West-helling van de Olijfberg ligt,

in het gebied,dat ook wel de navel van de aarde wordt genoemd,

vlak bij Het Oude deel van Jeruzalem.

 

[ Klik hier,om een groot beeld op Uw monitor te verkrijgen van de plaats,waar Jezus eens bloed zweette vanwege Zijn Doodsangst vlak voor Zijn Lijden en Sterven en iets eerder die nacht zelfs door de leerling Judas met een kus verraden werd aan de tempelpolitie.]

 

Jezus vraagt om het voorbijgaan van de Beker van Het Kruislijden in de kerk van bovengenoemde Hof.

 

 

 [ Zie ook : Het plan van God voor de Volken ]

 

Het is dan hopelijk zo,dat er intussen toch nog zoveel mogelijk mensen [ weer ] zijn gaan geloven in zijn eerste komst als baby hier op aarde,

maar vooral in Zijn Missie hier,waarbij met name 

Zijn Plaatsvervangend Lijden, Sterven, Opstanding en Zijn Bloed 

voor ons,zondaars echt van wezenlijk belang zijn,

zodat er nog velen daardoor Gered kunnen worden en daarbij 

 

hýn genadejaar,hun  Hemelse opname

 

gaan beleven bij die tweede _ ,niet al te spectaculaire komst van Christus. Dit,omdat de ''geloofsgetrouwen'' Hem dan alleen kunnen zien,

zoals ook gebeurde,

toen Jezus alleen zichtbaar voor Zijn leerlingen vanaf de Olijfberg naar de hemel voer.

 

 

Dat is heel wat beter dan door Hem achter gelaten te moeten worden,

Want dan komt men in een 10 keer zo bezeten wereld terecht als de huidige _ . Dit,omdat het mandaat van god aan de duivel,

gedurende die god-onterende periode van 7 jaar,beslist niet meer door een bepaalde limiet zal worden begrensd.

Bovendien treden er in die ABSOLUTE EINDtijd drie,steeds wilder wordende,reeksen,van telkens 7 oordelen en gerichten op,

waarbij de laatste gebeurtenis van elke reeks de volgende reeks opent.

 

EErste helft van       Tweede helft         Vlak voor de

De Onderdrukking      onderdrukking      De Glorieuze Wederkomst van Christus

 

  Profetisch eindtijdschema

 

 

                                  

 

 

 

   Een vierde deel van de mensheid zal helaas aan het einde van die grote ONDERdrukking omgekomen zijn -

 dat zou betekenen,dat,als het dit jaar [ =  2013 ]  zou gebeuren,het getal van 1 miljard doden al ruimschoots zou zijn overschreden.

 

Moge het zo zijn,

dat wij door onze manier van leven nog veel familieleden en vrienden de kans geven,

om door Jezus naar de hemel toe getrokken te KUNNEN worden.

 

 

 

 De kruisheuvel Golgotha

  P.FEDDEMA@ONLINE.NL