Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Gebedskracht doet veel !

 

 

[ Klik ook op : De betere Gebedsverhoring. ]

 

[ Praat met God over mensen ( = Voorbede ) en heb het ook met mensen over God ( = Evangelisatie ). ]

 

 

 

[  Gebed opent de deur naar Hem,Die je van bezorgdheid wil en kan redden.

Corrie ten Boom ]

 

WAT HET GEBED AL NIET VERMAG !

 

BIDDEN heeft BEKERING van de biddende mens tot gevolg,d.i. 

  hij/zij voelt zich inwendig gezond worden. :

 

 
 

 DE GENEZENDE KRACHTEN VAN DE HEMEL STROMEN DAN DOOR

 

 

 

 

GODS GENADE NAAR HEM/HAAR TOE !

 

[ Het Gebed vervangt nooit de actie,

maar de Gebedsdaad zelf kan door niets anders vervangen worden.  

 

Citaat van Abraham Joshua Heschel  :

 

Spreken doen we,om iets mee te delen.

Bidden doen we,om aan ''IETS'' deel te hebben.]

 

 

Ook de mensen voor,we je bidt,blijken soms van binnen

[ helaas meestal tijdelijk ] te veranderen.

 

``Soms,wanneer al het andere is gedaan,

blijft het Gebed over als enige remedie.

 

 Laat het onder ons Christenen voor eens en voor altijd duidelijk zijn,

dat men altijd dient te bidden.``:

 

Bovenstaande Citaten zijn van de bekende prediker Spurgeon uit 18de eeuw.

 

De kracht van het Gebed tot Jezus is onvoorstelbaar groot.

 

Illustratief verhaal over deze Gebedskracht,die met name

 in onze Bijna-Eindtijd zich meer en meer blijkt te manifesteren :

 

 

 

Eric van Leeuwen uit Apeldoorn leefde 60 jaar geleden in de hel van het Jappenkamp van Bandung,in Indonesi. Daar werd hij afgebeuld en zijn lichaam onherstelbaar verwoest.
 

Door het buitengewone zware werk,dat hij als 15-jarige moest doen,was zijn lichaam versleten,tot een wrak geworden. Daarbij hadden de kampbeulen vrijwel al zijn botten kapotgeslagen,zodat hij na de bevrijding nog eens 60 jaar lang in een hel van pijn leefde.

Op 25 mei 2003, kwam hij in de Genezingsdienst in Apeldoorn,waar Jezus hem in n moment genas!

 

     
'Erik,Jezus houdt van je en daarom leg ik je de handen op, in de Machtige Naam van Jezus'
 

 

'Het staat voor mij vast,God kan mij genezen, zei de 76-jarige Eric van Leeuwen. '

We gaan naar de Reddings- en Genezingsdiensten in de Americahal.'

En nu was hij,samen met zijn vrouw Gr en dochter Anita,n van de vele aanwezigen,die drie dagen lang toestroomden.

Drie dagen lang ging de menigte richting Jezus en dat betekende : Richting het Wonder.

Wat God daar in de Americahal in Apeldoorn deed,was indrukwekkend en dat zou het ook voor Eric worden,want de Geweldige Kracht van God zou op bijzondere wijze tot hem komen.

 

Die avond hoorde Eric,dat God nog steeds een machtige Heelmeester is. Hij hoorde, hoe God Zichzelf,in Exodus 15 : 26,introduceerde als de Heelmeester.
 

Hij hoorde,dat God nog steeds genas,maar hij hoorde ook,dat om Genezing komen meer is,dan alleen maar even,om gebed en handoplegging vragen en dan denken : Nu is het voor elkaar.
 

Eric hoorde,dat die Bijbeltekst veel meer zegt. Dat er namelijk ook iets aan voorafgaat en dat dat niet te scheiden is van :

 ....Ik,de HEER,ben Uw Heelmeester.

 God spreekt zich overduidelijk uit :

 Het gaat om de houding van je hart richting Mijn Woord ; of je daarnaar wilt luisteren en dat Woord wilt onderhouden. Ook Jezus leert dit heel duidelijk,als Hij over gebedsverhoring spreekt. Dan noemt Hij nadrukkelijk de belofte, (zoals in Johannes 15 : 7) : ...,Vraagt,wat gij maar wilt en het zal U geworden.

 Als wij zo'n Bijbeltekst,zo'n belofte,tegenkomen,dan denken wij direct aan een lange vragenlijst van dingen,die wij nodig hebben. Maar ook bij deze tekst staat meer dan alleen een belofte,de complete tekst is anders.
 

Het eerste gedeelte spreekt over de voorwaarde,het tweede over de belofte van ontvangen. Beide,de voorwaarde en de belofte,zijn belangrijk.
Wij vinden al heel gauw de belofte belangrijk,maar God vindt de voorwaarde net zo belangrijk.
Jezus noemt namelijk eerst twee heel belangrijke voorwaarden

 Indien gij in Mij blijft (1) en mijn woorden in U blijven (2). Het eerste spreekt over een relatie,over het blijven in Jezus,wat een absolute voorwaarde is,om de begeerde Zegen te ontvangen. Als wij geen relatie hebben,dan zal de Zegen nooit tot ons komen.

 

Het Woord opbergen in ons hart
 

Verder noemt Jezus als tweede : Waar een relatie met God is,zullen wij ook in Zijn Woord blijven,m.a.w. : Zijn Woord bewaren. En er is maar n plaats,waar dat moet : In ons hart !

Op vele plaatsen in het evangelie zegt Jezus : 'Als U Mijn Woord bewaart,dan pas komt de Zegen tot U.'
 

Eric aanvaardde al de Woorden,Die hij hoorde,hij pakte ze als het ware beet. Dat is ook het moment,dat wij door het Woord gepakt worden.

 Het was voor hem onvergetelijk. En met heel zijn hart zei hij : 'Ik wil Hem dienen. Ik wil mijn leven volledig aan Hem geven. Ik wil doen wat recht is in Zijn Ogen en met heel mijn hart wil ik Zijn Inzettingen onderhouden.'
 

Eric luisterde zo geboeid,dat hij zelfs al zijn ellende vergat.

 De man,die volledig invalide was en altijd pijn had,dacht nog maar aan n ding : 'Ook ik ga richting Jezus en ik verwacht een Wonder.'

 

De gebedsrij
 

Het was nu de laatste genezingsdienst. In al de diensten was er steeds een bijzondere openbaring van de Kracht van God geweest. Toen we gingen bidden voor de zieken, en de gebedsrij gingen vormen,was het een indrukwekkende lange rij.
 

Komen er velen voor gebed naar voren en nemen zij plaats in de gebedsrij,dan vinden zij,die achterin staan,dat ik altijd te veel tijd neem voor elke persoon. Maar,bid ik kort met zieken voor in de rij,dan zijn die weer ontevreden en teleurgesteld,omdat het te snel gaat.
 

En ding staat wel vast,niet de lengte van het gebed is bepalend. Trouwens, ik heb zo velen genezen zien worden tijdens een kort gebed.
 

Wat wel bepalend is,is de houding van ons hart,of er een gelovig hart is. Genezing begint niet op het moment,dat wij de handen op de zieken leggen,maar begint op de plaats,waar U zit,op Uw stoel en als daar een gelovig hart is.

 Als alle zieken dat meer zouden beseffen en die houding zouden hebben,dan zou zelfs de langste gebedsrij snel het podium voorbij gaan.
 

De Genezing van Eric
 

Ook Eric ging nu in de gebedsrij staan. Toen hij voor mij stond,vertelde hij mij,wat hij nodig had : 'Ik heb in de hel van het Jappenkamp geleefd,mijn lichaam is daarvan nog steeds kapot.'
Wat er toen gebeurde ging allemaal zo snel.

 Ik legde hem in Jezus Naam de handen op en op hetzelfde moment stroomde de Grote Kracht van God door zijn lichaam heen.
Elk stuk bot werd aangeraakt. Deze man werd werkelijk genezen van hoofd tot voetzool. Hij zei : 'Ik word overal zo heerlijk warm,ik word genezen.' Eric straalde,hij werd volkomen gezond en riep steeds : 'Ik ben Nieuw ! Ik ben Nieuw !'
 

Maar er gebeurde nog veel meer,op hetzelfde moment kwam de Kracht van God tot verschillende mensen,die bij Eric stonden en ook zij werden gezond. Toen dat gebeurde liepen zeker een vijfentwintig [ dus 25 ] zieken,die in de rij stonden en dit alles voor hun ogen zagen gebeuren,naar het
podium en zij allen voelden,hoe de Grote Kracht van God tot Genezing ook hen doorstroomde.
 

Later wilde Eric,naar gewoonte ( een slechte gewoonte ) een sigaret opsteken,maar hij besefte : 'Dat kan helemaal niet meer. Jezus heeft mij aangeraakt. Hij heeft mij helemaal Nieuw gemaakt,ook mijn innerlijk. Ik wil het niet meer bevuilen.' Op datzelfde moment,was hij ook van de smerige nicotineverslaving verlost.

Toen ze thuis kwamen,zei zijn vrouw Gr : 'Ik heb nu een totaal andere Eric.

 

Iedereen kwam kijken naar het grote Wonder van Erik's Genezing.

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Het z.g.n. Toeval is een pseudoniem,dat God gebruikt,als Hij op een fijnzinnige manier ''anoniem'' wenst te blijven. ]

 

 

 

Lees nu de wonderlijke ruggenezing van de Webmaster al eerder in 1985 :

 

Ook op mp3 te beluisteren bij Christelijke Versjes no. 42,

als u daar klik op het woordje HIER.

.

Verhaal van PETERS` genezing van ``ongeneeslijke`` rugklachten.

 

 

Het was augustus 1985,midden op de middag.

Ik had net een boek over genezing zonder medische verklaring uitgelezen,

dat ik mocht lenen van mijn charismatische- ,maar nog steeds Gereformeerde

 overbuurman. Ik kerk zelf de laatste 10 jaar in een baptistengemeente.

Ik keek mijn ogen uit over de genezingswonderen,

die in dat boek beschreven werden.

 En verhaal over een vader van een jong gezin,

die uit een boom naar beneden was gevallen,

sprak mij in het bijzonder aan,

omdat een vrouwelijke dominee uit de 70-er jaren,

werkende in Amerika,

zonder er speciaal voor te bidden,

deze man in haar nabijheid van zijn zware rugletsel genezen liet worden.

 

Ikzelf had namelijk ook vlak daarvoor zwaar rugletsel opgelopen,

nadat ik mij vertild had aan zeer zwaar voorwerp.

Daardoor was er iets geknapt in mijn onderrug,

waardoor ik elke morgen steeds minder mobiel werd bij het opstaan.

 Ondank intensieve fysiotherapie en manuele therapie,

zelfs met het gebruik van rugpleisters,

zag ik mij toch al in een rolstoel zitten voor de rest van mijn leven,

omdat niets hielp. De pijn werd steeds heviger en ik werd steeds stijver.

 

Ik zat na het lezen van het hoofdstuk over de spectaculaire ruggenezing

 in mijn eentje wat te zonnebaden met mijn gezicht in de zomerzon

 op mijn werkkamer boven achter mijn bureau.

Ik weet niet,wat me bezielde,

ik riep God aan,om te vragen,om mij ook te genezen.

 Ik daagde

Jezus zelfs min of meer uit,door te stellen,

dat Hij alleen in Amerika zoiets kon doen.

 Net als of de Ware God alleen in Amerika verblijf zou houden

en daarbuiten geen Macht zou hebben.

 

Meteen daarna werd ik opgeschrikt door een fel Licht

dat het zonlicht volledig deed verbleken.

Ik voelde iets warms langs mijn rechter dijbeen gaan,

tot het bij de achterkant van mijn rug stilhield,

om daar Zijn Genezend Werk voor mij te doen.

Er klonk echter ook door mijn gebeente heen een Strenge Stem,

Die mij verbood,om Hem niet meer opnieuw uit te dagen.

 

Maar mijn voorheen geblesseerde rug was wel compleet beter.

Als bewijs,dat ik niet een visioen of een droom had gehad,

bleken mijn rechterdijbeen en onderrug lichte schroeiplekken te vertonen.

 De beide therapeuten constateerden later ook,

dat mijn slechte rug weer helemaal gezond was.

 De manuele deskundige zei zelfs,

dat er sprake was van een onverklaarbare medische aangelegenheid,

dus van een wonder.

Sinds die tijd geloof ik zelf,

dat veel verhalen over Genezing op waarheid berusten

en heb ik groot Ontzag voor God,

Die niet alleen het leven schept via de geboorte,

maar soms ook,zelfs in het steeds goddelozer wordende Nederland,

mensen op Bovennatuurlijke Wijze weet te verwennen 

met een lichamelijk Genezingswonder.

 

Evenwel ben ik nog meer dankbaar voor het feit,

dat Die Grote Liefdevolle Geneesheer mijn Geestelijk geblesseerd Hart heeft genezen,

door mij opnieuw ``Geboren`` te laten worden,

waar ik gelukkig volledig mee kon instemmen.

 

Door de Gave van Zijn Pure Bloed,druppelend van Zijn gruwelijke KRUIS,

verkreeg ik het Goddelijk DNA,dat mij toestemming verschaft en

geschikt maakt,om na mijn sterven of na mijn Opname

Zijn Verrukkelijke Hemel binnen te kunnen treden.

 

Controleert De Heilige Geest  van Jezus jouw /Uw communicatiecentrum al ? Ja ?

Dan geldt dat ook voor U.

 

Peter Feddema

 

 

 

Luister goed,wie op Mij vertrouwt,zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere,want Ik ga naar de Vader. Wat U in Mijn Naam biddend vraagt,zal Ik doen. Want daardoor zal blijken, hoe Groot en Machtig de Vader in Mij is. Als U Mij iets vraagt in Mijn Naam,zal Ik het doen. Wie van Mij houdt,zal altijd volgens Mijn geboden leven. (Johannes 14: 12-15 HTB)

 

 

 

Het Gebed houdt je lichamelijk en geestelijk jong.

 

Een opgezonden Gebed tot God heeft zelfs de kracht,

om je reacties op uitlatingen en daden van mensen

correct en gezond te houden.

 

 

Gebeden,die het welzijn van de mens beogen,

sluizen enorme liefdevolle,

helende KRACHT van God uit

de Hemel naar de aarde,

waardoor inderdaad tastbare resultaten kunnen worden geconstateerd.

 

[ ''Overvolle'' handen vouwen zich niet in Gebed. ]

 

GEBED I

 

Uit de GROOT NIEUWS BIJBEL d.i. De Bijbel in de omgangstaal :

 

Markus 11 vers 24

 

Daarom zeg Ik [ = JEZUS ] jullie :

Als je in je Gebed om iets vraagt,moet je geloven,

dat je het al gekregen hebt en dn krijg je het ook.

 

GEBED II

 

Jakobus 5 vers 16

 

Beken daarom Uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar,

zodat U genezen wordt.

Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt,

heeft dat een geweldige uitwerking.

 

[ Genade GENEEST,maar niet zondermeer op recept. ]

 

 

GEBED III

 

Johannes 15 vers 7

 

Maar als U n met Mij blijft en Mijn Woorden niet vergeet,

kunt U vragen,wat U wilt en het zal gebeuren.

 

 

GEBED IV

 

[ Wanneer wij werken,dan werken wj ; als we bidden,dan werkt Gd. ]

 

Matthes 7,de verzen 7 en 8

 

Bid en U zult ontvangen,wat U bidt.

Zoek en U  zlt vinden,

wat U zoekt.

Klop en de deur zl voor U worden opengedaan.

Want ieder,die bidt,ontvangt.

Wie zoekt,vindt. En voor wie klopt,

gaat de deur open.

 

 

Zondaarsgebed :

 

Heer Jezus,hier ben ik.

Ik kom met mijn leven tot U.

Wilt U meteen in mijn hart en in mijn leven

Uw Heilzame Rol gaan spelen ?

Ik open mijn hart daarom voor U.

 

Wilt U al mijn verkeerde dingen,mijn zonden,vergeven ?

Ik dank U,dat U,Heer Jezus,

voor mij hebt betaald aan het kruis,

waardoor U metterdaad mijn zonden kunt vergeven.

Ik dank U daarvoor uit de grond van mijn hart.

Geef mij het Goede Geloof,dat gebaseerd is op de Bijbel.

Ik richt mijn hart in het vervolg op U en op Uw Woorden.

Ik wil van nu af aan volledig voor U gaan leven.

 

Wilt U mij daarbij Persoonlijk coachen ?

Dank U,dat ik er voor 100 % van mag uitgaan,

dat U dat ook zult doen,

omdat de Bijbel dat meerdere malen ons verzekert !

 

Amen

 

[ Wie ''echt'' iets gevonden heeft,

die gaat pas verder met

zoeken naar ''meer''. ]

 

 

GEBED V  [ Zie  ook : SCHULD I ]

 

1 Johannes 1 vers 9

 

Maar als wij onze zonden bekennen,

 

[ in een gebed tot God en tegen elkaar ]

 

is God zo trouw en oprecht,om ons die te vergeven.

Hij reinigt ons van alle zonde.

 

[  Opwekking begint,wanneer mensen stoppen,om over andermans zonden te praten en

 hun eigen zonden gaan belijden. ]

 

Een echt Gebedsleven maakt je leven zonder angst 

en onnodige bezorgdheid en wrok. 

Bid altijd in positieve zin en dank God

 voor Zijn overstelpende Goedheid en Kracht.   

 

[ Is het gebed al Uw stuurwiel of nog steeds Uw reservewiel ? ]

 

Veel succes in elk gebedsavontuur !  

 

 

Jezus vormt een ''vurige muur'' van ''krijgshaftige engelen'' rondom hen,

die tot Hem bidden in het uur van groot gevaar.

 

    Bidden is snel- en gratis surfen op het Goddelijke Internet ! 

 

 

LATEN WIJ NU BIDDEN

 

Voor allen,die tastend God zoeken,

dat ze Hem ook kunnen vinden .

 

[ Misschien voelt U zich wel 1000den kilometers van God verwijderd,

maar Hij is zo dichtbij U als een gefluisterd Gebed. ]

 

Voor hen,die menen God al te bezitten,

dat ze Hem zoeken met hun hele hart.

 

Voor allen,die de toekomst vrezen,

dat ze daarin vertrouwen mogen krijgen.

 

[ Indien Uw gebed uitsluitend melding maakt van,wat U veranderd wilt zien,

wat U pijn doet,of hoe God zou moeten ingrijpen,

dan bent U helaas alleen bezig met Uzelf negatief te hersenspoelen.

 

Ds. Jef De Vrieze ]

 

Voor hen,die mislukt denken te zijn,

dat ze nieuwe kansen mogen krijgen.

 

[ Als je overal in faalt,

dan betekent dat niet,

dat God van je baalt ]

 

Voor allen,die te veel aan God twijfelen,

dat ze zelf niet vertwijfelen.

 

 

[ New Age : U ''zweeft''op een duivelaanbiddende wijze in de ''kosmos'',wij,als Christenen,

proberen mensen op een liefdevolle wijze te ''vangen'' in het Hemelse Net van de echte God,

Die als Jezus voor ons gestorven is en Die 

Eeuwig leeft in het ontoegankelijke LICHT van het Geestelijke Heelal.  ]

 

 

Voor allen,die ''verloren'' lopen,

dat ze een Eeuwig Thuis mogen vinden.

 

       

 

Achter dit kerkje bij de vulkaan de Teide op het eiland Tenerife,

onderdeel uitmakend van de Canarische Archipel,

kunt U,als U met de linkermuisknop op dit plaatje klikt,

een geologische formatie zien,

die lijkt op de

 

Beschermende Hand van Jezus.

 

 

Voor de eenzamen,

dat ze een door Jezus genspireerd mens mogen ontmoeten.

 

Voor allen,die hongeren,hoe dan ook,

dat ze ruimschoots verzadigd mogen worden.

 

 

 

Voor hen,die denken nu al ''verzadigd'' te zijn,

dat ze van U leren,wat ''honger'' richting U is.

 

Voor hen,die het in bepaalde zin t goed hebben,

dat ze niet hooghartig zullen worden .

 

Voor de machtigen in de wereld,

dat ze hun menselijke kwetsbaarheid voortdurend zullen beseffen.

 

Voor allen,die in deze donkere wereld wonen

en daarbij voortdurend leven tussen hoop en vrees,bidden wij.

 

 

 

Resten van de tempel van Herodes De Grote [ = De KLAAGMUUR ]

 

                     

 

 

EN VOOR ONSZELF BIDDEN WIJ TOT GOD  :

 

Bevrijd ons van allerlei soorten van vrees,

maar ook van een vals soort zekerheid.

 

en geef ons alles,

wat echt goed voor ons is.

 

door Christus,onze Heer,

Die weldra terug komt,

om ons naar Zich toe te halen.

 

 

 

AMEN

 

 

p.feddema@online.nl