Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid

 

 

[ Klik daarvoor ook op PALMBOOM _ GELOOF,ècht GOED !  ]

 

en

 

[ En op  : DE BIJBEL EN GOD ZIJN NIET VERANDERD. ]

 

 

 

 

Kop op,dat houdt anderen overeind.

 

[  Beluister ook eens op : ''Donkere wolken pakken,

misschien ook wel boven Uw/jouw leven,samen'' met zang van de webmaster.

 Klik hier en zoek naar no. 9 .  ]

 

Jesaja 42,de verzen 1 tot 4 [ Willibrordvertaling 1995 ]

 

….Het geknakte riet zal hij niet breken

en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.

…..hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt.

 

[ Word MENS,je behoeft geen STER te zijn. ]

 

[ Kies partij voor mensen zonder stem.]

 

[ iedereen telt mee,reken maar ! ]

 

Mensen zijn heel verschillend,

in hun uiterlijk _ groot,klein,dik of dun

en

in hun innerlijk _ opgewekt,optimistisch,pessimistisch.  

 

[ De laatste categorie zit gauw ouderwets diep in de put. ]

   

 

De ene mens kan meer hooi op de vork nemen dan de andere en de één weet ook beter dan de ander,hoe de vork in de steel zit.

Bij de één ligt het ''plafond'',dat op enig moment bereikt wordt,ook hoger dan bij de ander.

Maar iedereen heeft toch zijn of haar uiterste grens. Zodra die wordt overschreden,krijgt men het gevoel :

 

Nu ga ik er onderdoor,nu kan ik er niet meer tegen.

 

Ieder mens heeft nu eenmaal zijn limiet,

zijn

 

‘’hiertoe en niet verder’’.

 

Sommige,met name jonge,mensen denken,dat zo’n keerpunt er voor hen niet is.

Dit,omdat ze er tot nog toe niet tegenaan zijn gelopen.

Misschien is er wel een mens,die zo vitaal is,dat hij al de bovengenoemde menselijke ''maximum _ beperkingen'' alleen maar in theorie kent.

Het zal er aan liggen,hoeveel druk er ooit op ‘’iemands levensvork’’ terecht gekomen is.

 

1970

Webmaster bij reusachtig rietveld in Spanje.

 

 

De Bijbeltekst aan het begin van dit artikel heeft als onderwerp de grassoorten riet en vlas.

 

Het volk Israël wordt hier met deze planten vergeleken,maar indirect toch ook wel de individuele,eventueel gekneusde mens.

 

In onze taal kennen wij ook wel een enkel gezegde over riet :

Als wij b.v. zien,dat iemand ‘’beeft als een rietje,of als een espenblad,’’

dan bedoelen we,dat hij trilt van angst op dat moment.

 

Riet en vlas zijn heel bruikbaar voor allerlei doeleinden.

Van riet maakte men vooral vroeger : Wandelstokken,dakbedekkingen,pennen,om mee te schrijven en van chinees riet,d.i. : bamboe,wordt ook nu nog o.a. meubilair en visgerei gemaakt.

 

Riet was en is dus zeer praktisch in gebruik,maar gaat relatief gauw stuk.

Zodra de druk op een rietstengel te hoog wordt opgevoerd,zal hij na niet al te lange tijd ‘’knak’’ zeggen.

Dat zal bij bepaalde bomen,b.v. palmbomen niet zo gauw gebeuren,omdat die lenig en soepel op zware druk reageren.

Mensen kunnen maar het best,wat hun geloof betreft,lijken op een palmboom.

 

[ Klik daarvoor ook op PALMBOOM _ GELOOF,ècht GOED !  ]

 

Wij denken zelf ook wel eens,dat we een ‘’boom van een vent,of een dijk van een vrouw’’  zijn. 

Zo sterk als een beer,of zelfs als een leeuw : 

 

Laten ze maar opkomen,zeggen we dan in zo'n overmoedige bui ! 

 

 

Maar als ‘’puntje bij paaltje komt’’,

dan beginnen we soms toch al bij het geringste zuchtje [ tegen ] wind te bibberen als een rietstengel,niet waar ?

Als mensen met riet worden vergeleken,dan komt daarin heel duidelijk de broosheid en de kwetsbaarheid van hen tot uiting.

 

In de Bijbel,in

 

Jesaja 2 ver 22 wordt de vraag gesteld,hier kort samengevat :

 

Wat stelt de mens eigenlijk voor,afhankelijk als hij is van zijn ademhaling ?

 

[ Klik daarvoor ook op  : DE BIJBEL EN GOD ZIJN NIET VERANDERD. ]

   

 

Veel mensen hebben het gevoel,dat ze voor het leven ''geknakt'' zijn.

En misschien zijn de feiten daar in enkele gevallen ook wel mee in overeenstemming.

De werkdruk is voor hen op enig moment te groot geweest in de huidige samenleving,

die steeds maar weer hogere eisen aan hen stelde.

Al is Nederland één van de rijkste landen ter wereld en is er veel comfort,toch gaan veel mensen de ‘’mist ‘’ in door te veel werkstress. 

 

[ Dat Nederland rijk was,blijkt o.a. uit het feit,

dat in het jaar 2000 er 11 miljard gulden meer in s' rijks schatkist binnen is gekomen,

dan,waar men op had gehoopt of gerekend.

 

In begin van het jaar 2013 zijn die inkomsten echter dramatisch teruggelopen

en moet er drastisch bezuinigd worden

 

 

 

Wanneer men eenmaal ‘’geknakt’’ is,

is de schade meestal onherstelbaar groot en men voelt zich meestal voor altijd verslagen. 

 

Dan is men voor de samenleving immers niet bruikbaar meer. 

Net als bij riet,dat geknakt is,

[ de kracht is er voor altijd uit ],

voelt men  zich min of meer als oud vuil weggegooid en ‘’voor een koopje’’ op een zijspoor gezet,tot men zijn/haar pensioen heeft bereikt.

En dan is het voor de meeste mensen uit deze groep nòg geen vetpot te noemen.

 

Een mens kan,na zo’n ‘’burn-out’’,zich nog lange tijd knap waardeloos voelen !!

 

 

Zou God net zo als de samenleving op zo’n z.g.n. mislukt mens reageren ?

Nee,dus !

 

God breekt beslist geen mens nog verder af,dan hij reeds eerder was ''afgeknapt''.

Hij blaast zelfs geen brandend luciferhoutje helemaal uit : 

 

 

Hij houdt met Zijn Machtige Handen de hardste winden tegen,

die het zwakste vuurtje in de mens willen uitdoven  !

 

Wij worden door God extra liefderijk verzorgd en behoed,

als we in bovengenoemde positie terecht zijn gekomen.

Dit gebeurt met name,via onze inschakeling op Gods Geestelijke Lijn.

 

GELOOF DAT !

En het zal ook voor jou zo zijn.

 

 

Het kleine beetje licht,dat wij als kwijnende vlaspit nog geven,

wordt door God extra beschut,

zodat de tegenwind van het harde leven dit niet verder kan doven.

Net zo min als bij die brandende lucifer.

Dat doet de Heer God in directe zin,

ook via de weg van het persoonlijke geloof in Hem,

omdat wij altijd mogen blijven geloven,

dat wij in Gods Hand zelfs als een parel van grote waarde bewaard

en als zodanig door God behandeld worden.

   

 

Als ook wij belangstelling krijgen voor die mensen in onze omgeving,

zelfs al zijn we zelf nog zo fit en sterk 

en hen opzoeken,die het bovenstaande is overkomen,

dan blijkt ineens,dat wij,in indirecte zin,gezanten van Christus zijn geworden.  

Wij voeren Zijn Taak immers namens HEM uit ?

Wij onderstrepen daarmee,

dat ook wij vinden,dat geen mens waardeloos voor ons is,zolang hij leeft op aarde.

 

 

Komen we op onze weg veel geknakt riet en kwijnende vlaspitten tegen,

dan worden we door de Heer Jezus ruimhartig in staat gesteld,

via de weg van gebed,verzorging en troost,

deze mensen hun gevoel van eigenwaarde te hergeven.

 

Gewoon doen,dat is : Gewoon doen !

[ Een goed gesprek is meer luisteren dan praten. ]

 

WEET : wat IEMAND voor ú DEED !

 

[ Lever ook Uw vriendelijkheid maar GRATIS bij de mensen af ! ]  

 

Citaatregels uit : ELB 47 vers 2

 

Zegt tot wie zucht in pijn en banden :

De Redder nadert ten gerichte :

 

Hij zal Uw lijden U ''vergelden'',

de boeien breken,die U knelden,

Hij,Die U uit het diensthuis leidt.

 

 

 

DE ONBEKENDE HELDEN

 

't Is niet zo moeilijk

lauweren weg te dragen ;

het kunnen zelfs

heel vrome lauweren zijn.

Maar,om in een vergeten hoekje

stil te werken,alle dagen

en onbegrepen,ongekend

van ieder mens te zijn.

 

Maar onze Meester

kent de onbekende helden.

Die het ''kleine'' werkt

ontvangt het ''grote'' Loon.

Uw Vader zal het in het Openbaar vergelden,

is het onverbreekbaar woord.

 

Uit : Peters` Bijbel-Teksten

 

 

ONZEKERHEID I

 

Romeinen 8 vers 31 en 32

 

Wat kunnen wij hier nog over zeggen ?

Als God aan onze kant staat,wie zal dan tegen ons zijn ?

 

God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien,

 

maar Hem uitgeleverd ter wille van ons allemaal.

Zal Hij,nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven,ons dan ook niet alles geven ?

 

Volgens De Grieks-Katholieken de plaats waar Jezus stierf en weer opstond.

 

 

 

 

ONZEKERHEID II

 

Jesaja 41 vers 13

 

Ik houd U bij de rechterhand Ik,de HERE,Uw God _ en zeg tegen U :

Wees niet bang,Ik ben hier,om U te helpen.

 

 

 

ONZEKERHEID III

 

 

Hebreeën 13 vers 6

 

Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen :

 ''De Heer helpt mij ; daarom hoef ik niet bang te zijn voor,

wat een mens mij kan aandoen.''

 

p.feddema@online.nl