Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

EVANGELISATIE

 

 

 

 

[ Zie in dit verband ook naar : Pasen 2001. ] 

 

 of

 

 [ Klik ook op : Lezen in de Bijbel maakt kalm,verhaal II ]

 

 

 

 

EVANGELISATIE_gesprek tussen de christen PETER en de moslim ISMAIL.

 

"Maar het maakt toch niet uit,hoe we God benoemen?",vraagt ISMAIL.

 

"We mogen Hem Vader noemen",zegt PETER.

 

"Vader ?",vraagt ISMAIL ongelovig. "Allah,Vader ?"

"Weet je",zegt PETER,"je probeert me nu al de hele morgen aan het verstand te brengen,dat God en Allah En en dezelfde zijn. Beiden geloven we,dat er n God is. Dus in die zin zou je dat dan ook kunnen veronderstellen. Maar er is n enorm verschil tussen God en Allah : God heeft een Zoon,die voor ons naar de aarde gekomen is,om onze zonden te dragen.

 

Furieus reageert ISMAIL : "Allah heeft geen Zoon; Allah is machtig en heeft niemand anders nodig !"

 

"Dat kan zo zijn,"sust PETER, "maar zie je : God en Allah kunnen dus niet dezelfde zijn !"

 

"Waarom is die Zoon dan zo belangrijk" ,vraagt ISMAIL. En waarom moet die Zoon dan de zonden dragen ; God kan ze ons toch zonder die Zoon - als Hij dat wil - vergeven ?"

 

"Luister",ik zal je een voorbeeld geven. Er was eens een politieman,die een eerlijk mens was en probeerde alles goed te doen. Op een dag zei zijn chef,dat ze die week eens extra op fietsers zouden gaan letten. Licht kapot,of gewoon niet aan ? Bekeuring. Hand niet uitsteken,over de stoep rijden ? Bekeuring. Niet om de fietsers te pesten,maar in verband met een veilig _ fietsen _ campagne. Het had al breeduit in de krant gestaan. Goed,deze politieman staat bij een kruising en ziet een vrouw aankomen,die haar hand niet uitsteekt,terwijl ze dwars over de kruising heen naar links zwabbert. Hij springt voor haar op de weg en spreekt haar vermanend toe. Levensgevaarlijk,wat U daar deed mevrouw ! Ze krijgt een bekeuring en de politieman hoopt,dat het haar een les zal zijn. Na een half uurtje ziet deze agent opnieuw een vrouw op een fiets aankomen,die precies hetzelfde doet. Alleen.. het is zijn eigen dochter ! Wat moet hij doen ? Net doen,alsof hij het niet gezien heeft ? Nee,hij staat immers bekend als een integere politieman. En hij bekeurt ook zijn dochter.

 

Instemmend knikt ISMAIL: Ja,dat is wel zo fair.

 

"Maar die politieagent",vervolgt PETER,"wist,dat zijn dochter,die net op kamers was gaan wonen,hard aan het sparen was voor een zitbank in haar woonkamer. En hij stelde zijn dochter voor,dat hij zelf de bekeuring zou betalen.

 

Zo bleef de gezagsdrager rechtvaardig,maar was toch tegelijk liefdevol.

 

Zo kun je het ook zien met God. God is rechtvaardig; Hij kn niet anders dan ons veroordelen,omdat wij zondig zijn. En God is Heilig ; Hij kan niet zondermeer met zondaars omgaan ; Hij moet de zondaars straffen,waardoor ze niet meer bij God in de buurt kunnen komen. Dat betekent,dat ze aan zichzelf worden overgelaten. Nou,kijk maar in de kranten : Je ziet,wat daar van komt.

Moord en doodslag,oorlog en honger,berovingen,drugsgebruik enzovoort.

 

[ Is er hommeles in de wereld,

dan is dat zeker satans' werk.

Het trekt door tot in families,

ja,zelfs tot in onze kerk.

 

Hommeles heb je tussen buren,

maar ook bij onze overheid.

We leven in een gebroken wereld,

dat 's helaas nog steeds een feit.

 

Hommeles is er ook tussen naties,

dat komt zelfs bijna jaarlijks voor

Hommeles trekt bijna altijd verder,

want de duivel gaat maar door.

 

Hommeles is er tussen topfiguren.

Wereldleiders met veel macht,

beginnen een gehate oorlog,

wat telkens opnieuw leidt tot angst,ellende en zwarte nacht.

 

Hierbij zijn we allemaal toch min of meer verliezers,

vanwege dat hatelijke wapengeweld.

Echter Pasen geeft De Overwinnaar,

Die voor ons,mensen,Zijn Redding en Zijn Vrede heeft besteld ! ]

 

 

 

 

 

Onnodig geweld,'just for the fun',zoals bij de zogenaamde voetbalsupporters. Maar God houdt van ons,net zoals die politieman van zijn dochter hield,en Hij betaalde de boete Zelf,

 

door Zijn eigen Zoon de straf te laten betalen.

 

En deze Zoon,Jezus Christus,onderging Zelf vrijwillig de ter dood veroordeling,die voor ons bedoeld was``.

 

ISMAIL vraagt dan :"Peter,als God nou de satan had tegengehouden en niet de boom in de hof van Eden had neergezet,waar de mensen niet van mochten eten,dan hadden ze toch nooit kunnen zondigen ?"

 

"Stel,dat God dat had gedaan",zegt PETER." Stel,dat God ervoor gezorgd had,dat Hij alleen bleef met die twee mensen,Adam en Eva,dan zouden ze van Hem houden,want ze kenden niemand anders !

En ze zouden gehoorzamen,want ze zouden niet hebben geweten,wat ongehoorzaamheid was. Maar de Heer God wilde geen robots,Hij wilde mensen,die uit vrije wil Hem gehoorzaamden,uit liefde voor Hem. En je hebt alleen een vrije wil,als je ook kunt zondigen !

ISMAIL,joh,denk gewoon nog maar eens over van alles na. Ik wil je heus niet bekeren. Ik kan dat niet eens !

 

Alleen God kan in jouw hart werken door Zijn Geest en zo de bekering bewerkstelligen !"

 

"Zeg Peter",zegt ISMAIL,die het blijkbaar met dat zondig zijn nog niet helemaal eens is,"als wij leven naar Allah s' wil,waarom zou Hij dan kwaad op ons zijn ?"

 

"Dat zeiden de mensen in het begin ook",reageert PETER.

"Ze zeiden tegen God : Vertel ons,hoe we kunnen leven volgens Uw Wil en wij zullen het doen ! En God gaf ze tien geboden. Simpel op te volgen en te begrijpen : Jullie  mogen b.v. nooit iemand doodmaken. Makkelijk toch ? En de mensen probeerden die tien geboden op te volgen en na te leven.

Op een gegeven moment waren er mensen,die zich heel precies hielden aan die geboden. Ze hadden er zelfs nog wat regeltjes bijgemaakt. Maar,toen de Heer Jezus op aarde kwam,zei Hij tegen zulke mensen : Je hebt het toch niet echt gesnapt !

 

Je bent zondig in Gods ogen,als je iemand vermoordt,maar ook,als je iemand een dodelijke ziekte toewenst ! Je bent zondig,als je steelt,maar ook,als je jaloers bent op een ander. En als je maar n keer naar de mooie jonge vrouw van je buurman kijkt en wel graag eens een keer met die buurman zou willen ruilen,als je begrijpt,wat ik bedoel,dan al ben je schuldig voor God wegens overspel !

 

De mensen reageerden ontzet : Ja,maar dan is het onmogelijk,om je aan Gods wetten te houden!

En de Heer zei: Dat klopt ook! Mensen kunnen niet voldoen aan Gods normen en zeker niet met eigen kracht ! De mens probeert vervolgens gelijk te worden aan God,door zelf de wetten vast te stellen,maar het zal hem nooit lukken,om God voorbij te streven in het verkrijgen van een vredige wereld.

 

Accepteer dat alsjeblieft ook voor je zelf,dat je nooit helemaal goed kunt leven..  

 

Er is geen andere uitweg voor de mensen,dan de enige Ware Weg. En de Heer Jezus zei :

 

Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven,niemand komt tot de Vader,dan door Mij ! 

 

 

De Heer Jezus droeg toen de straf voor onze zonden aan het Kruis. En Hij schreeuwde het uit aan dat Kruis :

 

Matthes 27 vers 46,

 

Mijn God,Mijn God,waarom hebt U Mij verlaten ?

 

[ God kan voortaan Uw last dragen,zodat U zelf niet behoeft te blijven sjouwen.]

 

 

Want op dat ogenblik waren alle zonden van alle mensen op de Heer Jezus gestapeld en de Heer God kon het niet meer aanzien.

 

[ Jezus` Hoofdhuid was doorboord door lange vlijmscherpe doornen,die in een kroon gevlochten op zijn Hoofd waren gedrukt door de Romeinse beroepsbeulen.

Zijn Rug was opengereten door zwepen met stukjes ijzer er in verwerkt.

Zijn Gezicht was zo zwaar toegetakeld door hun ruwe vuisten,dat hij er bijna niet meer menselijk uitzag.

Zijn Baard was zelfs uitgetrokken,en Zijn Kleren waren ruw van Zijn Lichaam afgescheurd.

De martelingen,die Jezus heeft ondergaan zijn vooral zo intens pijnlijk voor Hem geweest,omdat Hij op zeker ogenblik van God,Zijn Vader gescheiden werd :

 

 Het wezenlijke van het Lijden van Jezus was dus niet alleen de onmetelijke lichamelijke pijn,hoe immens ook,maar vooral de scheiding van en met Zijn Vader door Gods Oordeel over de zonde,dat met bakken tegelijk over Zijn Ziel en Zijn Geest werd uitgestort. Met Zijn  Eigen Duurzaam Bloed heeft Hij ook Zijn Ziel voor U/jou en mij van het Kruis af laten druppelen. ]

Zo vuil,zo zondig geworden door ons,zo was de Heer Jezus daar optimaal voor onze Hemelse Belangen bezig.

Hij hield zo veel van ons,dat Hij het er voor over had,om

bespot,in Zijn Gezicht gespuugd,geschopt en geslagen te worden,en uiteindelijk bijna naakt aan een kruis te worden gehangen,waaraan Hij met grote spijkers was vast gemaakt.

Spijkers door Zijn handen en zijn voeten !

 Kun je je voorstellen,dat als Jezus om hulp geroepen had,duizenden Engelen Hem te hulp waren gesneld en de wereld op dat zelfde moment zou zijn ge- en veroordeeld en zelfs vervloekt ?

En toch : Hij zweeg. Hij zweeg,toen men Hem belachelijk maakte,toen Zijn tegenstanders met valse argumenten kwamen,Hij zweeg,toen men Hem daarna zo mishandelde en martelde".

 

Gods herstel van de relatie met de mens brak bovendien het hart van Zijn Zoon :

Zie daarvoor Psalm 69 vers 21,eerste stuk

`` Hun spot heeft mijn HART gebroken``

 

[ Jezus kent de pijn van afwijzing,van rouw,vernedering en lichamelijk lijden uit Eigen ervaring ]

 

 

ISMAIL vraagt :

 

"Hoe kun je nu zo blij zijn in jouw geloof,als de Zoon van jouw God gestorven is aan een kruis ?

Als jij over je geloof vertelt,dan ben je altijd zo blij,ik snap daar helemaal niks van. Je zegt wel,dat God van je houdt,maar een God,die Zijn eigen Zoon liet sterven en niet eens ingreep,hoe kun je daar nou in geloven ? Dan geloof ik toch liever in Allah,die alles in de hand heeft en die beslist over de levens van de mensen. Wij moeten dragen,wat Allah op onze schouders legt en als we het goed doen,dan mogen we later misschien bij Hem komen."

Glimlachend hoort PETER hem aan." Dat is helaas ook maar net de vraag",zegt hij,"dit is nog niet het hele verhaal ! Toen de Heer drie dagen was begraven,gebeurde het wonder !

 

  Eigen foto van de Webmaster,gemaakt in Oktober 1999.

 

 

 

 

 

Hij is opgestaan uit de dood.  

 

 

 

 Nou zie ik je kijken,ISMAIL,van "Hoe kan nou iemand opstaan uit de dood ?" Vergeet niet,dat Jezus Gods Zoon is ! Hij heeft Macht,zowel over Leven als over dood !

 

 

 De Heer Jezus is verrezen uit de dood en veel mensen hebben Hem daarna gezien. Het mooie is,dat de tegenstanders van diezelfde Heer Jezus,toen Hij net dood was,wilden voorkomen,dat het gerucht er zou komen,dat Hij weer Levend was geworden. Het waren Schriftgeleerden,die de Bijbel heel goed kenden ! Zij wisten het n en ander van de

Opstanding ! 

 

 

 

 

 En dus lieten ze het graf verzegelen en er werden Romeinse soldaten bij gezet. Toen Jezus uit de dood opstond,kwam er een aardbeving en er kwamen Engelen. De Romeinse wacht was erg bang en is gevlucht ! Juist door de voorzorg van die Schriftgeleerden is er het bewijs van Zijn Opstanding ! En de Heer Jezus is 40 dagen later naar Zijn Vader gegaan in de Hemel. Daar is Hij nu en zit tot aan de, weldra optredende,Opname aan de Rechterhand van God de Vader. En als de satan ons mensen aanklaagt,dan verdedigt de Heer Jezus met verve de mensen op aarde :

 

 Zie,Ik heb alle schuld weggewassen door Mijn Bloed ! Ze waren schuldig,maar hebben nu geen schuld meer : Alles is betaald !

 

[ ''Eeuwig WONDER onbegrepen,

hij,de duivel,die mij naar de hel wou slepen,

is voor EEUWIG mij nu kwijt !!''

 

Glady Aylward

Zendelinge in China ]

 

[ Bovendien kan Jezus onze voorbeden en gebeden voor onszelf rechtstreeks aan God overhandigen,zodat er sindsdien spectaculaire verhoringen en antwoorden mogelijk zijn ! 

Hij is immers,behalve Koning,Profeet ook Priester geworden ten behoeve van ons,die geloven,zoals Melchizedek,de priesterkoning van Salem ( = het latere Jeruzalem ) dat was in de tijd van Abraham.

Blijkbaar was Salem in die tijd een Godvrezende enclave binnen het omringende overwegend heidense ka-

na-a-nitische gebied. De Orthodoxe Joden denken,dat Melchizedek moet worden geidentificeerd als Sem,een van de drie zonen van de aartsvader Noach,die dus nog in leven was ten tijde van Abraham. Hij gaf de Fakkel van Gods Genade aan hem door,nog voor hij op hoge leeftijd stierf. ]

 

Helaas zijn er veel mensen,die dit niet willen geloven. Wat denk je : Als die dochter van die politieman niet wilde,dat haar vader de bekeuring afrekende,wie zou dan die bekeuring hebben moeten betalen ? Juist zijzelf !!!!

 

Als de mensen het Offer van God niet aanvaarden,blijft de schuld staan en moeten ze zelf het Oordeel nog dragen.

 

God oordeelt de mensen dus niet : Ze zijn al veroordeeld.

 

Ze mogen alleen kiezen,om vrijgekocht te worden,of om zelf te betalen !

 

[ Ieder,ook de z.g.n. christen,die toch zelf zijn Rekening aan God wenst te betalen,komt na Zijn dood helaas in ``Gods eeuwig rokende vuilnishoop voor verknoeide levens`` terecht,waar het Beeld van God in de mens volledig zal zijn uitgewist. ]

 

En net zoals Jezus,de Messias = Gezalfde,destijds precies z naar Zijn Hemel voer,als de profeten hadden voorzegd,z zal Hij ook terugkomen ; want ook dat hebben de profeten voorspeld. Tot die tijd hebben wij mensen de kans,om Zijn Genade te verkrijgen. Daarom ben ik ook zo blij :

 

Vrijgekocht door het Offer van Jezus,Gods Zoon: Hij komt mij en alle andere echte Christenen straks ophalen en dan mogen we voor altijd bij Hem in de Hemel zijn !"

 

Opstanding en Terugkeer

van onze Heer Jezus

 

Toen het begon te lichten

kwam Jezus uit het graf

Hij had de dood verslagen

Hij onderging de straf

van elkeen,die Hem aanneemt

en Hem erkent als zijn of haar Heer.

Zoals Hij is verrezen

komt Hij ook eenmaal Weer.

 

Eerst trekt Hij al Zijn Kinderen

tot Zich omhoog en voert

hen in Het Vaderhuis,

waar Hij een Plek voor hen heeft klaargemaakt.

Dan zullen zij pas voor 100 % zien,

wat Hij voor hen aan Het Kruis heeft volbracht.

Daar wordt Hem Eeuwig Eer en

volmaakte Dank gebracht.

 

Echter voor,wie Hem niet geloofden,

niet aannamen als hun Heer,

komt Hij aan het EIND DER TIJDEN

als Heilige Rechter Weer.

Nu nog klinkt Zijn Stem,die nodigt :

Kom allemaal maar,ja,kom bij MIJ.

Mijn BLOED verlost je van alle zonden:

Ik maak jou Eeuwig VRIJ.

 

Variatie op gedicht van N.C. Otgaar

 

 

 

[ Isral is nog steeds het Verbondsvolk,niet de kerk.

 

Sinds Isral in 1948 weer op het wereldtoneel is teruggekeerd,is de eindfase van de wereld ingegaan,de herfst van ons aller bestaan.

Deze periode wordt ook wel de bijna-eindtijd genoemd,de eindtijd in engere zin,omdat de algemene eindtijd reeds was ingegaan,toen de Gemeente van Christus effectief op aarde een rol begon te spelen.

Het GROTE AFTELLEN IS BEGONNEN.

Het vergevorderde uur op de Profetische Wereldtijdklok is duidelijk zichtbaar voor iedereen,die goed kijken wil:

De Grote Wijzer staat gericht op Isral en de Kleine- wijst naar Jeruzalem.

Wie evenwel blind is voor Isral is helaas ook blind voor de profetische Signalen uit de Bijbel en daarmee tegelijk blind voor Gods Klok.

 

Isral bestaat in 2011 al 63 jaar.

 

De gebeurtenis van het uitroepen van Isral tot een zelfstandige staat houdt voortaan de loop van de wereldgeschiedenis als een gigantische blikvanger in zijn ijzeren greep !!!

 

Wij hebben het voorrecht,om in een tijd te leven,waarin achter elkaar allerlei Bijbelse profetien tot en met geactualiseerd gaan worden.

We staan vlak voor de apotheose in de geschiedenis. We kijken uit naar de terugkeer van de Messias.

Als je goed luistert,dan hoor je de voetstappen van de Bruidegom.

Als je goed kijkt,zie je ook Zijn Schaduw al.

Hij staat zo goed als om de hoek.

We leven cht wel in beslissende dagen.

Dit is de tijd van herstel,dit is het uur.

 

Zie als illustratie,wat er in Psalm 102 vers 14

staat :

 

`` Sta op,heb Medelijden met Sion [ Isral ],

het is tijd,om Genadig te zijn,het is tijd,de allerhoogste tijd.``

 

Dit is het seizoen,waarna `de 5 verstandige meisjes` zich zullen onderscheiden van de `5 domme meisjes` in de Absolute Eindtijd,aan het einde van de ``Dag des Heren``. 

 

Zie ook ~~het volgende verhaal~~,

geschreven in roodachtige letters bij:

 

http://www.petersbijbelteksten.nl/finale.htm

 

Zie daarvoor Mattes 25,de verzen 1 tot 14.

 

Jullie Webmaster ]

 

 

 

UIT : VERBORGEN STRIJDERS van Kees Abspoel,maart 1998.

 

    Wie Jezus als de Heer erkent,heeft het GELUK voorgoed herkend !

 

Durf jij het aan,

0m pal te staan

Voor Christus en Zijn Woord ?

Is ook jouw stem,die spreekt van Hem,

Door Liefde aangespoord ?

 

Of draai je je om

En vind je het dom

En moet men het zelf maar weten ?

Het is niet jouw zorg

Niet een anders borg

We zijn toch geen profeten ?

 

Vergis je niet

Hij,Die gebiedt.

Om te evangeliseren !

Hij roept ook jou

Dus toon berouw

En laat je activeren !

 

Gebruik je stem

En getuig van Hem

Aan wankelende zielen !

Hij,Die Redt van de DOOD,

Bevrijdt uit alle NOOD

Die maakt,dat ze gaan knielen !

 

Wees steeds bereid

In deze tijd,

Om Christus aan te prijzen !

Het is echt geen kunst,

Maar het is eerder een Gunst,

Om zondaars naar Hem te wijzen

 

``Durf jij het aan ?``

Gedicht van Jannie Visser

 

p.feddema@online.nl