Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

GALATEN 2 vers 20  II

 

 

  

 

[ Zie ook naar  : ''De onveranderlijke Bijbel''.]

 

  Met Christus ben ik gekruisigd II

 

   

    Zodra ik dit Bijbelwoord in geloof op mij van toepassing verklaar,is het Echte Leven daar !

 

 

 

Dit is mijn in oktober 1999 eigengemaakte foto van :

De graftuin van Jozef van Arimathea.

De Kruisheuvel Golgotha grensde aan de  rotstuin van deze man,die een graf voor zichzelf had laten uithouwen.

Jozef was nl. een rijke reder,die met zijn handelsschepen tin importeerde uit Spanje.

Hij had een buitenhuis in Arimathea,een schitterend hooggelegen dorp ten noorden van Jeruzalem.

 

Jozef vraagt het Lichaam

Samen met Nicodemus heeft hij daarna Het Lichaam geconserveerd met linnen windsels en specerijen.

 

Zie ook : Johannes 19 vers 40 en 41

''Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken,samen met de kruiden,zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.

Op de plaats,waar Hij gekruisigd was,lag een tuin en in die tuin lag een nieuw graf,waarin nog nooit iemand was bijgezet.''

 

IK heb in artikel I allerlei mogelijkheden op een rijtje gezet,hoe we met ons IK kunnen omgaan,maar we hadden al vastgesteld,dat het principe van de ZELFOVERGAVE ons de juiste weg wijst naar de genezing.

 

[  Wat er werkelijk toe doet,is niet,wat er 'met' ons gebeurt,maar 'in' ons. ]

 

 

Het principe van de ZELFVERWERKELIJKING,dat ik in het eerste artikel over dit onderwerp heb beschreven,is echter op zo grote schaal in onze maatschappij binnengedrongen,dat ik hier nog even over wil doorpraten.

Deze gevaarlijke dwaling is er de reden van,dat z.g.n. fatsoenlijke egoïsten,mensen,die niemand nodig hebben en die ook geen verantwoordelijkheid willen dragen,enorm goed schijnen te kunnen gedijen.

 

 

  

Een tekst van een liedje over ''egocentrisme'' luidt :

''Een hetze tegen mensen,

moeten we meer en meer verwensen.

Je ziet met angst en beven

het oppervlakkig leven

van nooit tevreden mensen om je heen.

Het egoïsme : Als maar nummer één.

Maar rijkdom doet bedriegen.

De mooiste droom vervliegen :

Geluk is simpel,dat geldt algemeen''.

 

Bijna iedereen is in ''zijn eigen ontwikkelde land'' zijn eigen nummer één geworden. :

Men heeft alleen nog interesse in mensen,waar men mogelijk van kan profiteren en in het welzijn van eigen familie en van de eigen kring van intieme vrienden.

 

Het negatieve Levensgevoel

 

Als God mij wil leren,om mij in de kring van kwetsbare mensen te begeven,leert tegelijk aan mij

''de in mij van nature aanwezige weg van Kaïn'' :

Ik hoef me niet met verschoppelingen in te laten,ook al word ik slechts met een enkeling van hen op één of andere manier geconfronteerd.

 

 

Er zit TROTS in ieder mens,dat is waar. Maar veel mensen denken al,dat het gewoon is,

om je in je eentje te verschansen in je bastion en je daarbij ook nog in alle situaties groot te houden.

 

Tot men er uiteindelijk kramp van krijgt en als het ware gedwongen wordt,

om als een opgeblazen haan en hoen door het leven te hippen.

Dat we,als ook wij zo’n instelling zouden hebben,tegelijkertijd onszelf,de ander en met name

''God in de weg gaan zitten'',

komt meestal niet bij ons op.

  Versper God s.v.p. toch niet de weg bij zijn verbouwingswerk in je hart !

 

Jezus Christus heeft echter alle recht van spreken

,als hij ons de weg naar de ZELFOVERGAVE wijst.

 Want Hij wilde vrijwillig de mooie Hemel wèl uit,

om aan het onmenselijke Kruis een,mens met God,verzoenende dood te sterven.

 

Als Hij ons aanspreekt op onze eventuele verkeerde mentaliteit,

dan kunnen we Hem maar het beste gelijk geven en ons door Hem laten gezeggen.

Laten we ons maar meteen figuurlijk door Hem ''gevangen laten nemen'',

want dat is dan wel precies,wat er nodig is,om daarmee onze Redding en onze Vrijheid veilig te stellen.

 

[ De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.]

 

Zelfovergave is het geneesmiddel bij uitstek voor trotse mensen.

Je behoeft dan niet meer zo bang te zijn,om iets te verliezen,

want je hebt immers het centrum van je persoonlijkheid in positieve zin al aan God verloren.

 

( Citaat van Dr.Inwood uitgesproken op de Keswick Conferentie van 1924 :

``Christenen,VOLLEDIGE ZELFOVERGAVE is de kardinale ethiek van de christelijke kerk``.)

 

[ Wat je ook aan Jezus geeft,dat ben je niet echt kwijt. ]

 

Zelfovergave

is namelijk jezelf weggeven,jezelf vergeten en jezelf verliezen.

Het is voor 100 %  de macht over jezelf over te dragen aan de zo veel grotere Macht,

die God over mensen voor hun bestwil behoort uit te oefenen.

Zelfovergave is dus een ander woord voor loslaten b.v. van de zucht in ons,om alles zelf te willen regelen,

[ wat hebben we toch veel regeltjes uitgedokterd uit eigenbelang ]

b.v. van de angst voor onzekerheden,

 [ wat hebben we veel verzekeringen afgesloten,om ons maar veilig te kunnen voelen ]

 b.v. van de drang,om er in elke situatie maar weer beter uit te kunnen springen .

[ wat hebben we veel trucjes bedacht,om onszelf in het zonnetje te zetten en ons zo lang mogelijk in het middelpunt van de belangstelling van mensen,waarmee we omgaan,te houden ]

LAAT HET LOS.

Zelfovergave is sterven,om dan meteen zo fris als een hoentje opnieuw geboren te kunnen worden.

Op dat moment stel ik mijn eigen Ik automatisch niet meer zo centraal als voorheen,

want Christus is op de brug van mijn schip gaan staan,

via Zijn Geest,Die dan immers in mij is komen wonen.

Hij mag van mij in het vervolg op een liefdevolle manier de baas spelen over mijn gedachtewereld.

 Daar voel ik me wel zo veilig bij.

HìJ WORDT VOOR NU EN VOOR ALTIJD BIJ MIJ NUMMER ÉÉN.

Hier volgt een illustratieve Bijbeltekst :

2 Corinthiërs 5 vers 15,

geciteerd uit De Willibrordvertaling van 1995. :

''En Hij is voor allen gestorven,opdat zij die leven,

niet meer voor ZICHZELF

zouden leven,maar voor Hem,die voor hen is gestorven en verrezen''.

 

‘’Het is dus niet meer mijn Ik,dat nog de baas speelt in mijn leven

,maar het ''verrijzingsleven'' van Christus heeft de controle over mij overgenomen.

Jezus zit op de troon bij mij en ik heb warempel die zetel vrijwillig verlaten !

Wie Jezus echt ontmoet verandert compleet!

Die krijgt weer die afhankelijkheid terug,zoals een kind die beleeft.

Die krijgt ook weer zin in het leven, en ziet avonturen en plezier om zich heen,

zoals een kind helemaal enthousiast kan worden van een zandbak of kastanjes.

Hij leeft niet meer onder de pressie en de vloek,

om zijn haan koning te laten kraaien. Zijn Heer is dat al,

en 1 Koning is genoeg.

 

Galaten 2 vers  20 uit de zelfde hierboven genoemde Bijbelvertaling

''Ikzelf leef niet meer,maar Christus leeft in mij''. 

Geloof dat en het zal ook voor jou zo zijn !

Het wordt dan blijkbaar de Heilige Geest van Jezus,

Die van ons voortaan toestemming krijgt,

om ons _ ALLEEN vanuit een positie van Zelfovergave _ van binnenuit door het leven heen te leiden.

 

Er staat in het Latijn bij de tekst 

 

Johannes 21 vers 17 :

''Heer,U,die alles weet,U beseft toch wel,dat ik van U houd ?''

 

Illustratietekst : Johannes 3 vers 8 :

 

''De Geest is als de wind ; hij waait,waar hij wil……

Zo is het ook met ieder,die geboren is uit de Geest''.

 

Behalve,dat we hier een voor het verstand ongrijpbare ervaring

van de geestelijke Hergeboorte tot uitdrukking gebracht zien,

kunnen we ook vaststellen,dat de wind min of meer met zich laat sollen,alsof deze,

alleen door zelfovergave aan het spel van de natuurkrachten,zich zo kan gedragen,als hij doet.

 

Met Jezus leef je ontspannen,zonder trots,zonder kramp,

of zonder de oerangst voor de dood.

Je bent in het vervolg VRIJ,om jezelf te zijn,

om jezelf volledig aan mensen te kunnen geven en

je met het hoogste percentage,dat je’’in huis hebt’’ mèt- en vóór God,voor iets in te zetten.

 

ZELFOVERGAVE WERKT ECHT !

 

 

Als dus niet meer mijn Ik,maar wel Jezus de boventoon in mijn leven gaat voeren.

Inlichtingen :

p.feddema@online.nl