Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Hemellingen_herkennen_elkaar.htm

 

 

 WIJ ZULLEN ELKAAR KENNEN

 

  In de HEMEL

  

[ Zie voor meer interessante info ook bij : Beloning. ]

 

 

 

De Bijbel laat zien,dat Engelen elkaar kennen : De Bijbel beschrijft de Hemel als n grote huiselijke kring. Het zou een vreemde zaak zijn,als wij,mensen,in die kring elkaar niet kenden. De Bijbel beschrijft soms DE DOOD als een slaap. Wel,op aarde kennen we elkaar,voordat we gaan slapen en we kennen elkaar,wanneer we opstaan. Denkt U,dat we in de Hemel grotere dwazen zijn,dan dat we hier op aarde al zijn ?

 

Wat gaat het leven toch vlug voorbij ! Voor je het weet,ben je in de Hemel !

Reactie : Laat ons nog maar een poosje hier op aarde blijven,hier weten we,wat we hebben. De Hemel duurt Eeuwig. Daar zitten we lang genoeg. 

Kun je dat echt wel zo stellen ? Is dat wel zo vanzelfsprekend ?

Natuurlijk is het een goed teken,dat wij nog niet dood willen,maar lees toch maar even het volgende gedichtje.

 

Toon Hermans met een korte _ en eigentijdse
preek (op rijm) : 

 

De aarde is een bromtol
Ze tolt ons brommend rond
Wie zich niet aan de Hemel vasthoudt
Die ''mietert op zijn kont.''

 

Het is wel zo,dat de Bijbel dit onderwerp slechts sporadisch aanroert,maar toch een drietal vrij duidelijke teksten voorhanden heeft. En Gods Woord heeft het laatste Woord,ook over deze kwestie.

Een kind van de bekende Joodse koning David was net gestorven. Laten we eens luisteren naar,wat David zei,toen zijn troonopvolger gestorven was.

 

I ] 2 Samul 12 vers 23 [ GNB ]

 

Maar nu is het dood. Waarom zal ik dan nog langer vasten ? Kan ik het soms terughalen ?  Ik ben wl op weg naar hem,maar hij keert niet terug naar mij.

 

Het lijkt me uit deze tekst toch wel duidelijk naar voren te komen,dat David er van uitging,dat hij zijn kind in een andere wereld terug zou zien en daar ook weer met hem zou kunnen communiceren. Die zekerheid was het,die hem kennelijk opvrolijkte en die zijn tranen deed opdrogen. De ``Heilige Geest van Jezus`` vertelde hem blijkbaar,dat hij gelukkig niet voorgoed afscheid van zijn zoon zou behoeven te nemen.

 

II ] 1 Thessalonicenzen 2 vers 19,geciteerd uit HET BOEK

WANT VOOR WIE LEVEN WIJ ? WIE GEVEN ONS HOOP EN BLIJDSCHAP ? WIE ZIJN ONZE TROTS EN BELONING ? DAT BENT U ! JA,U,DIE ONS GROTE VREUGDE ZULT GEVEN,ALS WIJ,BIJ ZIJN TERUGKEER,SAMEN VOOR DE HEER JEZUS STAAN.

 

Het lijkt me toe,dat de apostel Paulus er vast op rekende,dat hij zijn dierbare _ door zijn prediking tot God bekeerde _ gemeenteleden uit de tegenwoordig zo genoemde Griekse stad Tessaloniki,op de dag van Christus Terugkomst,torenHOOG,In de atmosfeer en later op de Olijfberg, zou herkennen en informatie met hen zou kunnen uitwisselen. Hij voelde telkens een gevoel van blijdschap,als hij er aan dacht,dat hij zijn bekeerlingen zou kunnen begroeten,op het moment,dat ze samen,na de plotselinge verwijdering c.q. evacuatie van de aarde,met Jezus in de ``Verrukkelijke``Hemel terecht zouden komen.

 

[ N.B. De Hemel van God wordt pas definitief in gebruik genomen,zodra De  Opname

van Gods Kerk heeft plaats gevonden ; voor die gebeurtenis worden de zielen van de gestorven gelovigen in het Paradijs,ook wel genoemd DE DERDE HEMEL,door Christus opgevangen en verzorgd. ]

 

Hij zag zichzelf wellicht ook al ''Op De Laatste Dag'',na het verstrijken van de tijd van het Millennium van de Vrede [ = 1000 jaar ] voor DE WITTE TROON  [ ''thronos'' in het Grieks ] staan,om dan te zeggen :

Heer Jezus,hier ben ik en ook de,door Uw Heilige Geest verzegelde,Christenen uit Tessaloniki,die Ik nu door mijn,door U toentertijd zo geweldig gezegend,zendingswerk,definitief aan U kan overdragen en bij kan laten schrijven in Het Boek Van Het Leven van Het Lam.

 

 

Dit is immers een Boek,waar alleen namen van gelovigen in mogen staan ?!

 

Klik voor meer informatie op een andere pagina van mijn website :

 Beloning en Straf NA DE DOOD.

 

Bovenstaande woorden van Paulus,die de bedoeling hadden,om de gemeente van Tessaloniki een hart onder de riem te steken,met name die leden ervan,die kort geleden een sterfgeval hadden te betreuren,zouden hun doel missen,als ze niet de wederzijdse herkenning van de Hemelwaarts gaande christenen inhielden. 

Het woord hoop,dat Paulus in de bovenstaande tekst gebruikt,slaat volgens mij op zijn geloof in het feit,dat hij zijn lieve vrienden en bij hen behorende familieleden ook in de Hemel weer zou zien en dat ze ook zelf daar op bepaalde punten met elkaar de draad van hun betrekkingen weer zouden kunnen oppakken.

 

Paulus zegt NIET,terwijl hij bezig is de Thessalonicenzen te troosten,omdat de Heer Jezus blijkbaar nog steeds niet terug is gekomen en er intussen wel een aantal mensen gestorven zijn :

 

Treur maar niet meer,want ze rusten daar boven nu lekker uit of ze zijn daar pas echt gelukkig of ze zijn er vrij van alle moeiten en zorgen,of ze zijn beter af,dan wanneer ze hier beneden zouden zijn gebleven in dit aardse tranendal.

 

Nee,hij gaat n GROTE stap verder.  Paulus stelt,geciteerd uit de Willibrord-vertaling 1995,in een deel van de volgende Bijbeltekst,nl. :

1 Tessalonicenzen 4 vers 14b

....dan zal GOD hen,die ''in'' Jezus ontslapen zijn,met HEM meevoeren ! 

 

De apostel Paulus geeft ons hier een duidelijke bewijstekst van

 

DE GROTE OPNAME,DE HEMELVAART van de ''Bruids''gemeente.

Maar deze GROOTSE RENIE in de hemel,van gelovigen wordt,na slechts  7,helaas wel zeer boze jaren voor de achtergelaten mensen op aarde,meteen gevolgd door de Glorieuze Komst van de Messias-Koning Jezus op de aarde,op de westelijke flank van de Olijfberg voor Zijn volk Isral.

 

De Gemeente is echter ook bij dit moment van de afdaling betrokken,maar dan wel in het gevolg van De Ruiter op het witte paard OP.19:11-14.  Let op hun kleding (Op.19:7,8 en vers 14!) (zie ook psalm 110:2, 3) Let ook op de ijzeren scepter Op.19:15 en OP.2:27!!

ZIE : Afbeelding boven de nepglobe.

 

 

Hiervan zijn wij als mensen van anno 2012,dus ook niet zo ver meer verwijderd,omdat wij immers al volop in de Bijna-Eindtijd,d.i. de herstel-tijd van Isral verkeren.

Dit maakt nog duidelijker,dat gelovigen eigenlijk nooit echt afscheid van elkaar behoeven te nemen op het ogenblik van hun sterven.

Op de foto ziet men de ''Webmaster'' met op de achtergrond de OLIJFBERG. 

 

Een couplet van een Gospelsong verwoordt het zo :

 

Daar zien wij elkaar ook weer.

Op die blije morgen :

Als de REIS volbracht is

En het nooit meer NACHT is.

Nooit meer strijd,

HEERLIJKHEID :

Als wij Jezus zien.

 

 

Het is misschien wel een wat verheven klinkende waarheid,dat familieleden en vrienden elkaar in de Hemel zullen herkennen. Maar toch is het letterlijk zo,volgens mijn bescheiden mening. Ze zullen ongeveer hetzelfde lichaam en dezelfde ''basis-aard'' hebben,als,toen ze op aarde leefden,maar dan wel in een ''jong-volwassen''- uitvoering :

Het verschil in leeftijd zal dan zijn afgeschaft.

 

De mensen hebben dan uiteraard wel een lichaam,dat perfect werkt en dat op een merkwaardige manier is gaan lijken op het Lichaam en de Uitstraling van onze Heer Jezus Christus. Maar,hoewel de zonde uit hun leven is verdwenen,hebben de mensen ook in de Hemel nog steeds het zelfde oerkarakter,als toen ze op aarde onder vrienden en familieleden verkeerden.

 

[ N.B.  Gezins-en huwelijksverbanden worden in de Hemelse Heerlijkheid niet voorgezet,want dat zou een voortzetting van het aardse leven betekenen. ]

 

Zodra wij,als wij door Christus gered zijn,onze verschillende vrienden en familieleden in de Hemel tegenkomen,

 

zullen wij onmiddellijk hen en zij onmiddellijk ons [ her ] - kennen.

 

Wij zullen ons daar meteen thuis voelen,want wij zullen met al onze bekenden van gedachte kunnen wisselen. Onze ogen zullen hun gestalten weer zien en onze oren zullen hen weer horen spreken. Dat zal een ongelooflijk weerzien zijn.

We vormen samen n groot gezin,dat veel diepere en mooiere relaties zal vertonen,dan de mooiste relaties,die je nu op aarde ooit kunt hebben.

 We behoeven daarna zker nooit meer afscheid te nemen. Het lijkt me een verrukkelijke gedachte,dat de door God Gezaligde mensen elkaar in de Hemel zullen kennen.

Het woord gemis zal voor altijd uit Het Hemelse Woordenboek worden geschrapt.

 

 

 

P.S.  Mocht U negatieve situaties in Uw leven,uiteraard hier op aarde nog,via Mijn gebed door Gods Ingrijpen graag ook verbeterd willen zien,mailt U me dan gerust. Ik zal met genoegen Voorbede voor U doen !!!

 

 

 

 

 

 p.feddema@online