Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Is het wel zeker ?

 

 

Klik ter aanvulling ook nog eens op  : Voor 100 % voor  Christus leven. ]

 

                   

Iets verderop : DE GEUR VAN CHRISTUS.

 

Is het wel zeker,dat God mij in de HEMEL kan gebruiken,dat wil zeggen : Ben ik wel voor de EEUWIGHEID gered ?

    Dit leven : Stage lopen voor de Eeuwigheid.

 

Bijna iedereen besluipt wel eens een gevoel van TWIJFEL,of al die dingen,die in de bijbel aan de mensen wordt beloofd,wel voor hem/haar gelden. Dat mag niet te vaak gebeuren,want je berooft jezelf van een groot stuk, 

 

HEMELVREUGD'hier op aard'

 

waardoor het leven wellicht onnodig moeilijk voor je kan worden.

 

 

 

Er zijn 5 oorzaken te noemen,die deze knagende twijfels in stand kunnen houden.

 

1 ) Mijn OVERGAVE aan Jezus moet ECHT zijn!!

 

Het is een geweldig iets,dat jonge kinderen zo ontvankelijk zijn voor de blijde boodschap,die God voor hen in petto heeft. Dat kun je soms in hun kindergebedje horen,als ze hardop bidden :

 'Ik houd van U,Jezus en ik wil graag bij U in de Hemel komen'.

Heel belangrijk is evenwel,dat ze deze keuze voor Jezus later nog een keer in het openbaar bevestigen. Blijft dit achterwege,dan zakt de kiem van hun geloof in het onderbewuste,wat soms leidt tot de twijfel,of God eigenlijk ( nog ) wel bestaat.

 [ Ik heb zo`n muzikaal getuigenis van mijn kleinzoon van 4 jaar oud op no.18 van Christelijke Versjes op de website gezet.Klik dus op C.V. ]

 

2 )Ik moet een ander altijd kunnen VERGEVEN!!

 

Als ik te maken krijg met een daad van iemand,die me daarmee erg kwetst,dan moet ik oppassen voor VERBITTERING. Je raakt meteen de ZEKERHEID van je geloof kwijt,als je die persoon niet KUNT vergeven. Het lijkt wel,of je even uit Gods verlossingsplan wordt gestoten. Ik kan zelf geen VERGEVING van God meer 

 

krijgen over,wat ik aan misstappen bega. Een gezegde luidt :

 

Haatgevoelens vergiftigen de geest en maken de gedachtegang verward.

 

In het bijbelboek Mattheüs,hoofdstuk 6 vers 15 staat daarover :

 

"Maar als jullie de mensen niet vergeven,zal je Vader [IN DE HEMEL] jullie overtredingen ook niet vergeven."

 

3 )Fouten,die ik me herinner,behoor ik GOED TE MAKEN.

 

Als we tegenover iemand verkeerde dingen hebben begaan en we maken deze zaken NIET in orde en bieden NIET eens onze excuses aan,dan kan er soms langdurig twijfel bij ons bestaan over ons EEUWIG BEHOUD. Die schuld kan de relatie met Jezus bijna tot op een 'dood' punt terug brengen.

 

4 )Ik mag nooit weigeren,om een zonde op te geven!

 

Door die weigering komt de relatie met God op een steeds lager pitje te staan. Als ik 'verslaafd' ben aan een z.g.n. BOEZEMZONDE,kan de Heilige Geest niet goed doorwerken in mijn leven.

 

[ Het zijn vaak de kleine vosjes [ b.v. leugentjes (z.g.n.) om bestwil of andere kleine zonden ],die de wijngaard van het leven met Christus bederven.]

[ Het probleem van het begaan kleine zonden is,dat ze grote narigheid kunnen veroorzaken.]

[ In de Tropen worden de meeste slachtoffers niet gemaakt door de daar aanwezige leeuwen en tijgers,maar door de vele,nauwelijks met het oog waarneembare,muskieten. 

(optelsom van kleine zonden )

 

De zekerheid van het behouden zijn komt pas weer terug,als ik de EDELMOEDIGE God voor de zoveelste keer mijn spijt heb betuigd en met Hem tracht mee te werken,om die zonde nooit te vergoelijken,maar voortaan TE LATEN.

 

[ Veel mensen danken haast altijd een goed geweten helaas aan een slecht geheugen. ]

 

 

 

5 )Ik behoor niet te trots te zijn,om van een andere gelovige iets aan te nemen in zijn kritiek op mijn levensstijl.

 

Anders kan ook hier de twijfel over het gered zijn toeslaan.      P.F

 

 

 

 

                                   

 

 

De geur van Christus....
 
   

 

De neus

....een handig ding.... Los van het feit,dat er door veel mensen over wordt geklaagd, ( =  te groot, te klein,een wipneus, een haviksneus,etc. ) is en blijft het iets onmisbaars.

 Als je geen neus had,dan zou je bijvoorbeeld niet merken,of er gevaar dreigt.

( =  het gasfornuis,dat nog aanstaat zonder vlam ) 

Het laat je ook weten,of iets bedorven is. 

Of als er iets is,wat je niet lust. ( = Als ik spruiten ruik,dan loop ik liever de deur weer uit ) 

Maar het laat ons ook weten of iets juist heel lekker ruikt. Parfum,of je lievelingseten. ( =  Patat,in mijn geval )

 

In het tekstgedeelte,dat we hieronder in de Bijbel kunnen nalezen,

heeft Paulus het ook over geuren. 

 

( II Kor. 2:14-17 )

 

[...door ons de geur van kennis omtrent Hem overal verspreidt !

Ja,voor God zijn wij een reukoffer van Christus,.....voor de laatsten ( =  de verlorenen )

een dodelijke walm,voor de eersten ( =  de geredden ) een levenwekkend aroma. ]

 

 

Het is een soort lichaamsgeur,waar we het hier over hebben.

 

Nou heb je vele lichaamsgeuren : zweetvoeten,okselgeur,of  mond-odeur

 [ =  vieze adem ],allemaal niet zulke fijne geurtjes.

Maar deze geur kun je niet ruiken met je gewone neus. 

Deze geur kun je alleen ruiken met je

 

 'geestelijke neus'

 

U wist misschien niet,dat U een 'geestelijke neus' bezat,

maar geloof me maar,U heeft er echt één. Waar hij zit,dat weet ik ook niet,

maar,dat hij bestaat,dat is zeker. 

 

Met deze neus kunt U de geur van Christus ruiken. 

 

 

Deze geur komt over U en dóór U heen stromen,

zodra U Jezus binnenlaat in uw leven. 

 

Als U Jezus leert kennen,

dan gaat U een alleen geestelijk te interpreteren geur verspreiden.

  

Je zou het kunnen vergelijken met een pak koffie. 

Als een pak koffie dicht zit,dan ruik je niets,althans geen koffie.

Zo zijn wij ook,als wij Jezus niet kennen. 

Maar zo gauw als je Hem in je leven binnen laat,

 

wordt je als het ware ''opengeknipt,zonder dat het pijn doet''.

 

Als je dat bij een pak koffie doet,dan verspreidt de geur zich razendsnel. 

De lucht,die door het pak stroomt,neemt de geur mee. 

 

Christus moet ons ook eerst ''openknippen'',

voordat wij Zijn geur door onze geestelijke poriën

naar buiten kunnen laten stromen.

   

We krijgen dus duidelijk een geur om ons heen te hangen.

De geur van de overwinning op het duistere in ons leven. 

Deze geur van kennis omtrent Hem wordt 

 

'overal door ons verspreid'.

 

Met andere woorden,het komt dus inderdaad uit al onze poriën naar buiten. 

 

 

Iedereen kan je op grote afstand ruiken.

Degenen,die gered worden ( =  gelovigen ) en

 degenen,die verloren gaan ( =  ongelovigen ). 

( vers 15 ) 

 

Iedereen ruikt,dat je anders bent. 

Men ruikt,dat je dus een geestelijk te duiden overwinning

 op het negatieve hebt behaald. 

Dat je deel hebt gekregen aan de overwinning

op De Grote Vijand,die weliswaar door Christus als Eerste is behaald,

maar waarin wij,als tweede lezing van De Grote Oogst,

op verfrissende wijze mogen delen. 

 

Het is eigenlijk net als met parfum. 

 

 

De één vindt een bepaald geurtje te gek,

maar de ander vindt,dat hetzelfde aroma een verstikkend effect

op de omgeving uitoefent,om het maar eens netjes te zeggen. 

Zo is het ook gesteld met de geur,die van Christus komt.

Sommigen vinden het een geweldige geur,

maar anderen vinden zelfs,dat het vies ruikt.

 

In vers zestien kun je lezen,dat je de mensen in twee groepen in kunt delen.

Namelijk,door te kijken,of ze Gered zijn of niet. 

De mensen die Gered zijn,vinden het 

 

een tot Nieuw Leven wekkend aroma,

 

maar de mensen,die niet gered zijn,vinden,dat je stinkt ;

en niet zomaar een beetje stinken,

nee je stinkt voor hen net zo erg als de geur van ontbinding,

van rottend vlees,van een lijk. 

 

 

U heeft vast wel eens een dood muisje gevonden 

op zolder of ergens anders,

waar je gewoonlijk niet zo vaak komt. 

Je zou het dooie diertje vast niet gevonden hebben,

als het niet zo ontzettend stonk. 

 

 

Vreselijk die stank. 

Zo ruiken wij,als we geloven in Jezus Christus,

met name voor hen,die niet geloven,die dus helaas verloren gaan. 

 

Een geur van dood en verderf....[ Het Boek ]

Een dodelijke walm...[ WBV96 ]

 

Maar voor hen,die Gered worden is het een heerlijk geurtje,een soort nestgeur van Christus  ! 

'' ....een tot Nieuw Leven wekkend aroma....'' ,zegt de Bijbel immers ?

 

 

Hoe kan dit bestaan ?

Als een niet-christen naar Jezus kijkt,dan ziet hij een man,die stierf aan Een Kruis. Een hele bijzondere man,een voorbeeld,maar toch gewoon een man,die voor _ en aan zijn eigen idealen stierf. 

Zij zien een dode Christus.... 

Als zij kijken naar U als christen,dan zien zij ook een dood persoon.

De Bijbel zegt heel duidelijk,dat,als je Jezus wilt volgen,dat je dan ''je eigen leven moet verliezen''. 

Je sterft aan jezelf. 

[ Wie ''sterft'',wanneer hij niet sterft,sterft ''niet'',wanneer hij werkelijk sterft ! ]

Dat betekent,dat je niet meer doet,wat je zelf graag zou willen doen,maar,dat je doet,wat God wil,dat je doet.

Dat betekent elke dag weer keuzes maken.

Elke dag ,,je Nieuwe Mens'' aandoen nadat je eerst je ''oude'' _  uit hebt gedaan. Je gaat anders leven.

 

Mensen,die niet geloven,snappen er niets van :

 

Dat U als christen (elke) zondag naar de kerk gaat en ,

dat U elke dag bidt en in de Bijbel leest.

Dat U bepaalde dingen laat en juist andere dingen wel doet,

daar snapt dus een niet-christen geen sikkepit van. 

Hij tikt tegen zijn voorhoofd en zegt : Jij bent gek,dat je zo denkt en leeft !!

 

Doe toch ook,net als wij,waar je zin in hebt,

natuurlijk wel in het fatsoenlijke ! Dit is toch geen leven ! 

Jullie ontzeggen je van alles. 

Jullie leggen elkaar onnodige regels op,

jullie laten je met name regels opleggen door een God,

Die je niet eens kunt zien !!!! 

Dat noem ik toch écht wel sterven aan jezelf.

 

En hoofdschuddend draaien ze zich van je weg.... 

 

Je verspreidt in het bijzonder voor hen een ''penetrante lijklucht'',

als je,als Christen,De Bijbel op Zijn Woord gelooft,

dat je,wat je oude leven betreft,echt wel gestorven bent en laat zien,

dat je je leven op dit principe voor 100 % hebt vastgepind.

 

 

Maar voor hen,die wel geloven,

verspreid je een heerlijke geur :  

een geur,dat het Eeuwige Leven in jou verraadt.

 

Als een Christen naar Christus kijkt,ziet hij ook een Man,

Die 

 

 

stierf aan een kruis.

Maar hij ziet meer !!

Hij ziet ook,dat Hij weer is opgestaan.

...dat Hij sindsdien ook als Mens leeft en Onsterflijk is  geworden.

 

Hij is de Zoon van God

Hij stierf voor de zonden van alle mensen.

 

Hij droeg op die manier de straf,die er ligt op het bedrijven  van de zonde : 

De dood !

Hij heeft die dood overwonnen en Leeft !

Wij kunnen door dit wonder ook delen in die Overwinning

en Eeuwig Leven krijgen,samen met Hem. 

Wij krijgen een nieuw Leven. 

We worden nieuwe mensen,andere mensen. 

Mensen,zoals God ons oorspronkelijk had bedoeld,toen Hij ons formeerde..

Wij,als Christenen,kijken naar elkaar en zien een oude mens,

die ``Nieuw`` is geworden.

 

Maar de niet-Christen ziet een mens,

die zichzelf  ''de dood aandoet''.

Hij kijkt alleen naar de dingen,die je niet meer mag,als je Christen bent 

...en vindt dat geen leven.

Hij ziet,dat Nieuwe Leven niet als iets moois,

maar als iets beknellends,een korset,een keurslijf.

 

En dat roept weerstand en irritatie bij hem op.

 Hij ervaart dat als een bron van stank.

   

 

Wij moeten ons dat ook goed realiseren :  

Het valt niet mee,om,naar het oordeel van de meeste mensen op aarde,

rond te lopen met een geur van rottend vlees om je heen.  

Mensen kijken je na en vinden je raar.

Je zou ons kunnen vergelijken met een zwerver.

 Iemand,die zich een hele tijd niet heeft kunnen wassen.

 Iedereen loopt het liefst met een boog om hem heen.

 Mensen pesten hem of negeren hem.

 

   

 

Toch roept God ons op,om die geur met ons mee te blijven dragen. 

We moeten sterven aan onszelf en Nieuwe Mensen worden,

hoe andere mensen daar nu en in de toekomst ook op zullen reageren.

   

Dan komt nu de belangrijke vraag : 

Verspreiden we die geur van Christus wel genoeg ? 

 

Stinken we wel doordringend genoeg ? 

Sterven wij wel genoeg aan onszelf ? 

 

God zij dank,door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn Overwinning. Waar wij nu ook gaan,gebruikt Hij ons,om Zich bekend te maken en het Goede Nieuws als een aangename geur te verspreiden. Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen,die Gered worden èn voor mensen,die niet Gered worden. Voor hen, die niet Gered worden,zijn wij een geur van dood en verderf ; voor hen,die wel Gered worden,zijn wij een geur van Christus,Die Leven geeft. Wie kan zo'n taak aan ? Wij doen dit werk in Christus met zuivere bedoelingen en niet zoals vele anderen,die Gods Boodschap uitdragen,om er zelf beter van te worden. Wij werken in Opdracht van God en Hij ziet alles,wat wij doen. (2 Corinthiërs 2:14-17 HTB)

 

 

 

In hoeverre zijn wij veranderde mensen geworden ?

  

In onze houding ten opzichte van onze collega's,onze familieleden,onze medestudenten,onze medeweggebruikers ?

 

 

[ Een paradijs van IJS

 

Voor ieder,die een Christen heet,

maar toch de leer van Christus met voeten

treedt

 

en die z.g.n. uit Naam van God

beslist over een ander zijn levenslot,

 

die ''vroom'' en trouw ter kerke gaat,

maar nabije naasten ''verrekken'' laat,

 

die denkt en doet zonder geweten,

maar wel graag een 'vrome ziel' wil heten

 

en die ''verdoemenis'' uitbraakt...

van God een strenge Rechter maakt,

 

die slechts op zijn eigen zorgen let,

zich tot dusver met een twijfelachtig succes

tegen een gevoel van medelijden met anderen heeft verzet.....

 

 

Wacht in de verte voor hem Het Paradijs ? Ja ?

Dan is het wel een paradijs van ijs !

 

Oud-Nederlands Gedicht

 

 

 

 

 

In hoeverre ben jij anders in,waar je naar kijkt op TV of het internet ?  Ben je wel,wat je oude leven betreft,daadwerkelijk ``gestorven ``? 

Sterf ìk wel genoeg aan mezelf ?

   

 

Ik ben eigenlijk op dit thema gekomen,

doordat ik in aanraking kwam met een man,

die zo onder de indruk was van Gods Heiligheid,

dat hij het gewoon de hele dag uitstraalde.

Hij zag zich als een zondaar voor God.

God wilde,dat hij anders ging leven 

en dat heeft hij gedaan. 

Het leven met God is blijkbaar niet een leven zonder consequenties.

Het leven met een Heilig God moet iets essentieels veranderen in je leven... 

 

Ik heb toen weer met nieuwe kracht de strijd van het geloof aangevat. 

Een lange zware strijd moet ik nog gaan voeren,

die mij,als jonge man,nog heel wat zelfverloochening zal gaan kosten. 

 

Maar wat heeft het God Zelf niet gekost.... Zijn Eigen Zoon....

 

Als we sterven aan onszelf,

dan stuit dat op weerstand en ergernis van ongelovigen.

Ze begrijpen ons niet en verklaren ons voor knettergek.

Ze gaan ons mijden als een ongewassen zwerver.

 

 

Geen geringe opdracht. Paulus roept het uit : 

 

"Wie kan zich ooit geschikt noemen voor dit werk !?"

 Niemand toch zeker !? 

Nee,niet als je het alleen probeert

maar met Gods Kracht in jou,kun je het wel !! 

 

Want er komen ook momenten,dat er iemand naar je toe komt 

( bij wijze van spreken met de neus dichtgeknepen ),

die geïnteresseerd is,hoe het komt,

 

dat jij zo kunt rondlopen met die stank. 

 

Je krijgt dan de gelegenheid,om een gesprek met hem aan te knopen. 

Je kunt hem vertellen,

dat het Nieuwe Leven inderdaad een sterven is aan jezelf,

maar dat je,in eerste aanzet hier op aarde al,

er een geweldig bezield leven voor terug krijgt. 

 

Een leven met God.

Een geweldig zinvol leven !

Een leven met een doel !

En dan kan het zijn,

dat God het daarna ook aan hen geeft in te zien,

dat ze zelf misschien wel 

 

een doelloos leven leiden,

een leven met een lege huls bezitten

 

Ik hoop,

dat zij dan bij U,

jullie en bij mij iets kunnen zien van,

hoe een leven met God eruit ziet. 

Een geweldige verantwoordelijke taak. 

Een taak waarbij we ons steeds moeten realiseren,

dat wij voor Gods Aangezicht staan. 

( vers 17 )

 

.....wij verkondigen het [ = Gods Woord ] met zuivere bedoelingen,

op gezag van God,

ten overstaan van God,in Vereniging met Christus.

 

Laten we het tot een goed voornemen maken,

om ons weer eens serieus bezig te gaan houden met de geur,

die wij blijkbaar willens en wetens verspreiden. 

Laten we radicaal anders worden. 

 

Laten we op ouderwetse manier 

in de hierboven uitgelegde betekenis gaan stinken,

volgens de heilzame regels van het ''aloude geloof'',

dat ons,helaas voor andersdenkenden,

alleen binnenboord kan houden in de Ark van Gods Genade.

 

Dan weet ik zeker,

dat er reacties los zullen komen.

En de één zal het altijd een vreselijke geur blijven vinden, 

maar anderen zullen door uw lichaamsgeur van stank heen kijken 

en iets kunnen zien van ''de lieflijke reuk'' van een leven met Christus.

 

Durf ook ànders te zijn !!!!!!!!

 

Egbert Van Rhee /bewerkt voor internet door Peter Feddema

 

 

p.feddema@online.nl