Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

PASEN 2001 2013

 

 

 

 

 

                                                              

[ Klik ook eens op : Het Opstandingsverhaal van'' Evangelisatie'' . ]

 

 

Na de dood is het toch afgelopen ?

 

 

Dus niet !!!

Zie : Verder beneden.

 

 

Jezus is opgestaan.JPG

 

 

 

 

 

Het gedicht hieronder is gemaakt naar aanleiding

van een psalm uit de Bijbel.

 

Psalm 42. De dichter Hans Bouma heeft hem bewerkt.

 

Deze psalm wordt vaak gezongen in de Paasnacht.

Dan is er in sommige kerken belijdenis doen en dopen.

De psalm gaat over een mens,die op zoek is naar God.

Een reikhalzend zoeken.

 Er is twijfel en zelfs hoon.

 Hoon van anderen rondom deze mens

 

en twijfel in eigen hart.

Maar God is op Zijn beurt ook op

zoek naar mensen.

Want buiten de mensen om

vindt God het net niet Gezellig genoeg.

 

Ooit vond God in Koning David

een mens naar Zijn hart.

Eeuwen later werd zijn nakomeling

Jezus in het Heilige Land geboren,

 

Die tevens God- en

daarom prijzenswaardig is

 tot in Eeuwigheid.

 

Toen Deze Volmaakte Mens

volwassen  geworden was,

liet Hij zien,

welke Liefdevolle Aard God,Zijn Vader,

 

 

had en dus,

hoe God werkelijk in elkaar stak.

 

Dat werkte heel aanstekelijk !

Alle mensen,die God

tegen hun zin kwijt waren,

konden Hem weer vinden door Jezus.

Zij werden Leerlingen van Hem.

En ze voelden aan,dat er voortaan,

door het Kruisoffer,

dat Jezus heeft gebracht,

100 % communicatie met God mogelijk is.

 

Jezus overbrugde de

spirituele kloof tussen God en mens,

die er door de misstappen

 van de mensen,

heel lang geleden al,

was ontstaan. 

 

 

Toen Zijn leerlingen

tot hun verrassing bemerkten,

dat Jezus als Eerste Mens,

na te zijn gestorven,

door Eigen Kracht weer

Levend werd aangetroffen in hun land

startten zij met Gods Hulp

het begin van een grote Wereldbeweging.

 

Er kwamen steeds meer mensen bij.

 

 

Zij lieten zich dopen en werden volgelingen. van Jezus.

"Gemeente'' noemde men zich en ook wel ''Kerk''.

Jezus was immers Opgestaan en

vanaf toen konden al die mensen het serieus opbrengen,

om God gedurende langere tijd achter elkaar

te aanbidden en zelfs te vereren. 

 

Hij ''staat'' gelukkig nu ook nog ''op'' in mensen,

die zich als Leerling en Volgeling

van Jezus door God ``gevonden`` weten.

Maar ze weten het zelf pas zeker,als Jezus in hun hart is gekomen  ;

uiteraard,omdat ze dat Zelf van harte

wilden laten gebeuren.

In de kerk noemen we dat de ''Opstanding,

d.w.z. de Gezondmaking van de  inwendige mens''.

 

 

We vieren dat met Pasen.

Kom,geniet ook maar van dit mooie feest.

 

 

 

 

Nu volgt het beloofde gedicht :

 

 

REIKHALZEND

 

O vroeger !

Hoe ruimschoots liet U zich vinden,

met z'n allen trokken we

zingend naar Uw Huis !

Maar nu -

Ik herken U nauwelijks meer.

Andere wereld,onbereikbaar.

 

Reikhalzend zie ik toch naar U uit,

zal ik het nog beleven,

Dat U op ''op de wolken'' terugkomt ?

 

Mijn hart krimpt ineen,

ik sterf van dorst.

 

En dan het ergste,

Dat gehoon : Die God van jou,

waar is Hij toch ?

 

 

Dag en nacht achtervolgt het mij.

 

O,God geef toch antwoord.

Waarom vergeet U mij,

doe ik er dan niet meer toe ?

Maar ik houd U hoog.

Hoe dan ook,U bent mijn God.

 

 

Geen dag,geen nacht

Of U bekommert Zich om mij.

 

Hans Bouma

 

 

  

   

 

Klik ook eens op : 

 

 Het Opstandingsverhaal van'' Evangelisatie'' 

   

Na de dood is het

toch afgelopen ?

 

( Dus NIET )

 

Trouwens,er is nog nooit een gewoon mens teruggekeerd.

 

Spreuk :

 

Ik geef 30.000 pond sterling aan hem,

die mij tot volle geruststelling bewijst,

dat er geen Eeuwig Voortbestaan is.

 

Charteris,bekend Engels overste

 

[ Er zijn heel wat mensen,

die denken,dat alles te koop is :

Ook het EEUWIGE Leven. ]

 

Van Christenen wordt wel eens beweerd,

dat zij een soort drug nodig hebben en

zich daarom troosten met ‘’een Leven na de dood.’’

Maar voor hetzelfde geldt hier het tegenovergestelde en zou

je ook kunnen zeggen,dat Christenen er niet voor terugschrikken,

om hun God op enig moment te ontmoeten en juist

daarom de realiteit van de dood onder ogen durven zien.

 

Dat er wel iemand teruggekeerd is uit de dood,

is een vaststaand feit.

 

Deze Persoon,Die

 

‘’…is aangewezen als Zoon van God in Kracht,

door Zijn Opstanding uit de doden,

 

[ Dit staat in de Bijbel : 

 

In de brief van Paulus aan de christenen van de

stad Rome,hoofdstuk 1 vers 4 ]

 

is niemand minder dan Jezus Christus.

  

 

 

Dit is een gedicht van Grietje van der Naalt

 

 

 

Laten we de film terugspoelen

naar het begin van de voor ons gangbare jaartelling,

ca 33 jaar na Christus.

In die tijd had de OPSTANDING

 

op een

 

 zaterdag vlak voor

zonsondergang plaats,

 

nadat Jezus 3 dagen en 3 nachten

in het graf was geweest,

 

zoals de profeten hadden voorzegd.

Op zondagmorgen pas,waarschijnlijk 29 april ,31 AD op de dag van de Beweeggarve

de eerste dag van de nieuwe week,

had de Levende Heer Zijn eerste ontmoeting met mensen,

nl. met de vrouwen,op de 18e Abib

van de Joodse kalender.

 

 

 

 

 

 

 Eén ding stond op die gedenkwaardige

 dag onomstootbaar vast : 

 

Het graf was leeg.

 

Tal van historische bewijzen,zowel van christelijke _

als van niet-christelijke zijde,

ondersteunen dit feit.

Zelfs de Joodse Raad,

die Jezus had veroordeeld tot de Kruisdood,

kon dit niet tegenspreken.

In plaats daarvan hebben zij

het valse gerucht verspreid,

dat het lijk van Jezus door Zijn leerlingen was gestolen.

  

 

Zie als bewijs de tekst uit :

 

Matteüs 28,

de verzen 11 tot 15

 

…Ze gaven de soldaten een flink bedrag,

met de opdracht : ‘’Zeg maar :

’’Zijn leerlingen zijn Hem

’s nachts komen stelen,

terwijl wij sliepen…''

...En dit verhaal gaat rond

onder de Joden tot op de dag van vandaag.

 

 Er zijn 3 hypothesen,om het lege

 graf als feit uit te leggen :

 

JEZUS WAS SCHIJNDOOD,

JEZUS WAS GESTOLEN

en JEZUS IS WEL ECHT OPGESTAAN.

  

 

A ] Jezus was schijndood

 

 De mensen,die in die tijd leefden,

dachten eerst,

dat Hij dood was gegaan aan het kruis,

maar dat was blijkbaar toch niet het geval geweest,

want na 3 dagen was hij voldoende hersteld,

om het graf te kunnen verlaten.

 

Sterke tegenargumenten tegen

deze ‘’schijndoodtheorie’’

 

a)      Jezus vertoefde 3 dagen

       zonder eten en drinken

       in een stenen graf,

       terwijl hij aan het eind van de

       Kruisdag al tekenen van

       een totale uitputting vertoonde.

       Hij zou na 3 dagen in

       een heel slechte conditie

       hebben moeten verkeren,

       of zelfs daarna als gevolg daarvan

       alsnog gestorven zijn.

 

b)       Uit de steekwonde in Zijn zij,

       kwam water èn bloed naar buiten.

       Als iemand echt gestorven is,

       dan scheidt het bloed van deze persoon

       zich altijd in serum en klonters.

       Als iemand schijndood is,

       dan blijft het bloed ONgescheiden.

 

c)    Jezus werd in meterslange

     zwachtels gewikkeld,

     die gevuld waren met kilo’s

     toegevoegde specerijen,

     zoals dat in die tijd

     de gewoonte was.

    

Er was menselijkerwijs gezien

     geen enkele kans

     voor Hem geweest,

     om zichzelf zonder hulp van

     buiten hieruit los te maken.

     Denk in dit verband ook aan de door Jezus

     uit de dood opgewekte Lazarus,

     te lezen in het Bijbelboek

 

 Johannes,hoofdstuk 11 vers 44

 

''En de dode kwam naar buiten,

zijn voeten en handen gebonden

met zwachtels en zijn gezicht

in een doek gewikkeld.

'’Maak hem los’’,

beval Jezus,’’en laat hem gaan.’’

 

d)      Ook de Romeinse centurio 

 

[ Zie :  Markus 15,vers 45,waar staat :

 

 Toen hij dat

 

[ = dat Jezus dood was ]

 

van de centurio vernomen had,

 gaf hij

 

 ( =  dat is Pilatus )

 

 het lijk aan Jozef (van Arimathea). ]

 

stelde vast in een verklaring,

dat Jezus aan het Kruis was gestorven.

Hij had in zijn loopbaan

honderden terechtstellingen

onder zijn beheer meegemaakt.

Hij kon zich door zijn grote ervaring

op dit punt eigenlijk niet meer vergissen.

 

e)     Voor het graf bevond zich een zware steen,

      die vanaf de binnenzijde

      niet weg te rollen was

      en zeker niet

      door één persoon.

 

f)        Er stonden minstens twee soldaten

       buiten de wacht te houden bij het graf.

       Het Romeinse leger stond bekend

       om zijn discipline en tucht.

       De twee soldaten zouden terecht

       gesteld worden,als ze b.v.

       een gevangene lieten ontsnappen.

       Dat was ook de reden,

       dat een gevangenisdirecteur uit

       de Griekse stad Filippi

       zelfmoord wilde plegen.

 

Zie daarvoor in de Bijbel in het boek

 

Handelingen van de

Apostelen,

hoofdstuk 16 vers 27 

 

''….trok hij

 

[ =  de cipier ]

 

zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen,

omdat hij dacht,dat de gevangenen

ontsnapt waren.

 

Conclusie :

 

Schijndood is geen plausibele verklaring

voor het feit,dat het graf leeg bleek te zijn.

   

B ] Jezus was gestolen .

 

Dit was het argument van De Joodse Raad,

al eerder gelezen in

 

Mattheüs 28,de verzen 11 tot 15.

 

Ook deze hypothese komt iets te mager

bij de onbevooroordeelde informatiezoeker over.

 

Hoe konden de soldaten weten,

dat de leerlingen het lichaam gestolen hadden,

als ze de hele nacht,

zoals ze zeiden,hadden geslapen ?

Maar laten we er van uitgaan,

dat de soldaten,wel in staat waren geweest,

om vast te stellen,dat de leerlingen

inderdaad het Lichaam van Jezus

stiekem hadden'' weggekaapt''.

 

Dan rijzen er opnieuw talrijke moeilijkheden. :

 

a)      Er was eigenlijk geen reden,

       om het lichaam te stelen,

       want alle leerlingen waren zò diep

       teleurgesteld in de persoon van Jezus,

       dat ze er nauwelijks belang bij

       konden hebben gehad,

       om Jezus te stelen : 

 

Jezus had zich volgens hen

tot Koning van Israël moeten uitroepen,

in plaats van aan het Kruis te sterven.

 

b)      De leerlingen waren veel te bang,

om dat te doen,

omdat ze dachten,

dat zij ook gezocht werden

door de handlangers van de Joodse elite.

 

Dit kunnen we lezen in :

 

 Johannes 20 vers 19

 

''….Hoewel de deur op slot was

 uit vrees voor de Joden,kwam Jezus... ''

 

Hoe zouden zij het ooit aangedurfd hebben,

om onder deze omstandigheden

de Romeinse wacht aan te vallen ?

 

c)  Veronderstel,

     dat de Joodse Raad zelf

     het lichaam had gestolen.

     Dat zou natuurlijk heel dom zijn geweest,

     want hiermee sneden ze zichzelf

     meteen in de vingers.

 

Maar dit euvel kon wel weer

vlug worden hersteld :

 

Wanneer de leerlingen een campagne

zouden starten met als onderwerp : 

de prediking over een Opgestane Jezus,

hoefde de Raad alleen maar het lichaam

te voorschijn te halen,

om er vervolgens mee door

de straten van Jeruzalem te paraderen.

Zo zou de Joodse Raad

voor altijd dit gerucht de kop

kunnen indrukken.

De moeilijkheid was evenwel,

dat men dit niet kon doen :

 

De Joodse Raad

HAD HET LICHAAM VAN

JEZUS IMMERS NIET GESTOLEN ?!

   

   

Opstandigsgedicht

 

Zij,die ons ''ontvallen'' zijn,

zijn VERDER WEG,dan ooit te voren.

Maar heeft IEMAND niet beloofd,

dat niemand is verloren,

die Zijn Kind heeft willen zijn ?

Die Hem heeft gevolgd en die

zich aan Hem  heeft toevertrouwd ?

Hij vergeet Zijn Kind'ren niet,

omdat Hij van hen houdt !

Wees maar niet bang,

want Jezus is uit

 DE DOOD weer Opgestaan :

Hij is,die ons ''ontvallen'' zijn,

als EERSTE voorgegaan.

 

Margje Molenkamp _ Van den Berg

 

 

C  ] JEZUS IS WEL ECHT OPGESTAAN

 

Deze verklaring blijft over en

is uiterst plausibel,

want honderden getuigen uit die tijd

bevestigen dit feit en

ook de z.g.n. historische geschriften

ondersteunen dat.

De volgelingen van Jezus bewijzen

hun bekering tot het Geloof in Jezus

door een grote verandering

in hun leven te kunnen laten zien.

 

Deze foto kan de ''webbezoeker'' vergroten :

 

Maria van Magdala ontmoet de opgestane Jezus.

 

 

Denk b.v. aan Paulus.

 

Op weg naar Damascus had hij

een ontmoeting met de Opgestane Heer :

 

Hij werd één van de grootste

Getuigen van een leven na de dood.

 

Hij werd,òf gek,òf hij sprak de waarheid.

Uit historische geschriften blijkt,

dat alle apostelen,

met uitzondering van Johannes,

 

[  Een indrukwekkend filmpje over de laatste Woorden

 van de Bijbel laat zien,

dat de discipel Johannes inderdaad

een natuurlijke dood is gestorven.

Klik op hier en daarna weer op hier bij nr.24 . ]

 

 

die naar het eiland Patmos werd verbannen,

 

zich lieten doodmartelen

omwille van hun geloof in de Opgestane Heer.

 

Denk aan de latere vervolgingen

onder keizer Nero in Rome. 

Denk aan de 500 Getuigen aan,

wie Christus verscheen en van wie

het merendeel nog in leven was,

toen Paulus zijn brieven schreef en

zodoende ook over de Opstanding

van Jezus het een en ander kon verifiëren.

 

 Zie : 1 Korinthiërs 15,de verzen 3b,4,5 en 6

 

''…dat Christus gestorven is

 voor onze zonden,

volgens de Schriften,

en dat Hij begraven is,en Opgestaan

op de derde dag,volgens de Schriften [ = de Bijbel

en dat Hij is verschenen aan Kefas [ = Petrus ]

en de twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen

aan meer dan 500 broeders tegelijk,

van wie de meeste nog in leven zijn ;

sommigen zijn echter gestorven.

 

 Niemand kan zomaar aan de Opstanding

 voorbij ''tuffen'' :

 

Klikt U toch ook maar wel op de volgende,zeer instructieve link over

het historische gehalte van De Opstanding enz. van Jezus Christus.

 

http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=441331&r=1&tbl_archief=&

 

 

Wie zegt,dat het na de dood

afgelopen en uit is,

heeft 50 % kans,

om daarin gelijk te krijgen,

aangezien niemand zonder de info uit de Bijbel

kan weten,wat er met de persoonlijkheid

van de mens NA de dood gebeurt.

 

Laten we eens veronderstellen,

dat degene,die er op de Bijbelgetrouwe

manier rekening mee heeft gehouden,

dat het niet voorbij is,als je dood bent,

ongelijk zal hebben,

dan heeft hij nog niks verspeeld.

Maar stel,dat hij,die zegt,

dat het wel over is na de dood,

geen gelijk blijkt te krijgen

en de eerste wel,dan heeft 

 

de laatste alles verloren en

de eerste alles gewonnen.

   

 

Voor je vertrekt,b.v.

met het vliegtuig naar Spanje,

doet de piloot de volgende mededeling :

 

‘’Beste mensen,welkom aan boord,

maak het je vooral gemakkelijk,

maar voor het zo ver is,

dat we gaan vertrekken,

wou ik er toch even fijntjes

de aandacht op vestigen,

dat er toch wel een kans van 10 % is,

dat we Spanje niet kunnen bereiken : 

Er is namelijk zojuist

een klein defect geconstateerd

aan de linkervleugel.’’

 

 

 

Wat zou je vervolgens gaan doen ?

 

Je gaat toch,zo snel als je kunt,

je koffers uit het rek halen

en het vliegtuig via één

van de slurven verlaten ?

Zelfs al was het van te voren bekend,dat er een 1 %  kans bestond,

dat je de vliegtocht niet zou overleven,

dan zou je nog je koffers oppakken

en wegwezen.

 

[ Website-bezoek(st)er,

waar brengt U de EEUWIGHEID door ?

In de HEMEL,of in de hel ?

U kunt het nu al te weten komen !!! ]

 

 

In onze ''casus'' heb je maar 50 % kans,

dat je goed zit,

als je gokt op geen leven na de dood.

De meeste mensen zeggen wellicht :

'' We zoeken dat later nog wel eens uit’’,

maar dan is die grote groep allesbehalve

verstandig bezig,maar eerder op de goktoer:

 

[ Liever nu  geen 100 euro verdienen,

maar liever vier weken wachten op 110 euro.

Zo ongeveer springen ook

veel mensen met de beslissing

over hun Eeuwig Heil om. ]

 

 

Er is geen enkele

verzekeringsmaatschappij te vinden,

die een risico van 50 % wil dekken !!!!

 

Wordt het nu toch geen tijd voor iedereen,die dit leest

om ernst met deze Eeuwige Leven[s]-vraag te maken ?

 

[ De meeste deuren naar een ``goede gelegenheid``zwaaien nooit

 vanzelf open. Je zult moeten ``duwen of trekken.`` ]

 

 

[ Staat U toch ook maar ( weer )

eens even stil bij Gods Werk

aan ''de snelweg van Uw leven''

hier op aarde. Dat kan beslist

geen KWAAD,maar zou

zelfs 100 % Goed voor U kunnen zijn ]

 

 

Als Jezus uit de dood is opgestaan,

dan houdt dit nl. in,

 

 

dat Hij nu nog leeft.

 

[ en Zit aan de Rechterkant van Zijn Vader

en schaamt Zich daarbij niet voor Zijn Menselijk Lichaam,

hoewel Hij ook God is tot in Eeuwigheid. ]

  

 

 

Als ook jij bereid bent

deze Jezus te leren kennen,

zoals de Bijbel zegt,

dat Hij zo graag er voor je wil zijn,

dan komt God Zelf op Heilzame Wijze voortdurend

via ''de GeestelijkeTelefoonlijn'' naar je toe

tot in het centrum van je gedachteleven.

 

  [ Mooi citaat van de grote Hervormer Maarten Luther :

 

We zeggen niet meer :

 

'' Midden in het leven zijn we door de Dood omvangen'',

maar wel :

 

''Midden in de dood zijn we door Het LEVEN omvangen''.

 

Dus :

 

De Dood en het Oordeel van de Verre Toekomst

heeft geen vat meer op ons.]

 

WEBMASTER :

 

``Ik heb het zelf ook uitgeprobeerd

en Hij werd meteen daarna

een Levende Realiteit in mijn leven. 

Voor mij is dit één van de

meest overtuigende bewijzen,

dat Jezus niet alleen opgestaan is,

maar dat Hij ook Degene is door,

Wie wij met God in contact

kunnen komen en daarna voor altijd kunnen blijven``.

 

Allang geen gehem meer voor jou ?

 

Gelukkig maar !!

 

  p.feddema@online.nl