Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Palmboomgeloof

 

 

[ Klik ook nog eens op : Zwanenzang van Senioren/bergrede. ]

 

 

 

WIJ KUNNEN GROEIEN IN GOD ALS EEN PALMBOOM.

 

 

I  Wij zijn dan als het ware diep geworteld- en om met een scheepsterm te spreken zelfs stevig verankerd in  het kruisoffer van Jezus Christus.

   

 

Om het belang van het anker te beseffen,moeten we de kracht van de storm voelen. ]

 

Maar de groei in de hoogte moet dan wel gelijke tred houden met de groei in de diepte en dat is vergelijkbaar met de wijze,waarop de palm- en cederboom zich handhaaft in de woestijn.

 

In de groei naar geestelijke volwassenheid dienen wij ons niet alleen uit te strekken naar het prijzen van onze Heer Jezus,als we b.v. bidden,maar ons ook te verdiepen in de geheimen,die in Zijn beloften verstopt zitten.

    Lofprijzing is niet alleen een vrucht van onze lippen,maar meer nog een levensstijl.

 

Ik citeer ik voor alle duidelijkheid  UIT HET BOEK Psalm 92 vers 13 tot 16 :

 

''Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen ; hoog opgroeien als de cipressen in de bossen van de Libanon.

Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de HEER,groeien zij dichtbij Hem op.

Ook als zij al heel oud zijn,zal hun leven nog vruchtbaar zijn ; zij lijken op gezonde,jonge mensen.

Zij vertellen over de HEER,hoe Rechtvaardig en Oprecht Hij is.''

 

 [ Een palm is de machtigste boom van het Midden-Oosten. Als je in de woestijn een palm ziet, dan weet je: Op die plek is water, hoop en leven. Bovendien is het zo, dat onder een palm allerlei dingen groeien. De palmboom is een symbool van leven. Als man zou je een PALM van een vent moeten zijn; dan ben je een plek voor andere mensen,waar ze Geestelijk Water, Hoop en Leven vinden en cultiveer je de omgeving om je heen.

Pastor Stoorvogel ]

 

[ Klik ook nog op : Zwanenzang van Senioren/bergrede. ]

 

Dit soort geloof is het,wat voor de christenen het meest effectief is in hun dagelijkse leven. Daar kun je zelfs jong bij blijven bij het ouder worden. Want gerimpelde palmboomchristenen hebben meestal een jonge uitstraling,omdat hun vruchtdragende geest fruit van steeds betere kwaliteit en smaak blijkt op te leveren.

Ze worden van binnen als het ware geestelijk gerenoveerd. Ik hoop,dat U en ik ook zo'n evergreen zullen blijken te zijn.

 

 

Zijn bovengrondse zichtbare groei moet het gevolg zijn van een zodanig geworteld zijn in Christus,dat het onafhankelijk van welke klimatologische levensomstandigheden dan ook,voldoende levensvocht = geloofsgroei- nectar kan opnemen,om toch groen te kunnen blijven en continue vrucht te dragen.

 

Soms hangt een kweker een gewicht in de kruin van de palmboom,om de diepgang van de wortels zo groot mogelijk te doen zijn. Zo kan het voor een Christen best wel eens goed zijn,als er moeilijkheden in zijn leven komen. Hij is dan in sommige gevallen eerder bereid,om weer voor 100 %  te gaan leven met de Heer.

 

PKG2191.JPG (79508 bytes)

 

Een citroenboom kan ook het hele jaar door vrucht dragen. Daar vind je soms aan dezelfde tak bloesem en gerijpte vruchten.

 

[ Gods Liefdesbrief

 

Zo zou de tekst van een Liefdesbrief kunnen luiden,Die God vanuit de Hemel aan al Zijn Kinderen hier op aarde stuurt,

_ natuurlijk zijn ook andere Woorden mogelijk_

telkens,als zij de Bijbel openslaan,om daarin te gaan lezen.

 

 

Mijn Lieve Kind,

 

Ik houd van jou.

Mijn Zoon heeft Zijn Eigen Bloed voor jou vergoten.

Je bent daarom Splinternieuw.

Geloof,dat dat waar is. Je bent bekoorlijk in Mijn Ogen.

Ik kijk naar je,zoals Ik naar Mijn Eigen Zoon kijk.

Zo gaaf kom jij bij Mij over. Je bent als een glanzende parel in Mijn Hand.

 

 

Bekritiseer je zelf dan niet te erg en raak niet te snel ontmoedigd,

omdat je in eigen ogen nog zo gering lijkt.

Dat leidt enkel en alleen tot frustratie bij de omgang van Mij met jou.

Ik stel het op prijs,

dat je Mij echt daarin vertrouwt,

iedere dag weer en stap voor stap.

Blijf voortdurend met Mij meelopen in de Lichtkring van Mijn Liefde,

maar steun daarbij tevens op Mijn Macht,

zodat Ik je optimaal kan Zegenen,je geestelijk en zelfs lichamelijk ''Fit'' kan houden.

Bij Mij kun je altijd jezelf zijn en je Vrij voelen gelukkig.

Sta nooit toe,dat andere mensen je opjagen.

Ik alleen kan je gericht door het leven heenleiden en dat is zeker zo,

als je zelf aan Mij te kennen geeft,

dat Ik dat voor je moet doen.

 

Concentreer je extra op het feit,dat Ik steeds bij je in de buurt ben.

Dat geeft je pas echte Vreugde,Vrede en Geduld.

 

Wees zo verstandig,om je vragen aan Mij voor te leggen en

dan ook de Antwoorden van Mij te verwachten.

 

 

Ik ben immers je Herder,

Die Stuur geeft aan je leven. Volg dus alleen Mij.

Wees ook niet zo bezorgd over jezelf,

want Ik neem volledig Mijn Verantwoordelijkheid voor jou op Mij.

Ik zal,zo omzichtig als Ik maar kan,

je van binnenuit gaan veranderen,

zodat je het eigenlijk zelf niet door hebt,

dat het al gebeurt.

Heb anderen,maar ook jezelf lief,

omdat de Warmte van Mijn Liefde voor jou dit zeer wel mogelijk maakt.

Wees voortaan niet meer op jezelf gericht,

maar richt je volledig naar de Aanwijzingen,

Die Ik je geef.

Ik leid,Ik verander en

Ik bestuur je humeur alleen,

als je het niet vanuit jezelf ook probeert,

om het één en ander los van Mij voor elkaar te krijgen.

 Ik kan nu eenmaal,als God,

jouw eigen krachtsinspanningen niet gaan  ondermijnen.

Het gevolg is wel,

dat je dan wel even kunt vastlopen.

Ik,echter,ben zo blij,

dat Ik jou definitief in Eigendom heb gekregen,

toen je besloot in Mij te gaan geloven.

Dat geeft Mij de mogelijkheid,

om je zo bij te schaven,

dat je op ''de foto'' van Christus,Mijn Zoon dus,gaat lijken.

Jouw eigen bijdrage aan dit Proces is,

dat je het blijft volhouden,

om Mij niet uit het oog te verliezen en dus niet ook nog uit andere,

eventueel twijfelachtige,bronnen gaat putten.

Ik wil,dat je niet meer zo tegenstribbelt,

maar dat je je ontspant in Mijn allesomvattende Liefde.

Ikzelf wil de Vrijheid van jou krijgen,

om voluit Mijn Goddelijke Liefde aan jou te kunnen tonen.

Stop er dus mee,zoals Ik al eerder zei,om,

wat Ik voor- en in jou wil doen,dat je dat eerst zelf zonder Mij uitprobeert.

Mijn Wil is alleen volmaakt en Mijn Liefde is ruimschoots Voldoende voor jou.

 

Ik beloof je :

Ik zal in al je behoeften voorzien,

want Ik heb jou pas echt Lief en wel met een Eeuwige Liefde.

 

Je Hemelse Vader. ]

 

 

   

[ BIJ HEM

 

Leg je hart toch eindelijk eens BIJ HEM,

ook al lijkt de strijd verloren.

Want ziet HIJ niet met andere Ogen ?

Of hoort HIJ niet met andere Oren ?

Spreekt HIJ niet met een andere Stem ?

Ligt de ''blauwdruk'' van je leven,

toch uiteindelijk niet BIJ HEM ?

 

Margje Molenkamp _ Van Den Berg ]

 

Een beuk heeft elke dag wel zo'n 10.000 liter vocht nodig,

om zijn omvangrijke bladerpracht te kunnen voeden en om,de zaadjes te kunnen laten uitgroeien tot een vrucht,een lekker beukennootje !!

 

Ook de mens heeft Gods Heilige Geest meer nodig,dan wij in dit leven ooit zullen beseffen,voor de Heer de goede kant met hem/haar uit kan.

 

God zou het liefst hebben,

dat er bij ons een vaste gewoonte ontwikkeld wordt,

om Gods BOEK bij voortduring te overpeinzen.

Die vaste gewoonte is daarbij inderdaad onontbeerlijk.

Anders werkt God door Zijn Woord in onze ''geloofsgroei-boom''

niet onafgebroken preventief tegen de zuigkracht van de zonde in ons leven.

 

Te veel mensen blijven maar wat aantobben,omdat ze de ernst van hun toestand niet inzien.

 Het is zeer zeker niet toegestaan,

om de VERGEVINGSBEREIDHEID van Jezus Christus zonder meer aan te zien voor vergeving :

 Zijn LIEFDE is geen demonstratie van een gebrek aan onderscheidingsvermogen.

Die gedachte zal een fatale vergissing blijken te zijn.

 

Elke zonde is een vrijwillige overtreding en is in feite een keuze voor de dood. Zonde is niet alleen vrijwillig,maar ook onnodig,vernietigend en met name een duidelijke rebellie,gericht tegen God Zelf. De zonde kleeft en plakt aan ons hele bestaan en we moeten niet denken

,dat we onszelf ervan kunnen bevrijden.

Zonde is eigenlijk een kanker in de heftigste vorm,knagend,sluipend,lange tijd onzichtbaar,vervolgens ruïnerend en tenslotte,vroeg of laat,dodelijk.

 

 

Alleen Christus kan in Zijn hoedanigheid van Grote Chirurg 

met het precisie-instrument van Zijn liefde de zonde uit ons leven weg doen.

 Dat doet God niet automatisch. Een mens moet Hem daarom vragen.

Wie niet vraagt,die wil niet.

Wie Gods Wil niet wil nakomen,

kan misschien mooi praten en veel van de Bijbel weten,

maar hij leeft nog steeds met een grote leugen in zijn leven.

 

Bij het lezen in de Bijbel worden teksten,

met deze informatie er in,tot transportmiddelen van De Heilige Geest,

waardoor we geleidelijk wel meer en meer in staat worden gesteld,

om weg te vluchten van de zonde en er een weerzin tegen op te bouwen.

 

http://www.youtube.com/watch?v=cH1w_CxdkNE&feature=related

 

 

Psalm 1 vers 3 uit de berijming van H.Hasper

 

Zo niet de man,wiens hart het kwaad bemint,

hij is als kaf,dat wegwaait in de wind.

Hij houdt geen stand,als het gericht zal komen

en heeft geen plaats te midden van de vromen.

 

God kent de Weg van,wie Rechtvaardig is,

maar bozen komen om in duisternis.

 

http://www.youtube.com/watch?v=g0DVrTk80Ps

Psalm 1 - Kim Hill

 

 

Vergelijk het bovenstaande eens met Psalm 1,de verzen 2 tot 4,geciteerd uit HET BOEK :

 

''Integendeel,het is voor hem/haar een vreugde te doen,wat de HEER van hem/haar vraagt ; dag en nacht is hij/zij bezig met Zijn Woord.

 

Hij/zij lijkt op een boom,die staat aan de oever van een beek. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt , 

 

( = WANNEER  ZE STERVEN OF ALS JEZUS HEN OPHAALT BIJ DE OPNAME !! )

 

draagt hij/zij volop vrucht en zijn/haar bladeren verwelken niet.''

 

PKG3222.JPG (61585 bytes)  

 

[  Leven als de bomen....Hans Bouma

 

Leven als de bomen,trouw en ''aardsgezind'',

Bij het water wonen,leven van de wind.

Hemelhoog geloven,leven uit één stuk.

Ademnood te boven,onverdeeld geluk.

 

 

Leven als de bomen,God heeft hen geplant,

leven,om te loven,leven uit Gods Hand.

Op de lente hopen,weten van de herfst,

dromend van de zomer,leven,dat niet sterft. ]

 

[ Vruchtbaar leven

 

U maakt mij,Heer,tot een sterke BOOM

Geplant in de tuin van Uw Woord

Waarin ik Uw Liefde als LEVENSSTROOM

Met mijn WORTELS heb aangeboord

 

Uw Beloften en Woorden zijn ZEKERE Grond

Als een BODEM,waarop ik mag staan.

U zorgt voor mijn GROEI

Maakt mijn vruchten gezond

 

U bent met mijn WELZIJN begaan

Uw GENADE In Christus Jezus,Uw Zoon

Is de ZON,Die mij dagelijks beschijnt

De dauw van Uw Geest is Uw Liefdebetoon

 

Als mijn leven door dorheid verkwijnt :

Min gebeden zijn TAKKEN,die reiken omhoog

Naar De HEMEL,die Trouw mij omspant

Daar tast ik Uw Almacht en Uw alziende Oog

 

Daar ervaar ik Uw VADERHAND

Mijn vruchten zijn GAVEN,VERKREGEN DOOR PIJN

U snoeit mij en maakt mij bereid,

Om samen met anderen een BOOMGAARD te zijn,

Die bloeit tot in EEUWIGHEID !

 

Dichter(es) onbekend ]

 

Iedereen,die zijn leven uit handen geeft aan God en zorgvuldig Jezus volgt,

mag verwachten,dat  hij/zij een palmboom zal worden,

zoals die beschreven staat in :

 

Jeremia 17 vers 8

 

 

''...Hij /zij lijkt op een boom,die aan een rivier staat ;

 een boom,die geen hinder ondervindt van de hitte en niet lijdt onder maandenlange droogte.

Zijn/haar bladeren blijven groen

 

en hij/zij blijft vrucht dragen.''

 

[ Hij/zij is gelijk een

altijd groene ( =  palm ? ) boom,

die men geplant heeft aan een waterstroom,

 

die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,

geen blad verwelkt in hete zomerdagen.

 

De HEER zegent hem/haar met overvloed,

 

zijn/haar voorspoed blijkt in alles,wat hij/zij doet .

 

Treffend vers en tevens waar Woord

uit de Hasper-berijming van Psalm 1,vind ik zelf. ]

 


 

 

Een boom van gewicht

door Jehoeda ben Jankoiv

 

Als nootje viel ik niet ver de boom,

stil aan het water en ik lag zo loom.

Ik keek naar boven en was mij bewust :

Daar stond mijn afstamming,'k was gerust. 

 

Al snel werd ik bedekt met stof en grond.

Het was bijzonder donker en toch heel bont :

Dat kwam van de vele mos- en schimmeldraden,

die vraten mijn schil,het lot der zaden.

 

Ik voelde,hoe ik langzaam een lopertje werd ;

mijn wortels liepen uit en ik werd alert

op water en voedsel,dat was mijn eerste eten,

mij niet bewust van licht,waaraan je je moest meten.

 

Nieuwe lopers zag ik groeien uit mijn wezen ;

zij zochten naar licht,als maar niet de mezen

of andere rovers mij,kleine,zouden eten,

dan zou ik door het licht mij een boompje weten.

 

Groeien,voeden,drinken,HEEL VEEL LICHT -

zo werd ik een boom van VEEL GEWICHT,

geplant aan stille waterstromen,VRUCHT OP G'DS TIJD,

met takken tot de Hemel,door Zijn Kracht,WIJD EN ZIJD.

 

 

Veel mensen vinden het een belachelijk idee,

om bij nacht en ontij bezig te zijn met Gods Woord.

Deze christenen zijn weliswaar vroeger wel tot bekering gekomen,

maar zijn helaas tot 'zwerfkeien' verworden in plaats van,

dat zij tot goed gewortelde palmboomchristenen zijn uitgegroeid.

 

Toch is de mens zo geschapen,

dat men de mogelijkheid bezit,

om meer dan één ding tegelijk te doen.

 

Wij kunnen zowel intensief ergens mee bezig zijn,

als in de geest opzien naar onze Hemelse Vader.

Laten we van deze eigenschap dan ook maar voluit gebruik maken,

om

 

ingeschakeld te kunnen blijven op Gods weldadige  'Geestelijke Lijn'.

 

Men houdt dan op zo'n wijze rekening met bovenstaande Bijbelse principes,

dat men deze ook met een blije instelling gaat toepassen in het dagelijks werk.

 

 

 

 

II  Een christen heeft een zachte binnenkant en een uiterlijke hardheid nodig,

om overeind te kunnen blijven in de huidige competitie- maatschappij.

 

 

De loofbomen hebben een weke bast [ buitenkant ] en een harde kern  [binnenkant ],

terwijl de PALMBOMEN een harde,

maar wel beweegbare geschubde bast hebben met een zachte kern.

 

 

 

Zo heeft een gelovige een zacht hart nodig,

omdat de voedingslijnen van de Inwerking van de Heer

in Woord en Heilige Geest niet alleen via het intellect behoren plaats te vinden.

 

Illustratietekst over een zacht hart uit :

 

Ezechiël 11,via een deel van de verzen 19 en 20

 

''...Uw harten van steen zal ik vervangen door tedere harten van Liefde,

zodat U mijn wetten zult gehoorzamen...''  

 

 

Illustratietekst over een harde buitenkant van de gelovige uit :

 

Ezechiël 3,de verzen 8 en 9

 

 

''Maar kijk,Ik maak U ook hard en koppig,net als zij.

 Ja,Ik maak U hard als diamant ;

 nog harder dan keisteen...

word niet angstig door hun blikken van haat en woede,

ook al zijn het nog zulke rebellen.''  

 

 

Veel gelovigen gaan soms op twee manieren de fout in :

 

Of ze verharden zich innerlijk met alle kwalijke gevolgen,

die dat met zich meebrengt,

 

[ Ze kunnen dan hun hart niet meer zo goed openstellen voor anderen,

die er ellendig aan toe zijn,zieken..enz ]

 

òf ze blijven emotioneel zo overgevoelig,

dat het hun moeite kost,

om zich als Christen te handhaven in deze egoïstische wereld.

Dit,omdat ze te geschokt reageren op negatieve gebeurtenissen.

 Dit houdt ook in,dat ze tegelijk te lange tenen kunnen hebben,

als bepaalde mensen hun het één en ander aandoen

en ze daar vreselijk onder gebukt gaan.

 

Laten we God vragen,of Hij ons wil laten opgroeien,

zoals dat met de palmboom gebeurt,

die immers een zachte kern blijkt te hebben,

terwijl de harde bast om de stam immers alleen

op het gevoel al iets anders veronderstelt.

 

 

 

 

a ) Door Gods genade ontwikkelen we dan een zacht hart,

dat gevoelig wordt voor de Stem van de Heilige Geest,

zodat we van binnen uit gehoorzaam willen zijn aan de,

voor de mens Heilzame,door God gegeven spelregels.

 

b ) Tegelijk zorgt de HEER Jezus voor een uiterlijke bescherming,

die zijn weerga niet kent,zoals we uit de tekst konden en kunnen opmaken.

 Dit helpt ons,om niet in een emotionele storm terecht te komen,

als mensen in hun uitingen ons hard in ons hart zouden willen raken.

 

Die uiterlijke bescherming,te zien aan een bepaalde trek op ons gezicht,

had Jezus ook,

toen Hij tijdens Zijn aardse periode werd uitgescholden en gemarteld.

Zevenhonderd jaar voor deze gebeurtenissen werd dat al door de profeet Jesaja voorspeld :

 

Jesaja 50 vers 7

 

De HEER GOD staat mij bij,

daarom kom ik niet bedrogen uit ; daarom maak ik Mijn Gezicht hard als steen,omdat ik weet,dat ik niet beschaamd zal worden.

 

 Hij leert,nu Hij in de Hemel is,door Zijn Geest ook aan ons,

dat we ons niet zelf behoeven te wreken,

omdat God de Vader dat wel voor ons zal doen op Zijn tijd.

 

 

Moge het zo zijn,dat wij ook PALMBOOMCHRISTENEN worden met een diep wortelgestel,een zacht hart en een weerbaar uiterlijk.

 

 

 [ Hoop is :

 

Het besef,dat er

geen vooruitgang is zonder pijn,

geen verandering zonder crisis,

geen geboorte zonder weeën

 

en geen Pasen,zonder Goede Vrijdag ! ]

 

 

III  Palmboomchristenen 'knappen niet meer zo gauw af' op hun geloof,

als de storm van de tijdgeest om hen heen raast,

doordat ze net als genoemde boom,elastisch en

 

geleidelijk zeer buigzaam zijn gemaakt door God.

 

De loofbomen hebben een stam,die niet soepel is,

daardoor knappen ze gemakkelijk af bij harde windstoten en stormen.

Zelfs hun bladeren houden de wind als een windscherm tegen,

waardoor het gevaar voor het breken van de stam nog verder wordt vergroot.

 

 

 

De palmbomen daarentegen breken bijna nooit bij storm,

omdat er ook in hun bladeren gaten zitten,die de wind gemakkelijk doorlaten.  

 

palmenloof.JPG (80164 bytes)

 

 

 

 

Er zijn er de laatste tijd onrustbarend veel loofboomchristenen bij gekomen,

die en masse 'afknappen' op het traditionele christelijke geloof. 

 

Say : The oldtime religion.

 

Men vindt het blijkbaar nodig en zelfs interessant,

om de oude paden te verlaten en nieuwe- in te slaan.

 Het is een populaire ziekte,

die vooral in de westerse Christenheid heeft toegeslagen.

Een occulte-  en verblind makende geest is als een soort laser naar binnen gekomen

in het gedachtegoed van veel z.g.n. moderne Christenen. 

 

[ Het ICHTUS _ VISJE komt geleidelijk zonder graten te zitten,

het gefileerde evangelie is duidelijk in opmars.

 

 

 1 Het woord Zonde is in onze tijd een ergernisverwekkend begrip :

 

Gewoon niet meer over praten in de prediking.

 

 

2 Het woord Oordeel komt negatief over,dus gewoon maar doen,

 

alsof het nooit heeft bestaan.

 

 

3 Levensheiliging is een veel te lastig item voor de mens,

dus legt men gemakshalve maar alleen de nadruk op Gods Liefde.

 

4 Eeuwige Straf is toch een onmenselijk idee ?

 

Dus schrapt men het maar !

 

 

5 Het aloude evangelie is de enige Weg naar de Hemel.

Nou,dat vinden veel mensen tegenwoordig pas echt discriminerend en intolerant.

Deze stelling past men natuurlijk ook aan in de prediking !

 

 

Immoraliteit telt niet meer als verkeerd in grote delen van de samenleving.

 

Men praat het goed in veel kerken,

want men wil o zo graag z.g.n.  reëel overkomen ! ]

 

Het kan een desastreuze uitwerking hebben voor de gelovige

,als men zich al te geestdriftig inlaat met alternatieve denkpatronen

en die zelfs eventueel gedeeltelijk in praktijk gaat brengen.

Dit is een vorm van verwerpelijk denken en handelen van de hoogste orde,

die grote eeuwige schade kan opleveren.

Ook als wij daarbij bitterheid over acties van bepaalde mensen,

tegen ons gericht,in ons hart toelaten,

wordt dit lichaamsdeel opnieuw zo hard als steen.

En dat is de fout,die een Christen toch gemakkelijk kan maken.

We beschreven dit al in II.
 

PKG4252.JPG (80164 bytes)

 

Een illustratietekst over de 'afknaptijd',

waarin we nu leven,met name voor een groot aantal Christenen in Europa en Amerika,

lezen we al in Het Boek in 

 

Romeinen 1,de verzen 21 en 22 :

 

''Zij hielden zich met allerlei dingen bezig.

In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.

Hoewel zij dachten,dat ze alles wisten,

waren zij in werkelijkheid dom.''

 

 

Ik bid,dat het zo mag zijn,

dat velen door God nog zo in hun hart bewerkt mogen worden,

dat er een grote schare Palmboom-Christenen over zal blijven,

die het Eeuwige Leven zal  beërven.

p.feddema@online.nl