Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Is Jezus Christus [ een ] God

 

 

 

[ Zou U ook eens willen kijken naar : God is de Grote Onzichtbare Drie In Eén ? ]

 

 

Is Jezus Christus een God-Mens of God en tegelijk Mens,of maakt dat geen verschil ?

 

Antwoord :

 

We hebben bij deze vraag te maken met een discussie,die in de kerk en daarbuiten al eeuwen gaande is. Soms wat heftiger en soms bijna afwezig,maar toch nog altijd actueel. In de Bijbel lezen we,dat Jezus net als bij de mensen in alle dingen er toe aangezet werd,om de van God gegeven gedragsregels te overtreden,maar Hij weerstond ten allen tijde de verleiding.

 Hij is de Almachtige Schepper van Hemel en aarde,Die in menselijke gedaante als Kind ter wereld kwam. Hij is volkomen God,Die tijdelijk huisde in een menselijk lichaam.

Dat was nodig,om aan het Kruis als een misdadiger geofferd te kunnen worden,zodat Hij alle mensen,die daarin geloven,bij God [ in de Hemel ] zou kunnen brengen. Om op die manier Zijn Intense Liefde te kunnen tonen. Een Echt Mens,om met de mensen volledig te kunnen meeleven.

En tenslotte,een MENS,om later aan ons een voorbeeldfunctie te  verschaffen,zodat wij door Zijn Heilige Geest op kleine schaal in staat zouden worden gesteld,om‘’in Zijn voetstappen te  treden’’.

 

 Colossenzen 2 vers 9a

 

Want in Christus woont lijfelijk de Godheid in heel haar Volheid.....

 

 

In bovenstaande Bijbeltekst lezen we dus,dat de Volheid van God lichamelijk in dit Menselijke Lichaam verblijf hield.

 

In Galaten  4 vers 4b

 

...heeft God Zijn Zoon gezonden,geboren uit een vrouw,..

 

staat ook nog,dat Jezus tijdens Zijn aardse leven onder de zelfde wetmatigheden als andere mensen had te lijden,

 

_ HIJ ZAL ALS BABY VAST WEL VAKER DAN EENS GEHUILD HEBBEN als Hij b.v. pijn leed

aan het krijgen van een nieuwe tand of kies. _

 

zoals vermoeidheid,honger,dorst,teleurstelling,angst en zelfs verdriet. Alleen op deze manier kon Hij het Mens-zijn aan den Lijve Zelf ondervinden,om zodoende als de Enige Echte Hogepriester voor altijd voor de ''gevallen'' mens te kunnen optreden.

  

Jezus,Die zijn Kruis draagt.

 

Er is echter een relatief korte periode geweest waarin Hij zijn Godheid tijdelijk af moest leggen en dat was de tijd,toen Hij tussen Hemel en aarde aan het Kruis hing en

 

 alle zonden van de mensheid op de rug van Hem werden opgestapeld.

 

 

Gedurende deze donkere,angstaanjagende uren,van 12 tot 3, [ er was toen een volledige zonsverduistering ] legde Hij vrijwillig zijn Godheid af en

   

 

 

onderging onschuldig de straf voor onze zonden.

 

Aan het einde van die periode riep Hij dan ook met een door pijn en smart verwrongen stem :

 

 

Mijn God,Mijn God,waarom hebt U mij nu al zolang in de steek gelaten ?

 

 

 

 

 

Toen de zon bijna zou ondergaan,riep Hij met een stem,die in de verre omtrek te horen was :

 

 Mijn Klus is compleet geklaard !

 

 Hiermee gaf Hij aan,dat

 

de straf voor de zonde van alle mensen aan Hem inderdaad voltrokken was.

 

Daarna zien we Hem uit eigen beweging Zijn Lichaam verlaten,want er staat te lezen in

 

Johannes 10 vers 18a,

 

Niemand neemt het Mij af,Ik geef het uit vrije wil....

 

dat niemand Hem kan laten sterven,alleen Hij Zelf is daar toe in staat..

 

 

 

Daarna daalde Hij als de grote Triomfator over de Duivel in het rijk van de doden af,om de gelovigen van het Oude Testament,die daar tot dusver door deze boze macht krijgsgevangen werden gehouden,uit  dat dodenrijk te bevrijden.

Jezus had EEN SLEUTEL bij zich, waarmee Hij de deur naar de goede kant van het bovengenoemde rijk,kon openen,zoals de apostel Johannes,met zijn visioen op het eiland Patmos,dat in het oosten van de Middellandse Zee ligt,in het Bijbelboek Openbaring schriftelijk in staat is,om aan ons door te geven.

Het dodenrijk,bestond nl. voorheen uit twee afdelingen,die door een breed en diep ravijn waren gescheiden. Dit kunt U lezen in het verhaal van De rijke Man en De Arme Lazarus in één van de evangeliën van Het Nieuwe Testament.

De oud-Testamentische gelovigen verhuisden toen dus vanuit ''Abrahams Schoot'' naar Jezus in het Hemelparadijs of ook wel als De Derde Hemel betiteld en verblijven

( evenals de gelovigen van heidense [ = niet-Joodse ] oorsprong)

 voortaan,tot aan De OPNAME,alleen met hun ziel en nog niet met een lichaam,maar wel met een wit gewaad bekleed [ Zie  bij Openbaring 6 vers 11 ] dicht in Zijn Liefdevolle Nabijheid.

Dit,om hen te kunnen laten genieten van Zijn onafgebroken Persoonlijke Zorg in Zijn altijd durend Gezelschap.

Dit kon Hij allemaal effectief  laten gebeuren,door hen,tegelijk met Zijn Eigen Hemelvaart,nadat Hij opgestaan was,mee te voeren naar de Derde Hemel of Het Hemelse Paradijs van God de Vader.  

Tijdens die OPNAME keren de zielen van de Gelovigen uit Het Paradijs naar de aarde terug,om herenigd te kunnen worden met het,in de aarde gezaaide lichaam. Daarbij zullen deze lichamen op glorieuze wijze  en onsterfelijk uit de DODEN herrijzen.

Vervolgens  zullen zij samen met de nog op aarde aanwezige levende Gelovigen De Heer tegemoet zweven in de lucht,

om zo met HEM naar Het VADERHUIS met de talrijke  APPARTEMENTEN te kunnen gaan. Dat Gebeuren is niet voor de achtergebleven ongelovigen zichtbaar.

Na het einde van de vreselijke tijd van De Grote Onderdrukking op aarde,die in totaal 7 jaar zal duren,zal de Opgenomen Gemeente samen met De Heer Jezus op de wolken wel te zien zijn. Jezus zal daarna op voortvarende wijze Zijn Koninkrijk op de hele aarde vestigen,waarbij de rechtspraak  gedurende een periode van1000 jaar aan de Gemeente zal worden overgedragen. Zij zal deze taak voornamelijk vanuit de nieuwe Satelliet van God,rondwentelend om de aarde met de naam Het HEMELSE JERUZALEM er op,mogen uitvoeren.

Vanuit bovengenoemde Drie Hemelse Locaties,staat er dus nog heel wat te gebeuren!!!

 

 [ Zie voor details ook bij Het hoofdstuk bij de knoppen links bij de Finale Samenkomst ].

 

 

Hij heeft ze,een beetje dichterlijk gezegd,van tussen de ongelovig gestorven mensen vandaan gevist.

 

 

 

Want Hij werd niet voor niets Visser van mensen genoemd.

 

Wilt U ook graag door Hem ''opgevist'' worden ?  

 

En ook zelf tot ''mensenvisser'' door Jezus opgeleid worden ?

 

 

Dat kan !

Leef Uw leven voortaan voor 100 % met en voor Christus !!

 

[ Bij interesse kunnen bezoek[st]ers van mijn website een prachtig lied beluisteren van Gert en Hermien [ ╬ ] Timmerman over het uit de wijde wereldzee ''opvissen'' van extra mensen voor Christus.

Klik dan hier en vervolgens op hetzelfde woord van 6a. ]

 

Adem via de Heilige Geest voluit de heilige Adem van God in

door de longen van Uw geloof. 

Begraaf de strijdbijl van Uw Zelfhandhaving en geef Uzelf van af nu helemaal over aan God !

 Als ''de Liefde Van God'' ook in Uw hart in Optima Forma aanwezig is,dan stokt uw eigen adem van wereldsgezindheid. Ja,dan blazen we allemaal de laatste adem van onze egotripperij tenslotte uit.  

 

Het zou helemaal te gek zijn,als bovenstaande stelling nog voor veel mensen bewaarheid zou kunnen worden.

 

 

Jezus is onze Redder door Zijn Zondeloze,Pure- en daardoor zeer Dure Bloed.

p.feddema@online.nl