Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

TOBBEN is contra-productief !

 

 

[ Zie in dit verband ook : Pomp je vol met De Heilige Geest. ]

 

en

 

[ Klik eens op : Geloof helpt zelfs tegen depressies ! ]

 

 

Met onderaan het lied,over de ''Onmetelijke Macht'' van God.

 

( N.B. De webmaster heeft dit lied voor de liefhebbers ook als eigen gezongen mp3 op de website- pagina ''Christelijke Versjes'' bij nr. 2 in verkorte versie beschikbaar gesteld.  )

 

 

TOBBEN AFLEREN KAN ECHT !

[ Heb er gewoon geen zin meer in. ]

 

De 'tob'-ziekte is volksvijand nummer 1 geworden in onze tijd,als we het in relatie zien met andere vormen van psychisch lijden,dat alle mensen toch min of meer ook wel kennen.

Zodra men zich ergens langdurig zorgen over gaat maken,dan ontstaat er een innerlijke angst,waar men zich maar moeilijk meer van kan bevrijden. Evenwel zodra men ook nog verzuimt,of geen mogelijkheid meer heeft,om deze zorgen met iemand door te spreken,dan kroppen deze zorgen zich zo erg op,dat men er allerlei lichamelijke ziekten van kan oplopen,b.v. hoofdpijn en nerveuze klachten.

 Een bekend en een zeer pijnlijk voorbeeld is jicht,waarbij urinezuur,dat door vlees eten in het bloed is gekomen,zich uitkristalliseert in messcherpe naaldjes,die zich bij voorkeur in de gewrichten gaan nestelen [ enkels en knieŽn ] en die bij elke beweging een snerpende pijn oproepen. Of men gaat te veel en te vaak alcohol gebruiken,waarbij na tijdelijke verlichting een vorm van psychische ontwrichting op de lange duur zo goed als zeker zal optreden.

Zeker is ook,dat men van tobben slecht kan slapen en dat men daardoor er soms ook lichamelijk slecht van kan gaan uitzien,''beestjes'' voor de ogen ziet zweven en muziek,of dwingende stemmen voor de ''kiezen'' krijgt.

 

[ Jezus is een Vriend,die bij je binnenloopt,wanneer iedereen bij je is weggelopen.

Zie : Johannes 14 vers 27a

 

Vrede laat Ik jullie na,Mijn Eigen Vrede geef Ik jullie,een andere dan de wereld te bieden heeft !..]

 

[ Noden zijn soms net punaises,waarin je met een voet hebt getrapt. Uiteindelijk zijn het uitdagingen,

uitgestoken Handen van God

naar een mens. ]

 

 

 

Ieder mens wil graag lang leven en het liefst in gezondheid oud worden.

 

Dat wil jij toch ook ?

 

1 ] Houd je je zo veel als mogelijk in alle situaties kalm en ga weer,of voor het eerst met al je kracht geloven in God.  

 

2 ] Een rustig innerlijk op langere termijn krijg je alleen,als je weer regelmatig naar een positief-christelijke kerk gaat,of een andere plaats,waar je eerlijke,gelovige mensen kunt ontmoeten.  

 

[ Wat gaat er van de kerk uit,als de kerk uitgaat ? ]

 

( Wat zou je denken van het bezoeken van een ALFA-CURSUS ? )

 

  [ ``Kijk omhoog ! Het is inderdaad een feit,dat U een schepsel bent,

dat ingebed is in- en vastgeklonken aan deze tijd,

 

maar U bent ook een kind van de Eeuwigheid.

 U bent zelfs een burger/es van de Verrukkelijke Hemel,

een buitenaards wezen,een pelgrim,die,

hier op aarde al,onderweg is naar de,op Hemelse Leest geschoeide,Stad,

Die ook wel het Nieuwe Jeruzalem wordt genoemd``.

John Stott  ]

 

 

3 ] Maak beslist geen hobby meer van het fenomeen TOBBEN,

want dan bevind je je in de houdgreep van het zorgendenken,

welke gevoed wordt door de oerangst,

die alle mensen min of meer hebben,om een keer dood te gaan.

  Twijfel in het donker nooit aan datgene,wat God je in het licht liet zien.

 

Een tip :

 

Zeg 3 keer bij het opstaan :

 

Ik geloof in Gods grote mogelijkheden bij het overwinnen van alle,

zich bij mij op enig moment,voordoende moeilijkheden.

 

Er zijn,wat dit probleem betreft,twee keuzes :

Of men kiest voor het voortdurend koesteren van NEGATIEVE ZORGENGEDACHTEN,

of men schakelt over naar het verkrijgen van :

 

POSITIEVE GELOOFSGEDACHTEN en GELOOFSOPVATTINGEN

 

 

Maak gebruik van de HOWARD CHRISTY-methode :

 

Pomp elke morgen bij het van bed gaan,

je innerlijk vol met de Geest van God.

Daar hoef je beslist geen moeilijke cursus voor te volgen,

zo gemakkelijk is het.

Daar word je echt zorgenvrij van,

de hele dag lang,de hele week door,jaar in,jaar uit !

 

Als een zorg te klein is,om haar tot een gebed te maken,

 is ze ook te klein,om tot een last te zijn.]

 

Het geheim hierbij is,dat je leert,

om NOOIT MEER NA TE KAARTEN,

maar dat je er in slaagt,om ALLEEN VOORUIT TE ZIEN.

 

In de trant van de Bijbeltekst, Filippenzen 3 vers 13 en 14 :

 

''ALLEEN DIT : Ik VERGEET,wat achter mij ligt en doe mijn best,om te bereiken,

wat voor mij ligt...''

 

Ga eens wat extra in de Bijbel lezen en streep elke passage in dit boek van God aan,

waar je de woorden : GELUK,GELOOF.HOOP,GLORIE en HEERLIJKHEID aantreft.

Leer deze teksten het liefst uit je hoofd,als je dat kunt.

 De werking is verbluffend,als je ze bij herhaling ``onder (de) ogen ziet``.

 

JE WORDT DAN SNELLER DAN JE ALTIJD HEBT GEDACHT,

ZORGENVRIJ EN OPTIMISTISCH IN JE MANIER VAN DENKEN

EN IN JE WIJZE VAN REAGEREN OP DE MINDER PRETTIGE DINGEN VAN HET LEVEN !

 

 

 

Een heel sterke tekst hiervoor is : Matth. 28 vers 20

 

''En luister goed [ zegt Jezus ] : Ik ben ALTIJD bij jullie,

tot aan de voleinding van de wereld,

zoals die vandaag aan de dag functioneert.  

        

  Nog een tip : Zeg minstens 3 keer per dag :

 

Jezus vergezelt mij overal,waar ik mij ook bevind.

 

Ik kan altijd en in alle omstandigheden in geloof een schietgebed op Hem afvuren.

 

[ Corrie ten Boom zei eens :

,,Je kunt er niets aan doen,dat er vogels over je hoofd heen vliegen,

en ook nog vuiligheid op je laten vallen.

 

 Maar je kunt wel voorkomen,dat ze een nest bouwen in je haar.''

 

 Zo werkt dat ook met verkeerde of zelfs kwade gedachten.

 Er komen bij ons allemaal wel eens van die kwalijke gedachten naar boven.

 Zodra U die gedachten evenwel vasthoudt en naar binnen nodigt,

door ze een stoel aan te bieden,

staat U ongewild toe,dat er een ei gelegd wordt,

waaruit slecht broedsel te voorschijn zal komen. ]

 

[ Als het overal donker is,kun je zo moedeloos worden.

Dan is het net of je er aan twijfelt of Het Licht nog wel bestaat.

 

Maar al zie jij de Heer niet,Hij ziet jou en mij wel !!

 

 Jezus heeft gezegd :`` En zie,ik ben met U al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Corrie ten Boom ]

 

[ Zoals een mot een kleed opvreet,

zo verteert ook afgunst een mens. ]

 

 

 

Graftombe van de eerste president van IsraŽl : David Ben Goerion.

Israel bestaat in 2011 reeds bijna 63 jaar.

 

Stel je eens voor,dat Christus zichtbaar voor jou naast je liep,

zou je dan ergens over lopen te tobben ?

Zou je dan ergens bezorgd over _ ,of ergens bang voor zijn ?

Dat zou bijna onbestaanbaar zijn,lijkt me zo !

 

[  Gebed opent de deur naar Hem,Die je van bezorgdheid wil en kan redden. ]

   

Bid in geloof in het begin van een moeilijke periode,

waar je tobben haast niet kunt vermijden minstens 6 keer per dag :

 

HET ANTI-TOBGEBED

 

Jezus vult mijn geest nu met moed,vrede en rustig vertrouwen op God.

Hij alleen bewaart me voor alle vormen van kwaad.

God beschermt mijn vrienden,kennissen en familie tegen allerlei rampen en ziekten. 

Alleen God leidt me door het bidden tot Hem naar verstandige beslissingen.

God,Ik weet nu zeker,

 

dat U me veilig door mijn huidige problemen zult heen loodsen. AMEN

 

 

Word van nu af aan liever een specialist in het opladen van je geest met GELOOF IN GOD,

dan dat je de bedenkelijke specialisatie in een vorm van tobberig denken VOORTDUREND blijft verfijnen.

Regelmatig denken aan een God,

 

die bevrijdt,

 

geeft je innerlijke vrede en jaagt de vrees voor iets juist op de vlucht.

 

Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan,zorgt Hij gelukkig wel

 voor stevige schoenen. ]

 

In een wachtkamer van een arts zag ik iets hangen van de dichter Vader Cats :

 

De mensheid lijdt HET MEEST door het lijden,dat men VREEST,maar dat NIMMER op komt dagen.

Zo heeft men ongewild voortdurend meer te torsen,dan GOD TE DRAGEN GEEFT.

 

 

Je moet altijd proberen,om om het ''monster'' van de z.g.n.  self- fulfilling prophecy,

 

[ = dat alles,wat je aan negatiefs te berde brengt,

ook de duistere kracht heeft,om uit te komen  ]

 

heen te lopen. Liefst met een heel grote boog.

Er staat in het oude Testament hierover al, nl. :

 

Spreuken,hoofdstuk 10 vers 24

 

''Wat de zondaar vreest,dat overkomt hem,

 

maar het verlangen van de Rechtvaardige wordt vervuld.''

 

Citaat van Ruth Scot :  Piekeren houdt in,

dat je VANDAAG de tijd verspilt

en dat je de mogelijkheden van morgen in de weg staat,

 

doordat je je zorgen maakt over GISTEREN !

 

Men kan de hoeveelheid BEZORGDHEID berekenen met de volgende formule

van Dr. Hallowell :

 

Toegenomen Kwetsbaarheid + afgenomen Kracht = toegenomen BEZORGDHEID.

 

Tot slot : Wie GELOOF ,uiteraard totaal pijnloos,

 

[  in plaats van vrees voor iets ]

 

in zijn geest injecteert,b.v.

door te bidden of in de Bijbel te lezen,

 

zal stukje bij beetje het terrein herwinnen,

dat men moest prijsgeven,toen men besloot,

om het geloof in God,Úf op een zacht pitje te zetten,

Úf voor altijd aan de kant te zetten.

 

 

 

Lied :

 

Er zijn geen grenzen aan Jezusí Macht.

Vers 1 :

 

Is ook jouw hart

door vrees benard,

 

vermoeid door leed en strijd,

twijfel drukt je neer,

 

je struikelt telkens weer ?

O,vat weer moed,

 

Want God is Goed,

Ja,steeds tot Hulp bereid.

 

Als jij nu kunt geloven,

Zie ook jij Zijn Heerlijkheid.

 

 

Refr.:ÖÖ

 

Er zijn geen grenzen aan Jezusí Macht

Als je de Wonderen alleen van Hem verwacht

Als Hij je aanraakt : Voel je Zijn Kracht.

Er zijn geen grenzen aan Jezusí Macht.

Vers 2

Ga jij gebukt,door zorg gedrukt

Gooi dan die last toch neer !

Tob niet langer voort :

Vertrouw op de Heer Zijn Woord.

Hij hoort je bÍe :

Hij geeft je VrÍe

Door Zijn Liefde,eindeloos teer

[ Echte Liefde alleen laat zich vast spijkeren. !!!]

Als jij dat kunt geloven,

is niets onmogelijk meer.

Refr.:ÖÖ

Er zijn geen grenzen aan Jezusí Macht

Als je de Wonderen alleen van Hem verwacht

Als Hij je aanraakt : Voel je Zijn Kracht.

Er zijn geen grenzen aan Jezusí Macht.

Marcus 9 vers 23

 

Jezus zei tegen hem : [ = de vader van de bezeten jongen ] 

''Of ik dat zou kunnen ?

''ALLES'' kan voor,wie vertrouwen heeft.'' [ = de stomme- en dove demon uitdrijven ]

 

Samen met God kun je in een uur meer voor elkaar krijgen,

dan in een heel leven zonder Hem.

 

 

 Psalm 139 vers 9 en 10

 

''Neem ik de vleugels van de zon in de morgen

en laat ik mij neer aan de einders van de zee,

 

dan zou ook daar Uw Hand mij leiden.''

 

 

Paulus zegt in Filippenzen 4,de verzen 11 tot 13 :

 

Ik vermag alle dingen in Hem [ = Christus ],

Die mij Kracht geeft.

 

Sommige mensen lezen bovenstaande tekst foutief als volgt :

 

Ik kan alles door geld,dat mij kracht geeft...of

 

Ik kan alles door opvoeding,die mij kracht geeft....ůf

 

Ik kan alles door een medicijn,dat mij kracht geeft.

 

Ik moet mij altijd realiseren,dat er,met God in mijn leven,

NIETS is,dat ik niet aan kan...maar ook,dat ik zonder God

NIETS aan kan zonder werkelijk succes.

 

p.feddema @online.nl