Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Tekst over dozen

[ Zie ook eens bij : Zegenen een goede gewoonte. ]

 

 

 

Na bovenstaand onderwerp nog twee persoonlijke brieven van Jezus Messias [ I en II ] aan alle mensen.

 

 

 

Bij het tellen van onze zegeningen,voelen we ons steeds rijker worden !

 

 

 

 

 

Tekst ter inleiding :

 

Filippenzen 4 vers 6 en 7

 

Maak U nergens zorgen over,maar bid voor alles. Vertel God al Uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles,wat Hij doet.

[om U te helpen ].

Dan zult U de vrede van God ervaren,die de wacht houdt over Uw hart en gedachten,omdat U in Christus bent.

 

[ Vertel aan God niet steeds hoe groot je
problemen zijn,maar vertel liever wat vaker aan al je problemen,hoe groot God in je ogen wel is ! ]
 

 

   

Dit fotootje Van Mozart is hier te zien,vanwege de klassieke muziek van deze pagina.

 

 

HET VERHAAL VAN DE ZWARTE DOOS EN DE DOOS VAN GOUD.

 

 

In een droom kreeg ik van God twee dozen met bovengenoemde kleuren te zien.

 

 

 

 

In allebei de dozen zat een gleuf,waar je briefjes met informatie door heen kon laten vallen.

God gaf mij de opdracht,om de narigheden,de zorgen,de mislukkingen in het werk en andere klemmende problemen,kortom alle negatieve ondervindingen van het dagelijkse leven,in de zwarte doos te deponeren in de vorm van  beschreven papiertjes.

 

In de goudgekleurde doos diende ik alle blije dingen,succesvol verlopen acties,opgeloste vraagstukken en blijken van andere vormen van voorspoed,kortom de positieve belevenissen van het leven van elke dag te stoppen.

 

Na verloop van tijd kon ik niet nalaten,om de dozen één voor één geregeld even op te tillen.

De donkergeverfde doos bleef steeds wonderlijk licht aanvoelen in de hand en de goudkleurige _ werd op een prettig aandoende manier zwaarder en zwaarder.

 

Plotseling ontdekte ik,dat de bodem van de eerste doos een groot gat vertoonde,terwijl dat bij de andere _ beslist niet het geval was.

Ik vroeg aan God,waarom dat gat alleen in de zwarte doos door mij kon worden geconstateerd en niet in die goudkleurige doos.

 

Het vriendelijke antwoord van mijn grote God was : De negatieve inhoud van de zwarte doos heb je,veilig voor je gezondheid enz..., min of meer buiten je medeweten om naar Mij ‘opgestraald’ en op Mijn Schouders geladen,door ze in het gebed met Mij te bespreken. De bodem van de zorgendoos viel er als het ware uit en de inhoud kwam terecht op Mijn Brede Rug  !

Je ging blijkbaar niet meer alleen door ‘t leven,want die last werd jou te zwaar,zoals de eerste regel van een oud gezang luidt !!

 

 [ Help me voor ogen te houden,Heer dat er vandaag niets zal gebeuren,wat U en ik samen niet aankunnen !! ]

 

En die gouden doos werd steeds voller en daarom ook steeds zwaarder. Je kunt bij het tillen voelen,hoeveel zegeningen ik in Mijn Liefde al aan jou heb doen toekomen.

Zoals een kameel voor zijn meester knielt,opdat deze aan het eind van de dag de last van hem kan afnemen,zo mag U iedere avond neerknielen en de Meester Uw last laten afnemen. 

 

Toen kwam het einde van mijn droom. Ik werd op een plezierige manier wakker,want dit bijzondere verhaal had me een groot geluksgevoel bezorgd :

 

De God van Israël is ècht wel overstelpend goed,omdat Hij ook mij in VREDE wonen doet.

   

 

Wil[t] U/ jij dat gevoel van vrede  ook graag in uw/ je hart hebben en meemaken in uw/ je leven ?

 

  Lees dan de groot nieuws _ bijbel,HET BOEK,de Willibrord- vertaling 1995,de Naardense Bijbel of de nieuwe bijbelvertaling 2004.

 dat zijn de nieuwere vertalingen van de Bijbel in hedendaags  Nederlands of bezoek mijn website.

 

Adres van de website :

http://www.petersbijbelteksten.nl/

 

Johannes 14 vers 27

 

Mijn vrede laat ik bij U achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.

 

 

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw. ]

 

[ Als iemand vindt,dat hij de laatste jaren ruimdenkender is geworden,dan is het helaas vaak zo,dat hij/zij alleen een ruimer geweten heeft gekregen !! ]

 

 

 

 

 Brief van je Vriend en Mensenkenner Jezus I

 

 

 

Hoe gaat het met je ?

Ik wilde je even laten weten,dat ik ook erg veel van jou houd. Net als van alle andere mensen,die er op aarde zijn. [ geweest ]

Ik zag je gisteren overdag nog met je vrienden praten.

 Ik heb er de hele dag op gewacht,dat je ook nog

een poosje van je tijd wilde geven,om een gesprekje met Mij te hebben.

Ik dacht,laat Ik je een schitterende zonsondergang cadeau doen,om de dag glorieus,ook voor jou,af te sluiten.Ik wachtte wel,maar je kwam jammer genoeg nog niet.

 

 

Ik heb je zien inslapen,opnieuw wachtte ik geduldig af,of je bij het wakker worden,verlangend was,om toch even met mij te communiceren. Ik heb zoveel dingen in voorraad,die Ik aan je kan en aan je wil geven. Gelukkig werd je wel gezond wakker,maar je ging in zo'n grote haast weg,dat ik merkte,dat je opnieuw geen tijd had,om op ''Mijn geestelijke lijn in te schakelen.''

Maar Ik heb heus wel gezien,dat je van binnen helemaal niet zo vrolijk en zo gezond was. En daar heb Ik nou op Mijn beurt weer zo'n last van. Mijn Hart kan daar niet zo goed tegen.

Wat had ik je graag willen helpen,om je,in een gesprek met jou,duidelijk te maken,dat Ik de Aangewezen Persoon ben,om je op te fleuren. Ik zou je dan verteld hebben,dat Ik met een percentage van 100 voor je klaar wil staan.

Mijn Liefde voor jou is namelijk dieper dan de diepste trog in de Grote Oceaan,hoger dan de hoogste bergtop in de Himalaya en zelfs groter dan de grootste ``nood``geyser,die ooit in jouw hart omhoog is gespoten.

Och,ik wou,dat je wist,dat Ik er Persoonlijk ook erg naar verlang,om met je om te gaan en telkens even bij te praten.

Ik weet best wel,dat het soms moeilijk op aarde is.Ik heb het Zelf in de hoogste graad aan den Lijve ondervonden.Daarom wil Ik jou,net als veel andere mensen,zo graag helpen.

Ik zou het ook fijn vinden,als je Mijn Vader zou willen ontmoeten. Hij wil je namelijk ook graag spreken en helpen,net als Ik.

Zo is Mijn Vader ten voeten uit,weet je. Ik zou zeggen,roep Me maar,vraag Me maar de Oren van het Hoofd en praat,het liefst zo vaak als je kunt,met Mij. Je weet niet half,hoeveel aanknopingspunten we S(s)amen hebben.

Ik ga Me natuurlijk niet aan je opdringen,want dat werkt averechts,dat weet Ik heel goed. Jij moet zelf kiezen,of je met Mij iets te maken wilt hebben. Ik wil,dat je wel heel goed weet,dat Ik al eeuwen geleden voor jou heb gekozen.

Mag Ik blijven wachten,tot je Mij ook ziet zitten ?

 

Was getekend

 

Jezus Christus,Zoon Van God,Verlosser

 

 

 

Licht van de wereld,schijn Uw Licht in mijn hart.
God van liefde,doordring mijn ziel met Uw genade,
opdat ik Uw glorie zal kennen,
Uw aangezicht zal zien,
Uw hart voel kloppen
en U mijn naam hoor noemen.
Vuur van God,verbrand,wat niet heilig is,
Jezus,neem mijn hart en maak het nieuw.

Graig Musseau

 

 

 

Brief van je Vriend en Mensenkenner Jezus II

 

 

"Toen Ik geboren werd,heb Ik gekozen voor jou,om ook jouw positie veilig te stellen. Mijn geboorte was bijzonder,velen waren blij !

Mijn Vader liet het gelijk weten aan de herders,die op de schapen pasten in Efratha's domeinen te Bethlehem,waarvan de vroegere koning David de eigenaar is geweest.

 

Maar Ik lag toch maar in een armzalige kribbe.

 

 

Als Ik later uitgescholden werd door Mijn vijanden en soms zelfs door Mijn vrienden,moest Ik aan jou denken,ja Ik wist precies,wat je zou gaan doormaken,als mensen je afwezen.

 Ik koos ervoor,om het ook door te maken,zodat ik jou helemaal zou kunnen opvangen...
 

En lief mensenkind,als je ouders je niet begrijpen,begrijp Ik je wel!

Mijn moeder Maria en vader Jozef snapten Mij ook niet,toen ik in de tempel bleef. Ze waren eerst ook boos,terwijl Ik gewoon bij Mijn Vader wou zijn.

 

 

Dit zie Ik ook zo in jouw leven !! Jij wilt ook zo graag bij Mijn Vader zijn en daar geniet Ik zo van ! Toch vraag Ik je,om je ouders te gehoorzamen. Het is moeilijk,Ik weet het,maar in Mijn Kracht kan je dat !  En anders kom je er toch fijn met Me over praten,``bij Mij`` !  Ik begrijp je !

Wat was Ik blij,dat je je liet dopen,net als Ik dat eeuwen geleden deed in de Jordaan !

 

 

Je wilt Me zo graag volgen ! En Ik volg jou,Ik zie alles wat je doet ! Ik houd alles nauwlettend in de gaten ! Jouw doop is het begin geweest van een nieuwe fase.

Ik heb je voor je doop verteld,dat je ''de woestijn'' in zou gaan na je doop. Ik zou je gaan voorbereiden op je taak.  Ik ben er ook geweest,heb hard moeten vechten tegen de satan en het was erg verleidelijk,wat hij allemaal z.g.n. aan Me wilde geven,echt wel !

Ik heb zo ook jouw strijd gezien ! Af en toe kon Ik haast niet blijven zitten. Ik wou je zo graag helpen ! Maar Ik wist,dat Ik je moest laten worstelen en dat deed Mij pijn !  Wel heb ik mensen naar je toe gestuurd,want Ik kon het niet laten,om je te laten zien,dat Ik van je hield ! En in Mijn Kracht strijdende,ben je toch staande gebleven ! Ik ben trots op je !  Ik houd toch zoveel van je !

Ik ben je nu ''die woestijn'' aan ’t uitleiden,maar voor je er helemaal uitgaat,wil ik nog even met je samen zijn,je dingen geven,brood,geestelijke wapens,instructies en vooral : Mijn Liefde ! Net als de engelen Mij dienden,zo wil Ik jou dienen ! Alleen mijn vraag is : Wil je dat ?

Ik ben alle mensen gaan dienen,groot,klein,mensen,die in nood waren,die gebukt gingen onder schuld,demonische machten,ziekten en zij,die leefden zonder een relatie met Mijn Vader.

 Ik wou ze zoveel over Hem vertellen,maar de mensen begrepen het niet.... wat heb Ik daarom gehuild ! Hun leed drukte zo zwaar op Mijn schouders.

 

 

Toen Ik Mijn vrienden uitzocht,wist Ik dat het er veel meer zouden worden dan 12. Jij bent er ook 1 ! Zoals Ik met hen rondliep,zo wil Ik ook met jou gaan wandelen,nu eerst om je Mijn Brood te laten eten en straks gaan W(w)e ook samen ''die woestijn'' uit,als Ik vind dat je er klaar voor bent ! Ik ga met je mee.

 

 

Wees dus niet bang,om weer onder de mensen te komen... en als dat moeilijk wordt,geeft het niets,neem tijd met Mijn Vader,je bent altijd welkom bij Hem ! Deed Ik ook en je bent immers Mijn broer of zus,dus voor jou staat Hij ook altijd klaar !

Ga met de mensen om,zoals Ik met de mensen om ging. Ga in Mijn Naam !

Ik heb je macht gegeven,om zieken te genezen,gevangenen vrij te laten en mensen met een gebroken hart blij te maken.

Ik ben nu hard bezig bij jou,om eerst deze dingen te doen,daarom houd Ik je nog even lekker bij Me,zo aan de rand van ''de woestijn''. Blijf nog maar even bij Mij ! Rust maar wat uit bij Mij !

Ik zie,dat je af en toe al bidt voor de mensen om je heen,dat is goed. Ik werk al krachtig door jou heen,twijfel daar nooit aan,maar voor jou zelf is het erg zwaar.

Je hebt wat meer kracht nodig nog en na zo’n strijd,die je geleden en gestreden hebt,kijk Ik daar niet vreemd van op. Maar Ik ga je het allemaal geven !

Herinner je je die babyfles nog,een beeld,dat Ik liet zien aan iemand,die vòòr jou een gesprek met Me had ?

En wat Ik vanmorgen tegen je zei ? Geestelijk ben je nog een baby,maar ga ervoor kiezen,om Mijn Melk te drinken,elke dag !

Ik neem je daarvoor in Mijn armen,kom maar ! Geniet ! Wees niet verongelijkt,dat Ik je als een baby zie !

Als je deze uitstraling voor Mij al hebt als baby,wat zal er later voor moois uit je voort gaan komen,als je Mij verder Mijn gang laat gaan ?

Dit heb Ik al een keer door iemand heen tegen je proberen te zeggen. Vanaf nu ga je snel groeien ! Kun je je al voorstellen,hoe Ik je wil gaan maken ?

Jij mag dus straks precies gaan doen,wat Ik deed,maar één ding niet.

Misschien zul je er een beetje van proeven,omdat je Mij volgt,maar je hoeft niet de beker leeg te drinken,die Ik leeggedronken heb,want dat heb Ik al voor jou gedaan !

 

HET ''RUW-HOUTEN'' KRUIS.

 

Het was verschrikkelijk ! Het kruis deed Me zo’n pijn ! De mensen lachten Me uit,terwijl Ik juist een beetje liefde nodig had..., zeker zo vlak voor Mijn sterven. Ik hing er bijna naakt,o,wat schaamde Ik me !

Ze namen mijn kleren,dobbelden er zelfs om,kun je je dat voorstellen ?

En ondertussen gingen die twee anderen ter weerszijden van Mij nog ruzie maken ook ! Ik heb er wel wat van gezegd,maar Ik had het Zelf al zo benauwd !

Gelukkig is één van hen door zijn grote geloof in Mij vlak voor zijn dood bij Mij in Mijn Paradijs gebracht !!

En wat nog het allerergste was : Mijn Vader liet Me alleen... Ik was te afschuwelijk voor Hem,Ik voelde Me zo afgewezen ! Hij zag al die zonde op Mijn bebloede schouders opgestapeld en wilde Me niet meer zien !

Kan je het je een heel klein beetje voorstellen,hoe dat bij Mij overkwam ?

En dat,terwijl Ik de keus had,om van het Kruis af te gaan en rechtstreeks naar Mijn Vader terug te keren.

Die zonde was immers niet de immorele vuilnis,Die Ik er van gemaakt had ! Ik had die rommel zo neer kunnen gooien en Mijn Vader zou niet boos op Me zijn geweest... Ik heb Hem zelfs nog gevraagd of dat kon,in Getsémané,de olijventuin op de Olijfberg,toen ik ook al zo alleen was. Maar ik ben toch doorgegaan.

 


 

Ik heb daar gehangen in het toppunt van ellende voor jou ! Jouw zonden drukten op Mijn rug,mijn bebloede rug.. Ik droeg en verdroeg alles ! Ik was kapot van verdriet en Ik stierf... voor jou ! Maar op het moment,dat Ik zei : "Het is volbracht" waren alle mensenzonden ook echt door Mij met Mijn Vader vereffend ! Alles,waar jij onder zou kunnen lijden is door Mij uit de weg geruimd ! Ik vraag je nu alleen,om Mij te volgen !

Ik ben opgestaan uit de dood,voor jou ! Ik LEEF.

Realiseer je je dat ? Ik ben er nog steeds,sterker nog,Ik wacht op je !

Ik wil je dit de komende tijd meer en meer laten zien.

Ik wil je genezen op alle gebieden van je leven. Mijn vraag is : Wil jij  ook,dat Ik dat doe ? Of is dat nog steeds een geheim voor jou,dat in duister is gehuld ?

 

Was getekend

 

Jezus Christus,Zoon van God,Verlosser.

p.feddema@online.nl