Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Ben je boos ? Pluk een roos !

[  Zie ook voor uitvoerigere info bij : Het echte Vrederijk. ]

 

 

 

Tweede Titel

Hoe ziet de aarde er als dorp uit ?

= “GLOBAL VILLAGE”

 

 

[ Voor meer info hierover,klik op :

Waarom zou je toch zo zeuren”. ]

 

Als je je `s avonds ``hondsmoe`` voelt,komt dat misschien,doordat je de hele dag hebt lopen grommen....?   

 

``Wie zijn zelfbeheersing verliest,zal meestal meer verliezen``.   

 

 

 Zie :

Romeinenbrief,hoofdstuk 12,de verzen 18 en 21 :

 

Leef,voorzover het in Uw macht ligt,met alle mensen in vrede....

 

``Je kunt beter niet bruggen afbreken,misschien moet je er nog een keer over heen lopen !``

 

 

Laat U niet overwinnen door het kwade,maar overwin het kwade door het Goede.

 

Boosheid is een van de krachtigste emoties. Het kan een bron zijn van explosieve energie,maar ook een torenhoge hindernis,waardoor ons leven verwoest wordt.

 Uitbarstingen van geweld,bitterheid en een spoor van gebroken relaties blokkeren de toegang tot Gods Genade,Goedheid en Overvloed.

 Er bestaat rechtvaardige en onrechtvaardige boosheid. Soms is boosheid sterk zichtbaar; soms is het sluimerend of zelfs bevroren.

 In het volgende hoofdstuk krijgt de site-bezoeker bruikbare sleutels om Bijbels verantwoord om te gaan met opgestapelde boosheid uit het verleden.

 

 

 

Bent U BOOS,pluk dan van

GOD een roos !

 

BOOSHEID I

 

Efeziërs 4 vers 26 en 27

Als U kwaad bent,laat dan

geen wrok in Uw hart opkomen,

want dan zondigt U.

 

Zorg ervoor,dat U Uw boosheid voor

het einde van de dag weer kwijt bent.

Geef de duivel geen schijn van kans.

 

[ Wind je gerust eens op,maar.....loop dan wel op tijd af ]

 

 

BOOSHEID II

Jakobus 1 vers 19 en 20

 

Beste broeders,vergeet niet,

dat het goed is,om veel te luisteren,

weinig te zeggen en

niet snel kwaad te worden,

 

want door kwaad te worden,

kunnen wij Gods doel niet bereiken.

 

 

 

{ Wat er werkelijk toe doet,is niet,

wat er ‘met’ ons gebeurt,maar vooral wel ‘in’ ons. }

 

Kwaad blijven vergalt je eigen leven

en klemt op de duur de keel af !

 

[ De mensen weten,wie je werkelijk bent door,wat ze van je zien,niet door,wat ze van je horen. ]

 

Ondanks alles

 

Mensen zijn soms onredelijk,onlogisch

en egoïstisch,…maar blijf van hen houden,

 

ondanks alles.

 

Als je het goede zoekt,zullen mensen

je beschuldigen van egoïsme

en verkeerde motieven

…maar blijf het goede zoeken,

 

ondanks alles.

 

Als je succes hebt,krijg je onechte vrienden

en echte vijanden

…maar blijf vasthouden aan je succes,

 

ondanks alles.

 

De goede dingen,die je vandaag doet,

kunnen morgen alweer vergeten zijn…

Maar blijf goede dingen doen,

 

ondanks alles.

 

Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar

…maar blijf toch maar eerlijk en oprecht,

 

ondanks alles.

 

Mensen houden van succes en lopen

alleen geslaagde mensen achterna

…maar loop ook eens mislukkelingen achterna,

 

ondanks alles.

 

Wat U jarenlang met moeite hebt opgebouwd,

kan in één dag weggevaagd worden…

maar blijf bouwen,

 

ondanks alles.

 

Mensen hebben soms hulp nodig,

maar kunnen zich tegen U keren,

zodra U hun daadwerkelijk helpt…

maar blijf hen helpen,

 

ondanks alles.

 

[ Mensen met  wie je omgaat zijn als de knoppen,die je in een lift aantreft :

Ze brengen je,of hogerop,of ze sturen je naar de kelder. ]

 

Als U in het leven overal Uw beste

beentje voor zet,krijgt U soms de wind van voren…

Maar blijf toch maar wel Uw beste beentje voor zetten,

 

ondanks alles.

 

 

Moeder Theresa

 

Dit gedicht staat in vergrote tekst

op de muur in een weeshuis in Calcutta,

India,dat zij daar heeft opgericht.

 

Boosheid maakt je tot een gevangene en dus tot een slachtoffer van je eigen gevoel van bitterheid. !

 

 

 

 

DE AARDE WORDT ZO LANGZAMERHAND

ÉÉN GROOT DORP.

De wereld is,dankzij de

supersnelle communicatie

via e-mail,sms-jes,i-mode en gms,klein geworden.

Men heeft het wel eens over ‘The Global Village’,

de wereld als één dorpsgemeenschap.

 

[ KLIK voor info ook op :

 

ER ZIJN  tenminste ACHT VOORTEKENS

en lees iets bij het voorteken

nummer 4 over de versnelling in de

mondiale “digitalisering”. ] 

 

Maar laten we er bijvoorbeeld

even vanuit gaan,

dat we de wereldbevolking

metterdaad

zouden kunnen reduceren tot een

dorp van pakweg 100 mensen.

 

Hoe zou dat werelddorp er dan wel uitzien ?

Friday Fax van DAWN gaf er

onlangs de volgende opsomming van :

57 van de 100 werelddorpsbewoners

zouden Aziaten zijn.  Voorts zou men er

21 Europeanen aantreffen, 14 Amerikanen

( zowel Noord als Zuid ) en 8 Afrikanen.

Het dorp zou bestaan uit 52 vrouwen

en 48 mannen.

Er zouden 70 niet-blanken

en 30 blanken wonen.

Van de 100 werelddorpsbewoners zouden

er 30 christen zijn,waarvan hopelijk velen

met een blij spelende “muziekdoos”

in hun hart,

 

[ In een echte becijfering geven 2,1 miljard

mensen aan

de z.g.n. godsdienststatistici aan,

dat ze christen genoemd wilden worden ]

 

maar 70 zouden een andere

godsdienst aanhangen,

of zelfs helemaal niets met [ een ]

godsdienst te maken willen hebben.

 

[ Wel 20 procent van de wereldbevolking

van 6,40 miljard mensen hangt 

de Islam aan

 

( = bijna  1,3 miljard mensen)  ]

 

Het “dorp” zou 11 homoseksuelen tellen

en 89 heteroseksuelen.

1 zou bijna dood zijn

1 zou zwanger zijn

 

Zes  [ dus 6 ]”werelddorpsbewoners” zouden

samen 59 procent van alle

 rijkdom in handen hebben !!!

 

en alle zes [ dus 6 ] zouden ze

uit de Verenigde Staten afkomstig zijn.

 

Maar liefst 80 werelddorpelingen zouden

ronduit slecht gehuisvest zijn en

in elk geval in minder dan

een standaardhuis wonen.

 

70 zouden analfabeet zijn en

50 zouden ondervoed zijn.

 

[ In dit fictieve dorp zouden tegenover

elk sterfgeval twee ( dus 2 )

 

geboorten staan.

Overigens : De supersnelle

hedendaagse

communicatie zou evenwel toch

nog bijna aan het dorp

voorbijgaan :

 

Want van de 100 dorpsbewoners

zou er slechts eentje [ dus 1 ] over

een computer kunnen beschikken.

 

 

En wat het onderwijsniveau in het

 dorp betreft :

 

Slechts één dorpsbewoner zou een

academische titel voeren of op zak hebben. ]

 

UNICEF: Helft van alle kinderen slachtoffer van armoede,oorlog en aids

 

 

 

 


 

 

Britse onderzoekers stelden voor UNICEF in een rapport,dat op 09-12-04 uitkwam,vast,dat meer dan de helft van de kinderen in ontwikkelingslanden in armoede leeft en niet voldoende de beschikking heeft over primaire levensbehoeften.

 

In het rapport staat ook dat :

- één op de zes kinderen in ernstige mate honger heeft ;

- één op de zeven kinderen geen toegang heeft tot de gezondheidszorg ;

- één op de vijf kinderen niet de beschikking heeft over schoon water ;

- één op de drie kinderen in een huis zonder sanitair woont.

Daarbij komt,dat 640 miljoen kinderen geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben ;

 300 miljoen kinderen niet beschikken over informatiebronnen als de krant,radio en televisie en 140 miljoen kinderen,overwegend meisjes,nooit een school hebben bezocht.

 

De gigantische inkomensongelijkheid blijft een probleem. De 225 rijkste mensen ter aarde verdienen net zoveel als de armste 2,7 miljard mensen, oftewel 40 procent van de wereldbevolking.

 

 

 

 

 Er sterven in deze tijd ruim

2 miljoen kinderen per jaar in de

 tropische landen aan malaria,

 omdat men die paar gulden voor

 een muggennet niet kan ophoesten.

 

Onlangs werd bekend,

dat een Haïtiaanse werknemer van

Walt Disney er 17 jaar voor

moet werken,om het uurloon

van de Amerikaanse Directeur van

dat bedrijf bij elkaar te verdienen.

 

Geld voor goede voeding en

voor de dokter kan hij derhalve onmogelijk missen.

 

Terwijl onze overheid campagnes ontwikkelt tegen overgewicht bij kinderen

en volwassenen,sterven er dagelijks in de wereld 24000 mensen aan honger !!!

 

Terwijl in Nederland de ziekte aids,dankzij medicijnen geen dodelijke ziekte meer is,

sterven er wereldwijd nog dagelijks 8000 mensen aan,met name in de ontwikkelingslanden !!

 

Onze God in de Hemel maakt Zich hier heel woedend over.

Lees daarvoor  o.a.:

 

Amos 5,waar te lezen staat...

 

``Bespaar me het geluid van jullie liederen,de klank van jullie harpen

wil ik niet horen....

Laat  [ liever ] het RECHT stromen als water``.

 

In de Bijbel wordt meer dan 2000 keer gesproken

over onrecht en armoede,bijna evenveel als over

het onderwerp van ons persoonlijk HEIL.

 

God gruwt blijkbaar van vroomheid zonder  betrokkenheid

bij de armen op deze planeet.

 

Cosby belooft ruim één miljoen aan Museum voor Slavernij
Uitgegeven op 26-09-2004 om 10:43 uur
 

 

Komiek en acteur Bill Cosby heeft ten minste één miljoen euro beloofd aan een nieuw op te richten Nationaal Slavernij Museum.

Cosby heeft aangekondigd de opbrengst van 10 optredens aan het museum te geven. De acteur zit in het bestuur van het museum. "We hebben geschiedenis nodig", vertelde Cosby in Fredericksburg, waar het museum in 2007 open wil gaan. "We hebben bewijzen voor onze kinderen,zodat ze de kracht van hun voorvaderen kunnen zien."

Het museum is druk bezig fondsen te werven met allerlei activiteiten rondom optredens van Bill Cosby. Ze hopen zo 20 miljoen euro bij elkaar te verdienen. Voormalig gouverneur Wilder,de eerste zwarte gouverneur verwacht dat het museumproject zo'n 200 miljoen euro zal gaan kosten.


 

Op 25-03-2007 was het precies 200 jaar geleden,dat de slavernij in het Britse wereldrijk officieel werd afgeschaft. !!

De Britse Christen-parlementarier William Wilberforce kon dit toen op zijn conto schrijven.

Echter in onze tijd leven er toch nog zo`n 20 miljoen mensen in [ moderne ] slavernij,waarvan er  zo`n 800.000 internationaal worden verhandeld ,dat is zelfs meer dan in de tijd van Wilberforce.

 Veel  multinationals,bedrijven en maffianetwerken zetten steeds meer slaven in.

 De recente film Amazing Grace,genoemd naar het overbekende lied van John Newton,die voor zijn bekering kapitein van een slavenschip was,is blijkbaar nog steeds actueel, ook anno 2012.

 

Illustratietekst

 

Spreuken 31 vers 8

 

Open je mond voor de stomme,

voor het recht van  hulpelozen ;

open je mond en geef een rechtvaardig oordeel

en doe de armen en noodlijdenden recht.

 

Schuld bekennen voor verzwegen rol bij slavernij.

 
Schuld bekennen en vergeving vragen maakt de weg vrij voor een eerlijke en vrije relatie. Daarom is het goed, dat Nederlanders schuld bekennen voor de slavenhandel.

 
Ineens werd het actueel. Stanley Veldwachter, voorzitter van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) vertelde wat bij hem naar boven kwam, toen hij op televisie beelden zag van Khadaffi, die geslagen en achter een auto aangesleept werd. ‘Zo werden onze voorouders ook geslagen en achter wagens aangesleept.’
Ineens was het slavernijverleden geen abstract thema meer, maar een ervaring die verbonden is met pijn, die ook nu nog wordt beleefd. Veldwachter haalde het beeld aan in een gesprek met vertegenwoordigers van de kerk.

De Raad van Kerken werkt samen met het ZZg en de Evangelische Broedergemeente (EBG),

 om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. De herdenkingen beginnen op 1 juli 2012 en lopen tot 1 juli 2013. Dan is het precies honderdvijftig jaar geleden, dat de handelsboeken definitief werden gesloten. Formeel althans.

 

Ogenschijnlijk behoort de slavernij tot de prehistorie, analyseert Yosé Höhne-Sparborth, één van de coördinatoren van de activiteiten namens de Raad van Kerken. Daardoor wordt er ten onrechte over gezwegen. Verschillende nakomelingen van de slaven vinden het moeilijk, om over de slavernijperiode te praten. ‘Laat het verleden het verleden blijven’, lijkt hun motto te zijn. Maar het is de vraag, of het zwijgen over het verleden ook daadwerkelijk betekent, dat het verleden het zwijgen kan worden opgelegd. Nogal wat nakomelingen van de slaven nemen een houding aan van ‘natuurlijk is het kwalijk, dat de Nederlanders een rol hebben gespeeld bij de slavernij, maar we nemen het hen niet openlijk kwalijk’.

 
Die houding versluiert de werkelijkheid. De Nederlanders hebben van de zeventiende tot de negentiende eeuw een stempel gezet op de slavenhandel, zowel waar het gaat om het transport als om het uitnutten van de slavenarbeid. Complete grachtengordels in het westen van Nederland verrezen, mede mogelijk gemaakt door geld verdiend met mensenhandel. Nog steeds behoren de protestantse diaconieën van de grote steden tot de rijkste diaconieën van Nederland, waarbij nogal wat dood geld is overgemaakt per testament door mensen, die daarmee postuum hun geweten enigszins hebben kunnen zuiveren.


 

 

 

'Aantal werkende armen neemt sterk toe'
Uitgegeven op 24 september 2005 om 08:43 uur
 
De groep werkenden,die rond moet komen van het sociaal minimum of minder,is de laatste jaren sterk gegroeid.

 Hoewel ze een baan hebben,behoorde in 2003 één op de twintig werknemers tot de categorie 'werkende arme'.

Dat meldt de Volkskrant op zaterdag naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het aantal Nederlanders met een baan,dat niet meer te besteden heeft dan het sociaal minimum,is tussen 2001 en 2003 met 61 duizend gestegen tot 203 duizend. Er zijn geen gegevens van na 2003 beschikbaar.

Maandelijks komen huishoudens op of onder het sociaal minimum volgens budgetorganisatie Nibud dertig tot driehonderd euro tekort, afhankelijk van de samenstelling van het gezin.

Het sociaal minimum bedraagt voor een alleenstaande ongeveer 575 euro per maand. Voor een echtpaar of een samenwonend stel 1150 euro.

 

 

Mijn oude Vader bad altijd de volgende

woorden in zijn tafelgebed :

 

[ hij is 94 jaar oud geworden en mijn moeder 81 jaar ]

 

''Wij danken U Heer,dat U de Staf van

 HET BROOD bij ons niet

hebt gebroken.

en ik bid U,God,ook voor

onze natuur _ en tijdgenoten,

die hun leven in honger en

kommer moeten rekken.

Bied hun,in deze door demonen

 

beheerste wereld,in dit door de duivel bezet gebied

ook het enige goede uitzicht.

Om Jezus wil,

Amen''.

 

Dit gebed wil,blijkbaar ook

in de Ogen van God,

een zeer legitiem gebaar aan

de kansarmen op aarde

tot uitdrukking brengen.

 

Want er staan namelijk wel,zoals ik eerder in dit hoofdstuk schreef,

 

2103 verzen over ARMOEDE en zorg voor de armen in de Bijbel,

 

waarin dit ongewenste fenomeen beslist niet op neutrale

wijze wordt besproken :

 

Het door de profeten gesproken Woord van God bevat,behalve religieuze informatie,

soms ook belangrijke universele sociale- en ethische boodschappen.

 

Een paar voorbeelden :

 

In Ezechiël 16 vers 49

lezen we,dat de vroegere bloeiende steden Sodom en Gomorra o.a. ook werden verwoest,omdat men de armen niet ondersteunde.

Zo staat het er letterlijk I :

''De ongerechtigheden van Uw zuster Sodom en haar dochters bestond hierin,dat ze leefden in een overdaad,waar ze prat op gingen en waar ze in zorgeloze rust over waren,en zich om de misdeelde en de behoeftige niet bekommerden''.

In Daniël 4 vers 24 krijgt koning Nebukadnessar van de profeet het advies,om zijn zonden ''te niet te doen'' door ''medelijden met de armen in zijn rijk te tonen.

Zo staat het er letterlijk II :

'' ........Vereffen Uw zonden door aalmoezen en Uw misdaden door barmhartigheid voor de armen. Dan zal Uw geluk duurzaam zijn.''

 

In Jeremia 22 vers 13 krijgt koning Jojakim een vermaning,omdat hij zijn werknemers niet heeft betaald voor de bouw van zijn paleis.

 [ Hij zal later voor straf als een ezel worden begraven,omdat hij o.a. ook die vermaning in de wind heeft geslagen. ]

 

Zo staat het er letterlijk III :

''.....die zijn naaste laat werken voor niets en hem zijn loon niet betaalt''.

 

In Zacharia 7 vers 10 komt deze profeet op voor weduwen en wezen.

 

Zo staat het er letterlijk IV :

 

''... verdruk de weduwe en de wees niet,de vreemdeling en de arme,...

 

Leviticus 25 vers 25 geeft in het oude Israël ons een wet tegen verarming en armoede,waar bij de ene mens ten dienste staat van de ander,hoe velen er in die tijd ook waren,die zich bewust aan deze taak ontrokken.

 

Zo staat het er letterlijk V :

 

''Raakt Uw broeder in moeilijkheden,zodat hij een deel van zijn bezit moet verkopen,dan moet zijn naaste verwant het bezit,dat zijn broeder verkocht heeft,terugkopen''.

 

Als Illustratietekst,die met name slaat op

de Bijna-eindtijd,waarin wij immers verkeren kies ik :

 

Jakobus 5 vers 3b en 5,waar staat :

 

“Schatten hebt U verzameld,

terwijl het de laatste dagen zijn.

U hebt op aarde ''gezwelgd'' en gebrast,

U hebt U zelf vetgemest voor

de dag van de slachting.”

 

'Jongeren meer betrekken bij voedselvraagstuk'
Uitgegeven op 16 oktober 2005 om 07:12 uur
 
Jongeren moeten wereldwijd meer worden betrokken bij het voedselvraagstuk. Dat is de rode draad van de 24e Wereldvoedseldag,die zondag wordt gehouden. De organisatie van de dag heeft tot doel,dat 'voedsel voor iederéén een mensenrecht wordt voor de generatie van nu en van de toekomst'.

Ongeveer achthonderd miljoen mensen zouden momenteel ondervoed zijn.

De Wereldvoedseldag is ontstaan,om aandacht te vragen voor de problemen met de voedselvoorziening in sommoge delen van de wereld. Organisator van de dag is de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO). Volgens haardoen wereldwijd meer dan 150 landen mee aan de Wereldvoedseldag.

In de Amsterdamse Melkweg vinden zondag diverse activiteiten plaats in het kader van de dag. Daar wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de 'Wilde Ideeënwedstrijd'. De Stichting FairFood,die zich in Nederland inzet voor de voedselkwestie,heeft studenten gevraagd,hoe het probleemstuk het best onder de aandacht kan worden gebracht. De winnaar van de wedstrijd ontvangt vijfduizend euro.

De nationalistische beweging Voorpost heeft op haar website aangekondigd,om zondag te protesteren tegen 'de massacultuur,die fastfoodketen McDonald's propageert'. Zij wil dit bij diverse Nederlandse vestigingen van het bedrijf duidelijk maken.

 

 

Bezoek[ster]er,vind U het ook niet met mij,Webmaster,dat het nu toch wel de hoogste tijd wordt,

hopelijk ook op Gods KLOK,

 

 

dat de MESSIAS,onze Heer Jezus Christus,

op de Olijfberg,

aan de oostkant van Jeruzalem,

eindelijk met name ook voor deze

vele kansarmen op aarde,terugkomt ?

 

Dit,om dan gedurende het daaropvolgende

 MILLENNIUM de gelegenheid te baat te nemen,om het vroegere

 

Theocratische Eden van de eerste

mensen Adam en Eva,in de vorm van een echte tweede paradijselijke kans

 

overal op aarde

met grote voortvarendheid aan alle,

dan levende,mensen gezamenlijk terug te geven.

 

[ Klik voor een verdere verduidelijking ook op :

Het Rijk van DE VREDE,het 1000-jarige Godsrijk. ]

 

 

 

UIt : Peters Bijbel-Teksten

 

p.feddema@online.nl