Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De ''betere'' gebedsverhoring

 

[ Zie ook bij : De Macht van het Gebed. ]

 

 

 

 

 

Plus drie gebeden in het Engels. 

 

Jesaja 41 vers 13

 

Ik houd U bij de rechterhand _ Ik,de HERE,Uw God _ en zeg tegen U : Wees niet bang,Ik ben hier,om U te helpen.

 

 

  Wie met lege handen staat ... kan ze vouwen. God is nooit  'in gesprek', Zijn telefoonnummer   =   2 keer 5.  ( twee gevouwen handen ) ]

 

 

Gebed zonder geloof is slechts een slag in de lucht. 

 Het gebed is een soort geestelijke krachttraining voor de gelovige,zei er eens iemand.

 

[  Bij Versjes vindt de website-bezoek(st)er op nummer 45 een indrukwekkende PP-D,welke o.a ook  het onderstaande VERHAAL vermeld.  Klik daar dan wel op het woordje HIER. ]

 

Toen ik tot God ergens voor bad,verhoorde Hij anders en beter !!

 

Ik vroeg om kracht en God gaf mij  als Zijn Antwoord moeilijkheden,

om sterk van te worden.

Ik vroeg om wijsheid,maar God gaf mij problemen,

die ik samen met Hem meestal wel op kon lossen.

Ik vroeg om welvaart,maar God gaf mij verstand,

om ervoor te leren werken.

Ik vroeg om moed,maar God gaf mij gevaren,

waar ik me in Zijn Kracht doorheen moest zien te worstelen.

Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen met problemen,

die ik gelukkig samen met Hem kon helpen.

Ik vroeg om allerlei gunsten en God gaf mij in plaats daarvan veel nieuwe kansen.

 

Ik heb al deze keren niets gekregen van de dingen,

waar ik om gevraagd had.

 

 

Loofhut in Jeruzalem  Eigen foto van de Webmaster,gemaakt in 1999.

 

 

IK HEB DESONDANKS ALLES ONTVANGEN,WAT IK IN DIE GEVALLEN NODIG HAD !

 

De Webmaster heeft een indrukwekkende Powerpoint Slideshow over Het Gebed voor U voorhanden. Klik op HIER en vervolgens bij het

 nummer 39 van CHRISTELIJKE VERSJES weer op HIER.

 

        [   English also for Foreign Visitors

 

Through This All

 

I have many tears and sorrow

I have questions for tomorrow

But in every situation,God gave blessed consolation.

 

My trials came to only make me strong.

Through this all I learned to trust in Jesus,

I learned to trust in God,to depend upon His Word.

He brought me through.

If I never had a problem,I had

never known that God could solve them

 

Wellknown Gospel singer Andraé Crouch ]

 

 

[ Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor U,maar het verandert U voor de dingen.]

 

 ``Bid alsof alles van God afhangt en werk alsof alles van de mens afhangt``,citaat van Francis Spellman

 

``Gebed is niet zonder meer een activiteit,waarin we met onze ogen dicht een lijstje met onderwerpen bij God brengen,waarvan we hopen,dat Hij dat verhoort.

Nee : Het gebed is veel meer een gesteldheid van ons hart,dat we zo vaak als we kunnen aan Hem uitstorten.``

 

Kees Middelbeek

 

Romeinen 8 vers 31 en 32

 

Wat kunnen wij hier nog over zeggen ? Als God aan onze kant staat,wie zal dan tegen ons zijn ? God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien,maar Hem uitgeleverd ter wille van ons allemaal.

 Zal Hij,nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven,ons dan ook niet alles geven ?

 

 

[  Als je om regen bidt,neem dan wel de modder voor lief. ! ]

 

 

 

 

 

[Als men eens wist,wat het gebed kon geven,
dan ging een ieder op zijn knieën door het leven ]

 

 

 

Geloofskracht,gepaard gaande met een smekend gebed,doet ook op aarde wonderen !

 

Er bestaat een oude legende

Twee mensen plantten een olijfboom,om in de behoefte van olie te voorzien.

De ene mens beval zijn boompje bij zijn God aan en liet het opgroeien aan Hem over.

De andere mens was er elke dag mee bezig. Hij had steeds weer ''nieuwe wensen'' voor zijn boompje en was er helaas steeds in negatieve zin mee bezig. Hij verplantte de boom na enige tijd zelfs. Het eindresultaat was,dat zijn boompje doodging,terwijl het andere groeide en vruchten droeg.

 

 

[  Bij Versjes vindt de website-bezoek(st)er op nummer 35 een indrukwekkende PP-D,welke handelt over onopvallende WERELDWONDEREN. 

 

De les van deze legende is : 

God weet,wat we allemaal nodig hebben. Hij alleen geeft het leven en houdt het er in en Hij alleen zorgt voor de echte wasdom.

Hij weet het beter dan wij en beter dan ik : 

Mijn website bestaat nu meer dan 10 jaar en wordt nog steeds bijgewerkt.

Ik realiseer me nu heel duidelijk,dat God het was,Die de vele 1000den bezoekers  [ 7613 serieuze bezoekers in april 2012 ]

Zie voor maand en jaar boven rechts

17554

16995

345

253

6016

6697709

0

0

7613

  naar mijn parkeerplaats op het internet heeft gebracht

,om hen kennis te laten nemen van een,50-tal

"STUKKEN'',in mijn ogen,beslist wel,denk ik,gevarieerde EVANGELIE-prediking,

dat hen tot nu toe op weg heeft kunnen helpen,

om het enige Pad te vinden,dat alleen via Jezus Christus leidt naar ''Het beloofde Land'',

 

de lichtende EEUWIGHEID van God.

 

Daar ben ik God best wel dankbaar voor.

 

 

[ Van bidden behoef je geen verstand te hebben : Dat kunnen we allemaal.

 

Joop Gankema in Opwekking Magazine ]

 

[ ''Het gebed is een ongekende mogelijkheid,want door gebed kunnen wij alles veranderen,mensen,dingen,moeilijkheden en omstandigheden''.

 

M.Basilea Schlink  ]

 

``Het verborgen gebed,in afzondering van 's werelds rumoer,is dagelijks nodig,

om meer kennis van Gods Genade in Christus te kunnen verkrijgen''

 

Glady Aylward

( zendelinge in China en Tibet )

 

 

[ Bidden met een slecht geweten wordt al gauw waardeloos in de Ogen van God.

 

Elk gebed wordt zelfs krachteloos,als wij voortdurend in onmin met elkaar leven.

 

Ruzie en andere niet beleden zonden staan tussen God en de mens in.

Ze verstikken ons Geloof en maken het (echte) Gebed onmogelijk.

Bram Krol ]

 

Tot slot nog drie gebeden in het Engels vertaald voor Engelssprekende bezoekers :

 

[ Prayers for Foreign Visitors ]

                                   1

Almighty and Everlasting God,

Who,of Thy Tender Love towards mankind,

 

 

has sent Thy Son,our Saviour Jesus Christ,

to take upon Him our flesh,

and to suffer death upon the cross,

 

 

 

that all mankind should follow the example of His Great Humility ;

Mercifully Grant,that we may both follow the example of His Patience,

and also be made partakers of His Resurrection   

through the Name Jesus Christ,our Lord

Amen

                                            

                                                2

O God,from Whom all Holy Desires,all good Counsels

and all just Work do proceed :

Give unto Thy servants that Peace

which the world cannot give ;

that both our hearts may be set to obey Thy Commandments,

and also that by Thee we being defended

from the fear of our enemies,

may pass our time in rest and quietness ;

through the Merits of Jesus Christ our Saviour.

Amen

                                    3

Lighten our darkness,

we beseech Thee,O Lord ;

and by Thy great Mercy

defend us from all perils and dangers

during the day and the night ;

 

 

for the Love of Thy only Son,

our Saviour Jesus Christ.

Amen.