Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !

 

 

 

[ Kijk in dit verband ook bij : Zegenen,altijd goed !

 

 [ Zie extra onderaan : Het ontroerende verhaal van de jonge man,die zijn familie een tijdje kwijt was. ]

 

GOD ALLEEN REKENT DEFINITIEF

 AF MET MIJN SCHULDGEVOELENS.

 

 

 

 

 

SCHULD I

 

1 Johannes 1 vers 9

 

Maar als wij onze zonden bekennen,is God

zo trouw en oprecht,om ons die te vergeven.

Hij reinigt ons van alle zonde.

 

SCHULD II

 

Jesaja 44 vers 22

 

Ik heb Uw zonden laten verdwijnen

als de ochtendmist in de middagzon !

Keer terug naar Mij,

want Ik heb de losprijs voor U betaald.

 

  

  

SCHULD III

 

Jesaja 1 vers 18

 

Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten,

zegt de HEER ;

al waren Uw zonden rood als scharlaken.

Ik maak ze wit als sneeuw.

Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol.

 

 

SCHULD IV

 

 

 

Efezirs 1 vers 7

 

Gods Zoon heeft Zijn Leven en  Zijn Bloed gegeven,

om ons van de zonde te verlossen.

Alles,wat wij hebben misdaan,is daardoor vergeven.

Wat een ongelofelijke genade !!!

 

[ The ultimate- amazing Grace ]

 

 

 

 

[ Jezus zou nooit als onze ultieme BLOEDDONOR

 zijn opgetreden,

 als onze verlossing ook op een andere manier

 door Hem verkregen had kunnen worden. ]

 

 

 Het BLOED van de Zoon redt blijkbaar

 ook in deze tijd nog van de Eeuwige Dood.

 

 

[ = de Hel ]

 

Dit mag dan een onesthetische gedachte zijn

en zogenaamd alleen nog geleerd worden

door de ouderwetse BLOED _ theologen,

de bovenstaande bijbeltekst spreekt

 m.i. duidelijke taal !!

 

 

 

Een oud vrouwtje op haar knien ziet vaak verder dan een moderne theoloog op zijn tenen.

Gedichtje uit de bundel van Johannes de Heer

 over de volledige

 KWIJTSCHELDING van de SCHULD,

veroorzaakt door de ZONDE :

 

 

O,wat een VERLOSSING

gaf God in het Bloed

de enige losprijs

die voor Hem voldoet

 

Door het BLOED van het LAM

gaan wij vrij tot Gods Troon

Breng daarom de GLORIE

aan de VADER en de ZOON

 

Is er volgens de Bijbel zonder Het Bloed echt geen Verlossing mogelijk ?

 

``Nagenoeg alles wordt volgens De Wet met Bloed gereinigd en zonder het vergieten van Bloed is er geen vergeving``.

 

  Zie : Hebreen 9 vers 22

 

Wij zijn Verlost door Het Bloed van Jezus !

 

 Zie ook :

 

1 Petrus 1 vers 18 en 19

 

`` U weet,dat U niet door vergankelijke dingen,zoals goud en zilver,bent

Verlost uit het zinloze bestaan,dat U van Uw vaderen hebt gerfd.

U bent Verlost door het kostbare Bloed van Christus,Het Lam zonder vlek of gebrek,...``

 

 En we zijn voor altijd Schoongewassen met dat Bloed !

 

``Maar als wij onze Weg gaan in het Licht - zoals Hij  [ = Jezus Christus ] Zelf

in het Licht woont - dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt Het Bloed

van Zijn Zoon Jezus ons van elke zonde.``

 
 Maar gaan we onze weg in het Licht,zoals Hijzelf in het Licht is,dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt Het Bloed van Jezus,Zijn Zoon,ons van alle zonde.    Maar als we de Weg van het Licht bewandelen,zoals hij staat in het licht,dan zijn we met elkaar verbonden en maakt Het Bloed van Zijn Zoon Jezus ons rein van elke zonde.

 

Zie : 1Johannes 1 vers 7

 

 

 

 

 Door de verzoening met God met name door het Levensbloed van Jezus Christus,Zijn Zoon, De Tweede Adam,zijn we dus metterdaad losgekomen van de erfelijke belasting,die in de Bijbel zonde wordt genoemd.

 

 

SCHULD V

 

Hebreen 8 vers 12

 

Ik zal hun overtredingen vergeven en

niet meer aan hun zonden denken.

 

 

[ Waarheid zonder genade verspreidt wetticisme.

Waarheid,Die alleen de les kan spellen,

mist de Liefde en is derhalve

de uiting van een leugenachtig hart.

 

Drs.Jef De Vriese  ]

 

 [ Onderstaand gebed is ook te beluisteren als mp3,voorgelezen door jullie Webmaster, op het Hst. Chr. Versjes bij no .41. Klik daar nog op HIER. ]

 

GEBED,om het echte RESPECT voor God te verkrijgen

 

 

Heer Jezus,

 

Geef mij het echte respect voor U in mijn hart.

Geef ook,dat ik niet bang ben voor het lijden ter wille van U,omdat er in de Bijbel immers ergens terecht door U gezegd wordt :

 

''Wees niet bang,want Ik ben altijd bij jou''.

 

Maar U zegt ook :

 

''Wees eerder bang voor Hem,die zowel Uw ziel als lichaam kan laten ''wegrotten'' in de hel.''

 

[ Wie in dit leven niets met God te maken wil hebben,krijgt straks voor eeuwig zijn of haar zin. ]

 

Neem daarom de oneigenlijke angst voor U van mij weg en maak mij vol van een liefdevol vertrouwen op U en op Uw Hulp,die U mij zo duidelijk hebt beloofd en die daarom voortdurend mijn deel zal zijn.

Maar geef mij ook het echte respect voor U en laat ik met een grote boog om het doen van misstappen heen lopen,want het bedrijven van zonden maakt mij immers tot een mogelijke prooi van satan,waardoor een eeuwig lijden in de hel tot de zeer rele mogelijkheden behoort.

Bereid mij daarom nu grondig voor,door mij inzicht in- en over mijn eigen zonden te geven,zodat ik ze nog belijden kan,voordat het te laat is.

Dan kan ik ook vergeving ontvangen door het Bloed van U,Jezus,en mij tijdig omkeren van mijn zondige wegen,zodat de duivel geen enkel recht meer op mij kan laten gelden.

Geef mij,Heer Jezus,dat ik ook kan huilen over mijn zondige gedachten en acties en schenk mij een nederig,verbroken hart,want dan mag ik immers profiteren van Uw ongelofelijke Genade,die ook wel Uw Gunst genoemd wordt.

In tijden van beproeving beloof ik mij volkomen afhankelijk op te stellen ten aanzien van deze heilzame Genade en alleen dan kan ik na het lijden van deze tijd vrijmoedig de Hemelse Heerlijkheid binnengaan.

Ik geloof,dat U me zult helpen,om zonde en angst te overwinnen door de Kracht van Uw Verlossing,die berouwvolle zondaars ten deel valt en dat mijn leven U nu al groot zal maken,ook onder laster en lijden,nood en dood.

Amen

 

Jezus :

Hij kwam,Hij stierf en overwon.

 

 

Het onderstaande verhaal,dat U in de Bijbel

kunt nalezen in :

 

Lucas 15,de verzen 11 tot 32,

 

is een illustratie van een terugkeer naar de Liefde van God,nadat iemand er afstand van heeft genomen.

 

[ Dear Foreign Visitors :

 

Find the story from below about THE LOST Paradise in the English language by PUSHING on the following Picture :

Copyrighted. 

and read below of the lost son :

You may not be familiar with the story Jesus told of the Prodigal Son, so let's take a moment to consider what it says. The Prodigal Son asked his father for his inheritance, then went into a far country and spent all his cash on parties and prostitutes. He enjoyed "the pleasures of sin." But after a famine hit the land, his money ran out, and the only job he could get was feeding pigs.

He became so hungry that he found himself desiring the food that the pigs were eating. Suddenly, he "came to himself"--he came to his senses. Realizing that even his father's servants had it better than he did, he decided to return and say, "Father, I have sinned against Heaven and in your sight. Take me on as a hired servant." So he got up out of the pigsty and went back to his father.

His father was looking for his son's return, and the Bible says that "he saw him while he was yet a great way off." He ran to his son, fell upon him, kissed him, and rejoiced that he had returned. He freely forgave him and returned him to his former state.

This is a picture of every person before they come to Christ. We turned from God to serve the devil and the pleasures of sin]

      

 

Het was nog een jonge man,maar dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Binnen,echt wel,korte tijd was zijn jeugdige lan weggevreten door honger en ziekte. Hij had het ervan genomen,al was het niet voor al te lange duur. Hij had er een fortuin doorheen gejaagd. Zolang er geld was,had het hem niet ontbroken aan vrouwen,feestjes,plezier.

Maar toen het laatste geld was verdwenen,was hij er niet echt verbaasd over,dat zijn ''vrienden'' ook verdwenen waren. En nu was hij alleen. Helemaal alleen.

Toen die jonge man nadacht over zijn ouderlijk huis,ontdekte hij,dat leven op grote voet iets anders is dan leven volgens hoge normen. De wilde feesten waren niets meer dan een wreed en vals beeld van werkelijk leven. Maar nu besefte hij,dat zijn familie en zijn thuis het echte leven waren.

Zijn vader had steeds voor hem gezorgd en kosten noch moeiten gespaard. Maar hij had het altijd als iets vanzelfsprekends beschouwd. Mooie kleren,bedienden,een volle tafel _ en nu moest hij leven van de restjes van anderen.

Hij was niet meer dan een slaaf,ongeschikt voor het laagste niveau van het werk van de bedienden in zijn ouderlijk huis. Zijn uitspattingen hadden hem tot dat laagste niveau gebracht.

Die gedachte sneed hem door het hart. Voor het eerst zag hij het slechte in zichzelf. De dwaze rebellie,die hem ertoe had gebracht,om zijn erfdeel op te eisen en te vertrekken.

Hoe had hij zijn vader zoveel verdriet kunnen aandoen en dat alles om een zak geld.Hij kreeg er tranen van in de ogen. Daar zat hij,modderig,in de viezigheid van allerlei afval.En hij huilde onbedaarlijk. De andere bedelaars dachten,dat hij dronken was,maar dat was beslist niet het geval :

Hij was vol berouw en heimwee.

De jonge man stond op en besloot,om naar huis terug te gaan. Hij zou de lange weg terug afleggen,hopend,dat hij binnen mocht komen en weer een plek zou kunnen krijgen. Hij was bereid,om het minste werk te doen,dat hij zich kon voorstellen,maar dat deed er niet toe.

Als hij maar weer thuis was en bij zijn vader kon zijn.

Maar hoe zou hij ontvangen worden ? Zou zijn vader hem er niet uitsmijten ?

Na een lange reis kwam hij langzamerhand dichter bij de plek,waar hij vroeger woonde. Het was al avond en hij keek onzeker rond. Aan het eind van de weg zag hij iemand in het gras zitten,die op zijn vader leek. Die persoon keek speurend naar de kruising van de weg en de horizon - zijn richting.

De man kwam ineens overeind en begon te rennen. Het was het hollen van een oudere man,die in jaren niet zo hard had gelopen.

Het was de jonge man helemaal duidelijk !

De oudere man was zijn vader,die hem meer dan halverwege tegemoet wilde komen. De heimwee van de zoon was niets vergeleken bij het verdriet,dat de vader had gehad over de afwezigheid van hem,zijn zoon. Vanavond zou er feest zijn.

Zoals er nog nooit gefeest was in dat huis.

 

Lees eens mee met vers 20  :

 

... Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en werd ontroerd ;

snel liep hij op hem toe,viel hem om de hals en kuste hem.

 

 Dit vers vertelt ons alles,wat we moeten weten over het karakter van het HART van God.

Het is bijna adembenemend,om te zien,naar de manier,waarop De Grote Onzichtbare,maar toch Liefdevolle Vader uitkijkt naar de terugkeer van zijn,misschien al lang geleden,weggelopen zonen en dochters :

Hij wacht geduldig op hun terugkeer en groet ze op een manier,die tegengesteld is,aan wat wij verwacht zouden hebben.

Geen bitterheid of verwijt.

N.B.En er was geen sprake van,dat de zoon als bediende moest werken voor het terugwinnen van zijn positie als zoon.

 

Wellicht hadden wij voorheen in onze klein menselijke gedachten God ons altijd voorgesteld als Iemand,Die schittert achter de Muren van de Hemel,Die de wenkbrauwen fronst,als wij het zouden wagen,om op de Hemeldeur te bonzen.

Wij zouden bang kunnen zijn voor de confrontatie met Zijn boze teleurstelling,vanwege ons onverbeterlijk zondig doen tegen God en mensen.

Wij stellen ons misschien voor,dat Hij op een ontoegankelijke manier achter de eerder genoemde Hemelmuren bezig is te wachten,om te bedenken,hoe hij ons er van langs kan geven,als Hij onze misstappen de revue laat passeren.

 

Dit is evenwel een zeer vertekend beeld van God en het is geen wonder,dat mensen,die dat denken,bang zijn,om naar Hem toe te gaan of bij Hem terug te komen.

 

Natuurlijk zal God ''onvergeven'' zonden duchtig oordelen.

Zie ook : Het hoofdstuk ''Beloning en Straf''.

 

Maar Hij kijkt naar Zijn weggelopen Kinderen met Ogen vol Liefde en Betrokkenheid.

 

Als wij wel terugkomen,zullen wij merken,dat God bruisend van Vreugde Zegen op Zegen in ons leven gaat opstapelen.

 

En wat vindt U van het ultieme feest,dat Hij met Zijn Engelen en Verlosten in de Hemel gaat vieren,vanwege n zondaar [ U bijvoorbeeld  ? ],die zich tot God bekeert ?

Zo Blij voelt Jezus Zich,als wij slechts n berouwvolle stap in Zijn richting zetten.

 

Illustratietekst

 

'Mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden. Zijn jullie ook niet blij ?' Zo is ook in de Hemel meer blijdschap over n zondaar,die bij God terugkomt dan over 99 anderen,die niet verdwaald waren. (Lukas 15: 3-7 HTB)

 

 

Er is wel eens gezegd,dat,als wij n stap in de richting van Jezus zetten,dat Hij er meer naar ons toe zet dan er zandkorrels zijn op de stranden van de hele wereld.

 

 

 

De,misschien nog wel vervuilde en stinkende,zoon,warm verwelkomd door zijn vader.

 

Uit : Peters Bijbel-Teksten 

 

peter@feddema.info