Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Bijbelse Onrust

 

 

[ Zie ook eens bij : Een paar merken

van het Goddelijke Logo. ]

 

en

[ KLIK ter vergelijking ook eens op het EVANGELISATIE_gesprek tussen PETER en ISMAIL. ]

 

                 

 

 Tweede Titel :

 

Een modernere versie van

het verhaal van de Goed _

en Kwaadboom.

 

Die rust wordt verkregen,als je met name

in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel ''leeft''.

 

De Bijbel zit vol z.g.n.''zonneschijnvitaminen.''

Je fleurt er pas van op,als je ze inneemt.

Een half uur per dag

 

''Happen naar GODS Licht''

 

geeft het beste resultaat.

Rustpauze

Ze kunnen tevens dienen als een helende balsem

bij het verkrijgen van de voor ons

zo broodnodige GEMOEDSRUST.

 

RUST I

 

Johannes 14 vers 27

 

Mijn vrede laat ik bij U achter.

Die vrede is heel anders dan die van de wereld.

Wees dus nooit meer bang of ongerust.

 

RUST II

 

Filippenzen 4 vers 6 en 7

 

Maak U nergens zorgen over,

maar bid voor alles.

Vertel God al Uw problemen en verlangens en

vergeet vooral niet Hem te danken voor alles,

wat Hij doet.

Dan zult U de vrede van God ervaren,

die de wacht houdt over Uw hart en gedachten,

omdat U in Christus bent.

 

 

 Midden in de foto :  Uitzicht op de Kerk van

 de Zaligsprekingen aan het meer van Galilea.

 

Links onder op dezelfde foto van de Webmaster  :

 

Het rustgevende,afdalende wandelpad,

 waarop Jezus met Zijn Galilese leerlingen

 ongetwijfeld vaak zal hebben gelopen.

 

 

 

 Deze Rust,die God via Bijbelteksten geeft,

 wordt vooral ook verdiept,

 als men zich voorneemt,

 om voortaan nog

 

 zorgvuldiger met mensen en God

 om te gaan

 

 Als we de deur van GELOOF en VERTROUWEN

 op het Verlossingswerk van

 Jezus Christus definitief binnengaan,

 dan verkrijgen we de ononderbroken innerlijke,

 zelfs Paradijselijke RUST van het ''Land van Melk,

 Shalom en Honing'' en nemen we uiteindelijk

 voorgoed afstand van

 de ongenaakbare droomwereld,

 die het resultaat is van ons voormalige

 armzalige woestijnleven in de ''Sinaï.''

 Binnen die RUST hebben we een afweersysteem

 tegen allerlei negatieve invloeden,

 waarvan bitterheid er één is.

 De pleisterplaatsen in de woestijn,

 Massa [ = strijd ] en Meriba [ = mopperplaats ]

 hebben we dan ook al tijden

 lang achter ons gelaten,

 als alles bij ons volgens Gods Plan is verlopen.

 Dit,omdat we wellicht geleerd hebben,

 om in dankbaarheid te knielen voor onze Heer,

 zodra er tegenspoed,

 moeiten en zorgen op ons afkomen.

 

Beleeft U het leven met Uw Heer ook al als een ''Eldorado,

 

zelfs in het kwadraat'',

 zoals een nostalgisch vakantie-liedje

 dat zo treffend verwoord ?

 

 Uit : Peters Bijbel-Teksten

 

 

 

 

Snoep verstandig,neem geen appel,maar een peer.

 

 Adam en Eva leefden zeer tevreden,

 samen in de Hof van Eden ;

 totdat op een zekere dag,

 Eva de boom met''appelen'' = naamloze vruchten zag.

 

 Eva brandde van verlangen,

 toen zij al dat fruit zag hangen.

 

''Aan een boom,zo vol beladen,

 kunnen twee appels echt niet schaden.

 

 En,ofschoon de Heer het mij verbiedt,

 mist Hij één,twee appels niet !''

 

En zij plukte van het fruit;

 het zag er overheerlijk uit !

 

 En zij deelde met haar man.

 Samen aten zij ervan,

 maar hun maag verdroeg het niet

 en bezorgde hen ultiem verdriet.

 

 Zij moesten er van overgeven,

 werden voor altijd uit het Paradijs verdreven.

 dagelijks voelden zij de pijn

 van hun ongehoorzaam zijn.

 

 Door die beet in die ene appel

 werken wij ons nu nog steeds te sappel.

 Door die appel met die beet

 werken wij ons elke dag in het zweet.

 

 Vandaar,dat ik maar liever beweer :

 ''Snoep slim,maar neem dan wel een peer !''

 

 

 

 

Copyrighted.

 

Foreign Visitors,suppose you are interested too

 in the history of The Fall Of Mankind,please klick on

the coloured picture left above. ( English tekst )

                                                                   

 

 

VRAAG  :

 

 Wanneer is Jezus Christus effectief

 mijn- ,Uw- en jullie Redder voor de Eeuwigheid ?

 

[ Wat voor ontwikkeling heeft zich

toch in vredesnaam in het vroeger zo Christelijke Nederland voltrokken,

dat deze vraag überhaupt gesteld moet worden ? ]

 

Bijbelteksten, geciteerd uit Het Boek :

 

Genesis 2,de verzen 16 en17 :

 

“ Maar de Heer God

waarschuwde de mens :

 

Je mag van alle bomen in de hof eten,

maar niet van de boom van de kennis

van goed en kwaad.

Want als je daarvan eet,zul je zeker sterven."

 

 Wij kunnen niet maar zondermeer

 voor God verschijnen,

 want de mensheid is al heel lang geleden

 met het dodelijke virus,dat zonde heet,

 besmet geworden.

 

 Is er een bewijs,dat ook wij zondaars zijn ?

 

 Ja,want wij gaan allemaal op enig moment dood

 en dat is wellicht het meest doorslaggevende bewijs,

 dat wij dat virus metterdaad onder de leden hebben !

 

 Samengevat is het zo : Door de schuld van één mens,Adam,is de zonde in de wereld gekomen en 

de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen,want zij zondigden allemaal.

De zonde was al in de wereld,voordat Mozes Gods Wet ontving. Maar zolang die Wet er niet was,werd de zonde niemand toegerekend. Toch ontkwam in de tijd van Adam tot Mozes niemand aan de dood,ook al had men niet,zoals Adam,gezondigd door een uitdrukkelijk verbod van God te overtreden.

 Wat een tegenstelling tussen Adam en Christus,Die nog komen moest ! Hoe schril steekt de zonde van de mens af tegen de Genade van God ! Door de schuld van één mens,Adam,zijn de mensen gestorven.

Maar hoog boven alles uit torent de Genade van God voor alle mensen,de onverdiende Gift van die Ene Mens Jezus Christus,Die Zijn eigen Leven opofferde om tallozen van de dood te redden. (Romeinen 5:12-15 HTB)

 

Wij zitten helaas allemaal vast met al onze

 vezels aan de boom van de kennis

 van goed en kwaad !!!

 

 Wij kunnen daarvan nooit los komen,

 ook al zouden we dat willen..

 Of U nu goed of kwaad leeft,

 ook U gaat toch uiteindelijk een keer dood,

 wat helaas al een gevolg is

 van de kleinste zonde,die U ooit hebt bedreven.

 

 U kunt alleen los komen van

 die gedenkwaardige boom door te

 ''sterven'' aan die verkeerde mentaliteit,

 die toen ook in U tot openbaring is gekomen,

 toen U geboren werd,

 om dan daarna door Uw persoonlijke keuze voor God

 weer ''echt'' tot Leven te komen.

 

De Bijbel noemt dit een hergeboorte,

 een opnieuw geboren worden.

 

 

 In Johannes 3 : 3 spreekt de Heer Jezus

 hierover met Nikodemus.

 Laten wij de Nikodemus van toen eens

 naast die van nu plaatsen :

 

 

Nikodemus toen :                                    

 

 

Nikodemus was een gelovige Jood                                                                                                                                      

Nikodemus ging regelmatig naar de Synagoge                                                                                  

 

Nikodemus geloofde in God 

 

Nikodemus was als kind besneden

 

Nikodemus hield zich aan de Thora                                                                                                 

        

 

 

 

Nikodemus nu :

 

 

Nikodemus is een gelovig Christen

  

Nikodemus gaat ( soms ) naar de kerk

 

Nikodemus gelooft nu ook nog in God

 

Nikodemus is als kind gedoopt

 

Nikodemus heeft nu ook nog morele principes

 

 

 

Nikodemus  : .. Herkent U hem misschien in Uzelf

in een bepaald opzicht   ?

 

 

En tegen zo’n goede gelovige man

moest de Heer Jezus zeggen in

 

Johannes 3 : 3-5

 

“Luister goed,wie niet opnieuw geboren wordt,

kan het Koninkrijk van God niet ontdekken,''

en '' Toch is het zoals ik zeg.

Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook GEESTELIJK GEBOREN wordt,

kan hij[ zij ] onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.” .

 

Wat mag die wedergeboorte dan wel betekenen ?

 

Wel,het is ''een chirurgische ingreep'',

uiteraard wel met onze volledige instemming,

door God uitgevoerd in ons hart,

in het centrum van onze persoonlijkheid,

waarbij Het Pure en daarom Dure Bloed van Christus

de HOOFDROL speelt. Hierna zijn we voor altijd

Broers en Zussen van Deze Tweede Adam.

 

 

Sleuteltekst over het besnijden van ons hart,

ook uit Het Boek :

 

Colossensen 2 : 11,12a :

 

 “ In Hem hebt U ook een besnijdenis ondergaan.

 Natuurlijk niet lichamelijk,maar geestelijk..

Want Hij heeft U door Zijn Geest bevrijd

van de macht van de zonde,

die in Uw lichaam heerst.

 

U bent in de doop met Christus begraven...''

 

Dit is geen rituele verwijdering

van de voorhuid door Joodse rabbi's

van pas geboren Joodse jongetjes.

 

Dit is ook niet de kerkdoop,

 

 

 

 

''YARDENIT''

 

 [ Zie eventueel ook : Een paar merken

 in het Goddelijke Logo ]

 

 U bent niet zonder meer behouden door die doop.

 

 De in de Bijbeltekst bedoelde doop is het gevolg

 van het opnieuw geboren zijn.

 Bij wedergeboorte sterft,geestelijk uitgedrukt,

 het oude lichaam

 volgens het unieke plan van God af

 en het wordt definitief begraven

 in het watergraf. ( = de doop ) 

 

Het nieuwe lichaam verrijst,

 voor altijd gewassen

 ook volgens Gods MASTER _ plan,

 uit het water van die doop,

 om verder door de Geest van God

 hier op aarde al in principe

 geschikt gemaakt te worden

 voor een plaats in Gods Hemelpaleis.

 

Hieraan moeten wij in

zoverre meewerken,

door de zonde ook zonde te blijven noemen,

ze te belijden door vergeving

daarvoor te vragen en

vervolgens ze trachten na te laten.

 

Het is de besnijdenis van het hart,

die het ''hem doet''en

waar het blijkbaar alleen op aankomt..

 

[ KLIK ter vergelijking ook eens op het EVANGELISATIE_gesprek tussen PETER en ISMAIL ]

 

God is niet geïnteresseerd in het praktiseren van

Uw Christelijke Religie,voor zover U dat nog doet,

tenminste niet zonder meer.

God heeft ook geen interesse in uw eventuele vrome manier van doen.

God toont geen interesse in Uw vrome woorden,

zelfs niet in Uw solide manier van leven en

Uw aardige karakter,

tenminste niet als opzichzelfstaand gegeven.

 

 

Het helpt U jammer genoeg niets,

als de essentie van de Overgave aan God

bij U niet wordt aangetroffen .

 

God wil namelijk eerst voor 100 % beslag

op Uw hart [ laten ] leggen door Jezus.

U doet er goed aan,om daar niet alleen vrijwillig,

maar bovenal van harte mee in te stemmen !

 

 

Illustratietekst hierover is :

 

 Mattheüs 15 vers 8 :  

 

“ Deze mensen eren God met de mond,

maar IN HUN HART moeten ze niets van Hem hebben”.

 

Nog een paar teksten uit :

 

Jeremia 17,de verzen 9 en 10a,die luiden :

 

''Het HART is het meest bedrieglijke ding,

dat bestaat. Het is door en door slecht. 

Niemand kan ooit precies weten,

hoe slecht het is,behalve Ik,de HEER !

Ik doorzoek ALLE HARTEN en toets

de meest verborgen gedachten,...."

 

 [ Als je je bekeert,

pas dan komt DE VREDE.

Je leven wordt weer als nieuw

door de Heilige Geest

Jezus is een HEER,

Die iedereen liefheeft

Mensen doen dat soms niet,

maar de HEER faalt nooit :

 

Hij is nu jouw KONING,

Jouw hart is nu Zijn Woning

Hij is ALLES in je leven :

Maakt je DAT ook niet elke dag weer blij ? ]

 

 

Zondaarsgebed I

 

Erken voor God,

dat ook Uzelf een zondaar voor God bent.

Vraag Jezus,of Hij U daarom

uit de macht van satan,

d.i. de duivel,wil verlossen.

 

Of Hij met Zijn Bloed

het gif van de zonde uit Uw lijf

volledig wil neutraliseren.

 

Vraag,of ook U een Nieuw leven,

Zijn aan U te geven Leven,

van Hem mag ontvangen

als een Geschenk uit Gods Hemel.

 

Vraag zelf,het liefst hardop,

of Hij binnen wil komen in Uw hart,

dus in Uw innerlijke bestaan,

in Uw ( gedachten-) leven !

 

 

 HET ZONDAARSGEBED II

 

  De ZONDAARS- gebeden  I en II kunnen U daarbij helpen. 

 Want,geloof de Bijbel toch liever maar,

 dat is wel zo veilig,vooral als

 het om en over ''Eeuwigheidszaken'' gaat :

 

Het geldt evengoed in de 21ste eeuw als 2000 jaar geleden voor iedereen,

dat er sprake is van :

 

òf het verkrijgen van [ Eeuwig ] leven

òf het veroordeeld worden

tot de onvermijdelijke eeuwig

durende ‘’tweede dood’’ [ = de hel ] !

 

Bid het hardop en schaamt U zich niet :

 

Heer Jezus, ik besef dat ook ik een zondaar ben,

want ik ga immers een keer dood,

waar ik net als de meeste andere mensen,

als tegen een berg opzie.  

Om mij vrij te kopen,hebt U betaald met Uw leven.

 

 

 

 Uw BLOED,dat alleen alles tussen mij en U

 kan goedmaken,kan ook mijn dodelijke

 geestelijke "bloedziekte'' genezen.

 

Ik bedank U er hartelijk voor,

 dat U het nu meteen gedaan  hebt.

 Ik ben mij ervan bewust,dat U voortaan De Enige bent,

 Die recht op mij heeft voor de rest van mijn  leven.

 Ik realiseer mij ook heel goed,

 dat ik voortaan nooit meer echt alleen van mezelf kan zijn,

 maar dat ik mij voor nu en altijd voor 100 % aan U uitlever !

 

Dat is nu net mijn bedoeling,Heer

 en daarom geef ik bij deze

 mijzelf,met mijn hele hebben en houden,aan U over.

 

Heer wilt U alstublieft in mijn hart en leven komen ?

 Liever gisteren dan vandaag of morgen ? !

 Ik vraag U dit in Naam van de, ook nu nog steeds mensen

 Heel makende,God en Mens Jezus Christus.

 

 Amen.

 

 Ik ben van nu af aan inderdaad

 voor altijd een vrij mens. Net op tijd ?

 

 Ik leef voor Eeuwig aan de Hand van Jezus voort,

 ook als mijn tijd op aarde aan  haar einde loopt.''

 

 

 [ Hebt U het al goed geregeld met Uw ‘’jongstedagvoorziening “ ? ]

 

 

 

 

 p.feddema@online.nl