Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

                  

[ Klik voor meer info ook op :

 

De Finale samenkomst

in Jeruzalem. ]

 

         of

 

 Klik op : Het PLAN van God voor de volkeren

 

 

 

 

 

   HAAT TEGEN Israel IS TEGELIJK HAAT TEGEN GOD

   (Ds. W.J.J.GLASHOUWER).

 

 

    Zie : Psalm 83. :

 

   ''Uw HATERS steken het hoofd op ;

   ZIJ smeden een LISTIGE AANSLAG

   tegen Uw volk......

   Zij zeggen : Komt,laten wij

   hen als volk verdelgen,

   zodat aan de naam IsraŽl

   niet meer wordt gedacht''.

 

http://janvanbarneveld.nl/geschiedenis/artikelen/75-de-arabisch-israelische-oorlogen#4-de-yom-kippur-oorlog-oktober-1973

 

( Een eerlijk verslag over de Yom Kippur-oorlog )

 

[ Deze Bijbeltekst geeft een

   eensgezinde proclamatie weer,

   die tegelijk

 

( = van de Arabische Liga  in 1948,1967,1973 en een herhaling voor 2013 ? )

 

  een eindtijdprofetie is,

  waarin een z.g.n. ''heilige'' oorlog

  uit onze tijd aangeduid wordt,

  beraamd door een eerste ring van landen

  vlak om IsraŽl heen met Assur

 

  ( = Irak )

 

  op de achtergrond. ]

 

Als het Ďregent Ď op het Joodse volk,dan Ďdruppelt' het (met name) op de ( bijbelgetrouwe ) christenen.

Fases in vernietiging

FARAO,AGAG,HAMAN en GOG staan

op de lijst van de grote antisemieten.

Zowel binnen,als buiten het schijnchristendom,

is die lijst eindeloos uit te breiden.

De grootste_tot dusver was wel HITLER.

Ook hij ging,net als FARAO,

met  Ďbeleidí  te werk :  

 

 

 

Locaties van concentratiekampen,

vernietigingsplaatsen,

euthanasie _ centra en

kampen voor slavenarbeid in geheel Europa.

 

 

Fase 1 ( 1933 ) :

 

Naziís aan het bewind en

plundering van Joodse winkels,

boycot van het Joodse zakenleven,

regelmatige mishandeling van Joden.  

 

 

 

Fase 2 ( 1935 ) :

 

De wetten van Neurenberg tegen de Joden.

 

 

 

 

 Fase 3 ( 1939 ) :

 

 Massale arrestatie van 20.000 Joden ;

 het eerste systematische,lichamelijke geweld

 en de eerste massale deportaties

 naar concentratiekampen.

 Tot 1939 mocht een Jood

 nog voor een losgeld Duitsland uit,b.v. naar Het Heilige Land,

 na 1939 kostte hem dat zijn gehele vermogen,

 en zelfs dan lukte het nauwelijks meer,om zijn Thuisland te bereiken !  

 

 Reden :

De commissie Peel,in 1937 ingesteld door de Engelse bezetters van het latere vrije Joodse Land,

dezelfde commissie,die een 2 jaar durende opstand van Arabieren trachtte te bezweren

middels een conferentie,deed alles,om aan de eisen van de Arabieren tegemoet te komen.

In 1939 nam Londen ťťn van de aanbevelingen van genoemde commissie over,

om de Joodse immigratie te limiteren.

 

[ Slechts 12000 personen per jaar mochten er binnenkomen ]

 

In de jaren,dat de moordmachine van de nazi-dictatuur op volle toeren ging draaien [ 1939 tot 1943 ],

ontzegde de Britse regering,door zich zo onmenselijk op te

stellen,toch bijna aan een drievoud van 100000 Joden uit Europa een veilig heenkomen !!!

 

 

 

 

 

 Fase 4 ( 1940 ) :

 

Deportatie van ALLE Duitse_

en Oostenrijkse Joden naar de getto's in Polen.  

 

 

 

 

 Fase 5 :

 

ĎENDL÷SUNGí!

 

 Eerst gaan de moordcommandoís

 met de naam Einsatzgruppen

 met massaterechtstellingen

 achter de Weermacht aan.

 Na 1941 ( =  met de inval in Rusland )

 veranderen de concentratie_kampen

 van 1939 van gevangen _

 en werkkampen in slachtplaatsen,

 menselijke abattoirs!

 Nieuwe technische vindingen

 

 ( zoals het Zyklon_B_gas,gemaakt door een fabriek uit het Ruhr-gebied )

 

 moeten het tempo van de vernietiging

 zo hoog mogelijk opvoeren.

 Eindresultaat :

 

Tenminste 6 miljoen Joden vermoord,

waaronder 1Ĺ miljoen kinderen.

Op vaak gruwelijke,beestachtige wijze.

Woorden schieten hier tekort.

Het Arische Ďsuperrasí ging als een superbeest

tekeer tegen het volk van God,

dat door hem als ratten van de maatschappij,

als ĎUntermenschení,werd beschouwd,

waarop gerust [ ? ] afgrijselijke

medische experimenten uitgevoerd

mochten worden,

dan waren ze voor dat doel

in elk geval nog van enig nut.

 

De haat tegen God en daarom tegen Zijn Uitverkoren Volk

IsraŽl werd zogenaamd wetenschappelijk _

en ideologisch onderbouwd

met de BLUT_UND BODEN-doctrine.

 

Hierin komt o.a. ook tot uiting,

dat die z.g.n. Joodse Ďrattení als

misbaksels van het nooit bewezen,maar ook nu nog alom geloofde

evolutieproces,moesten worden uitgeroeid.

 

 Dit,omdat ze de voortgang van die

 zeer omstreden evolutie_

 en dus de weg naar de ĎUebermenschí

 zouden belemmeren.

 

 

 DARWIN,de grootste ondermijner van

 het Christelijke Geloof van de 19e eeuw,

 ook nog heden ten dage

 vele slachtoffers makend,

 had toch geleerd,

 dat het ging om de Ďsurvival of the fittestí,

 het overleven van de sterkste ?

 

 HITLER was een groot bewonderaar van

 genoemde Godloochenaar,

 evenals Karl Marx trouwens,

 de grondlegger van de ideologie

 van het goddeloze communisme,

 dat in enkele landen haar politieke Ďkleurí

 toch nog steeds blijft bekennen.

 

 Dit Ďrasdenkení was al gedurende

enkele jaren voorafgaand

aan Wereldoorlog II uitgewerkt _

en verder ontwikkeld aan de Duitse universiteiten.

Zo zou door het gebruiken van geweld

pas de vooruitgang ontstaan ;

dus door de vernietiging van de z.g.n. Ďondersoortení,

die een gezonde ontwikkeling

van het menselijke ras

naar omhoog in de weg stonden.

 

Daarom werden tegelijk met de Joden

ook maar in ťťn moeite door

de zwakzinnigen,de gehandicapten,

de homoseksuelen en de zigeuners.. enz.

afgemaakt !

Velen onder die groepen hadden geluk,

omdat men alleen al de handen vol had

met het opsporen van de Joden.  

 

 

 

Rode Wagon van ''de trein der doden'',

te zien in het ''museum''. 

 

Gebed van een Jood,

geschreven op een jute zak,

in Auschwitz gevonden

 

''Adonai,wanneer Gij komt in Uw Glorie,

denk dan niet alleen aan de mensen van

 goede wil.

 Denk ook aan de mensen,

 die het verkeerde wilden,

 maar denk dan niet aan hĶn wreedheid,

 aan hun woede en geweld.

 

 Maar denk aan de vruchten,

 die wŪj gedragen hebben door,

 hetgeen zij hebben gedaan.

 Denk aan het geduld van de ťťn

 en de moed van de ander,

 de kameraadschap,de nederigheid

 en de trouw,die zij in ons hebben gewekt.

 

Bewerk Adonai,dat de vruchten,

die wij gedragen hebben aan onze levensboom,

eens hun tot srafvermindering zijn.''

 

 Op 9 april van elk jaar,op ''Jom Hasjoa'',

 herdenkt het Joodse volk de gruwelen

 en de grote slachting door en onder

 het Duitse nazi-regime in de jaren 1933-'45 :

 

ZES MILJOEN JODEN,WAARONDER

1 1/2 MILJOEN KINDEREN,

WERDEN SYSTEMATISCH VERGAST,

GEFOLTERD,DOODGESCHOTEN,

LEVEND VERBRAND OF BEVROREN.

 

…ťn derde van het Jodendom werd daarbij

vernietigd in de gaskamers,

crematoria,aan de rand van kuilen en

in getto's.

                                                                                                                                           

[ De Moord op de Joden van 62 jaar geleden [ 1945 ].

 

Nee Meneer,er zijn geen 6 miljoen Joden vermoord in de 2-de Wereldoorlog.

Ik denk : Wat zou hij bedoelen,het is toch een feit,dat er zoveel Joden zijn omgekomen ?

 Of is dit weer iemand,die meent de Holocaust te moeten ontkennen ?

Mijn gesprekspartner onderbreekt mijn gedachten en zegt :

 

Er is toen 6 miljoen maal besloten,om een Jood te vermoorden.

 

Een heel bijzondere uitspraak. Als je er over na denkt is het ook een afschuwelijke waarheid.

Over het volk IsraŽl is heel veel geschreven en niet in de laatste plaats in de Bijbel.

Vele profetieŽn gaan over dit geplaagde volk.

 Is het dan niet op z'n minst merkwaardig te noemen,dat een gebeurtenis als de Holocaust,

die zo velen van de Joden betreft en heeft getroffen en die uiteindelijk de vorming

van de huidige staat IsraŽl tot gevolg heeft gehad,nergens in de profetieŽn voorkomt.

Of toch wel ?

 

DaniŽl 11,een overdenking ter overweging.

 

In het boek DaniŽl lezen we in hoofdstuk 10,

dat de Heer bij DaniŽl komt en in vers 14 tegen hem zegt :

 

Ö. En kon ik naar U toekomen,om U mee te delen,

wat er met Uw volk in de verre toekomst zal gebeuren.   Ö [ WBV1995 ]

 

In hoofdstuk 11 begint dan het verslag over deze toekomst.

Tot en met vers 32 zijn de uitleggers van deze profetie het meestal wel eens.

 Er wordt hier een deel van de wereldgeschiedenis beschreven.

 Dit eindigt dan met Antiochus Epifanus ongeveer 150 jaar voor Christus.

Van vers 36 tot en met 45 zien velen een beschrijving van de antichrist,

die zal heersen in IsraŽl tijdens de grote verdrukking.

Veel verzen van dit gedeelte doen dan ook aan die persoon denken.

 

Maar is hij het ook,die hier beschreven wordt ?

Er zijn twee redenen,om aan te nemen,dat het hier toch over iemand anders gaat.

 

Chronologie.

 

Als de Joodse antichrist leeft en heerst ten tijde van de grote verdrukking,

dan strookt dat niet met,wat in vers 36-45 geschreven staat.

In vers 45 komt deze persoon namelijk aan zijn einde

 

en dan komt pas de beschrijving van de Grote Onderdrukking in hoofdstuk 12 vers 1.

 

Ö. Want het zal een tijd van nood zijn,

zoals er eerder nog geen is voorgekomen,zolang er volken bestaan.  Ö.

 

Als tot vers 36 de geschiedenis in chronologische volgorde is beschreven,

wat logisch is voor geschiedschrijving,

dan moet er wel een duidelijk aanwijsbare reden zijn,

om in de eerste verzen van hoofdstuk 12 ineens terug te grijpen in de geschiedenis.

Dit is niet aannemelijk.

 

Oorlogszuchtig.

 

Alles wijst er in dit gedeelte vanaf hoofdstuk 11 vers 36 op,

dat deze persoon zeer oorlogszuchtig is

en zo maar andere landen binnen valt (vers 40)

 

Ö.Dan zal hij landen binnenvallen

en op zijn doortocht zal hij ze verpletteren.   )

 

en onder de voet loopt.

De valse profeet en de antichrist uit IsraŽl zullen echter niet door oorlog,

maar door verdragen ( zie : o.a. DaniŽl 2 vers 43 :

 

Ömen zal trachten,om de delen van het rijk [ = van ijzer en leem ]

 door huwelijken te verbinden,Ö.

 

en Openbaring 13 vers 5 en 7 )

 

En hem werd daartoe macht gegeven,

42 maanden lang. [ =  de 7 jaar van De Grote Onderdrukking ]

Ö Hem werd macht gegeven over alle stammen,volken,talen en naties.

 

 al dat gebied onder hun beheer krijgen

,ja de hele wereld zal zelfs achter deze beide personen aanrennen. DaniŽl 13 vers 3 :

 

Ö.Toen liep de hele wereld het beest [ = de antichrist ]

vol bewondering achterna,Ö

 

Zie ook : DaniŽl 7 vers 25.

 

Ze zullen aan zijn macht zijn overgeleverd voor een tijd,

tijden en een halve tijd. Ö[ = halve jaarweek ]

 

Bovendien lezen we ook nog in het door ons behandelde hoofdstuk vers 35,

waar DaniŽl zelf vermeldt,dat de eindtijd nog niet helemaal was aangebroken :

 

DaniŽl 11v ers 35 ..tot de eindtijd komt,want die blijft nog een poos uit. 

 

Dat lijkt langer dan de betreffende 7 jaar te hebben geduurd !!!

 

Conclusie moet zijn,dat hier in DaniŽl 11 vers 36

en verder gedeeltelijk in hetzelfde hoofdstuk iemand anders beschreven wordt.

Wie zou dat moeten zijn?

 

Verdelgen en vernietigen.

 

Kerntekst in dit gedeelte is hoofdstuk 11 vers 44 :

 

Maar dan zullen geruchten uit het oosten en het noorden hem alarmeren

en woedend rukt hij weer uit,

om velen [ =  de Joden,de zigeuners,de zwakbegaafden en de gehandicapten ? ]

te verdelgen en te vernietigen.

 

( Vers 41 en vers 45 zijn helaas wel in tegenspraak met de geschiedenis over Hitler,

behalve het laatste stukje van 45,zoals we straks zullen zien. :

Waarschijnlijk zag DaniŽl even weer flitsen van de Griekse tijd of van

 Armageddon,de echte Eindtijd,

wellicht de reden,dat niemand eerder op het idee kwam,

dat in hoofdstuk 11 iets over de Holocaust geprofeteerd werd.

 

Ook het glorievolle land zal hij binnendringenÖ

Ö..hij zal zijn legers opslaan tussen de zee

[ = Middellandse Zee ] en de heilige  glorierijke berg

[ = de Tempelberg van Jeruzalem ]

 

Het gaat nog steeds over de toekomst van de Joden. Beter gezegd :

Over het volk van DaniŽl. Hij behoort immers tot de twee stammen van IsraŽl.

Hij was uit Juda.

Daarom wordt met velen in vers 44 ook de Joden bedoeld.

 Het zal dus best ook over andere groepen gaan,maar toch vooral over de Joden.

De twee stammen van IsraŽl waren echter verstrooid o.a. over grote delen van Europa.

 Om dus velen van hen te kunnen verdelgen,

moet die persoon wel eerst zeggenschap krijgen over dat hele gebied.

 Vandaar,dat we lezen,

dat hij als een verwoestende ``tsunami ``steeds verder om zich heen zal grijpen

en het ene na het andere land onder de voet zal lopen.

 

Hitler is zo`n verdelger.

 

Lezen we nu nauwkeurig wat er allemaal vanaf hoofdstuk 11 vers 36 staat,

dan kunnen we zeggen,

dat toch wel veel terug te vinden is

in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

en Hitler als persoon,die hier beschreven wordt.

 

1. Hij zal zich verheffen tegen elke god. Men riep : Heil Hitler ! Alsof hij een god was.

2. De god der vestingen zou hij vereren. Hitler voerde voortdurend oorlog

en stopte alle geroofde kostbaarheden in grote gebouwen.

3. Zij,die in zijn gevolg waren,werden aangesteld over veroverde gebieden.

4. Zelfs de schatten van Egypte werden weg geroofd.

Enz. enz.

 

Geruchten uit het noorden betreffen dan de tegenslagen in Rusland

 en hoe zijn legers daar vastlopen,terwijl ze aanvankelijk zo onoverwinnelijk leken.

Geruchten uit het oosten betekent wellicht het fenomeen,

dat de Japanse troepen,die Duitsland over land zouden komen helpen,

op een gegeven moment rechtsomkeerd maakten.

 

Dan besluit hij om velen te verdelgen,

dus eventueel,met verdelgingsmiddelen te vergassen en te vernietigen,

te niet te doen door massale verbranding.

 

Zie hier een beschrijving van de Duitse concentratiekampen en hun werkmethoden.

 

Hitler`s einde.

 

Uiteindelijk komt deze persoon aan zijn einde zonder,dat iemand hem helpt.

 Op het laatst zal iedereen hem in de steek laten

 en sterft hij zonder,dat iemand daarin de hand heeft. Ook God niet ?

Dan betekent het letterlijk,dat Hitler zelfmoord pleegt.

 

Dus blijkbaar toch niet de Joodse antichrist.

 

Van de Joodse antichrist staat in Openbaring 19 vers 20,

dat hij levend geworpen wordt in de vuurpoel,die gloeit van zwavel.

Wederom dus een aanwijzing,dat hier in DaniŽl 11 iemand anders bedoeld is.

 

Toch ťťn volk.

 

Waarom is deze uitleg van zo groot belang ?

Hoofdstuk 12 van DaniŽl begint met :

 

 In die [ zelfde ] tijd [ =  20-ste eeuw en daarna ? ]

 zal de grote vorst MichaŽl opstaan,om de Kinderen van Uw Volk te beschermenÖ.

 

Vanaf hoofdstuk 11 vers 33 ging het niet over DaniŽlís Volk als geheel,

maar over de wijzen of velen uit dat Volk. Niet het Joodse Volk was onderwerp,

maar het individu,omdat ze niet meer zichtbaar waren als Volk,daar ze verstrooid waren.

 

Maar nu lezen we in hoofdstuk 12 vers 1 weer over de kinderen van Uw Volk,

hetgeen wellicht een verwijzing is naar een hernieuwde staat IsraŽl.

 

(Vergelijk hiermee EzechiŽl 37.

 De dorre doodsbeenderen,die tot een Volk worden)

 

MichaŽl zal ze helpen. God's Generaal zal het volk bijstaan in hun strijd.

We zien dan ook,dat de Joden,

sinds de oprichting van de staat IsraŽl in 1948,

op ongelooflijke wijze de ene na de andere oorlog gewonnen hebben.

 

Een bemoediging voor ons.

 

Hoofdstuk 12 van DaniŽl begint dus met onze tijd!

 

In het voorgaande hoofdstuk is de geschiedenis beschreven

van de afgelopen 2400 jaar. (ongeveer)

Eeuwen gingen voorbij.

 

Maar nu staat er : In die [ zelfde  ] tijd

Met andere woorden : Dat duurt geen eeuwen meer,maar kan elk moment gebeuren.

Dan komt de Grote Onderdrukking,de tijd van Openbaring. De tijd van de Rampspoed !


In die tijd leven wij nu !

 

Maar,voordat die tijd aanbreekt,

zullen alle gelovige Christenen in de Hemel worden opgenomen,

om met Christus samen te mogen zijn voor altijd.

 

Wij leven in de tijd,dat de Heer Jezus terugkomt,om Zijn Gemeente op te halen.

We weten niet precies wanneer,

dat weet niemand dan God de Vader alleen,maar het is bijna zover.

De Bruidegom komt, om Zijn Bruid tot Zich te nemen.

 

Openbaring 22 vers 17 - 21.

Maranatha. ]

 

 

 

 

 Slechts 250.000 overlevenden onder

 al die Joodse slachtoffers lukte het,

 om na afloop van de Tweede Wereldoorlog

 naar IsraŽl te ''emigreren''.

 Velen zijn nu nog het levende bewijs

 van de door Hitler en zijn medestanders

 bedreven gruweldaden.

[ Here a piece of English spoken

 truth information about

The explosive Arab world.

 

 
bulletThe total number of books translated into Arabic in the last 1,000 years is fewer than those translated in Spain in one year.
bulletGreece, with a population of fewer than 11 million, translates five times as many books from abroad into Greek annually as the 22 Arab countries combined, with a total population of more than 300 million, translate into Arabic.
bulletAccording to a 2002 Council on Foreign Relations report, "In the 1950s, per-capita income in Egypt was similar to South Korea, whereas Egypt's per-capita income today is less than 20 percent of South Korea's. Saudi Arabia had a higher gross domestic product than Taiwan in the 1950s; today it is about 50 percent of Taiwan's

    Dr. A.B. Zahlan, a Palestinian physicist  asserted that "Egypt, in 1950

, had more engineers than all of China." That is hardly the case today.

The GNP of Israel, for instance, a nation with few natural resources,

is greater than all its Arab neighbors combined,

 despite their far greater populations and natural resources.

And finally, according to the current Freedom House rankings,

the only country in the Middle East that is listed as "free" is Israel.

Every Arab country is at best "partly free" or, worse, "not free." ]

 

 

`Christelijkeí haat

In de loop van de voorbije periode van

ongeveer 2000 jaar Christendom,

was er ook vaak sprake van haat tegen de Joden,

die als ĎGodsmoordenaarsí werden bestempeld,

met name door de schijnchristenen.

 

In Joh 10 vers 18a  :

 

'NIEMAND

[ dus ook de VADER niet ]

 neemt het

( =  Mijn  leven )

 Mij af,Ik geef het uit vrije wil.....''

 

 

staat evenwel,dat het Lam Gods

VRIJWILLIG Zijn leven aflegde en later

weer terugnam.  

 

 

Massale Excecutie Joden Wereldoorlog II,

Schilderij 
 

 

 

Uit  : ''Ho,Me Itneni Izoed''

 

If I only had the privilige to stand with you

When You were taken to be killed into the

Field of slaughter,

If only I could share with you

The fright of the abyss that faced you

Just before the bullet pierced you...

 

Ephraim Lisitzky

 

Het groepje Joden,dat in Jeruzalem riep :

ďZijn Bloed moge komen over ons en over onze kinderenĒ,

is 40 jaar later

 

( =  het Bijbelse getal voor generatie )

 

gruwelijk omgekomen bij de val van

de Ďheiligeí Stad,

samen met honderdduizenden

andere volksgenoten.

 

 Maar deze vorm van zeg maar :

 Antichristelijke theologie heeft

 het hele Joodse Volk niet 40 jaar,

 maar eeuwenlang collectief

 verantwoordelijk gehouden

 voor de dood van Jezus.

 De kerk is blijkbaar in bepaalde gevallen minder barmhartig dan God.

 

Aan het Kruis bad Jezus immers :

ďVader vergeef het hun,

want ze weten niet,wat ze doenĒ. 

 

Zou de Vader die bede van Zijn Eigen

stervende Zoon niet metterdaad hebben verhoord ?  

 

 Maar de Joden worden door veel mensen

 gehaat,niet alleen,omdat ze de Messias

 verworpen hebben,maar vooral,

 omdat ze de Messias voortgebracht hebben.

 

 

 

 

Illustratief verhaal over Joods Overleven.

 

 

  íBeste wereld,hoe kunnen we jullie ooit

   tevreden houden en gerust stellen ?íí

 

 

 

 

 

 Dit is de link van een Filmpje ( multi-mediale presentatie )

 over de Geschiedenis van de Joodse Staat

Beste wereld,

 

ik begrijp uit jullie berichten,

dat jullie je regelmatig ergeren over ons in IsraŽl,

zelfs soms boos of woedend worden,

zoals b.v. over onze íí wrede onderdrukkingíí

van de Palestijnen.

 

 Daarvůůr waren jullie echter ook kwaad

 over ons optreden in de Libanon en

 daarvůůr over ons bombardement

 op de nucleaire reactor in Bagdad

 en daarvůůr waren het op het kantje winnen

 van de Jom Kippoer-oorlog in 1973

 en de SinaÔ-veldtocht in 1956 jullie

 een doorn in het oog.

 

Blijkbaar irriteren Joden JULLIE UITERMATE,

vooral als ze oorlogen winnen en

daardoor hun staat en het leven kunnen behouden !

 

[ Bij elke nieuwe oorlog zeggen sommige wereldleiders :

Die vermaledijde Joden hebben het alweer gewonnen !!

We moeten ze maar eens via De NAVO aanpakken,

want dan krijgen we Het Midden Oosten tenminste echt onder controle. ]

 

Beste wereld,

eeuwenlang irriteerde het Joodse volk

jullie al en niet,

omdat er een Joodse staat bestond.

We irriteerden het Duitse volk,

dat voor Hitler koos.

Het Oostenrijkse volk,

dat juichte bij zijn intocht in Wenen.

We irriteerden alle Slavische volken,

zoals de Polen,de Slovaken,de Litouwers,

de OekraÔners,de Russen,de Hongaren

en de Roemenen.

 

Lang daarvůůr de Kozakken

van Chamielnicki,

die tienduizenden

[ =  40.000 ]

Joden in de jaren 1648 en 1649

afslachtten.

 

 En wat te denken van de Kruisvaarders

 in de Middeleeuwen,

 die op hun weg naar het bevrijden

 van het Heilige Land van het juk

 van de toenmalige Islamieten en passant 

 ontelbaar veel joden vermoordden

 

 

 

Beste wereld,

in die tijd en nog lang daarna deed de Roomse Kerk,

via Inquisitie en Brandstapelexecuties

[ =  Auto-da-fťís ] e.d.

 haar uiterste best,om ons uit te roeien.

 

 Door dit alles,

 beste wereld,namen we uiteindelijk het besluit,

 om jullie voor een deel te verlaten

 en een eigen Joodse staat op te richten,

 waardoor we dachten,dat jullie dan zouden ophouden,

 om over ons geÔrriteerd te raken.

 

Dus we gingen naar huis,

 

naar hetzelfde Thuisland,waaruit we

een kleine 2000 jaar geleden

door de Romeinen werden verdreven.

Om ťťn eigen staat te stichten,

zoals

 

de Arabieren er wel 21 soevereine naties hebben.

Met een grootte van 4 x Europa,van waaruit al een hele tijd

Arabieren emigreren,lees infiltreren,naar het,door hen zo verguisde ``Christelijke Westen``.

 

[ Er zijn meer Arabieren dan Amerikanen op de wereld ]

 

[ Alleen Saudi-ArabiŽ is al 100 x zo groot als IsraŽl en onmetelijk rijk.

Het land financierde o.a.  ook in 2011  $ 33 miljoen

aan verminkende spijkerbommen inclusief de uitkeringen aan de families van 358 ''martelaren''

( = zelfmoordterroristen ) in IsraŽl . ]

 

Was die staat IsraŽl er tien jaar eerder geweest,

dan hadden de meeste volwassenen van nu als kind

in 1948 mogelijk ook vier grootouders gekend.

 

Helaas,beste wereld,

bleken jullie moeilijk door ons tevreden te stellen.

We blijven jullie ergeren,ook,

nadat we jullie PROGROMS,KRUISTOCHTEN

en de HOLOCAUST hebben overleefd

en ons teruggetrokken hebben

in ons piepkleine stukje Ďíhomelandíí,liggend

in het uiterste oosten van de Middellandse Zee.

 

 Nu,beste wereld

 weigeren we warempel het,

 in een verdedigingsoorlog herwonnen,

 land van 1967 op te geven,

 hetgeen in jullie ogen een

 onoverzienbaar obstakel is,

 om ooit vrede in het Midden-Oosten te krijgen.

 

Iran is boos,Egypte is vertoornd,

Amerika even niet meer zo erg,

vanwege de vernederende dreun,

die dit land van de Moslim-terroristen

moest incasseren op 11-09-2001.

 

( President Bush,de voormalige president van het

 bovengenoemde machtige land,

 is er na ongeveer twee jaar,toch maar wel in geslaagd,

 om,als revanche,

 met vooral zijn leger de

 Moslim-terroristen-steunende regimes

 van twee Midden-Oostenlanden voorlopig uit te schakelen,

 nl. van Afghanistan en van Irak. )

 

 De radicale Arabieren zijn nog het meest kwaad.

 

 Beste wereld,denken jullie ook eens

 aan de reacties van de gewone Jood uit IsraŽl.

 

In de jaren 1920,1921 en 1929 waren er

geen Ďíomstredeníí gebieden,

die de vrede tussen Joden en Arabieren

 in de weg konden staan.

 Er was zelfs geen Joodse staat,om,

 wie dan ook,daarover te kunnen irriteren.

 

[ Hier moet toch wel even gezegd worden,dat de  politieke- en sociale

georganiseerde aanwezigheid van Joden in Palestina,

helaas voor de Joden,weliswaar in de ogen van de meeste

Palestijnen ook al als een vorm van

neo-kolonialisme beschouwd wordt,

omdat Joodse immigranten reeds vanaf 1878

moderne nederzettingen in dit land hadden gesticht.

 

Zo zou de z.g.n. ''bezetting'' door Joden

volgens die Arabieren al 124 jaar duren,

in plaats van 54- of 35 jaar,

als we de jaartallen 1878,1948 en 1967 er

nog even voor de duidelijkheid bij plaatsen. ]

 

[  Citaat van Ineke van Lieshout in het blad Isra-el en de Bijbel :

 

Het Palestijnse volk is een creatie,waarin men uiteindelijk ging geloven,

een middel,om Isra-elisch Gebied te claimen.

Alle LEUGENS worden hiervoor uit de kast getrokken (...)

Een echt Palestijns volk bestaat nog steeds niet.

Veeleer gaat het om een gemeenschappelijk gevoel,

waarmee Palestijnse Arabieren zich vereenzelvigen. ]

 

 Desalniettemin,beste wereld,

 slachtten de z.g.n. onderdrukte Palestijnen

 in bovengenoemde jaren tientallen Joden

 in de steden Jeruzalem,Safed,Jaffa en Hebron af.

 

 Alleen al in Safed,hoog op een berg gelegen,

 niet te ver af van het Meer van Galilea,

 werden 62 Joden vermoord op ťťn dag.

 

Waren ze woedend,

omdat ze de IsraŽlische agressie van 1967

toen al wilden wreken ?

 

Waarom,beste wereld,werden er 

510 Joodse mannen,vrouwen en

kinderen afgeslacht tijdens

Arabische rellen tussen 1936 en 1939 ?

 

was dat ook uit boosheid van 1967 ?

En toen jullie,beste wereld,

zelf in 1947 een V.N.-Verdelingsplan lanceerden,

die in die tijd al een Palestijnse staat,

met de oppervlakte van 40 %

van het onderhavige gebied,

zou hebben gecreŽerd langs een piepklein IsraŽl,

''krijsten'' de Arabieren meteen ĎíNEEíí en

 trokken met grote overmacht tegen

 ons ten strijde,middels een massale invasie

 en bombardementen.

Ondanks het feit,dat we,

vanwege de Hulp van IsraŽl`s God,

konden standhouden,hadden we toch wel 

 het grote aantal van 7000 gesneuvelde

 IsraŽliŽrs te betreuren.

( Sinds 12 mei 1948

 [ = de oprichtingsdatum van de Joodse Staat ]

 tot 16 april 2011,

[ =  de rouwdag van IsraŽl over

 haar gesneuvelde militairen ]

 

 

( In die periode van 63 jaar is

het aantal inwoners in IsraŽl inmiddels

81/2 x over de kop gegaan.

 

[ naar totaal 7,8 miljoen,waarvan 5,9 miljoen (= 75,3 %) Joods is  ] )

 

 werden er overigens in

 totaal 23100,meest nog jonge,levens,

 om de staat IsraŽl blijvend te doen leven,afgesneden.

  Ruim 4000 willekeurige burgers verloren daarenboven ook nog hun leven sedert 1948

  door de vele terroristische aanslagen.)

 

Was dat,omdat de Arabieren zich

toen ook al zo hadden opgewonden

over onze toekomstige agressie in 1967 ?

 

 Weet U wel,beste wereld,

 dat diezelfde bevolkingsgroep in 1937

 een aanbod van de Britse Commissie-Peel

 betreffende de deling van het

 vroegere Trans-JordaniŽ,

 waarbij de eventueel op te richten

 Joodse staat slechts 22 %,

 zijnde een smalle strook land langs de Middellandse Zeekust,

 van het geheel zou uitmaken,

 toen ook al verworpen heeft ?

 

Een'' ja '' had de ''sjoa'',dus

de Holocaust misschien

niet helemaal kunnen voorkomen,

maar zou het verloop

van het Hitler-tijdperk drastisch,

maar dan wel in gunstige zin voor ons,

hebben veranderd.

 

Vinden jullie nu zo langzamerhand

ook niet,mŤt ons,dat de Palestijnen

nooit echt hun kansen hebben gegrepen,

niet in de 20ste _ en niet

in de 21ste eeuw ?

 

 

 

 

 

 

 

Bovendien,beste wereld,

gaan die Ďízieligeíí Palestijnen

wel steeds maar door met het doden

van Joodse burgers middels zelfmoord-aanslagen

op dichtbevolkte plaatsen en

met explosieven,brandbommen,stenen

en het opblazen van autobussen op afstand.

[ En sinds 4 juni 2002 van dichtbij met voorbij rijdende personenauto,

brommer,vrachtauto

bestuurd door ''zelfmoord-chauffeur''.

 

Deze gesel van het terrorisme,

die al 100 jaar duurt

 

is de laatste maanden zo erg geworden,

dat IsraŽl het met de woorden van de Bijbel

bij monde van de profeet

 

Jeremia  [ 4 vers 31 ]

 

 bijkans uitschreeuwt :

 

''Wee mij ! Ik sterf. De moordenaars !

 Ze hebben mij gedood.''

 

Nog een Profetische Bijbeltekst over hedendaagse terroristische aanslagen,

 

nl. Jeremia 30 vers 5

 

Angstgeschrei horen wij,schrik en geen heil.

 

 

Het is de Dochter van Sion,

 

[ = IsraŽl ]

 

die nu echt wel met

opgestoken handen naar adem snakt.

 

Zie ook :

 

 

Psalm 91 vers 9b,5a en 6b,

ook geciteerd uit de WBV'95 :

 

''Omdat je bij de Hoogste

 naar onderdak zoekt,...

 

je hoeft niet bang te zijn.....

 

...voor de moordende plaag

van de middag''.

 

( = zelfmoordaanslagen

 in IsraŽl,Amerika,Irak,Spanje,Rusland,Taba

op de grens van Egypte en IsraŽl tijdens

de loofhuttenfeest-vakantieperiode in 2004,

Londen en Sharm el Sheik in 2005 enz. ? )

 

 In Israel is men bijkans in elk nieuw huis een SCHUILKELDER nodig.

Die noodtoestand wordt waarschijnlijk al in de Bijbel voorspeld.

Bekijk daarvoor eens de volgende tekst nl.Jeremia 29 vers 4 :

 

``Dan komt Uw spreken diep uit de aarde [ uit de schuilkelders ? ] en

 klinkt Uw woord gedempt uit het stof.``

 

De nieuwe golf van terreur

d.i. de z.g.n. tweede Palestijnse opstand,

die men sinds augustus 2000 in IsraŽl begonnen is,

heeft begin 2011 reeds aan

 

9,5 keer zoveel mensen  ( = 24000 slachtoffers )

 

het leven gekost,

dan het aantal Amerikanen,

dat in de aanslagen van

11 september 2001 de dood vond.

 

( = bijna 3300 Amerikanen ).

Sinds 29-09-2000 zijn er 7500 Joodse gewonden gevallen

 als resultaat van alle terreuraanslagen tot 4 april 2011

 en zijn er in dezelfde periode 950 Joodse doden te betreuren.

 

Dit staat niet in de krant te lezen.

Vandaar,dat ik hier citeer :

 

Een helaas bij velen bekend gezegde :

 

''Wanneer Arabieren Arabieren doden,

is het geen nieuws.

 

Als Arabieren Joden doden,

is het ook geen nieuws.

 

Wanneer Joden daarentegen Arabieren doden,

dan is het groot nieuws,

zelfs wereldnieuws''. ]

 

(  Zeg nou zelf :

Vormen 5 miljoen IsraŽli's echt een reŽle bedreiging

voor 300 miljoen Arabieren in 21 staten,

of voor 1 miljard Islamieten in 57 staten ?

Het omgekeerde is,zelfs inclusief voor ''Het Vrije Westen'',eerder het geval ?!

 

Een andere reden,behalve de alom bekende haat van de Moslim-wereld tegen IsraŽl,

is het feit,dat IsraŽl eerst in hun ogen weg moet zijn,

voordat de z.g.n. verdwenen 12-de Imam,de door Allah geleide  Mahdi-Messias,

komende uit Mekka, zich kan openbaren.

 Als deze blokkade van de aanwezigheid van``Het Volk van Het Boek`` is opgeheven,

pas dan kan de alleenheerschappij van de Moslims op aarde volledig zijn beslag krijgen,

menen deze z.g.n. Twaalvers.)

 

Het is hetzelfde volk,

dat zelfs,

als het de omstreden gebieden

in de vorm van een eigen staat van ons

op een presenteerblaadje aangeboden zou krijgen,

de Joden ook dan nog met liefde de zee in wil drijven.

 

[``De strijd gaat niet om de bevrijding van ``bezet Palestina``,

maar om de vernietiging van IsraŽl,``schrijft Sarah Honig,eind januari 2006,in de Jerusalem Post.

Ze vervolgt met :

 

``Want er is nooit een onafhankelijke Arabische staat met de naam Palestina geweest.

Palestina is de naam,die de Romeinen bedachten,om de verslagen Joden te ergeren.

Nadat de Arabische landen in 1967 door IsraŽl verslagen waren,

bedachten de Arabische leiders de mythe van het `veroverde en geplunderde`Palestina,

terwijl de PLO slechts drie jaar eerder was opgericht.

 

De wereld vertelt aan IsraŽl,dat,als ze zich toen niet met succes hadden verdedigd,

dat zij dan nu terreurvrij zouden zijn,maar dan waren de IsraŽli`s er niet langer !

 

Er is geen enkel volk,dat zo vernederd,gemarteld en vervolgd is als 

de Joden tijdens de Holocaust.

 

Toch bestormden woedende Joodse overlevenden geen Duitse scholen

 en vermoordden ze geen nakomelingen van de nazi`s.!!!!!

 

Van Joden wordt verwacht,dat ze mensen de andere wang toekeren.

 

Het recht op woede lijkt exclusief voorbehouden te zijn aan moslims. ]

 

 

Beste wereld,ik zie het steeds voor me,

de van haat verwrongen gezichten

en ik hoor daarbij ook de van haat vervulde kreet :   

 

Ďí Itbach-al-yahudíí.  [ Dood de Jood ]

 

Het zijn nog immer dezelfde afstammelingen

van IsmaŽl,die er op uit zijn,

om IsraŽl [ =  Isašk ] te vernietigen.

Wat hun ''gisteren'' nog  even niet lukte

en waarvan ze ''vandaag'' nog steeds

hardop dromen.

 

Maar,beste wereld,

jullie werken ons op allerlei manieren

telkens weer tegen,

terwijl we ons alleen maar zelf

op een effectieve manier willen

blijven verdedigen.

 

Beste wereld,

het zou een andere zaak zijn,

als jullie in de loop van de

geschiedenis er blijk van hadden gegeven,

om ons te willen helpen met overleven.

 

Maar jullie waren tijdens de Holocaust

 

 ''er bij en keken er alleen maar naar''

 

Jullie keken ook in 1948 als een toeschouwer

op afstand toe,toen 7 staten een oorlog

tegen ons begonnen,die de Arabische Liga

kenschetste als een vervolg op de Mongoolse massamoorden.

 

[ Zie ook : Psalm 83,dat aan het begin van het verhaal door mij werd geciteerd

 over de z.g.n. eensgezinde proclamatie van de omringende landen ]

 

Jullie vonden het ook helemaal niet zo erg,

beste wereld,dat de toenmalige

Egyptische president Nasser,

 

vlak vůůr de 7-daagse veldtocht van 1967,

 

luidkeels werd toegejuicht

door een uitzinnige menigte Arabieren,

telkens ,als hij in de Arabische hoofdsteden

op bezoek kwam,om te zweren,

dat hij de Joden in zee zou drijven.

 

 Beste wereld,zijn jullie wellicht vergeten,

 dat er vůůr dit,voor jullie zo,

 cruciale jaartal 1967,in het betreffende gebied

 nog niet ťťn Joodse nederzetting was gebouwd ?

 

 

 Bovendien had premier Esjkol

 direct na de Zesdaagse Oorlog

 ook nog eens meerdere malen stukken

 nieuw-verworven land in ruil voor

 vrede aangeboden.

 

[ Ook werd er door de Joden aan de Palestijnen even voor augustus 2000 opnieuw

 in hun land een eigen staat aangeboden.

Zelfs toen waren er nog geen functionerende CHECKPOINTS,VEILIGHEIDSHEKKEN

en MUREN als gevolg van de nu nog steeds doorgaande,bloedige INTIFADA. ]

 

 Maar jullie weten misschien toch nog wel,

 dat alle Arabische staten IsraŽl toen

 niet eens wilden erkennen,

 laat staan met deze staat onderhandelen

 of vrede sluiten !

 De Arabische dictators beantwoordden

 immers het genereuze aanbod van Esjkol

 met de stellingen van de

 beruchte 3 maal-nťť-conferentie van Khartoum : 

 

1.Geen vrede,2.Geen onderhandelingen,

3. Geen diplomatieke contacten.

 

Is het niet zo,beste wereld,

dat jullie ook ''morgen'' onverschillig

zouden blijven toekijken,

als de 300 miljoen tellende Arabieren

uit 21 ons omringende,

meest vijandige,staten,

er in zouden slagen,om ons te vernietigen ?

 

 

 

[ Deze Arabische landen beslaan

een oppervlakte van ruim 5 Ĺ miljoen

vierkante kilometers,

terwijl de Joodse natie

het oppervlaktecijfertje telt

van slechts 20,7 duizend

vierkante kilometers,

wat het minieme percentage

van 0.38 van het totaal aan vierkante

kilometers oplevert !

 

 In 1948 was het Arabische territorium al

 DUIZEND keer zo groot als IsraŽl.

 

 Dus 0,38 procent ! Waar praten we eigenlijk over,

 ook sedert het jaar 1967.

 

 N.B. IsraŽl staat in grootte en bevolking tot de Arabische wereld,

zoals het iets grotere land Nederland tot Amerika en Rusland samen. ]

 

 

 En omdat we zo goed weten,dat,

 met name een groot aantal

 van de Arabische Palestijnen,

 er dagelijks fanatiek op los fantaseren,

 hoe ze ons kunnen liquideren,

 zullen wij zelf al het mogelijke blijven doen,

 om in leven te blijven,

 ook in ons eigen thuislandje IsraŽl.

 

Beste wereld,

hier staat voor jullie een Jodin

uit IsraŽl,die zich helaas NIETS

van jullie bezwaren kan aantrekken.

 

IK WIL namelijk GRAAG,

ZO LANG MOGELIJK IN LEVEN BLIJVEN,

NET ALS JULLIE. 

 

Barbara

 

 

 

 

 

 

 Het kan niet vaak genoeg herhaald worden :

 kruistochten,inquisitie,pogroms en holocaust

 zijn vormen van christelijk antisemitisme

 of vonden in de christelijke wereld plaats.

 En ook vandaag doet de Wereldraad van Kerken

 de ene pro-Palestijnse uitspraak na de andere.

 Ook heeft de

Rrooms-Katholieke kerk,

 ondanks de laatste ''mea culpa-verklaringen''

 van de Paus ten aanzien van het

`` Christelijke`` antisemitisme

 in het verleden,jarenlang de staat IsraŽl

 toch niet echt helemaal erkend.

 

De vervangingstheologie,

[ = de leer,dat IsraŽl AFGEDAAN heeft

 als Gods Uitverkoren Volk,

 nadat de Joden,vooral later in de geschiedenis,voor het overgrote deel

Jezus niet hadden aangenomen ;

 dezelfde leer,die de Kerk beschouwt

 als het nieuwe volk van God,

 als drager van de Goddelijke Beloften uit de Schriften,

 terwijl de vervloekingen en veroordelingen naar

 het Joodse volk en de staat IsraŽl toegeschoven werden,

 ( en nog steeds worden ? )  ]

 is eeuwenlang van de daken verkondigd en

 

 diep in het Ďbloedí van de Kerk gaan zitten.  

 

 

 

Recent gemaakt schilderij van Marianne

Dekking_van Raamsdonk

 

 

 

 

[ JERUZALEM

 

Aan oeroude wegen

op het kruispunt van de tijd,

heb JE altijd al gelegen :

Midden in de strijd.

Maar het Heil voor de volken :

Het geheim,dat JIJ bewaart,

doet hun razen en kolken.

Ze vegen je bijna van de kaart

 

TOM VAN MOURIK  ]

 

 

 Met name onder de Arabische _

 en de Palestijnse Christenen is deze leer

 nog diep en sterk verbreid,

 zodat ze meestal niet zo veel moeite hebben,

 om in te stemmen met de haat

 en de veroordelingen,

 die hun islamitische Arabische broeders

 in de richting van IsraŽl ventileren.

 

Maar ook ``Christelijke`` haat tegen IsraŽl,

 hoe vernuftig theologisch ook ingekleed,

 is en blijft haat tegen God !

 De kentering in het denkklimaat,

 welke na Wereldoorlog II bij de Christelijke

 wereld aanvankelijk toch wel was te bespeuren,

 lijkt helaas weer achter de rug te zijn.

 Met name op het internationale vlak,

 dus op dat van de Wereldraad van Kerken,

 acht men de laatste tijd de Palestijnen

 de Ďunderdogíte zijn,

 en wijzigt het theologische denken zich

 ten gunste van een Palestijnse

 Ďbevrijdingstheologieí.

 

God denkt er echter anders over.

 Hij blijft trouw aan Zijn Verbonden met IsraŽl.

 Hij leidt dit kleine Land en Volk naar Zijn RUST.

 

Fysiek is de herboren Joodse staat

op de navel van de aarde nadrukkelijk aanwezig. 

  Het is de enige plaats,waar Joden met hun hele Ďhebben en houdení ultiem zichzelf kunnen zijn.

 

 

 

 De Westelijke Muur van de voormalige tempel,

 ook wel Klaagmuur genoemd.

 

 Hier zal de God,

 die via hun ook de onze mocht worden,

 ervoor zorgen

 dat IsraŽl uiteindelijk veilig

 zal kunnen wonen in het midden der aarde

 tot Zegen voor alle volken en

 dat alleen mogelijk gemaakt door

 Zijn machtige Hand !!  

 

[ De Joden zijn volgens Gods Woord echter al eeuwenlang over de  gehele wereld

in de diaspora tot een Zegen geweest voor de volken.

 

Zie : Micha 5 vers 6a

 

''Dan zal de rest van Jakob in de kring van vele volken als dauw zijn,

die  van de HEER komt,als regen op het groene gras.... ]

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de David en wie de Goliath ?

 

 

Columnist Michael Coren noemt in de Canadese krant TORONTO SUN

IsraŽl de David en de Arabische wereld de Goliath.

 

Er zijn 23 Arabische en Iraanse politiestaten

en slechts ťťn democratisch IsraŽl in die regio.

Hun 23 landen,met alle olie en andere grondstoffen,

hebben echter anno 2010 een gecombineerd Bruto Nationaal Product

kleiner dan dat van Nederland en BelgiŽ samen.

 

Voor iedere IsraŽliŽr zijn er 60 Arabieren.

IsraŽl heeft bijna geen oliereserves,[ nog niet ]

de Arabieren en IraniŽrs evenwel bezitten tweederde deel  

van de wereldvoorraad.

Zij hebben gezamenlijk 750 maal meer land dan IsraŽl

en zouden 14,6 maal het Bruto Nationaal Product van IsraŽl kunnen hebben

als er niet door de voortdurende roof van de eigen bevolking

en door de corruptie van de dictatoriale leiders [ondanks de Arabische lente ? ]

een kunstmatige economische malaise in stand werd gehouden,

 

waarbij het gros van de bevolking zelfs moet rondkomen van 

slechts 2 dollars per dag.

 

En dan is de rest van de Islamitische wereld,

- die grotendeels de Arabische politiek ten opzichte van IsraŽl steunt -

nog niet eens meegerekend.

 

P.S.

De Moslims hebben 750 maal zo veel land als de Joden.

Ze hebben 5 miljoen maal zo veel geld.

 

In 1967 was Jeruzalem ineens volgens hen een Heilige Stad. Ja dat klopt,

alleen van de Joden,al zolang zij waren en zijn op de aarde.

p.feddema@online.nl