Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN

 

   [Zie ook bij : Een Verrukkelijke Hemel. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ En zie ook : ''Hemelingen'' herkennen elkaar. ]

 

DE DEUREN VAN HET VADERHUIS

GAAN WELDRA OPEN !

    Daarna gaat De Hemel nooit meer dicht !

 

Johannes 14 vers 2 en 3

 

uit de GROOT NIEUWS BIJBEL :

 

Er zijn veel kamers in het

huis van mijn Vader .

Als dat niet zo was,

had Ik( = JEZUS ) het

jullie wel gezegd.

Ik ga nu weg,om een plaats

voor jullie in orde te maken,

en als Ik dat gedaan heb,

 

kom ik je halen.

 

Dan zullen ook jullie zijn,

waar Ik ben.    

 

Dat dit een geweldig WOORD is,

komt extra uit de verf,

als ik een paar punten

op een rij zet.

 

1 ) WIJ HADDEN ZELFS GEEN RECHT,

OM OP AARDE TE BLIJVEN LEVEN!  

 

Adam,de eerste door God geschapen mens,

verspeelde zijn levensrecht

op de aarde,

omdat hij van de verboden

GOED en KWAAD - boom

een vrucht plukte en die opat.

Als gevolg hiervan zou

de aarde voortaan voor

hem alleen maar doornstruiken

en distels opleveren.

Dit zou hem tot zware

arbeid nopen en de

aardbodem zou voor hem

tenslotte tot graf dienen,

als hij zou sterven.

Zie daarvoor als bewijs :

 

Genesis 3 vers 19.

 

``In het zweet zul je werken voor je brood,

tot je terugkeert naar de grond,waaruit je bent genomen :

Je bent stof,en tot stof keer je terug``.

 

 

Stel,dat Adam niet de

eerste zonde gedaan had,

dan had hij voor altijd

op de aarde als een door

God gezegend mens mogen

vertoeven. Maar,

zoals we allen weten

verspeelde hij dat recht

en hij niet alleen.

Want in

 

Romeinen 5 vers 12

 

staat,[ door mij vrij vertaald : Webmaster ]

 

dat de DOOD logischerwijze

bij alle mensen eens zal toeslaan,

omdat iedereen nog steeds

misstappen blijkt te maken.

 

Er is dus een doodsvloek

op de aarde gekomen.

Zo zouden wij er voor staan,

als onze God ons niet

op welwillende wijze

een heilzaam alternatief

 

[ = verlossingsplan]

 

had geboden :

 

Wij wonen op een vervloekte

aarde met slechts de DOOD

voor ogen.

 

Zie ook nog : Genesis 3 vers 17b

 

``..zal de grond vervloekt zijn,omwille van jou !

Zwoegend zul je [ = Adam ] van hem eten,alle dagen van je leven``.

 

 

 

2 ) DE HEMEL IS NIET DE

VANZELFSPREKENDE BESTEMMING

VAN DE ZONDIGE MENSENKINDEREN,

DIE WELISWAAR ALLEEN toch nog

DOOR JEZUS GERED [ kunnen ] WORDEN.

 

Veel christenen hoor je zeggen,

dat Christus hun zonden op het

Kruis van Golgotha heeft weggedragen,

en dat ze DUS automatisch in de HEMEL

terecht komen ; maar zo vanzelfsprekend

is dat allemaal niet.

 

Zeker,onze zonden zijn metterdaad

'uitgewist' door het kostbare ,

uit de Hemel afkomstige,BLOED,

dat uit JEZUS`Lichaam weg sijpelde

tijdens deze vreselijke executie. 

 

 

Ook is onze,door de zonden

in beginsel totaal verdorven,aard,

door Gods Kracht,ontkomen aan de

zuigkracht van onze zintuigen.

Door het offer van Christus aan die schandpaal,

hebben we zelfs deel

aan de Goddelijke Natuur gekregen !

Maar OP ZICHZELF vloeit daaruit nog niet automatisch voort,

dat wij naar de HEMEL gaan.

 

[ Citaat :

 

God is een Vader,

Die op zoek is naar,

van Hem vervreemde,Kinderen,

in plaats van een Rechter,

Die werkt aan een forensische

oplossing voor problemen,

die ontstaan zijn na de keus

van de mens,om Hem te wantrouwen. ] 

 

Het zou alleen betekenen,

dat wij voor eeuwig op AARDE

zouden kunnen leven.

Want in

 

psalm 115 vers 16

 

staat,

geciteerd uit HET BOEK :

 

De Hemel is de woonplaats

van de HEER en de aarde gaf

Hij aan de mensen.

 

Nergens lezen wij in het

Oude testament van de Bijbel,

 

( het deel,waar veel Joden

nu alleen nog in geloven )

 

dat aan één gelovige beloofd is,

dat hij later in de Hemel zou komen !

De gelovigen van de

voor _ christelijke tijd zagen uit

naar een Godsrijk van vrede op aarde.

Maar zij hadden niet zo

direct de verwachting,

dat de Heer zou komen,

om hen naar de Hemel

mee te voeren.

Ze gingen er vooral vanuit,dat de ouders

voortleefden in hun kinderen,vandaar,dat het

in het oude Israel een schande was,als men kinderloos

kwam te sterven.

 

Richard Harris speelt als filmrol de aartsvader Abraham

 

Alleen Abraham,

de voorvader van de Joden

en ook wel de vader van

alle gelovigen genoemd,

verwachtte wel een Hemels

Vaderland,

zoals we in het Bijbelhoofdstuk :

 

Hebreeën 11 [ vers 10 ]

kunnen lezen.

 

..,want hij zag uit naar De Stad Met Fundamenten,waarvan God de Ontwerper en de Bouwer is.

 

Maar dat is de uitzondering,

die wellicht bovenstaande

regel bevestigt.

 

Echter in de na _ christelijke tijd

heeft God voor òns,gelovigen,

 

de Hemeldeur mijlenver opengezet!  

 

 

Dit mag je beslist wel

een verrassende wending

in de Goddelijke Gedachtegang noemen !

 

Wij waren vijanden van God

en hadden daardoor alle rechten

op zelfs maar een tijdelijk

aards bestaan verspeeld en nu zwaait

God voor zulke mensen als wij

 

Zijn Hemel wagenwijd open.

 

 

  De Jacobs``ladder``

 

En dat op grond van het feit,

dat de Heer Jezus door Zijn

Verlossingsplan,

met Zichzelf als inzet,

Zijn Vader in principe weer in

Zijn Rechten als Koning van de aardse-

en de Hemelse Invloedssferen

heeft hersteld.

 

 

 

[ Wij zijn allemaal door God veroordeeld,maar kregen al eeuwen geleden gratie bij Besluit van een Goddelijke Koning,Die bovendien Zelf het slachtoffer werd in deze besluitvorming. ]

 

( De Webmaster zingt hier over met begeleiding van mondorgel. Klik hier en vervolgens op het zelfde woordje bij no. 10 van de titel : ''Dankt,dankt nu allen God''. )

 

3 )Maar GOD pakt nog meer

''PRESENTJES'' voor ons uit,

zoals men in Amerika dat doet op 'THANKSGIVINGSDAY',

want niet alleen,eerder door mij,

vermelde HEMELSE INVLOEDSSFEREN

worden toegankelijk

voor ons gemaakt,

maar we ontvangen bovendien

ONS EIGEN APPARTEMENT

in het Paleis van

Onze Goddelijke VADER.

 

 

 

Wij zijn gewend aan de gedachte,

dat God ergens in de Hemel

op een bepaalde manier

is 'opgesloten'! En in het

al eerder geciteerde Boek

van de Psalmen staat ook

ergens te lezen,dat ALLEEN

in de Hemel de TROON van GOD

aanwezig is.

 

Maar de wijze koning Salomo

wist het al,dat de hele

''Hemelenwereld'' God zelfs

niet kan bevatten.

God is  niet alleen een ruimtelijk alomtegenwoordige Schepper,

maar Hij blijkt ook in de tijd alomtegenwoordig te zijn.

Als Auteur van de Bijbel kan Hij immers in zijn Profetie-en

gebeurtenissen voorspellen,die pas in een tijdsafstand

van duizenden jaren later tot vervulling zijn gekomen

en nog gaan komen.

 

De 113e psalm gaat nog een stapje

verder door te stellen,

dat God zelfs boven alle Hemelen Zijn Heerlijkheid heeft.

HIJ kijkt zelfs vanuit de hoogte

neer OP DE HEMEL en op de aarde.

Dus de Heer Jezus wil ons

in de begintekst van mijn

verhaal uit

 

 Johannes 14

 

duidelijk inprenten,

dat God ons in Zijn Buurt

wil hebben,niet ergens in een

afgelegen uithoek ver

bij Hem vandaan.

In de hemel

 

van de koran,

de ''bijbel'' van de Moslims,

is dat helaas wel het geval :

 

Niemand komt Allah daar ooit tegen,

staat er in hun boek.

 

Wij,de christus-gelovigen,mogen,

ZODRA WE GESTORVEN ZIJN,

alvast in afwachting als

geesten zonder lichaam

in de Derde Hemel [ of ook wel Paradijs genoemd ] vertoeven in

de fase van de

 

met ''Christuszijn-situatie,

 

 

 

tòt de privé _ vertrekken van

onze Goddelijke Vader aan het

eind van de tijden [ = bij de Opname ]

door Jezus

volledig zijn ingericht,

zodat wij zonder schroom

deze Kamers voor onszelf

als de nieuwe bewoners met

geest,ziel en lichaam kunnen

en mogen betrekken.

 

4 ) DE HEER JEZUS SPREEKT

OVER 'HET HUIS VAN Mijn VADER'.

 

Niet de PLAATS van het Vaderhuis

is het belangrijkste,

zegt de Heer Jezus als het ware,

maar het feit,dat MIJN Vader

Daar woont,dat telt.

 

Nauw en vertrouwelijk was

de verbinding al van Eeuwigheid

af tussen de Vader en de Zoon.

In het Spreukenboek,hoofdstuk 8,

wordt Jezus zelfs als een Troetelkind

 

gekenschetst,Die dag in,dag uit

speelde onder Gods Wakend Oog,

waarbij in dit idyllische tafereel

 

God de Vader met volle teugen geniet.

 

Maar wonder boven wonder

staat God toe,dat Jezus

ook de,in Hem gelovende,mensen

in Zijn Paradijselijke Vreugde

laat delen.

 

Zie daarvoor o.a.

 

Spreuken 8 vers 30 en 31,

 

Ik [ = Jezus ] stond als Lieveling aan Zijn Zijde,

 en Ik was Zijn Vreugde,Mij dag in dag uit

verheugend voor Zijn Aangezicht,steeds weer,

Mij verheugend over Zijn aardrijk

 

en Ik vond Mijn Vreugde bij de mensen.

 

Jezus was [en is blijkbaar nog steeds] blij met

de mensen.

 

 

[ Maarten Luther zei eens : God is een gloeiende

bakoven vol Liefde,

die van de Hemel tot op de aarde reikt.]

 

 

5 )WIJ KOMEN NIET BIJ GOD IN HUIS

als Zijn gasten,

maar met name als ZIJN kinderen.

 

Zo staat er in

 

1 Johannes 3 vers 1,wederom geciteerd

 

 uit Het Boek :

 

''Wat heeft de Vader geweldig

veel Liefde voor ons !

Wij héten niet alleen

Zijn KINDEREN,wij zijn het ook''.

 

Wij logeren daar niet,

maar wij WONEN er.

Voor elke gelovige is Daar,

om zo te zeggen een

aparte leefruimte beschikbaar.

Wij zullen ons echter

niet verloren voelen

in de eindeloze massa

van de daar aanwezige

gelovigen. Altijd zal

onze plaats dicht bij het

Hart van de Vader zijn.

Hij zal de tijd nemen,

om ieder,het lijkt wel, persoonlijk

bij Hem te ``ontbieden``.

Maar God kan gelukkig op het zelfde moment

met al zijn Kinderen tegelijk spreken.

 

6 ) WIJ ZULLEN DAAR NIET

ALLEEN zijn MET DE

RECHTSPOSITIE VAN KINDEREN

VAN KONINKLIJKE BLOEDE,

MAAR OOK ALS zonen EN

dochters worden BEHANDELD.

 

 

Do you believe????

This is very TRUE!!!

 

Wij zijn niet alleen

opnieuw geboren,als Zijn Koninkrijks-

Kinderen,maar worden tevens GEADOPTEERD

als Zonen en Dochters.

Zo staat er in

 

Hebreeën 2 vers 10,eerst geciteerd

uit Het Boek en daarna uit De Groot Nieuws Bijbel :

 

''..dat Hij vele van Zijn zonen

[ en van Zijn dochters ]

 in Zijn HEERLIJKHEID heeft laten delen.

 

(... wilde vele zonen

[ en dochters ]

de Hemelse Glorie binnenleiden...GNB )

 

God wil ons niet als kleine kinderen

van uit een zeker soort van

''verlicht despotisme''

van alles maar voorschrijven,

wat goed voor ons zou kunnen zijn

maar Hij wil alles,

wat Hij belangrijk vindt,

ja,zelfs ''hartsgeheimen''

 

 

met ons bespreken,

zoals een ouder op aarde

met zijn volwassen kinderen

die dingen deelt,

die hem of haar

op een bepaald moment

bezig houden.

 

7 )WIJ ZIJN OP AARDE,

als we gelovig zijn,

OOK AL IN GEZELSCHAP

VAN DE VADER EN ZIJN ZOON

JEZUS CHRISTUS,

wat ons meermalen een

soort van geluksgevoel bezorgt.

 

We hoeven heus niet te

wachten met het hebben

van een meer dan gemiddeld

intensief contact met

de Vader en de Zoon via

de Heilige Geest,

tot we werkelijk in

de Hemel aangekomen zijn.

Zolang we ''tijd van leven

hebben'' hier op aarde,

mogen en kunnen wij al

iets proeven van de

Hemelse Atmosfeer,

die er aanwezig is

in het 'Hemelpaleis'

van onze Grote GOD en Heiland :

Jezus Christus,

 

want er staat geschreven in

 

Johannes 14 vers 23 uit de GNB :

 

...Mijn Vader zal hem

[ haar] liefhebben,

en mijn VADER EN IK ZULLEN

NAAR hem [ haar ] TOEGAAN

EN BIJ hem [ haar ]

GAAN ( in )-WONEN.  

 

[..wil ons reeds in dit leven een altijd dankbaar hart,vervuld van Vrede geven ]

 

 [ Hij schenkt ons door Zijn Geest voortdurend Licht en Kracht ]

 

 

Dit zijn twee regels uit  het aloude gezang : ``Dankt ,dankt nu allen God``.

 

Wij krijgen dus te maken

met echte inwoning van

de Heilige Geest van Jezus,

Die geleidelijk ons steeds

verder ''reinigt''

en op heilzame wijze controleert

door Het,van God afkomstige,

en daarom onbetaalbare,

krachtige,Bloed van Jezus Christus.

 

Het gaat niet om een postadres,

waarbij je aan de Heer belooft,

dat je de post wel door zult

sturen naar Hem.

 

Wij denken vaak,

dat een mens op die

onpersoonlijke manier

ook wel Christen kan zijn :

Er komt een bericht voor

Hem binnen en we zeggen dan :

O ja zeg,wat erg,zeker,

ik zal voor je bidden.

We geven de boodschap

wel even door.

 

Maar we kunnen veel meer doen :

Als iemand Jezus beter wil

leren kennen,dan hoeven we

Hem niet van de andere kant

van de wereld op te halen,

om die kennismaking

spontaan te regelen.

 

Het dient zo bij ons gesteld

te zijn,dat we alleen maar

het deurtje van ons hart

open hoeven te doen,

om de bezoeker meteen

aan Jezus voor te kunnen stellen.

 

Geen geheim meer voor U/jou meer ?

 

 

p.feddema@online.nl