Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
 

 

 
                                  

                         Tweede Titel

 

Is de ''Opname'' een verzonnen christelijk DOGMA ?

 

 

 

 

EEN MENS ZOU NIET ZO ONGEDULDIG MOETEN ZIJN

ONGEDULD I

 

Ben jij ook zo'n JANTJE ONGEDULD ?

 

PSALM 37 vers 7

Wordt stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man,die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.

 

Nooit is de Goddelijke landman zo dichtbij U,als wanneer Hij bezig is met snoeien. 

 

ONGEDULD II

Jakobus 5 vers 7 en 8

Broeders,wacht geduldig tot de Here terugkomt,zoals een boer tot de herfst wacht,om zijn oogst binnen te halen. Wees dus geduldig en houd moed,want het duurt niet lang meer,voordat de Here komt.

 

[ Bij sommige kerkdiensten laat  het onderwep van''de eindtijd'' lang op zich wachten. ]

 

Gedicht over de schijn- en de echte wereld

Doe ons Uw HEIL aanschouwen

niet op ons oog vertrouwen

NIET BLIJ ZIJN MET DE SCHIJN

Doe ons de eenvoud vinden

en,God,voor U als kinderen

op aarde vroom en vrolijk zijn.

 

 

 

 

 

VRAAG : In een blad,dat juist heel veel met IsraŽl ůp heeft,stond onlangs te lezen,dat 'DE GROTE VERDRUKKING' met de verwoesting van het Joodse land is begonnen en eindigde bij de verovering van Jeruzalem door de Joden in 1967.

Verder las ik in dit zelfde blad,dat het geloof in de plotselinge opname van christenen,die nog in deze generatie plaats zou gaan vinden, een 'VERZINSEL' is,dat door bepaalde predikers zonder genoeg Bijbelse onderbouwing wordt geleerd.

Kunt U mij vertellen in hoeverre zij het mis zouden kunnen hebben en uit welke hoek deze laatste,vrij scherpe opmerking over dit,voor mij nu toch wel gewichtige onderwerp,komt ?

  ANTWOORD :

  Er bekruipt mij best wel een gevoel van spijt,dat een organisatie,die zich zo intens met IsraŽl bezig houdt,zich opmerkingen veroorlooft in haar orgaan,als welke hier boven worden beschreven.

Allereerst haast ik mij te zeggen,dat ik het fijn vind,dat de ogen van velen open gaan voor Gods handelen met IsraŽl.

Als Christenen moeten we trouwens allen ons best doen,om het Joodse volk,d.i. onze oudste _ ,maar toch ook kleinste broer te ondersteunen...en ik geloof dat,als we dit ook echt doen,dit een hele goede zaak is in de ogen van God.

 

De Joden zijn al zo vaak alleen komen te staan !

Wanneer we ooit naast ťn achter IsraŽl behoren te staan,dan is het juist in deze tijd wel !

Helaas zijn er veel christenen,die daarin te ver doorslaan en dit speciale volk op zo'n hoog voetstuk zetten,dat het ťťn en ander bijna op een ISRAŽLVERHEERLIJKING gaat lijken.

Dit wordt wel eens,zoals dat bij een klokkenluider wel bekend is,het 'KLEPELEFFECT' genoemd.

De Bijbel laat ons overduidelijk zien,dat we eerst met een nationaal herstel van IsraŽl te maken zullen krijgen,dat daarna gevolgd zal worden door een geestelijk ontwaken.

Vandaag de dag kunnen we sedert 1948 de eerste eindtijdsignalen van dat nationale herstel van IsraŽl al constateren :

 

Veel Joden zoeken hun eigen land weer op,maar tegelijkertijd zien we ook veel Joden,die allerminst van plan zijn,om ooit weer naar IsraŽl te verhuizen,omdat ze het in de landen,waar ze nu wonen,veel beter hebben dan die 'ploeterende Joden in IsraŽl'.

 

Er staat in Gods Woord,dat de Joden pas allemaal terug zullen komen,meteen nadat de Heer Jezus zichtbaar op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem is aangekomen.

[ Joden vragen wel eens gekscherend aan vakantiegangers : Willen jullie ook een poosje uitverkoren volk zijn ? Want wij worden er langzamerhand toch wel wat moe van. Als we uitgerust zijn,mogen jullie meteen weer met ons ruilen. ]  

Dan zal Hij niemand van Zijn ''uitverkorenen'' meer achterlaten in de ''ballingschap der volken''.

 

        ( Zie daarvoor : EzechiŽl 39 vers 28 en MattheŁs 24 vers 31. )

 

''........maar hen ook bijeenbrengt op hun grond zonder iemand achter te laten.''

 

''......en zij  [ =  de  7 engelenlegers van de glorieus teruggekomen MENSENZOON,dat is Jezus ]

zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,.......

 

Allereerst is er bij deze gebeurtenis ook sprake van het feit,dat Juda,dan als

 

īīoorlogsboog in Gods Handenīī

 

zal fungeren.

Op het moment,dat de zegevierende legers legers uit de volken,nadat zij in het laatste jaar van de grote Verdrukking,

 

( dus vlak voor het aanbreken van het duizendjarige Messiaanse Vrederijk ),

 

de gehate antichrist hebben verslagen,tegen Jeruzalem optrekken,om de stad definitief te vernietigen,

grijpt God in.

 

Tegelijkertijd wordt EfraÔm,ook wel het Huis van Jozef genoemd,

 

~~dat zijn de namen van de īīverdwenenīī

 

Tien Stammen van IsraŽl,

 

die dan nog grotendeels elders in de wereld verblijven~~

 

door God toegerust tot de strijd voor hun aandeel in de verdediging 

van Jeruzalem en de herovering van Gaza.

 

 

Bewijsteksten : Zacharia 9 vers 13 en Zacharia 10 vers 6

 

Het zal zijn,dat Ik Juda de boog voor Mij zal laten spannen

en Ik EfraÔm zal toerusten.  .....

 

Zo zal Ik het huis van Juda sterken en

het huis van Jozef

redden. Ik zal hen herstellen .... Zij zullen worden,alsof Ik hen niet verworpen had,...

 

 

 

[ Heel Israel zal terugkomen

 

 Illustratietekst uit Micha 5 vers 2,

zeer zuiver vertaald uit de oudste grondtekst

met behulp van Computertechnieken en het raadplegen van Dode Zee-rollen :

 

Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd,dat de barende leven schenkt

en totdat het restant van zijn broeders

zal terugkeren tot de volken van Israel.

 

Dit is een voorbeeld van een driemaal doorgesneden tekst met profetische informatie :

 

1 ] prijsgeven  :  Israel wordt aan zijn lot overgelaten

( = ballingschap van Juda en het Tien Stammenrijk )

2 ] de barende  leven schenkt   :  Maria wordt de moeder van Jezus op Kerst

3 ] het restant van zijn broeders zal  terugkeren tot de volken van Israel.

 

~

 

Deze laatste profetie ( 3 ] )wacht nog op een volledige vervulling,de voorlaatste twee hebben al plaatsgehad.

 

 

 

N.B. : Ze melden zich in onze tijd reeds op kleine schaal

 in India,AziŽ en Afrika :

 

Zuid Afrika,Zimbabwe en Mozambique : Lemba Joden,die Bantu spreken en inderdaad genetisch afstammen van IsraŽl.

 

West Afrika : Igbo Joden,die zich bevinden in delen van de Peul- en Touregstammen,afstammelingen van Gad,Zebulon en Manasse.

Aantal : 40.000

Tweede taal : Hebreeuws,o.a. ook wonend in Nigeria.

 

Somali-e : De Yibirs

 

Chiang-Min-Joden,wonend in China aan de grens met Tibet.

Ze dragen Joodse priestergewaden. Ze vereren de God Jawei

[ = Jahweh ]

 

Kaifeng -Joden,ook in China in de provincie Henan,genoemd naar de vroegere hoofdstad van China de stad Kaifeng

Deze Joodse zeer geassimileerde gemeenschap telt nu nog 1000 leden en is tussen de 10de en 12de eeuw via de zijderoute in China terechtgekomen. Ze eten echter nog steeds niet het in China zo geliefde varkensvlees en met Pesach bakken zij matzes [ ongedesemd brood ] en met het Chanoeka-feest steken zij de daar bij behorende kaarsen aan.

 Een klein aantal is tot op heden geaccepteerd als Joden en naar IsraŽl geŽmigreerd.

Een op de twee Joden in Kaifeng wil ook heel graag ook naar IsraŽl emigreren.

Een kleine groep van 7 jonge mensen hebben de gelegenheid gekregen,om een jaar lang in IsraŽl te wonen,om Hebreeuws te leren en om zich te bekeren volgens de orthodoxe maatstaven.

 

Telugu-Joden

Ze heten ook B`ney  EfraÔm ( = kinderen van EfraÔm )

Ze wonen in Andhra Prades,in India,bij de delta van de rivier de Krishna

Ze hebben Hebreeuws geleerd en belijden de Joodse godsdienst.

 

Sinds 1981 worden hun claims in toenemende mate

door groepen rabbi`s serieus genomen.

 

B`ney  Manasseh ( = zonen van Manasse )

Aantal : 1 tot 2 miljoen !!!

 

 

Hier staat een ge-immigreerd groepje voor de Western Wall Plaza

 

 

Landen : India,Bangla Desh en Birma,in het laatste land heten ze Lusi [ = Tien stammen ]

Locatie 1 : Noordoostgrens van Manipur ( in India )

Locatie 2 : Noord Birma

 

Een hoge geestelijke in IsraŽl,te weten rabbi Eliyahu Avichail onderzocht de claims

en is sindsdien een belangrijke supporter. In datzelfde land brengt ook de 

Amishaw-beweging het onderwerp van de verloren Stammen opnieuw onder de aandacht.

 

[ =  eind 2009 ]

De Bnei Manasseh wonen in Noord Oost India, in de staten Mizoram en Manipur. Ze zijn inderdaad erkend als de stam Manasse.
In januari  2010 heeft Israťl besloten ,dat de 7200 ďverloren zonen van IsraŽlĒ hun koffers (dat zal niet veel zijn) kunnen pakken. Het gaat om groepjes van 200-300 per maand. Michael Freund, van de organisatie Shavei IsraŽl, die zich inzet,om de ďverloren stammenĒ weer thuis te brengen ,ziet dit als een wonder van Bijbelse dimensies. Het is inderdaad een Machtig werk van de Heer. Na 2700 jaar ballingschap komen ze weer thuis.

 

 

De 7000 Kuki en Mizo-mensen uit Noordoost India,behorend bij dezelfde Stam,wachten er op,om toestemming te verkrijgen,teneinde allemaal naar IsraŽl te kunnen emigreren.   

En 1000 leden hebben zich al op de ``Westbank ``blijvend gevestigd.

 

 

Beta IsraŽl ( = het huis van IsraŽl )

Ze heten ook Falasha`s of Falashmura`s [ = vreemdelingen uit EthiopiŽ]

 Aantal : 120.000

 

Ze zijn al door de Joden erkend en ongeveer 90.000 leden leven nu al in IsraŽl.

Vandaag ( = 28-08-09 ) werd bekend gemaakt,dat  er op termijn opnieuw een groep van 9000 personen uit EthiopiŽ zal worden opgehaald.

Stam : Waarschijnlijk Dan

 

India en Pakistan : De Kashmiri,die als Joods gebruik het Pesach vieren.

 

Vervolgens zijn er de Afridi- ( = EfraÔm ) Pathanen in de Indiase stad Malihabad,

waarvan bij 650 van de 1500 stamleden specifiek genetisch materaal is aangetroffen,

dat ook bij 40 % van alle andere Joden voorkomt.

 

Dan de Pathanen zelf :

 

In het noorden van Pakistan bevinden zich 10 miljoen Pathanen

en in Afghanistan 6 miljoen,onderverdeeld in zo`n 60 stamgroepen.

 

Hun stambomen zijn eeuwenlang goed bewaard gebleven.

Zij kennen de besnijdenis na 8 dagen,verbieden het nuttigen van niet-kosher voedsel,

houden de Shabbath; de gebedssjaal en de Davidsster zijn aanwezig in de meeste huizen.

Veel van hun wetten lijken op de inzettingen van de Thora.

De Pathanen zijn een zeer onafhankelijk volk. Felle vechters.

Ergens in de 10de eeuw na Christus`Geboorte zijn de meeste stammen toch uiteindelijk gedwongen,

om zich tot de Islam te bekeren,terwijl weer andere stammen dat zondermeer vrijwillig deden.

 

Het is heel frappant,dat de Islam als geheel de Pathanen erkent als de

Bnei-IsraŽl ( = de zonen van IsraŽl ),terwijl veel Joodse geleerden weigeren,om

deze visie ook maar in overweging te nemen.

 

 
zaterdag, 25 oktober 2008

Afghanen protesteren tegen Taliban

Afghanen protesteren tegen Taliban
 
(Novum/AP) - Meer dan duizend Afghanen hebben vrijdag in het oosten van Afghanistan een demonstratie gehouden tegen de Taliban. Zij protesteerden tegen de dood van 26 jongemannen uit hun gemeenschap bij een aanslag op een bus in het zuiden van het land.

Taliban-strijders hielden zondag in de zuidelijke provincie Kandahar een bus aan en doodden 26 van de inzittenden. Zes van de slachtoffers werden onthoofd. Een Taliban-woordvoerder zei,dat de 26 eruit waren gepikt,omdat ze tot de strijdkrachten behoorden.

 

Regeringsfunctionarissen bestreden,dat er militairen in de bus zaten en zeiden,dat de Taliban onschuldige burgers hadden vermoord,die onderweg waren naar Iran om werk te zoeken,zoals honderdduizenden Afghanen doen.

 

De meeste slachtoffers waren afkomstig uit het district Alingar van de oostelijke provincie Laghman, waar zaterdag de demonstratie werd gehouden. 'Dood aan de Taliban' en 'Dood aan de moordenaars', riepen de betogers,die zwarte vlaggen meedroegen als teken van rouw.

 

De demonstratie in Laghman was een van de grootste protesten tegen de Taliban sinds de Amerikaanse invasie van 2001.

 

Opmerkelijk is dat de demonstranten tot dezelfde bevolkingsgroep ( = Pashtun ) behoren als de Taliban !!!

 

Het oude Afghaanse koningshuis ( de Mahmad Zei Familie )

claimt af te stammen van Melek Talut [ = Mefiboseth] ,

de zoon van Jonathan,de zoon van koning Saul uit Benjamin.

Stamnamen : Efidi of Ephriti [ = EfraÔm  ]

                    Yusufzai = Jozef

                     Rabbani of Rebbani [ = Ruben ]

                     Shinwari [ = Simeon ]

                     Lewani of Levoni [ = Levi ]

                     Daftani [ = Naftali ]

                     de Gaji of Ghagi [ = Gad ]

                      Ashur(a)i [ = Aser ]

Ze houden de Sabbath door dan niet te werken en niet te koken

en ze passen de besnijdenis toe op de achtste dag,terwijl de moslims dat ergens voor het dertiende jaar doen.

 

De Maori`s in Nieuw Zeeland beweren ook Joods te zijn.

Stam : EfraÔm 

Onlangs [ = Maart 2000 ] kwamen vertegenwoordigers van deze groep een bezoek aan Israel brengen,om op deze manier contact met  het Joodse volk te leggen.

Ze eten koosjer,houden de sabbaths-rust en besnijden hun jongetjes ook op de achtste dag.]

 

 

In het oosten van Nepal vormen de KIRATI-stammen de meerderheid van de bevolking,

ongeveer 1 miljoen mensen.

Ze noemen zich momotheÔsten,net als de Christenen en de Joden.

Ze kennen oude Joodse- en Christelijke gebruiken.

De Kirati-stammen stammen af van de gedeporteerde Joodse stammen,daar vinden we steeds meer aanwijzingen voor.

Ze zijn al eeuwen in het bezit van een gedeelte van het boek Genesis. Ze staan ook open voor het Evangelie van Jezus Christus.

 

 

Zo zien we ook nu al een,door God geÔnitieerd,gedeeltelijk herstel van de natuur in het land van de nieuwe staat.

Grote stukken woestijn zijn omgetoverd in prachtige plantages,maar deze functioneren nog wel met kunstmatige voorzieningen.

Overal zie je de waterdruppelsystemen,die voor het nodige vocht moeten zorgen.

Pas als de Heer Jezus terugkomt op de flank van de Olijfberg voor de Joden,

 

[ dat zeg ik met opzet zo,

omdat wžj,gestorven _ of dan nog levende gelovigen,op dat moment al 7 jaar eerder in een flits vanaf de aarde naar de teruggekomen Jezus zullen zijn ''opgeheven'',Die blijkbaar al zwevende in de lucht ( =  de aardse dampkring ) op ons heeft gewacht,om ons allemaal tegelijk mee te kunnen nemen naar Zijn Hemelse ''Hoofdkwartier''.

Bewijstekst 1 Tessalonicenzen 4 vers 17,dat zichzelf in vers 15 als een Boodschap van God absoluut (!!) gezag toedicht :

 

...daarna zullen wij,die nog in leven zijn,tegelijk met hen [ =  de opgestane doden ] in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd,de Heer tegemoet En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. ]

 

zullen in de woestijn nieuwe bronnen ontspringen.

Zowel de vroege_ als de late ''regen''

 

[ voortaan alleen dauw

Ik citeer daarvoor illustratief :

 

Zacharia 8 vers 12b

...de aarde haar gewas en de hemel zijn dauw.                                                

 

maar ook :

 

Zacharia 14 vers 17, vertaling Gert A. van de De Weerd

 

....zij ( de ongehoorzame volken ) zullen geen ''hemel''water ontvangen. ]

 

zal royaal voldoende zijn,om het gehele land vruchtbaar te maken en te houden.

We zien dus in onze tijd wel een BEGIN van een nationaal_ en zelfs ook al van een geestelijk herstel.

[ de groep orthodoxe Joden groeit de laatste jaren zeer sterk ].

Maar we moeten ons wel heel goed realiseren,dat een groot deel van het volk van IsraŽl vooralsnog verre van bekeerd is.

 

[ Er is nog steeds een grote groep Joden in IsraŽl,die ''nergens meer aan doet''. Het verschil met 

Nederland is,dat bij ons deze groep helaas groter wordt en bij hun gelukkig geleidelijk aan  

kleiner,want men bereidt zich in IsraŽl meer voor op een spoedige komst van de MESSIAS,dan bij ons in Nederland. ]

 

En dat heus niet alleen,omdat men nog steeds onze Heer Jezus als ook hun Messias weigert te [h]erkennen !

Zolang deze bekering op grote schaal nog uitblijft,loopt men daar een grote kans op het aanbreken van nog zwaardere tijden,dan die _ ,waar het volk IsraŽl nu al mee geconfronteerd wordt en dŗt zal met name gebeuren,nadat de ''wegvoering van Gods Kerk naar de Hemel'' overal op aarde zal hebben plaats gevonden.

 

 Dit is oorspronkelijk een schilderij van Rembrand : De Heilige Familie  ( Jozef,Maria en het Christuskind ).

 

De Messiasbelijdende Joden zullen bij de Opname echter al bij Jezus in de Hemel een veilig THUIS hebben gekregen.  

 

 

Natuurlijk realiseer ik me,dat ik hierbij geen populaire boodschap aan U kan doorgeven,als ik dit zeg,maar helaas is het wel een door en door Bijbelse-.

De bekende eindtijdprofeet DaniŽl spreekt in dit verband over

 

de laatste jaarweek,

de klagende ziener Jeremia over

de tijd van benauwdheid voor Jacob

 en onze Grote God en Heiland Jezus Christus over

de Grote Onderdrukking.

Vanuit veel Bijbelboeken wordt over deze moeilijke episode voor IsraŽl gesproken,maar het ťťn en ander gaat dan wel gepaard met de Goddelijke belofte,dat het volk,dan betiteld als''het ware IsraŽl``,uiteindelijk  in de vorm van een ''nalezing''

verfrist,opnieuw geboren en gerehabiliteerd

uit de strijd te voorschijn zal komen.

Maar dit zal allemaal pas gebeuren na de spectaculaire redding,de snelle verwijdering van de aarde,

 

door middel van een evacuatie in een oogwenk,een massale wegvoering naar de Hemel ( in de S.V. als toevergadering vertaald  ', van de Gemeente,dus

 GODS KERK,om deze te behoeden voor de gevolgen van De Grote Onderdrukking. 

Rond het moment,dat de antichrist aan de macht zal komen,komt Jezus Christus blijkbaar Zijn Nieuw-Testamentische Gemeente eerst van te voren ophalen.

 

 

De z.g.n.' VERVANGINGSLEER',die o.a. als boodschap eeuwenlang heeft uitgedragen, dat de kerk alle beloften van IsraŽl van God overgeheveld zou hebben gekregen ,

[ wat beslist niet waar is ]

bracht helaas in de Kerkgeschiedenis de nodige verwarring te weeg bij het begrijpen van Gods TOEKOMSTDRAAIBOEK voor de gemeente.

Voor mij is het echter het Bijbelse gegeven bij uitstek,dat :

 God drie plannen tot uitvoering wil brengen in de mensenwereldgeschiedenis :    

 

-  1 ]  een plan voor IsraŽl                  

-  2 ]  een plan voor de Gemeente van Christus

- 3 ]  een plan voor de Volkeren,die wel - of niet IsraŽl

        probe(e)r(d)en uit te roeien.

 

 

  1 ] De Heer Jezus komt voor de Joden terug in de gedaante van de,aan hen beloofde MESSIAS-KONING,die in Jeruzalem,op de berg SION d.i. de Tempelberg,Zijn Vrederijk van 1000 jaar op aarde zal stichten en leiden. 

[ Die term duizend jaar van vrede en voorspoed op aarde wordt

 6 keer

 in het Bijbelboek Openbaring genoemd en moet,jammer dan voor de meeste hoge heren dogmatici,ondanks de merkwaardige stijl van het bovengenoemde boek,door ons letterlijk worden verstaan. ]

 

 2 ] De Heer Jezus komt voor de gemeente evenwel nžet als Koning terug.

NERGENS KUNNEN WE IN GODS WOORD LEZEN,DAT DE HEeR JEZUS VROEG OF LAAT ook DE 'KONING VAN DE KERK' zal worden.

Hij is alleen de koning voor IsraŽl,maar voor de gemeente zal Hij 7 jaar eerder als een Bruidegom ''incognito'' komen via de Opname,

om ĎíZijn Bruidíí,naar zich toe te halen,

 

 

[  Bewijstekstdeel I : Zie Johannes 14,de verzen 2 en 3.

 

 

In het Huis van Mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden.

Zou Ik anders gezegd hebben,dat Ik wegga,om voor jullie een Plaats

gereed te maken ?

Ja,Ik moet weggaan en voor jullie een Plaats gereedmaken,maar Ik kom terug,en dan neem Ik jullie bij Me op,zodat daar,waar Ik ben,ook jullie zullen zijn.

 

( Letterlijk staat er in de grondtekst ''ophalen'' = para-lepsomai  )

 

 

Bewijstekstdeel II : 1Tessalonicenzen 1 vers 10

 

...en,om uit de Hemel Zijn Zoon ( = De Opname ) te verwachten

Die Hij [ = God,De Vader ],uit de dood heeft opgewekt :

Jezus,Die ons redt van de komende toorn. 

( Die toorn is een synoniem van gericht en hier wordt m.i. De Grote Onderdrukking mee aangeduid. )

 

Bewijstekstdeel III

 

Titus 2 vers 13

...in afwachting van het geluk,waarop we hopen,

de verschijning van de Heerlijkheid van onze Grote God en Redder Jezus Christus.

 

( Met deze woorden uit de Bijbel wordt de daadwerkelijke door God geregisseerde ontsnapping van de toegewijde volgelingen van Jezus,net vÚÚr de  ''grote onderdrukkings_verschrikkingen'' _ ,die  meer in detail opgetekend staan in

het Bijbelboek Openbaring in de hoofdstukken 6 tot 18, _

door Christus,hier dus duidelijk beklemtoond. )

 

 

Bewijstekstdeel IV

 

2Tessalonicenzen 2,de verzen 1 en 2 uit Het Boek

 

Wat de [ 1 * Tterugkeer van onze Heer Jezus Christus

( = Glorieuze Wederkomst ) en [ 2 * ]

onze Hereniging met Hem  ( = Opname ) betreft,...

 

 We treffen we in dit tekstdeel blijkbaar zelfs beide onderdelen aan van de Terugkomst van Christus. !!!

 

Bewijstekstdeel VI

 

Filippenzen 3,de verzen 20 en 21

 

20Maar ůns Vaderland is in de Hemel, vanwaar wij ook onze Redder verwachten, de Heer Jezus Christus.  [ = een omschrijving van De Opname ]
 

21 Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn Verheerlijkt Lichaam, met dezelfde Kracht ,die Hem ook in staat stelt,om alles aan Zich te onderwerpen.

 

1 Korinthiers 15 vers 51-52

 

En nu vertel ik u een geheim: wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal [ = de dan nog levende- en gestorven Christenen ] van gedaante veranderen,opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en we zullen van gedaante veranderen.

 

 

Nog een extra Bijbeltekst betreffende het onderwerp van de Opname :

1 Tessalonicenzen 5 vers 4

 

 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de

Dag  [ = De Dag van de Opname ] u als een dief zou verrassen.

 

 

De plotselinge verdwijning van miljoenen mensen zal tot grote chaos leiden!!!!

 

[= Zie ook onderstaand verhaal ]

 

Vlak daarop zal de z.g.n Anti-christ de absolute macht aan zich trekken

en begint het 7-jarige tijdperk van de Grote Onderdrukking.

 

 

 

 

Kijk ook eens naar dit schemaītje met tekstverwijzingen uit een ouderwetse vertaling :

 

 

 

Als God Noach en zijn gezin redt,net voordat de zondvloed optreedt,als God eveneens Lot en zijn dochters redt,voordat de verwoesting van Sodom en Gomorra door een enorme vuurregen effectief is gestart,ligt het voor de hand,dat Hij de KERK ook zal redden,voordat de īīplagenīī van de Grote Onderdrukking een aanvang gaan nemen. ]

 

 

waarbij helaas,behalve de meeste Joden,ook de zogeheten  naam_Christenen zullen worden achtergelaten.

Die ''weggevoerde'' Christenen,vanuit het graf en vanuit b.v. hun huizen,zullen ook later niet meer als onderdanen van Zijn Koninkrijk hier op aarde Hem eer behoeven te bewijzen,maar met name vanuit de Hemel tot in alle Eeuwigheden de Bevoegdheid verkrijgen,om over de wereld [ = aarde ] te oordelen.

 

(Zie daarvoor : 1 KorintiŽrs 6 vers 2a).

 

'' En als het oordeel over de wereld bij U berust,...

 

 

De opgenomen Gemeente krijgt ook de taak,om de Hemelse Regionen volledig te bevrijden van al de demonen,totdat het Hemelse Jeruzalem na 1000 jaar ''VREDERIJK" effectief op aarde zal  zijn neergedaald.

Verder zullen ze door Jezus instructies ontvangen,hoe ze de Rechtspraak  over de mensen in Het Duizendjarige Vrederijk vanuit de Hemel dienen te organiseren. !!!

 

Zowel de aarde als de hemel zijn dan volledig veroverd voor God :

 

1 ] de planeet aarde vanwege een intensieve Evangelisatie-campagne onder de volkeren door IsraŽl

 

2 ] en de kosmos ( en het geestelijke heelal ) door de opgevaren Gemeente.

 

Hij komt,als Hoofd van het Lichaam ( = DE GEMEENTE ), dus vlak voor de zeer moeilijke 7 jaren,welke over de met demonen vergeven wereld en het in het nauw gedreven kleine IsraŽl heen zullen razen,om,als dat HOOFD,MET HET LICHAAM verenigd,naar het VADERHUIS te gaan en Zijn Gemeente,gaaf,zuiver en rimpelloos,aan God de Vader te presenteren !

 

 

[  Het is dus niet altijd zo,dat ALLE mensen eerst zullen sterven,voor ze in de Hemel,of hel komen.

Zie : 1 CorinthiŽrs 15 vers 51,

.......wij zullen niet allemaal sterven,...

 

Psalm 16 vers 10 als profetie van de psalmist David,

...U laat Uw vrome [ = tijdens het gebeuren van de Opname ]  het graf niet zien.

[ David zelf rekende er ook op,dat hij niet zonder meer in zijn graf zou wegteren. ]

 

Openbaring 19 vers 20,

.....Levend werden ze allebei [ = het beest en de valse profeet ] in de vuurpoel geworpen,die gloeit van zwavel. ]

 

Kortom :De OPNAME is geen fictie,maar Bijbelse realiteit in de zeer nabije toekomst.

 

Het is het eerste eindtijdgebeuren,vergelijkbaar met het gebeuren van de z.g.n. zondvloed,

dat wereldwijd laat zien,dat God de touwtjes toch in handen blijkt te hebben.

 

"Now concerning how and when all this will happen, dear brothers and sisters, we donít really need to write you. For you know quite well that the day of the Lordís return will come unexpectedly, like a thief in the night. When people are saying, 'Everything is peaceful and secure,' then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant womanís labor pains begin. And there will be no escape.

But you arenít in the dark about these things, dear brothers and sisters, and you wonít be surprised when the Day of the Lord comes like a thief. For you are all children of the light and of the day; we donít belong to darkness and night. So be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clearheaded. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But LET US WHO LIVE IN THE LIGHT be clearheaded, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation.

For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Christ died for us so that, whether we are dead or alive when He returns, we can live with Him forever. So encourage each other and build each other up..."


{1 Thessalonians 5:1~11a} NLT ♥

 

 Opname en de Achterblijvers II

 

 

Wat de GELOVIGEN aan hun kinderen en familieleden,die misschien achter zullen blijven,nog zo graag zouden willen ZEGGEN !

 

Wat gaat er gebeuren na de plotselinge Opname van de Gemeente van Jezus Christus ?

 

Het tijdstip van de plotselinge,maar toch relatief niet al te spectaculaire,dus eigenlijk 'stille' TERUGKEER van onze Heer Jezus Christus is echt niet zo ver meer af. Hij neemt dan Zijn geliefde Kerk mee naar zich toe in de dampkring en zodra daar de 'BOOSHEDEN' met behulp van Jezus door Zijn onvergankelijke - en onsterfelijke medebroeders en zusters uit de lucht zijn verdreven en Ďtijdelijkí naar de aarde zijn 'verbannen',voert deze Bruidegom Gods familie mee naar het Vaderhuis. Daar staan een heleboel schitterend ingerichte appartementen precies op tijd voor hen gereed rondom de TROON van God,zodat gelukkig niemand in de Paradijstuin in de rij behoeft te staan,als aan hem of haar de gouden 'huissleutel' wordt overhandigd !

 

Het gaat allemaal zo snel in zijn werk,dat we als ouders,broers en zusters 'du moment supprÍme' niet meer de kans krijgen,om nog iets uit te leggen aan onze familieleden en vrienden,die dan tot hun ontzetting niet verlost blijken te zijn en derhalve zijn ACHTERGELATEN. Middels deze brief worden we toch in staat gesteld,om nog ťťnmaal en dan wel voor het laatst uit te leggen,hoe belangrijk het AANNEMEN van de Reddende Genade van Jezus Christus ook na deze gebeurtenis nog voor hen is. Ik hoop,dat zij op mijn Website of de harde schijf / CD van mijn computer ( of uitgeprint op papier ) spoedig de nu volgende brief zullen vinden en lezen,als wij van de aarde zijn verdwenen.

Lieve kinderen,andere familie en speciale vrienden. 

Wij hebben zeer sterke aanwijzingen,dat de kerk van Jezus Christus weldra en dus IN ONZE GENERATIE NOG van de aarde zal worden opgeheven. Dit maken wij op uit de geschiedenisbeschrijving VOORAF van de oude en nieuwe profeten in de beide Testamenten van de Bijbel,die we nu naast de krant leggend,gaandeweg geactualiseerd zien worden in onze politieke leefwereld. Denk alleen maar eens aan het feit,dat de vroegere Bijbelse staat IsraŽl al weer meer dan 63 jaar in hetzelfde gebied als weleer,uiteraard zich manifesterend in een modern politiek jasje,prominent aanwezig is ! Alle mensen,zo staat het in de Bijbel,dienen,ook als het in hun ogen wel erg lang duurt,zich trouwens ten allen tijde goed voor te bereiden op die plotseling zich voltrekkende massale hemelvaart,die er nu aan staat te komen. Wanneer het ťťnmaal gebeurd is,zullen er helaas zeer veel mensen op aarde zijn achtergebleven. Dat zullen vermoedelijk de mensen zijn,die het hoofd niet in echt geloof voor Jezus wilden buigen,of die nooit helemaal ernst wilden maken met het offer van Hem aan het kruis,of die helaas niet opnieuw geboren bleken _ en het wel lťken te zijn.

Omdat we nu niet meer mondeling met jullie van gedachten kunnen wisselen,is deze brief een laatste poging tot schriftelijke communicatie met jullie,dus met de aan ons bekende z.g.n.ACHTERBLIJVERS.

 Wij kunnen jullie zeggen,dat dit moment van de GROTE OPNAME voor ons een geweldige gebeurtenis zal zijn,want het LICHAAM,de Gemeente,was al meer dan 2000 jaar haar HOOFD 'kwijt',toen Jezus niet al te lang na Zijn Opstanding Zelf naar de Hemel opvoer. Dit manco wordt evenwel IN DEZE TIJD NOG weer rechtgetrokken,want het hoofd behoort niet van de romp gescheiden te zijn,evenals de bruid niet apart behoort te wonen van de bruidegom. Eigenlijk waren wij,als bruidsgelovigen,al meerdere eeuwen min of meer gescheiden van tafel en bed met  Hemelse Bruidegom Jezus Christus. En dit zou zeker zwaar op de kerk hebben gedrukt,als Hij de Heilige Geest niet als onderpand - en Trooster had teruggegeven !

 

[ Als de jaloerse Joodse leiders,met die onbekeerlijke houding het Joodse volk als geheel meetrekkend,na de Pinkstertoespraak van Petrus hun na-ijver opzij hadden kunnen zetten,had het Messiaanse VREDERIJK met Jezus als KONING DER JODEN reeds 2000 jaar eerder in de Bijbel als 'HEILS'_ feit geregistreerd kunnen staan. Dan had de wereldgeschiedenis al 1000 jaar een Vredelievend aanzien kunnen tonen en had het NIEUWE JERUZALEM ook al weer 1000 jaar in het gebied van het Midden-Oosten geschitterd. ]

 

Waar wij het nogal vaak met jullie over hebben gehad,is voor jullie bittere realiteit geworden,want jullie gaan nu een verschrikkelijke tijd tegemoet,zoals er voorheen nooit bestaan heeft en zoals zich ook nooit opnieuw weer op aarde zal voordoen.

Het blijkt,dat je maar het beste het Woord van God 'BLOEDserieus' kunt nemen. Ook al poneren allerlei stemmen en pennenvruchten van steeds meer z.g.n. deskundige mensen het tegendeel,elke goddelijke belofte _ en iedere waarschuwing in de Bijbel zal exact toch ZIJN impact hebben in onze wereld en in onze eigen geschiedenis.

 

WAT ZAL ER DAN GECITEERD UIT 'HET BOEK' BIJ DE OPNAME GEBEURD ZIJN ?

 

In Johannes 14 vers 3 heeft Jezus al summier aangeduid,dat Hij pas terugkomt,als Hij alle Kamers in het Huis van Zijn Vader volledig op orde heeft gebracht en geschikt gemaakt als permanente bewoning voor de Gelovigen. Dit zei Hij al,toen Hij,met permissie zo geformuleerd,Zelf nog nauwelijks aan de voorbereiding van Zijn eigen Hemelvaart was begonnen. Een nog meer gedetailleerd toekomst-historisch verslag van deze belangrijke wereldgebeurtenis,zoals we de Opname toch wel degelijk mogen noemen,vinden we in de Bijbel in 1 Thess. 4 de verzen 16 tot en met 17,waar geschreven staat :

 

Want als het bevel klinkt,als ťťn van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt,zal de Heer Zelf uit de Hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij,die op dat moment nog leven,met hen in de wolken WORDEN OPGENOMEN,om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.

 

Wat jullie hierboven konden lezen,is op dit moment feitelijk aan de orde. Wij,die dit ogenblik van de Opname meemaken en al onze familieleden en bekenden,die net als wij oprecht in Jezus hebben geloofd,zijn,net als Hij omtrent 2000 jaar geleden,opgevaren naar de Hemel. Dit kon alleen gebeuren,omdat God onze lichamen pardoes overkleed heeft met een wit blinkend Hemels kostuum,zodat we van sterfelijke mensen tot onsterfelijke Hemelse mensen 'getransformeerd' werden  ! Dit wordt in de Groot nieuws Bijbel als volgt in 1 Cor.15 vers 51,52 verwoord :

 

Ik zal U een geheim vertellen : we zullen NIET ALLEMAAl sterven,maar wel allemaal [= de dan nog levende- en de gestorven Christenen ] veranderd worden,opeens,in een

oogwenk,bij het laatste trompetgeschal. Want de trompet zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt,en WIJ zullen van GESTALTE VERANDERD worden.

 

De Heer heeft nu dit geheim op een onovertroffen wijze ingelost. Op het moment,dat jullie onze geestelijke nalatenschap onder ogen krijgen zijn wij THUIS bij onze grote God en Heiland,Die ons onveranderlijk heeft liefgehad,door Zich voor ons over te geven aan het Kruis. Wij lopen nu rond in een vernieuwd - en geestelijk Lichaam en zijn Kind aan huis bij de Vader. We mogen zelfs met Jezus Christus 'op de troon zitten' en als Koningen het bevel voeren over de engelen in de Hemelse Gewesten,teneinde in een periode van 7 jaar de gevallen engelen en de andere demonen daar voorgoed uit elke uithoek te verdrijven.

 

Maar nu breekt wel op aarde voor jullie een vreselijke tijd aan,waarbij de duivel,gelukkig tijdelijk,ongelimiteerde volmachten krijgt,om zijn heerschappij te laten gelden. En voor zover het mogelijk is,dat we nog verdrietig hierop zouden kunnen reageren,betreuren we het met heel ons hart,dat jullie nu in zo'n van demonen 'vergeven' wereld achtergebleven zijn,alleen omdat jullie 'de temperatuur van het Geloof in Jezus in de loop der jaren geleidelijk tot het absolute nulpunt hebben laten dalen.' Die periode van 7 jaar,die er vervolgens voor jullie aankomt,mag echt wel betiteld worden met het adjectief ERNSTIG,tot ZEER ERNSTIG,omdat de Bijbel op dit punt letterlijk geÔnterpreteerd dient te worden. Het Woord van God is voor 100 % een waar WOORD en alle aanneming waard,dat is jullie nu ook wel duidelijk geworden,hoop ik !

 

MAAR WAT KUNNEN JULLIE DAN PRECIES VERWACHTEN ?

 

Dat staat te lezen in 2 Thess.2 de verzen 8 tot 12,wat ik uit Het Boek citeer :

 

Dan zal de 'mens van zeer grote zonde' in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door Zijn Adem vernietigen en hem,ALS HIJ TERUGKOMT,alleen al door Zijn stralende Verschijning machteloos maken. De 'mens van zeer grote zonde' zal komen en optreden als satan zelf,vol duivelse list en kracht.

Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien,door allerlei opzienbarende,bedrieglijke wonderen te doen. In elk geval de mensen,die op weg zijn naar de ondergang,omdat zij niets willen weten van de Waarheid,waardoor zij Gered hadden kunnen worden.

Omdat zij niet van de Waarheid houden,laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden,omdat zij niet de Waarheid geloven,maar met genoegen onrecht accepteren.

 

Lees hierbij ook nog even het hele hoofdstuk 13 uit het Bijbelboek Openbaring en dan ontstaat ook voor jullie een nog duidelijker beeld van,wat jullie helaas te wachten staat. God wil aan de satan 7 jaar [ en geen dag langer,anders is het niet meer vol te houden ] de gelegenheid bieden,om op onbeperkte schaal aan zijn boze natuur toe te geven. Dan wordt pas voor het eerst voor 100 % openbaar,welke uitwerking zijn demonische aard op het leven van de mensheid heeft.

Het zal voor jullie verschrikkelijk zijn,om dit aan den lijve te moeten ondervinden. Want alles,wat er voor dit Grote Gebeuren aan demonische uitingen zijn geweest,betekent echt NIETS,vergeleken met de nieuwe periode van onafgebroken ellende,wreedheid en andere afschuwwekkende duivelse acties,die er nu voor de deur staat. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven,wat jullie allemaal zonder uitzondering zullen moeten doormaken.

 

Het zou evenwel voor jullie heel anders hebben uitgepakt,als jullie beter hadden doorgehad,hoe doortrapt de duivel daarvÚÚr al in de wereld te werk ging.

Dan hadden jullie de Heer Jezus,net als wij,wel persoonlijk omhelst als de Heilzame Verlosser voor jullie ziel.

 

MAAR GELUKKIG IS ALLES NOG NIET VERLOREN !

 

Het voorrecht,om deel uit te mogen maken van de zegevierende Gemeente van Christus,die nu de aarde op mysterieuze wijze heeft verlaten,zal jullie helaas in eerste instantie afgenomen worden. Jullie kunnen namelijk wellicht niet meer uitgenodigd worden op het GROTE BRUILOFTSFEEST bij Jezus in het Hemelse hoofdkwartier van God de Vader !

Maar toch breekt er ook voor jullie,ondanks de door ons geschilderde onheilspellende duistere wolken,een Goddelijke lichtstraal van GENADE door. Iedereen,die NU WEL wil,kan toch nog vergeving van zonden verkrijgen,want de Losprijs,die Jezus aan het Kruis van Golgotha met zijn dure BLOED heeft betaald,is Gode zij dank,ook voor jullie nog van kracht. De grootste zonde,die jullie vervolgens zouden kunnen plegen,is het opnieuw verwerpen van Gods Genadeaanbod. Nu in Jezus NIET tot geloof komen,betekent voor Hem een extra zware belediging. Er staat ergens in de Bijbel,dat je,als je opnieuw God niet op Zijn Woord gelooft,je Hem evident als een LEUGENAAR te kijk zet. Op die manier handelend,demonstreer je ten opzichte van Hem een wel zeer misplaatst _ en uiteraard onterecht wantrouwen. De eerste kans hebben jullie laten liggen.

 Maar de tweede kans op de EEUWIGE ZALIGHEID staat gelukkig nog open,maar dan dien je je wel nederig voor God op te stellen in die zin,dat jullie nu wel het BLOEDIGE OFFER van Christus,aan het Kruis door Hem als een volkomen VERZOENING voor al jullie misstappen gebracht,met beide handen aangrijpt. In 1 Johannes 1 vers 7 staat ook voor jullie in de Bijbel nog opgetekend :

 

Het BLOED van Jezus Christus,de Zoon van God,maakt grondig schoon van elke zonde.

 

Als je hier gelovig AMEN op kunt zeggen,zal de Heer Jezus ook jullie uit de gevolgen van elke vijandige daad van de door de duivel gedreven anti - christ,hoe vreselijk ook,om te ervaren, weten te REDDEN.

Dat wil echter niet zeggen,dat de terreur van deze 'mens van de zonde' jullie niet lichamelijk noodlottig zou kunnen worden. Maar jullie zullen,als dat gebeurt,als je eventueel het slachtoffer van een executie zou worden,aan het einde van de duivelse periode van 7 jaar met gejuich tot Leven worden gewekt door de inmiddels TERUGGEKOMEN Messias -_Koning,onze Heer Jezus Christus.

Die periode,waarin de satan het volledig voor het zeggen heeft op aarde,zal,zoals ik reeds zei,relatief KORT ZIJN,want daarna zal Christus,de Nieuwe Al-Goede Heerser van de aarde,hem in een diepe afgrond opsluiten,waar hij 1000 jaar zal moeten verblijven.

Na die korte periode van onbeschaamde duivelse geweldenarij op de aarde,komt er voor een onbekeerlijk mensenkind ook nog de LANGE EEUWIGHEID in de hel,die ook in absolute zin oneindig LANG ZAL DUREN en zeer pijnlijk zal zijn!!!

Houdt met deze mogelijkheid rekening bij je beslissing.

 

Mis deze laatste aangeboden kans als't u blieft niet !

 

Vertel aan Jezus in je gebed al je zondige daden,die je je kunt herinneren en bied je excuses aan God aan,maar ook aan de mensen,die je misschien wel op een gemene manier hebt behandeld.

DAN zullen wij jullie na enige tijd TERUGZIEN,met name,als jullie blijken te behoren bij de grote schaar van anti-christ _ martelaren,die na de GROTE VERVOLGING weer tot leven zijn gekomen. Ook jullie komen dan toch in positieve zin voor de TROON VAN GOD te staan,NET ALS WIJ! Dit lees ik in de Groot nieuws Bijbel in Openbaring 7 de verzen 9,14 en 15.

 

Daarna zag ik [ = Johannes ] een GROTE MENIGTE,niemand kon haar tellen. Ze kwamen uit alle rassen,stammen,volken en talen en STONDEN OPGESTELD voor de Troon en voor het Lam [ = een andere Naam voor Jezus ],gehuld in witte gewaden en met palmtakken in de hand....

 

 Dat zijn de mensen,die de grote vervolging zijn doorgekomen en in het BLOED van het LAM hun gewaad hebben wit gewassen.

 

 Daarom staan ZIJ voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in Zijn TEMPEL.....

 

WAT EEN GROOTS WEERZIEN ZAL DAT ZIJN !

p.feddema@online.nl

Nu gaan we verder met punt 3 ] : 

 

Het unieke Plan van God voor de volkeren,

die wel of niet IsraŽl met meer of minder succes probeerden uit te roeien,gedurende de hele periode,dat dit volk als ''lijdende knecht van God'' op aarde aanwezig was.

Dit mede met als directe aanleiding,dat verschillende volken,aan het einde van het 7 jaar durende ''terreurbewind'' tijdens de Grote Onderdrukking,massaal tegen Jeruzalem zullen optrekken.

(zelfs 2 maal kort na elkaar )

 

Op een magnifieke wijze wordt het in de bijbel beschreven,hoe talloze mensen te hoop lopen,om in een overmoedige poging eens en voor altijd Sion van de kaart te vegen.

 

U doet er goed aan,om deze gebeurtenis op korte termijn te verwachten.

 

DE MESSIAANSE TROON :

 

HET MONDIAAL HOOGGERECHTSHOF EN DITO VOLKENTRIBUNAAL

 

[ De grootste rechtszaak,waar de wereld ooit getuige van geweest is. Niet in Neurenberg of Den Haag,maar in het dal van Josafat(JHWH spreekt recht)zal de locatie te vinden zijn. ]

 

Het bovenstaande heeft plaats,nadat er een schitterend ''getimede'' Reddingsactie van de Messias heeft plaatsgevonden,waarbij een zogeheten ''nalezing'' van IsraŽlieten definitief wordt ontzet. 

 

[ Tegelijk met de landing van Jezus Messias,waarschijnlijk in de Hof van Olijven/Gethsemanť,waarbij alle mensen in de binnenstad van Jeruzalem Hem kunnen zien neerkomen,treedt er een verschrikkelijke aardbeving op met verstrekkende gevolgen voor het landschap in het hele gebied van IsraŽl.

 

Zie : Zacharia 14 vers 4a

''Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten,in het zicht van het oosten van Jeruzalem.

Dan splijt de Olijfberg in tweeŽn.

Vanuit het oosten naar het westen zal een zeer grote kloof ontstaan.....''

 

vers 5b :

 

Dan zult gij

 

( = een kwaadwillig volksdeel,voormalige aanhangers van de antichrist,die het meest van Joodse Afkomst zullen zijn ...

[ Deze antichrist zal afkomstig zijn uit het gebied van het ''Herstelde Romeinse Rijk' of dito Kalifaat = het ''volkeren-zeebeest'',terwijl de valse profeet wellicht van Joodse Afkomst = het ''aarde-( = Heilige land van God )beest'',zal zijn ],

 

 

...,die hier soms in Jeruzalem ook zijn Hoofdkwartier zal hebben gehad en wellicht niet alleen in de,in die tijd,weer volledig opgebouwde Irakese stad BABEL )

 

wegvluchten door Mijn kloof,omdat deze zal reiken tot Azal......

(Azal zou best wel eens een andere naam voor Petra kunnen zijn.) ]

 

Zij zullen de vrijplaats PETRA echter niet kunnen bereiken en tevens omkomen,want in een Griekse Vertaling,die men kan lezen in de''Bijbel met kanttekeningen'' van dr. A. H. Edelkoort.

 

lezen wij verder

 

....en deze zal geblokkeerd worden.

 

In de gewone bijbel met een moderne vertaling lees ik in

 

Micha 1 vers 9a

 

bovendien nog :

 

Want haar wonden [ = die van de vluchtende Joodse volgelingen van de antichrist ]

zijn ongeneeslijk......

 

Het woord ''ongeneeslijk'' duidt op een verwonding van Godswege aan hen toegebracht.

Het ziet er dus naar uit,dat dat deel van de bevolking van Jeruzalem,dat tot het laatste moment toegewijd is gebleven aan de antichrist,toentertijd is ''doodgebloed'' in de nieuw gevormde kloof,toen Jezus terugkwam op de Olijfberg.

 

Dit ''omkomen'' wordt extra bevestigd in het laatste Bijbelboek Openbaring Van Johannes,waarbij er sprake van is,dat er 7000 mensen omkomen tijdens een zware aardbeving in Jeruzalem :

 

Illustratietekst : Openbaring 11 vers 13

 

[ Daarvůůr had de Hemelvaart van ''Mijn twee getuigen'',Mozes en Elia  plaats gevonden.]

 

Op hetzelfde ogenblik ontstond er een zware aardbeving ; een tiende deel van de stad  [ = Jeruzalem ] stortte in,

en 7000 mensen kwamen om bij die aardbeving.

 De overlevenden [ = de  nalezing van IsraŽl ] werden door de schrik bevangen en brachten eer aan de God van de Hemel.

 [ = Zij bekeerden zich ]

 

 [ Trouwens in :

 

 Openbaring 11 vers 12 [ = een vers eerder ]

 

''Maar na die 3 en 1/2e dag voer een Levensgeest uit God in

 hen ; zij kwamen overeind,...

 en ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een

 wolk naar de Hemel op.''

 

krijgt U informatie over de wereldwijd via de TV met ontzag bekeken ''HER (?)OPSTANDING,meteen

gevolgd door de,met een Stem uit de Hemel bevolen, ''HEROPNAME'' van

 

 

...''Mijn twee getuigen''..., [ deze waren 1260 dagen lang op aarde in het oude stadsdeel van Jeruzalem bezig geweest met een intensieve Messiasprediking ]

 

( Henoch en Elia  ? : Henoch leefde in de oertijd van vÚÚr de ''zondvloed'' en werd door God van de aarde naar de Hemel getrokken en is derhalve meer een type van de Christelijke Gemeente uit de  Absolute Eindtijd,waarin wij nu bijna terecht zijn gekomen.

 

of

 

Mozes en Elia  ?  : Deze optie heeft mijn voorkeur,omdat Mozes een wetgever- en Elia een profeet van IsraŽl is,terwijl ze beiden immers ook gezamenlijk op de Berg van de Glorie,wellicht toch dezelfde als de Berg van de Olijven,aan Jezus en een tweetal leerlingen verschenen waren. )

 

uit : Openbaring 11 vers 3a

 

 

 

Dit Hemelse ''natuurverschijnsel'' heeft,

te samen met de

" nog spectaculairdere ''LANDING''van

 

de MESSIAS op de OLijfberg,

 

_ op hetzelfde moment of zeer kort daarna _

 

 wellicht ook de rampzalige gebeurtenis,genoemd in vers 13,

 tot gevolg gehad. ]

 

 

Nu een ander Bijbels gegeven :

 

In :

 

Zacharia 9 versdeel van 11 en van 12,

''...de gevangenen onder U bevrijden uit de put [ = Petra ],waar geen wateren in zijn.

 

Keer terug tot Sion [ = Jeruzalem ],gevangenen der hoop,...''

 

kunnen wij opmaken,

 

dat God een ander overblijfsel van Zijn geliefde volk IsraŽl,

dat ook afkomstig was uit Jeruzalem,terugvoert naar ''huis'',

nadat HIJZELF deze groep gedurende 3 1/2 jaar met manna heeft gevoed en verborgen.

Zoals ook in vroegere dagen dit voeden en beschermen 38 jaar het geval is geweest met het hele volk in de SinaÔ- en Negev-woestijn na de uittocht van IsraŽl uit Egypte.

 

Zie over deze info : Openbaring 12 vers 6

 

De vrouw....

 

[ d.i. een deel van het ''ware'' IsraŽl,dat in de tijd tussen de BESLISSING van de antichrist,om een ....

 

''sprekend en met hemelvuur dodend''

 

 

( Zie als illustratie :

 

Openbaring 13 vers 13b en 15

 

..het laat zelfs vuur uit de hemel op de aarde neerdalen ten aanschouwen van de mensen.

 

Hem

[ = de valse profeet of de antigeest ]

werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest,

[ = de antichrist of de antizoon ]

zodat het kon spreken en kon bewerken,dat allen,

[ = nieuwe gelovigen en Wetsgetrouwe Joden ]

die het beeld van het beest niet aanbaden,ter dood werden gebracht. )

 

 

 

....beeld van hem,ter aanbidding voor iedereen op de wereld,op te stellen in de tempel van de Joden en... het volledig draaien van deze ''gruwel''- afgodsdienst ]

 

 

....vluchtte met behulp van het

''Adelaarsproject,opgezet door de gelovigen uit de volkeren'', met behulp van vliegtuigen of helicopters....

 

 

[ Zie daarvoor : Openbaring 12 vers 14

 

''Maar aan de vrouw ( =  het ''ware'' IsraŽl ) werden twee vleugels van de grote arend gegeven,om naar de woestijn te vliegen,naar de voor haar bestemde plaats ( = Petra ) waar zij buiten het bereik van de slang ( = de antichrist ) wordt gevoed,een tijd,twee tijden en een halve tijd.'' ]

 

 

....vluchtte naar de woestijn ( blijkbaar ook in de rotskloofvesting Petra ),waar God voor haar een plaats had bereid,om daar gevoed te worden 1260 dagen. ( =  3 1/2 jaar )

 

De rots,waar Isašk,als jonge man,'' net niet'' door zijn vader Abraham werd geofferd [ Interieur rotskoepel ]

 

 

Voor IsraŽl was de woestijn,ook toen al,een bekend symbool van het ver-zijn van de HEER in de streken van de dood en de demonen.

 

Zie : Leviticus 16 vers 10

 

De bok,waarop het lot''voor Azazel'' valt,wordt levend voor de HEER geplaatst,om er de verzoeningsrite aan te voltrekken,door hem de woestijn in te sturen,naar Azazel.  

 

 

[ De naam van de demon of veldgeest Azazel lijkt verdacht veel op de naam Azal.

De zonden van het volk werden blijkbaar eeuwenlang voor de Terugkomst van Jezus al op de rug van de zondebok geladen en naar Petra,de rotsvesting in de woestijn,gestuurd,die,in het bijzijn van deze demon,waarbij hij zijn tanden wellicht met grote ergernis knarste,behalve in Jeruzalem in de tempel,ook daar werden verzoend,ťťn maal per jaar op het feest van Yom Kippur ( = Grote Verzoendag } ]

 

De in ongenade gevallen latere koning David vluchtte voor de eerste maal voor koning Saul . :

Zie : I SamuŽl 20 vers 41

''Toen de jongen weg was,kwam David voor de dag uit zijn schuilplaats bij de steen,.....

 

[ Zou deze goed te verdedigen schuilplaats van David ook niet het huidige Petra geweest kunnen zijn ? ]

   

 

 

Jesaja 63 vers 1 ;

 

Wie komt daar uit Edom,uit Bosra

in helrode kleren,gehuld in zijn gewaad,trots op zijn geweldige kracht ?

Ik ben het,Ik oordeel rechtvaardig,en ben machtig,om [ = IsraŽl ] te redden.

 

Bosra was naast Teman en Sela ťťn van de grote steden van de Edomieten,een broedervolk van de IsraŽlieten  [ Je had immers de stamvaders Jacob en Ezau ],waar heel lang grote moeilijkheden mee waren,totdat de NabateeŽn hen tussen 500 en 300 voor Christus voorgoed uitschakelden. Nadat Petra [ = Grieks voor rots ] of Sela [ = Hebreeuws voor hetzelfde woord ] in 106 na Christus door de Romeinen was ingenomen,begon deze stad zijn invloed te verliezen en zijn de Edomieten als volk volledig verdwenen.

Ook het omringende land ligt er al eeuwen verlaten bij,zodat het lijkt,dat Edom nooit heeft bestaan en vooral bij wetenschappers dit verhaal uit de Bijbel over hun bestaan derhalve ongeloofwaardig over komt.

Echter de Bijbel heeft ook voorspeld,dat hun land compleet verwoest zou worden !!!

 

Bewijstekst :

 

Ik [ = God ] strek Mijn Hand uit tegen Edom en zal er mens en dier uitroeien.

Ik zal het tot een puinhoop maken.

 

[ Er is in de buurt nog wel het hedendaagse dorpje Buseirah als herinnering overgebleven. ]

 

Als bewijs,zie ook nog :

 

Jesaja 34 vers 6b

 

Want de HEER voltrekt een offer in Bosra,een geweldige slachting in Edom.

 

 

 

Met name Sela [ = Petra ] was een onneembare vesting,ommuurd door hoge rotsen.

 

Als Jezus onverwacht,maar gelukkig wel net op tijd ''landt'',dan staan verschillende volkeren reeds met al hun wapens schietklaar,om het karwei van Hitler,betreffende de Joden op ongekende schaal af te maken.

Zie ook :

Zacharia 14 vers 12

 

[ Nieuwste grondtekstvertaling door Gert A.Van de Weerd ]

 

''Dan zal dit de Plaag zijn,waarmee de HEER alle volken,die tegen Jeruzalem strijden,zal slaan :

Hun vlees zal wegteren,terwijl ze op hun voeten staan en hun ogen zullen wegteren in hun kassen en hun tongen zullen wegteren in hun monden''.

 

 Zou het dan zo gaan,dat er onzichtbare hitte door God wordt geproduceerd ?

 

Of is dit wellicht een modern ''Goddelijk strijdwapen'',dat het effect van een neutronenbom zou evenaren,waarbij oorlogsmateriaal en gebouwen,kortom [ niet levende ]goederen,intact blijven en met name de honderdduizenden vijandige soldaten rond Jeruzalem in deze nucleaire holocaust door de gevolgen van ''harde'' straling door de Heer zullen worden gedood ?

 

[ Het duurt minstens 7 maanden voor de lijken,gevallen in die finale oorlog,door de overlevenden zijn ''geruimd'' en zelfs 7 jaar,voordat al het wapentuig uit het noorden van IsraŽl is verwijderd.

 

Bewijsteksten :

 

EzechiŽl 39,gedeelten van de verzen 12 en 10

 

...zal hen begraven,...zeven maanden lang;

...zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken. ]

 

http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=437951&r=1&tbl_archief=&

 

Kijk ook eens naar bovenstaande site over dit onderwerp.

 

In onze huidige bewapeningstechnologie wordt nu al in substantiŽle hoeveelheden van een nieuw soort kunsthout gebruik gemaakt,het z.g.n. ligno-steen,dat aanzienlijk heter brandt dan steenkool.  Dit ''hout'' is nog niet zo lang geleden door een Nederlander,die in Ter Apel woonachtig was,uitgevonden.

Dit verklaart misschien,dat men in het IsraŽl van het Duizendjarige Vrederijk,zelfs 7 winters het liefst met dat ''goedje'',gehaald uit de achtergelaten vijandelijke wapens,de verwarming,zonder bijkomende kosten,heet wil laten branden,of op een andere wijze vuren wil aanhouden,of energie wil gebruiken.

Deze wapens zelf worden echter niet verbrand,maar worden,volgens de info uit de Bijbel,omgesmolten,of op een andere manier gerecycled,tot landbouwwerktuigen en hebben blijkbaar pas na 7 jaar allemaal hun uiteindelijke vreedzame bestemming bereikt.

 

Illustratietekst :

 

Jesaja 2 vers 4

 

Hij zal recht doen onder de volken en machtige naties straffen.

 

[ =  Aan het einde van de Grote Onderdrukking ]

 

Dan smeden zij hun wapens om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer.

 

[ = In het 1000-jarige Vrederijk ]  ]

 

 

Dit is Zijn Strijdwapen :

 

Het wordt als ''zwaard'' omschreven in

 

Openbaring 1 vers 16

en in

Jesaja 11 vers 4

 

als ''roede van Zijn mond"en als ''de adem van Zijn lippen''

Dit ''machtswoordwapen ten oordeel'' zal meteen operationeel ingezet worden,zodra het moorden op IsraŽl,voor de zoveelste _,maar nu gelukkig tevens voor de voorlaatste keer,van start dreigt te gaan.  

 

Zie daarvoor :

 

II Tessalonicenzen 2 vers 9

 

Dan zal de wetteloze [ = de ''nepchristus'',de pseudo-messias ] zich openbaren ; en de Heer Jezus zal hem doden met ''de adem van Zijn mond'' en hem machteloos maken door de schittering van Zijn Komst.

 

Na Zijn verschijning van en met name na Zijn glansrijke overwinning op de vijanden van IsraŽl,zal de Rechter van IsraŽl,de beloofde Messias,meteen via het mee gelande leger van Engelen

 

[ =  ''De 7 geesten,die voor Zijn Troon zijn.'' ]

 

alles in het werk stellen,om die vijanden op te sporen en gevankelijk op te brengen naar het Dal van Josafat.

 

Zie :

 

JoŽl 4 vers 2

 

...breng Ik alle volken bijeen en laat hen afdalen naar het dal van Josafat. 

Dan begin Ik een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel,IsraŽl

,dat zij onder de volkeren hebben verspreid ; zij hebben mijn land verkaveld...

 

[ De Heer gaat dus in het gericht treden met de volken onder,

wie IsraŽl verstrooid was,omdat zij het land van wie hebben verkaveld ?

'Mijn land',zegt God. Het is Gods bezit en Hij gaf het aan IsraŽl.

 

 Maar de volken hebben het opgedeeld.

(Je kunt maar niet eigenmachtig stukken land van Isra~el,zoals eerder Gush Katif,Samaria en Judea,afscheuren,ook niet in 2011 !! )

 

 Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog gaven de geallieerden Engeland het mandaat, ( = de opdracht) om een nationaal tehuis op te richten voor het Joodse volk. In 1929 kwam deze opdracht ten uitvoer en creŽerde Winston Churchill met ťťn pennenstreek eerst een Arabische staat,die het Overjordaanse werd genoemd ( = het tegenwoordige JordaniŽ).

 Daarmee gaf hij 75 % van het land,dat IsraŽl toebehoorde weg. Voor het Joodse volk bleef dus zo'n 25 % over van het land,dat hen toegewezen had moeten worden.

 Na de Tweede Wereldoorlog stemden de Verenigde Naties voor een opdeling van het overige land en gaven daarvan 12 % aan IsraŽl.

 

In plaats van 100 % kregen de Joden dus slechts 12 % in handen.

 

Engeland heeft hierin een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. Zelfs toen de Verenigde Naties ervoor stemden,om IsraŽl een eigen staat te geven,werkte Engeland dat op alle mogelijke manieren tegen. Maar wat was het resultaat ?

 De staat IsraŽl kwam toch tot stand en het Britse Rijk viel uiteen. ]

 

 

  Het linkerdeel van het dal tussen de Olijfberg en de Tempelberg 

  is het huidige dal van Josafat.

 

Het nieuwe Dal van Josafat  uit de eindtijd :

 

Wij kunnen het nu nog niet vinden op de kaart,maar zodra

Jezus inderdaad op glorieuze wijze terugkeert,wordt er een 

 

Parallelslenk''  gevormd,ten oosten van het,later ruim boven de zeespiegel stijgende,``Jordaanvallei``,dus verder het huidige JordaniŽ in,...

 

[  Het hierboven genoemde Jordaandal maakt nu nog deel uit van de Oost-Afrikaanse Rift-vallei of Grote Slenk,dat is de reusachtige en diepe breuklijn of verzakking van 4830 km in de aardkorst,die van Mozambique tot in het noorden van Syria en zelfs Turkije doorloopt.  Deze ``depressie`` is het diepst in de Dode Zee of Asfalt-Zee. ]

 

...eerst dwars door de Judese bergen ten oosten van Jeruzalem en vervolgens een heel eind naar het zuiden van JordaniŽ,tot aan de rotsvesting Petra  toe.

  [ het vroegere Azal ]

Op die Profetische Dag,of enige tijd later,zal het aan God trouw gebleven en voorheen verborgen IsraŽl,Zijn Jezus Messias in de steenrotskloof-stad Petra als Bevrijder ontmoeten,Dezelfde Christus,Die iets meer dan 2000 jaar geleden 

aan het Kruis tot ''zondebok'' voor alle mensen werd gemaakt.

 

 

 

Vanaf  hier begint de Messiaanse Zegetocht.

 

 

Sommige vakantiegangers hebben deze indrukwekkende kloofstad in de vorige eeuw vast wel bezocht.

In 1812 werd dit oord voor het eerst na vele eeuwen weer ontdekt door Burckhardt.

Hij noemde de stad in de dalkloven een heerlijkheid van rotsarchitectuur,met een geweldige rijkdom aan tempels,paleizen,altaren,schatkamers en monumentale tomben.  In de eerste eeuw na Christus verfraaiden de Nabatee~ers door de bovenstaande dingen uit te houwen.

Het resultaat is zelfs anno 2011 nog een werkelijk indrukwekkende locatie,

die met recht is verkozen tot ťťn van de nieuwe zeven wereldwonderen.

 

Rotswoningen in het magnifieke Petra,hoofdstad van de NabateeŽrs,

ongeveer van 300 voor Christus tot 106 er na.

 

 

Een uit de rotsen uitgehouwen tempel in het PompeÔ van het Midden-Oosten,of anders gezegd, in de Roze

Stad. [ = Petra ]

 

Dit woestijnvolk leefde in Zuid-JordaniŽ en had Petra dus als hoofdstad.

Met kameelkaravanen hadden de NabateeŽrs gedurende bovenstaande periode het exclusieve monopolie over het lucratieve transport van wierook,mirre,parfums door de grote woestijnen van het Arabische Schiereiland via Petra door de Negev naar de Middellandse Zee,

waar de koopwaar werd verscheept binnen het Romeinse Rijk.

In 630 na Christus werd Petra door de moslims veroverd en verviel de stad tot ťťn

grote ruÔne.

 

Vanaf dit Steenfort dus,waarbij de blokkering dan zal zijn opgeheven,klinkt de Shofar

 

 

 

en maakt de Messiaanse Rechter zijn opmars door de langgerekte kloof ''van Hem'',die door Zijn ''landing'' op de Olijfberg was ontstaan.

Daar marcheert men door naar de noordkant van Jeruzalem,waar na de aardbeving in dit nieuwe dal van Josafat nu genoeg ruimte wordt aangetroffen voor het aanbrengen van de nodige faciliteiten voor

 

het tribunaal op wereldschaal.

 

Deze opmars zal met grote kracht en luister plaats vinden.

Dit betekent,dat Hij razendsnel met Zijn Engelen zal optrekken en dat Hij daarbij een verzengende hitte en een verblindend Hemels Licht ver over de nieuwgevormde slenk vooruit zal laten stralen. Zie  : Eerder.

In het dal van Megiddo,ten oosten van berg Karmel met de belangrijke havenstad Haifa,zal het leger van ''De Volkeren''vervolgens verpletterend worden verslagen en

 

het verschijnsel ''oorlog'' zal daarna op de gehele aarde voorgoed tot het verleden gaan behoren .

 

Hierna zal dus het,reeds vermelde,glorierijke Messiaanse Wereldtribunaal een aanvang nemen.

Hij zal in de nieuw gevormde slenk van Josafat over de verslagen volkeren rechtspreken.

 

Zie :

MatteŁs 25 vers 32.

 

''Alle volkeren zullen vůůr Hem bijeengebracht worden,en Hij zal ze van elkaar scheiden,zoals een herder de schapen van de bokken scheidt''.

 

Het zelfde hoofdstuk 25 geeft U,als U het gaat lezen,nog meer vervolginformatie over deze gebeurtenis.

In het dal van Josafat [ = JahwŤ oordeelt ] wordt nog geen Eindoordeel over de volkeren uitgesproken.

Dat vindt pas plaats na de periode van het Duizendjarige Rijk,

als het tribunaal van de Witte Troon door God wordt opgericht.

 

Zie ook : Beloning en Straf

 

[ Klik ook op : Er zijn acht voortekens

 

en op : Het Duizendjarige Vrederijk   ]

 

De bevriende,door de vroegere antichrist,helaas zeer uitgedunde,volken van IsraŽl

krijgen volop deel aan de Luister van het Koninkrijk van Rust,Recht en Vrede.

Zij mogen met Jezus gedurende 1000 jaar mee regeren vanuit Jeruzalem,

net zo als de voorheen opgenomen Christenen dat vanuit de Hemel zullen mogen doen .

 

De vijanden en vervolgers van IsraŽl worden helaas veroordeeld tot de dood,

terwijl de stad Babylon,

tegelijk met zijn regeerders het beest ( = de antizoon ) en de valse profeet ( = de antigeest ), 

in de ''vuurpoel''

wordt neergesmeten.

 

Het is goed te bedenken,dat de hoofdstukken van b.v. Openbaring zo in de bijbel zijn geplaatst ,zoals de Bijbelvertalers meenden,dat ze het zo moesten plaatsen. Maar de hoofdstukken van Openbaring geven niet altijd achterelkaar opvolgende gebeurtenissen weer.  B.V.

 

Hoofdstuk 21 vers 9 t/m 27 en hoofdstuk 22 behoort voor en bij hoofdstuk 21 te staan.

Waarom?

Omdat in dit hoofdstuk nog de  Tijd bestaat. :

Elke maand !!!zal de boom des levens zijn vrucht geven en de bladeren zullen ter genezing van de volkeren zijn. Er zullen buiten honden,tovenaars, hoereerders,moordenaars en afgodendienaars leven.

Rondom de Stad Sion leven de zogeheten ``Domme`` Bruiloftsgasten uit Het Verhaal van Jezus over de 10 meisjes,die niet op de Bruiloft van de Bruidegom Jezus Christus binnen mochten komen,maar die wel in een gebied zo groot als heel Europa met God mogen leven.

Gewaden zullen moeten worden gewassen in het Bloed van het Lam.

Zij zullen recht hebben,om de Poorten door te mogen gaan in de stad !!! Want wie Heilig is worde nog Heiliger en wie vuil is ( degene,die buiten dat gebied woont )  worde nog vuiler.!!!!

Bovengenoemde teksten behoren bij het 1000-jarige Millennium!!!!

Na het Duizendjarige Vrederijk vangt hoofdstuk 21  [ vers 4 ] aan. :

Dan zullen pas de tranen van ALLE ogen worden afgewist.  )

 

UItleg :

 

Rondom de berg Sion ligt een gebied,waar bovengenoemde gelovige volkeren wonen.

 

Dat gebied  zal gezamenlijk met de oppervlakte van Jeruzalem / De Berg Sion

 zo groot  zijn als  geheel Europa  !!!

 

Deze volkeren mogen wel het Millenium-rijk in en bij het Licht van de stad Jeruzalem wandelen,maar zij zullen wel hun rijkdom naar De Heilige Stad moeten brengen.

 

Er zullen buiten honden,tovenaars, hoereerders,moordenaars en afgodendienaars leven.  Zie  de Bijbelteksten boven.

De rest van de wereld ligt in duisternis. Daar leven de  nieuwe ongelovigen als wilde dieren. Zij hebben weet van dat prachtige Oord,maar ze hebben er geen deel aan.

Zij zijn door hun hooghartige houding vervallen tot dieren,net zoals Nebukadnezar na zijn Hoogmoed verviel tot een dier.

 

( Zie bij de Profeet Daniel ``En hij vrat gras.!!``)!

 

Ze hebben blijkbaar niets anders nodig dan gras. De satan is weliswaar gebonden in die periode en zij kunnen dus gelukkig ook de oorlog niet meer ``leren``,

maar ze zijn helaas wel voor 100 % opgesloten in hun eigen gedachten zoals :

Er bestaat geen G'd en de mens komt voort uit  de evolutie ( = uit het dier dus) .

 Zij zullen dan ook als dieren moeten voortbestaan,1000 jaar.

Na het 1000 -jarige Rijk zullen zij met de satan,die uit de afgrond vrij gelaten wordt,dan ook graag en GRETIG !!!! een groot leger op de been willen brengen,

om de Heilige Stad te  gaan vernietigen. Het zal hen echter niet lukken. Er komt vuur uit de Hemel en zij zelf worden vernietigd!!!

.

 

 

 Dus dan zal er pas een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen : .Openbaring,Hoofdstuk 21 [ vers 1 ].!!!! ]

 
 

 

 

[ Bekijk ook eens : De hyperlink Kloon''DEMON''  ]

 

Zie als illustratie de teksten : Jeremia 51,de verzen 25b  en Openbaring 18 vers  21b en Openbaring 20 vers 5. :

 

``Ik werp U van de rotsen naar beneden en maak van U een verschroeide berg.

 

...Zo zal Babylon,de grote stad,worden weggeslingerd en nooit meer worden teruggevonden.'

 

De andere doden werden niet levend,voordat De Duizend Jaren voorbij waren.``

 

 

[ = die moesten immers nog voor het Gericht van De Witte troon verschijnen ?! ]

 

 

Dan is ook de Eeuwige Vrede en dito Rust voor Jeruzalem aangebroken,ja het Regeringscentrum van de Heilige Stad krijgt zelfs

 een nieuwe Naam,namelijk Jahweh Shammah = De HEER-is-daar !

Zie daarvoor : De laatste zin van de profeet EzechiŽl,hoofdstuk 48 vers 35

De poort van de Hemel is vanaf dan voortdurend geopend en een constante stroom van vriendelijk Hemels Licht daalt op Het Messiaanse Jeruzalem neer,hetgeen zichtbaar is over de hele aarde,zelfs in Nederland.

Ik zie daar nu al met mijn hele hart naar uit. U/Jij ook ?

 

jullie webmaster

p.feddema@online.nl