Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

 

  Galaten 2 vers 20   I

[ Kijk ook bij : Vol zijn van De Heilige Geest. ]

 

  Met Christus ben ik immers gekruisigd I

    

                                                            

  Galaten 2 vers 20 

 

    

                                                                                                                    

 

wie ben ik eigenlijk ?

 

Die vraag moet iedereen vroeg of

 laat beantwoorden.

Je hebt immers een eigen IK bij

de geboorte meegekregen.

 Dat was het enige,dat je toen bij je had,

het enige gegeven,

dat je ook weer meeneemt bij je overlijden.

 Noem het je ego,

 je ware zelf,dat unieke wezen,

 dat je in je even unieke

 lijf altijd met je meedraagt :

 

Dat ben ik,dat ben jij.

Wat doe je daarmee ?

 

Overal in de wereld en in alle tijden is er over

deze vraag nagedacht.

Dat eigen ik van ons kan namelijk nogal

wat problemen veroorzaken.

 

Ík lijk van binnen wel een burgeroorlog,’

 

zei iemand onlangs tegen mij,

toen hij het over de strijd met zichzelf had.

 

Je kunt inderdaad behoorlijk in de clinch liggen

met jezelf,maar tot overmaat van ramp,

kun je daarbij ook nog problemen hebben met

 anderen.

 Kijk maar eens,hoe vaak het botst tussen

mensen : Daar is een wereldoorlog vaak niks

bij.

 

 

 

De strijd tussen de ego’s overtreft

 elke nucleaire

 ramp.

 

 

Logisch,dat mensen worden gedwongen,

om na te denken over de vraag,

waar ik dit artikel mee begon,dus wat ze

met hun eigen ik aan moeten.

 

Heel veel mensen voelen intuïtief en

zelfs haarfijn aan dat de,bij de

meeste mensen,veelal gebruikelijke

 

zelfhandhaving

 

een ongewenste levensinstelling in stand houdt.

 

In Oosterse godsdiensten hebben

ze er iets op bedacht.

                                    

zelfverwerping :

 

Probeer zo ver te komen,dat je helemaal

niets meer bent.

De Hemel heet daar dan ook ‘nirwana’ : niets.

 

Maar wie ben jìj dan nog,

als er niets van je over blijft ?

 

 

In Amerika en Europa hebben,helaas bijna

''antichristelijk ''te noemen,predikers er ook

iets op gevonden :

 

zelfverwerkelijking :

 

Zeer populair geworden in de traditionele

kerken,

maar helaas

een levensgevaarlijke bedreiging

voor het zielenheil van de

individuele gelovige.

 

Dit is hun boodschap :

 

Probeer er op aarde helemaal te zijn,

met al je mogelijkheden.

Realiseer hier je dromen.

Grijp je kansen. De Hemel op aarde is hier

het geluk,dat je liefst

vandaag nog zou dienen te veroveren.

 

Maar intussen verkilt de liefde tussen mensen

en verworden ze voor een groot deel tot

potentiële _ en  op den duur tot

manifeste concurrenten van elkaar.

 

 

De Joodse wereld kwam al vroeg in

de geschiedenis op de proppen

met een andere theorie,

die ze via de TALMOED lanceerden en

wat dus niet zo in het oude Testament

van de Bijbel wordt geleerd.

 

zelfrechtvaardiging  :

 

Als je je strak hield aan alle regels en regeltjes

uit de ''Thora'' [ = de Wet ],

vooral met de daarvan afgeleide wetten,dan zat

je beslist ''gebeiteld''.

 

Maar met zelfrechtvaardiging werd

evenwel nog altijd je trots continue

van voedsel voorzien en dus in leven

gehouden en bleven dus de ''IKKEN"

toch nog voortdurend botsen.

 

We menen echter zeker te weten,dat God ons

 

in het aloude geloof van het christendom 

 

een andere _ en een betere oplossing

aanreikt.

 

 

zelfovergave :

 

[ Wat er werkelijk toe doet,

is niet,wat er 'met' ons gebeurt,

maar 'in' ons. ]

 

 

 

Daarom pakte Paulus zijn ganzenveer en

schreef hij zijn brief aan

de Galaten,die toentertijd in het midden

van het tegenwoordige Turkije woonden.

 

En wat schreef hij  op ?

 

God vraagt geen zelfverwerping,geen

zelfverwerkelijking,of zelfrechtvaardiging

en zeker geen zelfhandhaving _ maar

 

Hij vraagt zelfovergave.  

 

[ Wat je aan Jezus geeft,

ben je niet echt kwijt. ]

 

Zelfovergave of capitulatie van

je opstandige innerlijk

 

is de enige manier,om vrede te krijgen

met jezelf,met de ander en met God.

 

Je moet sterven aan je trots,

al is het met bevende ledematen,

door je

 

zelfbeschikkingsrecht

 

uit handen te geven aan God.

 

 

Kijk maar naar

 

Jezus Christus.

 

Hij gaf zichzelf ook over

en stierf daarbij zelfs aan een kruis,

waarop God Hem _  en

gelukkig via Jezus aan elk mensenkind,

die in dat bloedige,

maar heilzame offer geloofde en

in deze tijd ook nog gelooft _

 

,het hemelse eeuwige leven

 

 kon geven.

 

 

 

Eigen Foto : Deze ''Jezus _  zuil’’ stond voor

een Grieks Orthodoxe Kerk aan de oever

van Het Balatonmeer. [ Hongarije ]

 

 

 

In die capitulatie,waarbij de strijdbijl tussen

God en de mens definitief wordt begraven

en die tevens leidt tot een op de Bijbel

gefundeerd zelfrespect,d.w.z. CHRISTUS IN ONS,

ligt het geheim verscholen

van de ''Ware Levenskunst''.

 

[ Eerst de Heer

en dan de leer,maar dan geen leerstukken,

die taaier zijn dan stukken leer ]

 

God ziet méér in jou gebeuren

dan je in je huidige leventje van :

huisje-boompje [ bootje ]- beestje,

ideaal gewoon !,ooit voor mogelijk

had gehouden. 

 

[ Een onbekend prediker zei eens :

 

''Als wij één stap

in de richting van God zetten,dat Hij dan meteen met meer

stappen naar ons toekomt dan er zandkorrels zijn

 op de stranden van de hele wereld. ]

 

Jezus zegt in Lukas 9 vers 24,

geciteerd uit HET BOEK :

 

 ''Wie bij Mij wil horen,moet zichzelf volledig

 onbelangrijk vinden.

 Hij moet iedere dag zijn kruis dragen

 en dicht bij Mij blijven.

 

want wie zijn leven opgeeft voor mij,

zal het redden,

maar wie zijn leven wil vasthouden,

zal het verliezen. ''

 

[ Jij ziet Mij misschien niet eens meer staan,

maar Ik,Jezus, zie jou nog steeds wél zitten. ]

 

 

 Pas als ik samen met Christus aan het kruis

 gestorven ben,

 Leef ik kwalitatief echt en

 dat bovendien ook nog voor Eeuwig,want ik

‘’leef’’ immers niet zelf meer,

 maar Christus met

 

zijn opstandingsleven

 

leeft nu en voor altijd in mij !!

Dat noem ik pas echt een ''gaaf'' gegeven !

 

Blijvend geluk is alleen te vinden,

als wij omhuld worden door de liefde van god,

die ons Zijn bovennatuurlijke Vrede geeft.

 

Zonder die Liefde van God is het leven bepaald niet majestueus te noemen.

 Er is droogte en leegte.

 Het leven zonder de liefde van God is niets dan wanhoop

 en onvervuld verlangen. Het is een leven,dat niet de moeite waard is.

 

 

 

 Zou jij  het echte leven ook wel

 willen hebben ? 

 

 Steek dan meteen maar de witte vlag

 van

 

 DE ZELFOVERGAVE

 

voor Jezus uit en geef je zonder

reserve EN ZONDER ANGST aan HEM over !

Je kunt dit gegarandeerd veilig doen,

 

 

want Hij REAGEERT Best wel OP een heel

fijngevoelige manier op een reactie

van jouw kant !

 

Je zult bovendien de goede kant van

het EEUWIGe leven er levenslang AAN ''OVERHOUDEN'' !

 

   

  Op de duur zul je God liefhebben met elke vezel van je bestaan.

 

 

 

 

 

p.feddema@online.nl