Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

De ''zorgen''boom

[ Kijk ook eens bij : Geldbeheer. ]

 

 

 

EEN BOOM BEHANGEN MET MENSELIJKE ZORGEN.

 

 

[ Met onderaan het fijngevoelige verhaal over de vrouw,die haar kruik met water liet staan. ]

 

Eens vroeg ik een timmerman om me te helpen bij wat werkzaamheden bij mij thuis.

Hij vertelde me tijdens de klus,dat hij beslist wel enige tegenslagen had gehad die dag bij het doen van zijn werk.

Het was 's morgens vroeg al begonnen met een lekke band van zijn bestelwagentje. Dat kostte hem ruim een uur.

Even later begaf zijn elektrische zaag het en tegen het einde van de middag en van de werkzaamheden bij mij,weigerde de motor van zijn tweedehandse bestelwagen,om te gaan draaien.

Ik moest hem in mijn eigen auto naar zijn huis terugbrengen.

Hij was erg zwijgzaam op die weg naar huis.

Misschien dacht hij aan zijn verlorengegane tijd van deze dag,de kosten voor het repareren of eventueel zelfs het vervangen van zijn gereedschap of misschien ook wel de kosten voor de reparatie van zijn auto.

Toen we aankwamen,vroeg hij mij,of ik even met zijn gezin wilde kennismaken.We liepen samen op de voordeur af.

HIJ STOND ECHTER EVEN STIL BIJ EEN BOOM LANGS HET TEGELPAD EN RAAKTE DE STAM MET BEIDE HANDEN EVEN AAN.

Bij de voordeur gekomen,had hij een andere gelaatsuitdrukking gekregen.

Op zijn,door het buitenwerk gebruinde gezicht was een vriendelijke glimlach verschenen,toen hij zijn twee,nog kleine,kinderen in zijn armen sloot en zijn vrouw een zoen gaf.

Na een kopje koffie besloot ik het knusse gezinnetje weer gedag te zeggen en hij bracht me naar buiten naar mijn auto.

We kwamen ook weer langs de boom en ik kon het niet nalaten,om te vragen,wat hij deed,toen hij bij aankomst de boom als het ware even aantipte.

''O'',zei hij,''dat is mijn ''VERDRIJF EVEN - MIJN - ZORGEN-''BOOM.

Ik kan het niet altijd voorkomen,dat ik zorgen in mijn gedachtewereld toelaat,met name,als de dag moeilijk verloopt vanwege een aantal tegenslagen met nogal grote financiële consequenties.

 

Als God ons over rotsachtige wegen laat gaan,zorgt Hij wel voor stevige schoenen.

 

Maar één ding heb ik me vast voorgenomen :

DIE ZORGEN MOGEN NOOIT TOT MIJN HUIS DOORDRINGEN,omdat daar ook mijn vrouw en kinderen wonen.

Daarom hang ik ze elke dag even voor het naar binnengaan,op aan de takken van mijn ''zorg,dat ik een nacht mijn zorgen kan vergeten''- boom als tijdelijke kapstok van mijn beroepsmatige zorgen.

Morgenochtend,als ik weer aan het werk ga,trek ik ze wel weer van de boom af en zeul ze weer mee de werkdag in''.

Ik stond even heel verbaasd te kijken. ''Het is eigenlijk heel verwonderlijk'',zei hij,''als ik ze elke morgen weer oppak,dan zijn er vaak heel wat minder,om mee te nemen,dan ik er de avond daarvoor heb opgehangen''.

 

 

DE BIJBEL geeft goede adviezen over,hoe om te gaan met zorgen.

 

[ De Heer zal uw input en uw output bewaren. Psalm 121 : 8 op online-bible-cd-rom ]

 

Hier volgen er een een vijftal tot slot van dit verhaal.

Als een zorg te klein is,om haar tot een gebed te maken,is ze ook te klein,om tot een last te zijn. 

 

ZORGEN I

 

Jesaja 26 vers 3 en 4

 

Degenen,die op Hem vertrouwen,die vaak hun gedachten aan de HERE wijden,zal Hij in volkomen Vrede laten leven !

Vertrouw altijd op de HERE God,want de Oppermachtige HERE is Uw Eeuwige Toevlucht.

 

ZORGEN II

 

1 Petrus 5 vers 7

Geef al Uw zorgen en problemen over aan God,want Hij houdt van U en zorgt voor U.

 

ZORGEN III

 

Zonnesteek

 

Lukas 12 de verzen 22 tot 28

 

Jezus zei tegen Zijn discipelen : '''Maak je geen zorgen over je levensonderhoud,over,wat je zult eten of aantrekken.

Want het leven is meer dan voedsel en kleding alleen.

Kijk eens naar de kraaien. Die zaaien en oogsten niet en ze hebben geen voorraadkamers of schuren.

Toch gaat het hen goed,want God geeft ze te eten.

Wel,jullie betekenen toch veel meer voor Hem dan die vogels ! Waar zijn zorgen trouwens goed voor ?

Kun je je leven er door verlengen ?

Natuurlijk niet Als je dat nog niet eens kunt,waarover zul je je dan zorgen maken ? Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet.

 

 

Toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal.

Als God de planten,die vandaag in het veld staan en morgen verbrand worden,al zo mooi aankleedt,zal Hij jullie dan geen kleren geven ? Bange twijfelaars !"

 

 

ZORGEN IV

 

Filippenzen 4 vers 6 en 7

 

Maak U nergens zorgen over,maar bid voor alles.

Vertel God al Uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles,wat Hij doet [ om U te helpen ].

Dan zult U de Vrede van God ervaren,Die de wacht houdt over Uw hart en gedachten,omdat U in Christus bent.

 

 

ZORGEN V

 

Psalm 49 vers 16 en 17

 

Mijn leven zal echter door God worden bevrijd :

Hij zal niet toelaten,dat ik Hem na mijn dood niet zal zien.

Hij zorgt voor mij. Maak U niet druk als,iemand rijk wordt en zijn bezittingen alleen maar toenemen.

 

Zorgen VI

 

Hebreeën 12 vers 2a

 

Kijk naar Jezus,de Leidsman en Voltooier van het geloof.

 

``Verdriet kijkt achterom. Zorgen kijken om zich heen.

Geloof kijkt omhoog``.

 

 

Het fijngevoelige verhaal over de Vrouw met de waterkruik.

 

 

Bedoeïenenmeisje in Israël 

 

Johannes 4 vers 28

 

''Zij liet haar kruik staan.''

De                           

             Een Samaritaanse vrouw gaat midden overdag naar de put,om water te halen.

om wa

 Daarv

heZe                                   Daarvoor heeft ze een kruik van steen bij zich.

                                          Zij draagt die op haar rug of op haar buik. Het gewicht voel je echt wel en zeker,als het ding vol water zit,maar zij is zo overstuur geraakt,dat ze helemaal vergeten is,waarvoor zij bij die put is en ze vergeet op haar terugreis naar huis haar kruik mee te nemen. 

          

Die kruik is niet alleen letterlijk bedoeld,maar ook figuurlijk. Ze draagt een kruik met zich mee.

Ze draagt een ''zware koffer'' mee op haar schouders. Ze sleept nogal wat mee. Een heel verleden.

Maar die koffer legt ze uiteindelijk af,met alle inhoud erin.

 

 

 

 

 

Ze vergeet,waaronder ze gebukt gaat. Ze laat het achter zich. Wat een feest,wat een weldaad,dat ze al haar lasten af kan leggen.

 

''Ze liet haar kruik staan.''

 

Deze vrouw draagt een heel gewicht met zich mee.

De Samaritaanse gaat om 12.00 uur water halen. Dat doet geen mens. Ze is dan ook alleen. Midden overdag ga je niet werken,ook geen water halen,daarvoor is het veel te heet. Dan zoek je de schaduw. Aan het eind van de middag komt het leven weer op gang.

Er is heel wat aan de hand met deze vrouw. Ze doet niet met de groep mee. Ze is een buitenbeentje. Ze is anders en voelt zich een

uitgestotene.

Er wordt over haar gepraat. Zij onttrekt zich aan de anderen.

Wat is er dan met deze vrouw ? Uit het gesprek met Jezus blijkt,dat zij vijf mannen gehad heeft en die vrijer,die ze nu heeft,is haar man niet. Dat kon toen echt niet door de beugel. Vandaag ook niet,denk ik. Met vijf of zes mannen ben je een veel besproken mens. Als weduwe ging je in die dagen één keer hertrouwen,hooguit nog eens met een derde man. Maar zeker niet vaker.

Een tweede vrouw,of man,nou ja…Maar nog eens een man of vrouw. Dan ben je ook in onze tijd verdacht. Vijf mannen heeft ze gehad  en nu houdt ze het weer met een man. Maar dit is haar man niet,weet Jezus. Als het je zesde is,dan ben je natuurlijk geen moment meer zeker van elkaar. Je hebt mekaar niet meer. Je bent niet meer van elkaar.

Dat vertrouwen in elkaar ben je kwijt geraakt. Dat plekje van vertrouwen,van thuis-zijn en thuis-voelen bij elkaar,is er ook niet meer zo.

De Samaritaanse vrouw is anders. Zij is een vreemde vrouw. De mensen praten over haar,maar niet met haar. Zij wordt op afstand gehouden en zelf neemt zij afstand. Ze is alleen. Midden overdag loopt zij alleen op straat en gaat zij water halen.

Met een stenen kruik op haar rug,....maar die andere lasten,die innerlijke,wegen nog veel zwaarder.

Zo gaat zij.

Maar zij komt heel anders terug. Zij vergeet haar kruik. En die hele last,die ze meedroeg,laat ze ook achter zich.

Maar misschien zeggen die vijf mannen,die ze gehad heeft,veel meer over die vijf mannen,dan over deze vrouw. In talloze culturen is het vandaag nog zo,dat mannen vrouwen nemen en weer wegsturen. Na gebruik worden vrouwen als oud vuil gedumpt….Die mannen,die dat doen,blijven veel te vaak anoniem. Zij zijn verdwenen,buiten beeld en de vrouw moet zich maar zien te redden.

Maar toch,de vrouw laat dit alles achter zich. Ze vergeet haar kruik.

Wat is er met haar gebeurd ?

Ze ontmoet Jezus en zij valt van de ene verbazing in de andere.

Het eerste merkwaardige is,dat een man haar in het openbaar aanspreekt. Dat deden mannen in Israël niet. Als man sprak je zelfs je eigen vrouw op straat nog niet aan. Men zou eens kunnen denken,dat dat je eigen vrouw niet was. De leerlingen van Jezus zijn dan ook uiterst verbaasd,om Jezus in gesprek met een vrouw te zien.

Met een vrouw,en nog wel met zo'n vrouw. Jezus weet,wat voor vrouw ze is. Maar Jezus mijdt haar niet. Anderen wel. Uit de stad Sichar,vlak bij Silo,waar de Tabernakel had gestaan,praat niemand met haar. Wij zouden waarschijnlijk net zo gedaan hebben. Hebt U soms wèl contacten met mannen of vrouwen,die hun vijfde of zesde relatie hebben ? Wij praten wel over hen, maar niet met hen.

Jezus spreekt die vrouw wèl en zelfs onbevangen aan.

Een vrouw,zo'n vrouw,en nog een Samaritaanse ook.

Samaritanen zijn Half-Joden. Na de ballingschap waren deze Joden achtergebleven en hadden zich vermengd met andere volken. Tot op vandaag kun je in Israël nog Samaritanen tegenkomen. De Samaritaanse vrouw is wel trots op haar afkomst. Ze heeft het over onze vader Jakob.

 

 

De Jacobsbron bij Silo in Samaria,op het gebied van de z.g.n. Westoever van de Jordaan.

 

Hij heeft hen die put nagelaten. De Samaritanen zijn geen heidenen. Ze zijn gelovig. Dat merk je hier aan deze vrouw. Samaritanen leven vanuit de eerste vijf boeken van Mozes. Ze gaan er vanuit,dat er eens een groot profeet zal opstaan.

Deze vrouw,de alom beroddelde vrouw en verstotene,

gelooft daarenboven in de komst van een Messias en zij heeft het over bidden. Aanbidden zelfs. In je gebeden God eren. Deze slechte vrouw,zoals ze in de volksmond bekend staat,heeft het hier over aanbidding en over de Messias. Ze is zo gelovig,als men in haar cultuur maar zijn kan.

Er is zoveel geloof bij mensen,die in nood verkeren. Er is gelukkig nog zoveel geloof buiten de kerkmuren !

De Joden vinden de Samaritanen maar niks. Met verachting kijken zij op deze mensen neer. Als een Jood van Jeruzalem naar Galilea reist,gaat hij om het gebied van de Samaritanen heen. Hij heeft er een aantal extra dagen lopen voor over,om dit gebied te mijden.

Jezus reist ook van Judea naar Galilea. Maar Jezus gaat wel dwars door het gebied van de Samaritanen. Johannes vermeldt :

 Hij moest door het land van de Samaritanen gaan.

 

 

 

 

Het is een Goddelijk Moeten.

Jezus slaat geen mensen over. Hij gaat niet met een grote boog om mensen heen. Ook niet om mensen als deze. Hij is niet de egoïstische Leviet,Priester of dominee,die met een grote omweg,om mensen heenloopt.

Hij is een ''overtreffende trap'' van de,bij ons misschien nog wel bekende,Barmhartige Samaritaan,die pas ècht stilstaat bij mensen,die in nood verkeren. Dit doet Hij in onze tijd heel omzichtig vanuit de Hemel.

Jezus praat met een vrouw,nog wel zo'n vrouw,nog wel een Samaritaanse.   De vrouw is zeer verbaasd.

Maar er gebeurt nog meer. Jezus en de vrouw krijgen een echt,open en eerlijk gesprek. Het begint met het alledaagse. Over water. Over het dagelijkse brood. Over eten en drinken. Maar al gauw krijgt dat gesprek een verdieping. En gaat het niet meer over het materiële,maar met name over het geestelijke.

Over,wat het leven echt ''voedt tot in alle Eeuwigheid''.

Natuurlijk,water en brood hebben wij dagelijks nodig. Maar daaraan hebben wij niet genoeg. We hebben iets nodig,dat ons hart tot rust brengt,dat ons innerlijk sterkt,dat ons levensmoed en levenskracht geeft. Dat water en brood voor het innerlijk hebben wij blijkbaar nog veel meer nodig dan dat voedsel voor het lichaam.

Jezus noemt dat het levende water. Dit is het echte,eigenlijke water. 

Het gesprek tussen Jezus en de vrouw gaat heel diep. Het is heel echt. De vrouw wordt er door getroffen. Een Mens,Die met haar praat,haar ernstig neemt,haar aanvaardt,haar peilt,haar verstaat,haar kent en bewogen is met haar,die betrokken wil zijn op haar leven.

Dit is te mooi,om waar te zijn,als je dit overkomt !

En zeker,als je een verstotene bent. Eindelijk een Levend Wezen,Die je serieus neemt. Zij is hierdoor zo overrompeld,zo compleet van streek,

dat zij haar kruik vergeet.

Een gesprek van hart tot hart kan toch zoveel betekenen voor mensen !

Wat valt er veel van haar af.

Gaandeweg krijgt ze door,Wie met haar sprak. Een profeet ? De Christus ? "Ja,Die ben Ik", zegt Jezus. Alleen hier zegt Jezus dit van zichzelf. Verderop in het verhaal wordt Jezus de Heiland van de wereld genoemd. Wie is Jezus ?  De vrouw weet nu het antwoord.

De vrouw gelooft in Jezus als de Christus,als de Heiland van de hele wereld. Deze Jezus heeft zij ontmoet. Bij deze Jezus wil zij horen. In deze Jezus wil zij voortaan geloven.

Zij drinkt dit bewustzijn over Hem in met volle teugen.  Zij wordt als het ware met Hem gevuld en van Hem vervuld. Zij wordt warm en tegelijk koud van binnen. Er begint in haar wat te bruisen. Een Bron in haar zelf gaat stromen. Het is,alsof er in haar een verfrissende Fontein begint te spuiten. Ze vindt de innerlijke vrede,waar ze haar hele leven naar heeft gesmacht. Zij komt tot haar Eeuwige Levensbestemming.

Zij heeft het gevonden en zij wordt nu zelf tot een Bron.

 

 

 

 Een waterbron in de woestijn Judea

 

Zij gaat terug naar haar stad,om van haar Vrede en Vreugde in Christus te getuigen.

En ze vergeet haar kruik. Alle lasten zijn van haar afgevallen.

Niets drukt er meer op haar schouders. Zij heeft haar verleden van zich afgegooid. Zij hoort niet meer het geklets van mensen over haar. Zij staat er nu boven. Zij is ècht een ander mens geworden.

Dit van Jezus en dit,wat er met haar gebeurd is,wil ze vertellen aan haar stadsgenoten. Zij wordt één van de eerste evangelistes,één van de eerste prediksters. Zij vertelt het verhaal van haar ontmoeting met Jezus en dat,wat er met haar gebeurde. Op haar woord komen de mensen tot geloof in Jezus. Op het woord van een vrouw,met een dergelijk verleden. Later komt Jezus zelf in hun stad. Het blijkt dan voor die bewoners,

dat Jezus nog veel ''Groter'' uit de verf komt dan de vrouw kon verwoorden.

 

De vrouw vergat haar kruik.

Jezus had zoveel impact op haar,dat zij alles,wat haar leven zwaar maakte,vergat en achter zich liet.

 

Kan dit ons,U en mij,levend in de Bijna-Eindtijd,ook als een echte ervaring ten deel vallen ?

 

Dat wij het verleden van onszelf vergeten en loskomen van eigen fouten en zonden.

Niemand van ons is een heilige. Maar moeten mijn zonden,welke zonden dan ook,mij mijn hele leven blijven bestempelen ?

Kan ik ooit zo ver komen,dat ik eindelijk eens uitstijg boven al die mensen om mij heen,die mij zo bekletsen,mij op een afstand houden,mij niet meer laten meetellen,die steeds met een boog om mij heen lopen ?

Dat ik dan dat kruikje met al die dingen erin,die mij belasten,kan vergeten en achter mij laten. En mij dan zo vol en blij mag voelen,dat ik er van ga zingen ..en weer kan praten met mensen,die nooit aardig tegen mij deden ?

Ja dat kan,als ik vol zit met heel andere zaken.

B.v. met het Evangelie van Jezus. En weet,dat Hij me altijd ziet zitten. Dat Hij mij kent. En dat mij dat genoeg is.

Als je drinkt van het Levende water,van Christus,zul jij ook een ander mens worden en zelfs een Fontein worden,van Vreugde,van Liefde en van Geloof. Een Fontein van goede Woorden.

Zij vergat vol geestdrift haar kruik.

 Haar kruik,die vol zat met bitter water. Haar leven raakte vol met zoet water en zij stroomde ervan over. Wat een verandering,wat een ommekeer.

Dit kan met mij en U ook gebeuren ! Als ook ik mij helemaal verlies in het Evangelie van Jezus !

 

Zou U dat zelf ook zo graag willen laten gebeuren in Uw leven ?

 

Vast wel !! 

 

Amen.

 

 

 

Gebed van Irene Versnel,in kind en Zondag

 

God,laat ons het Wonder in de ander zien.

Soms zien we het niet.

Wilt U ons dan helpen,om anders te kijken ?

Nog eens en nog eens en nog eens.

Want wie goed kijkt,ziet het Wonder in hem,in haar.

Die ander beweegt,spreekt,kijkt en luistert,

lacht en raakt ons aan.

Dat zegt iets van de zuivere liefde.

Zoiets groots als een mens,

Zo iets moois als wij,jij,ik,

dat is er niet voor niets.

Laat ons de ander zien door Uw Ogen,met Uw Liefde.

 

Uit : Peters Bijbel-Teksten,bewerking voor internet van een preek van dominee J.H.Hofman.

 

p.feddema@online.nl