Home
God Almachtig!
Gemoedsrust versus depressies !
Beloning en Straf
Bergrede-citaat over belediging.
De ''zorgen''boom
Ben je boos ? Pluk een roos !
DE DEUREN VAN HET VADERHUIS GAAN WELDRA OPEN
De DOOD is voorlopig nog de baas op aarde
De pianist bleef kalm.
Tekst over dozen
De Bijbel nog onveranderd
Van binnen even aardig als van buiten
Een droomvisioen tussen hemel...
EEN EEUWENOUDE DWALING
Volledig leven met- en voor God.
Een paar Merken
Eindtijdsignalen
EVANGELISATIE
De finale Samenkomst
GALATEN 2 vers 20 II
Galaten 2 vers 20                  I
De ''betere'' gebedsverhoring
Gedicht van MANDELA
Geef mij maar het ALOUDE GELOOF
GELDBEHEER
God kan ''SCHULDVRIJ'' maken !
God is Driewerf GROOT
Haat tegen Israel en - God
Als je met name in verband met de eindtijd meer naar die Bijbel
Hemellingen herkennen elkaar
HET VREDERIJK VAN JEZUS MESSIAS
Vol van DE HEILIGE GEEST
Is het wel zeker ?
Is Jezus Christus [ een ] God
''Kloon''DEMON
Ben jij ook zo'n Jantje ongeduld ?
Bijbelse Onrust
ONZEKERHEID en Kwetsbaarheid
Palmboomgeloof
PASEN 2001
Psalm 23 DE HEER IS MIJN HERDER
TOBBEN is contra-productief !
Een Bijbelse leer over de Uitverkiezing ?
De Hemel is een verrukkelijke Plaats.
Christelijke Versjes
De Bijbel is natuurlijk BOVENNATUURLIJK.
Waarom nog langer pruttelen en pruilen ?!
Gebedskracht doet veel !
Welke voortekens zijn er zo al
Zegenen kost nauwelijks enige inspanning

Volledig leven met- en voor God.

 

 

 

 

[ Klik ook op :

"Als je met name in verband met de bijna- eindtijd meer aan de Bijbel wilt gehoorzamen. ]

 

of

 

[ Klik ook eens op : De heerlijke GEUR van

 Christus. ]

 

    Laat je Nico je huis verbouwen,of Jezus je hart ?!

 

 

 

 

  Een 100% BETROKKENHEID op _ en een even

  zo grote TOEWIJDING aan JEZUS CHRISTUS en      

  daardoor indirect aan de evennaaste !

  Dat is de sleutel voor een zegevierend geloofsleven.

 

  [ Als we ons leven op God richten,komen ook

 medemensen in beeld. ]

 

 

Is this posibility-thinking or wishfull thinking ?

 

[ Is dit een echte mogelijkheid,

of n van de vele vrome wensen op aarde ? ]

 

Dit is toch niet een vorm van dweepziek geklets ?

 

Nee,het is een effectieve methode,om

met Bijbeltekst-formuleringen

geloofsfictie en geloofsrealiteit,oftewel

het belijden- en het beleven

van het geloof door de in

Christus gelovige met elkaar te

laten sporen.

 

OPNIEUW

 

Ieder christen heeft wel eens in de Bijbel gelezen,dat

men een door God OPNIEUW geschapen mens

is geworden,op het moment,dat men tot geloof komt.

 

Maar het recept,om werkelijk in de praktijk van het

leven ook als een nieuw verworven persoonlijkheid

voor het voetlicht te kunnen treden,daar heeft bijna

iedereen onbewust bij het Bijbellezen over heen

gelezen.

Toch staan beide teksten,die hierover gaan,vlak na

 elkaar.

Ik zal ze allebei voor een duidelijkere leesbaarheid

 citeren uit Het Boek :

 

 I ]  2 Corinthirs 5 vers 15

 

( Als wij geloven,dat Christus voor ons allen

gestorven is,moeten wij ook geloven,

dat wij _ wat ons oude leven betreft_

gestorven zijn. Hij is gestorven,opdat allen,die

van Hem Eeuwig Leven kregen,

 

niet langer voor zichzelf zullen leven,maar voor

 CHRISTUS,

 

 

[ maar dan ook 100 % voor CHRISTUS,want we

worden er immers toe aangespoord,

om te geloven

 

{ Zie : tekstdeel boven },

 

 dat ons oude leven gestorven is en

 sterven doet ieder mens op

 zijn tijd toch echt wel voor 100 %,

 evenals Christus 2000 jaar geleden beslist

 niet schijndood van HET KRUIS is afgehaald.]  

 

Die voor hen gestorven [ Jezus is ook

voor 100 % gestorven ] en weer levend

geworden is. )

 Hij stierf voor ons,laten wij (100 %)

voor Hem leven...  

 

Dit effectief werkende Bijbelse recept is

helaas bij de meeste Bijbellezers EEN BLINDE VLEK

gebleven.

 

[ ''Tekstverwerken'' = De Bijbel in je leven

 toepassen. ]

 

Onze status als opnieuw door God geschapen mens,

is evenwel beter BEKEND bij de doorsnee Bijbellezer :

 

 

II ]  2 Corinthirs 5 vers 17

 

( Als U christen wordt,wordt U

 

van binnen helemaal [ dus 100 % ] nieuw.

 

 U bent als het ware opnieuw door God

 geschapen. Er is een heel nieuw leven

 begonnen. )

 

 Met behulp van het lezen van Tekst I wordt het veel

 helderder,hoeTekst II in de praktijk werkt.

 

[ Destijds op de kruisheuvel Golgotha stierf Hij

en volgens de Oosterse christenen stond

Jezus hier op,in : 

 

De Kerk van het ''heilige'' Graf. ]

 

 

 

We weten nu,waarom Jezus,de Heer,gestorven en

 opgestaan is :

 

Dat is,om ons de rele mogelijkheid te bieden,om

niets meer voor onszelf te willen doen,

maar juist alles voor Hem en om

ons te bevrijden van het,helaas door de duivel

genspireerde,leven voor onszelf.

 

Het kan de moeite waard zijn,om eens stil te staan

bij de vraag : Voor wie doe ik al mijn activiteiten

in _ of buitenshuis,voor mezelf of voor de Heiland ?!

 

 

 

 

GROOT VERSCHIL

 

Wanneer je er in de praktijk mee door blijft gaan

met allerlei dingen,

[ b.v. een zaak runnen enz..]

alleen maar voor jezelf te doen,

 

dan kan God het nooit zegenen.

 

God zal je niet kunnen helpen,om voor jezelf te leven,

ook al bid je,totdat je een ons weegt.

Wat doe je jezelf veel te kort,wanneer je alles voor

jezelf doet !

 

Dan kan de Heer geen kant met je uit en zal dus

niets voor je kunnen betekenen !

 

Echter,als je hart er wel op gespitst is,om bij al je

werkzaamheden alles juist voor God te gaan doen,

 

dan pas gaan ook voor jou de Sluizen van de

Hemel open.

 

Dat dit beslist geen irrele gedachtekronkel is,

bewijzen heel duidelijk nog een paar andere

bijbelteksten,ook geciteerd uit Het Boek :

 

III ]  Romeinen 14 vers 7 en Romeinen 6 vers 11

 

( Want niemand van ons leeft voor zichzelf..Ons

 leven is [ voor 100 % dus ]  voor de Here... )

  

( ...Beschouw Uzelf daarom dus als [100 % ] dood

voor de zonde. Omdat U n bent met Jezus,

leeft U nu [ 100 % ] voor God. )

 

 

Bij elk probleem,[ b.v. bij je werk ] kun je in het

vervolg vrijmoedig aan God vragen om een oplossing,

die afdoende is,want uiteindelijk

ben je immers voor Hem aan het werk ? !

 Zo was er onlangs een onderhoudsmonteur van

 kopieerapparaten,die mij in een vertrouwelijk

 gesprek meedeelde,dat hij er voor koos,om

 ook zijn dagelijkse werkzaamheden voor Diegene

 te gaan doen,Die voor hem gestorven en

 opgestaan was.

 Het onderhoud van de machines kostte hem wel

 wat meer tijd dan vroeger,zei hij. Want daarvr

 maakte hij zich er wel eens met een ''Jantje van Leiden''

 van af !

 

Maar voor de Here Jezus kon _ en wilde hij

geen half werk meer leveren.

 

Dat hoefde ook niet meer,want Jezus maakte zijn werk

na zijn besluit voor hem een stuk prettiger

en voorspoediger !

 

MET OF ZONDER GOD

 

Er zijn uiteraard ook een heleboel dingen,die je wel

100 % MET _ en niet [ 100 % ] vr God kunt doen,b.v. 

eten,drinken,recreatie,op vakantie gaan enz...

Dat is gelukkig in Gods Ogen ook geen enkel probleem,

want als je ergens van geniet en je dankt God ervoor

en ''je maakt van je buik geen god'',dan eer je Hem

daarmee.

Dan heeft God er plezier in,want je erkent immers,

dat je het allemaal aan Hem te danken hebt. Het geeft

je tegelijk soms die merkwaardige sensatie van een,

vanuit de Hemelse Regionen afkomstig,

soort geluksgevoel.

 

Dat brengt ons bij de volgende Bijbeltekst :

 

IV ] 1 Corinthirs 10 vers 31

 

( Wat U ook doet,doe het tot eer van God,

ook het eten en drinken. )

 

 

TELEVISIE EN INTERNET

 

Ja alles,wat God geschapen heeft,is goed.

Ook de grondstoffen van de meeste drugs zijn puur

natuur.

 Maar het gebruik van die drugs wordt ergens in de

 Bijbel gelijkgesteld met het aanbidden van

 duivelse geesten.

 En als dat blijkbaar zo is,dan leidt dit tot geestelijke

 gebondenheid en uiteindelijk tot verslaving.

 

Ook op de televisie en op het internet is heel veel

menselijk schoon te zien. Vooral voor mannen.

De Bijbel zegt echter,dat het kijken naar

een vrouw,om bij de man de seksuele begeerte naar

haar op te wekken,hetzelfde is als vreemd gaan.

 

 Dus niet meer doen,anders mislukt

 ook deze op de Bijbel gefundeerde methode

 van 100 % ''Commitment'' aan God,omdat je met

 overspel Hem beslist niet kunt eren.

 

En de zelfbevrediging,die daar soms het gevolg van is,

daar wordt in de Bijbel weliswaar niet tegen geageerd.

Maar als je Gods zegen over deze activiteit zou vragen

[ als je het lef daarvoor hebt ],dan hoeft het bij de meeste

serieuze christenen ineens niet meer.

 

Zo kunnen we hier dus gemakkelijk duidelijkheid over

krijgen. Probeer het bij jezelf maar eens uit.

 

En zo kun je bij alles aan de weet komen,

of het goed voor je is,of niet.

 

Zo langzamerhand krijg je vanzelf een afkeer van alles,

waar Jezus ook niet blij mee is. Wat een zegen gaat er

op je leven rusten,wanneer je alles gaat doen

vr _ en met God en de rest laat schieten.

 

Dan kan God voor 100 % achter je staan.

 

Er zijn in principe maar

 

TWEE MANIEREN VAN LEVEN :

 

Of je leeft voor jezelf,f je leeft voor God.

 

Leef je voor jezelf,dan ben je een op de afgrond

afstevenende leerling van de duivel en leef je voor

God,dan ben je een steeds meer op de Hemel

afgestemde discipel van Jezus,want Hij en DE VADER

zijn N,dus ook voor 100 % op elkaar betrokken,

ook toen Jezus op aarde ''rondtrok''.

 

Het is helaas wel een heel normaal verschijnsel,

dat de meeste mensen op aarde voor 100 % voor

zichzelf leven.

 

Maar hoeveel mensen slagen er in,om met een

percentage van 100 te leven voor God ?

 

Stel iemand leeft wel voor 90 % voor God en

dus voor 10 % voor zichzelf.  

 

[ Satan lacht om ons zwoegen,spot met onze

 wijsheid,maar beeft,als wij bidden. ]

 

Dan is daar de duivel,die met dit gegeven toch nog

geweldig in zijn nopjes is,want ook in een beetje 

leven voor zichzelf schuilen grote gevaren voor die

persoon. De duivel is er als de kippen bij,om hem,

vroeg of laat,op zijn gezicht te laten kletteren. 

 

 We mogen het met net geen 100 % leven voor de

 GROTE KONING van het heelal gerust wel

 de oerfout van de doorsnee-christen noemen,

 want ( nu volgt een opsomming ) liegen,stelen,

 moorden,vreemd gaan,verslaving aan drugs,roken,

 gokken of aan porno,zijn een gevolg van

 ook een beetje leven voor jezelf en ongemerkt

 wordt dat weer een heleboel b.v., 90 %.  

 

Grapje er tussendoor :

 

[ Ik wou,dat ik een vulkaan was,dan kon ik de

 hele dag roken en zou iedereen zeggen :

 "Kijk,hij werkt". ]

 

Naar bovengenoemde slangenkuil heeft de satan

ons allemaal wel eens heen gesleept.

 

Het leven voor jezelf is de oorzaak van alle

ellende onder mensen in de wereld,

in het groot en in het klein.

 

 

 

DUIVELSE STRATEGIE

 

 De duivel is zelfs met b.v. 5 %  leven voor jezelf

 al erg tevreden.

 Voor hem is dat ruim voldoende,om op enig moment

 alles met je te kunnen doen,wat hij maar wil.

 Zijn strategie is,dat hij ons ingrijpend en soms zelfs heel lang

 laat werken in ''Gods  wijngaard'',

 b.v. als dominee of pastoraal werker of zelfs als

 voorbidder,om ons dan onverwachts van deze,

 toch wel,grote hoogte in de diepte te slingeren,

 door ons een erge overtreding tegen God of mensen

 of beide te laten begaan !

 Dat effectieve moment is dan blijkbaar het sluitstuk van

 een obscuur gistings _en broeiproces in ons

 gedachteleven,met helaas als bron

 

 dat beetje leven voor onszelf.

 

Zolang je nog een stuk van je leven buiten Christus

houdt,ben je nog niet helemaal van Hem en

de praktijk wijst uit,dat je geleidelijk

en bijna zonder het te merken geleidelijk weer

100 % van jezelf wordt.

 Het recept,genoemd aan het begin van mijn artikel,werkt

 dan dus opnieuw niet meer.

 

Als je iets achter houdt op dat punt,

dan leef je zelfs in de gevarenzone.

 

Je leeft nog in twee werelden en je eet nog van

 twee walletjes.

 Eigenlijk ben je een huichelaar,een man of vrouw

 met meerdere petten op,want b.v. in de week

 op je werk schaam je je voor je het gaan naar of/en lid zijn van een kerk

 en 's zondags in de kerk schaam je je voor je

 opstelling tijdens je werk.

 

Zolang je hier op aarde leeft,

zul je toch eens moeten kiezen,het is het n

of het ander,maar helaas ontbreekt bij veel

mensen tot dusver nog die radicale keuze.

De Heer Jezus wenst op de laatste bladzijde van

de Bijbel :

 

''Wie vuil is,moet nog maar vuiler worden en

wie rein is moet nog wel reiner worden''

 

Dan wordt het tenminste duidelijk aan,

welke kant iedereen staat.

 

 

Kan een mens eigenlijk wel 100 % leven voor God ?

 

 Het is natuurlijk wel zo,dat je helemaal bij

 het NULPUNT moet starten.

 Je bent eigenlijk een geestelijke baby,

 die nog erg hulpeloos is en je moet nog van alles leren

 in Gods leerschool.

 Maar met die duidelijk positieve geestelijke

 startinstelling ben je nu wel voor het eerst

 principieel volledig op God betrokken en

 dus de goede weg ingeslagen :

 

 Een container kan 100 % vol zijn,

 maar een vingerhoedje k.

 

 Als God ziet,dat we de eerste stapjes hebben gezet,

 om los te komen van onszelf,

 

 dan is er feest in de Hemel !

 

 En de vele fouten,die je daarbij maakt,

 dat geeft eerst even helemaal niets !

 Jouw oogmerk is nu goed. En daar is God in eerste

 instantie al heel blij mee.

 Hij kijkt in je hart en ziet jouw verlangen,om voortaan

 alles met Hem te delen en met Hem te ondernemen.

 

 Vanaf nu gaat God het gemakkelijker maken,

 om die radicale keuze van jou voor Hem in stand

 te houden,die er tevens voor zorgt,dat je

 niet meer bewust nieuwe misstappen wilt begaan !

 

 

 GEZONDE RADICALITEIT

 

 Wij zijn in onze kleding en bij onze muziek heel

 zorgvuldig,als we ons moeten presenteren bij

 de mensen.

 Wij zouden ons immers bang maken voor het feit,dat

 anderen iets op ons aan te merken hebben,als we

 op dit terrein een bepaalde slordigheid zouden

 demonstreren.

 

 Minder dan 100 % zorgvuldigheid  is immers

 nergens voor nodig !?

 

 Er mag geen enkel vlekje te zien zijn op onze

 uitgaanskledij,ook al is er geen koe zo bont,

 of er zit wel een vlekje aan en het geluid van

 elk muziekje moet 100 % zuiver klinken,

 anders gaat het concert met _ of zonder program

 niet door.

 

 Maar in ons geestelijke leven leggen nog te veel mensen

 blijkbaar heel andere maatstaven aan,

 want een grote groep zogeheten christenen zijn

 soms van oordeel :

 

"Wij zijn nu eenmaal zondaars en niemand is

 volmaakt ;

God neemt ons wel,zoals we zijn,

Jezus is immers

voor onze fouten gestorven !''

 

En zo lopen er onzorgvuldig levende christenen

met een valse gerustheid rond,hetgeen bovendien

van te weinig respect voor God getuigt,

terwijl het niet eens nodig is.

 

Deze slordige manier van leven levert meestal

 smerige harten,''bevuilde longen'',gore gedachten,

 gemene ideen en egostische plannetjes op,

 alsof dat een normale gang van zaken

 bij gelovigen zou zijn.

 

[ ''bevuilde longen''

 

Het roken is een onderdeel van de duistere religie van de ''Grote Geest van de Indianen.''

Houd er rekening mee,dat dit een boze demon is met al,eeuwen lang,een krachtige negatieve werking op rokende mensen.

Columbus,de ontdekker van Amerika,bracht het fenomeen roken destijds ( na 1492 ) mee naar Europa. Later ging het ook naar andere werelddelen toe,waardoor er behalve een lichamelijke verslaving tevens een occulte gebondenheid in het leven werd geroepen bij helaas veel mensen overal ter wereld.

Dat verklaart ook het feit,dat het,nu ook nog,zeer moeilijk is,om van roken af te komen,omdat deze ''rookdemon'' je ten koste van alles in zijn macht wil houden.

Roken is bovendien een van de belangrijkste doodsoorzaken. De sterfgevallen per jaar,die door roken worden veroorzaakt, bedragen alleen al in Nederland een getal van bijna 12000.

Tabaksrook bevat wel 3000 gevaarlijke stoffen. Ik noem er een paar : 1koolmonoxide = (uitlaatgas).

 2 teer ( = asfalt ) 3 ammonia  ( = bleekmiddel ) 4 cyanide ( = dodelijk gif ) 5 fenolen ( = afbijtmiddelen )]

 

Alleen,omdat ze het in de praktijk wel degelijk

werkende Bijbelse recept nog niet kennen en

dus ook niet kunnen toepassen,of het nut

er niet van inzien,

om voor de volle honderd procent voor

Jezus te gaan.

 

Jij bent echter nu misschien helemaal anders gaan

denken en handelen,hoop ik,sinds het door mij

aangereikte recept geen geheim meer is voor jou,

daarom is het bovenstaande zondescenario bij jou,

gelukkig maar,verleden tijd !!

 

Jij merkt het meteen,wanneer je even weer

voor jezelf gaat leven.

 

Het is  voor jouw gevoel immers een verschil van dag

en nacht !?

 

Vandaar,dat elke uitglijder op dat punt gemakkelijk

weer is te corrigeren.

Vanaf nu gaan God en jij samen voor het hoogste

''COMMITMENT"-percentage !!

 

Want Jezus immers heeft alles al gedaan,

om je vrij te kunnen maken van dubbelheid

en halfslachtigheid en jij maakt van die echte vrijheid

nu,zonder stress daarvan te krijgen,

gebruik in je verdere leven !

 

Dat deed Hij door het prijsgeven van

Zijn Leven voor jou en door Zijn Bloed,

dat uit Zijn wonden,ook voor jou,

van Het Kruis sijpelde.

 

 

 

Vanaf nu kom je geestelijk in beweging en

komen alle goede dingen in je leven

tot volle ontplooiing.

Ook je liefde voor de medemensen.

En het n en ander bewaart je voor

allerlei negatieve ontwikkelingen,

die het gevolg zouden kunnen zijn van

emotionele scheefgroei.

 

Wanneer het doel op dit punt,

ook op de lange duur,

ons helder voor ogen blijft staan,gaan we

geestelijk groeien als kool en we doen

elke keer weer nieuwe ontdekkingen over

Gods wonderlijke'' bestieringen'' bij Zijn

goede werk in ons leven.

 

Wat wordt ons leven nu

ineens geweldig fascinerend !

 

[ Wij zijn uit genade

 tot de liefde van God

 getrokken,

 maar de realiteit laat

 veelal zien,

 dat wij

 

 die fantastische ervaring

 

 voor onszelf houden.

 

Jaap Bnker ]

 

Moge de Bruidegom van de gemeente

toch maar veel 100 %-op _  Hem _ betrokkenen

aantreffen,als Hij ons,Zijn Bruid,THUIS komt halen.

 

p.feddema@online.nl